Kari minőségbiztosítás

A minőségbiztosítás rendszere a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Minőségbiztosítási Szabályzatában meghatározott minőségbiztosítási rendszerhez illeszkedve a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon Minőségbiztosítási Bizottság koordinálja a minőségbiztosítási tevékenységet. A Bizottság elnöke a mindenkori tudományos dékánhelyettes. A Bizottság tagja hivatalból az Oktatáskoordinációs Osztály akkreditációs referensi feladatokat ellátó munkatársa, a Kari Tanács által megválasztott két oktató, illetve a Hallgatói Önkormányzat delegáltja. A Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:

a) a minőségbiztosítással kapcsolatos kari szintű feladatok ellátásában való közreműködés, együttműködve az egyetemi Minőségbiztosítási Bizottsággal;
b) a minőségbiztosítási tevékenység kari szintű koordinálása;
c) részvétel az egyetemi szintű minőségbiztosítási feladatok ellátásában és koordinálásában;
d) minőségbiztosítási kérdésekben intézkedési javaslattétel a Kari Tanácsnak vagy a dékánnak;
e) a minőségirányítás körébe tartozó kezdeményezések a Kar szervezeti egységeinél, illetőleg a hozzá érkezett javaslatok megtárgyalása és a dékán vagy a Kari Tanács elé terjesztése;
f) a minőségügyre vonatkozó határozatok végrehajtásának ellenőrzése;
g) éves munkaterv készítése, bemutatása a Kari Tanácsnak;
h) éves beszámoló készítése a Kari Tanács számára;
i) mindazon feladatok ellátása, amit Egyetemi vagy Kari szintű szabályzat, illetve a Kari Tanács a Bizottság feladatkörébe utal.

A Bizottság tagjai a fentiek alapján:

Dr. Hidas Zoltán egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
Dr. Radvánszky Anikó egyetemi docens
Dr. Bácskay András egyetemi docens
Veresné Pálos Mónika akkreditációs referens, kari teremkezelő
A Hallgatói Önkormányzat delegáltja

A Bizottság Titkársági feladatait a Dékáni Hivatal látja el.
Elérhetőség:
dekani.hivatal@btk.ppke.hu
+3612353030 /1050 

 

A Minőségbiztosítási Bizottság 2021/22. tanévi munkaterve

A Minőségbiztosítási Bizottság 2020/21. évi beszámolója

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Minőségpolitikája

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar minőségcéljai

 

 

 

 

 Frissítve: 2021.11.18.

x