1992

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

 

Ambrus Ildikó

A hangosfilm megjelenése és magyarországi gyártásának kezdete

1992

3

Babka Zsuzsanna

A természet szeretetére és védelmére nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatában 

1992

138

Bádé Krisztina

Erich Kastner gyermekregényei

1992

4

Bakos Edina

A dyslexia veszélyeztetettség felismerése óvodáskorban 

1992

87

Balázs Timea

Műszaki fejezetek Esztergom kultúrtörténetéből : a Mária Valéria híd 

1992

6

Bálint Mária

Lakóhelyem története és ennek tanítása 

1992

89

Barbarics Erika

Eyg Dosztojevszkij mű elemzése : Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű

1992

7

Bencze László

A játék szerepe és jelentősége a  6-10 éves gyermekek testi nevelésében 

1992

8

Benkó Gabriella

Egy sokat szidott műfajról, a lányregényről

1992

9

Bichackerné Vizaknai Ilona

A tanári hatékonyság fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában

1992

90

Bodáné Árkosi Krisztina

Grammatikai és jelentéstani szövegszabályok vizsgálata a Mátyás király című prózai és a Mátyás anyja című verses művekben

1992

91

Bognár Gáborné

A 6-10 éves gyerekek időháztartása 

1992

92

Bolvári Beatrix

Az énekes játékok személyiségfejlesztő szerepe az óvodában

1992

11

Borda Tamás

A Szécsényi Római Katolikus Leányiskola története

1992

12

Borsi Annamária

Kesztölc község krónikája 

1992

13

Borsos Mária

Sárisáp népszokásai

1992

14

Budai Zsófia

Az agresszív viselkedés vizsgálata 

1992

93

Csáki Mónika

Nyelvi játékok a harmadik osztályos anyanyelvünk munkáltató tankönyvben 

1992

94

Delbóné Ács Katalin

Társas kapcsolatok alakulása az általános iskola alsó tagozatán 

1992

15

Dikasz Csaba

Könyvterjesztés Magyarországon 1968 és 1989 között

1992

16

Dinnyésné Kaiser Gabriella

A nehezen nevelhető gyermek személyiségvizsgálata 

1992

96

Fábrik József

Nagyhuta, Komlóska, Görömböly és más észak-kelet magyarországi falvak nyelvének szlavisztikai szempontú vizsgálata

1992

17

Falcsik Judit

Az agresszív viselkedés vizsgálata iskoláskorban 

1992

97

Fazekas László Istvánné

Alsótagozatos gyerek vizsgálata Vineland szociális érettségi skálával

1992

98

Fejes Gabriella

Kiskunlacháza művelődésügye a XIX-XX. sz-ban  

1992

18

Ficzere Alice

A 3. osztályos tankönyvekből kirajzolódó családkép 

1992

20

Fodorné Kecskés Andrea

Régi népszokások a Palócföldön  

1992

21

Fuchs Krisztina

Önkormányzati kutatás a Duna-kanyar községeiben (Nagymaros, Verőce, Szokolya)

1992

22

Gardiné Fülöp Ildikó

XX. századi irodalom az általános iskolában 

1992

99

Gáspár Marianna

Fejezetek Mátraverebély múltjából  

1992

23

Gordos Zita

A megismerő tevékenységek vizsgálata kisiskolás korban  

1992

24

Háhnné Mező Zsuzsanna

Állatok az óvodában 

1992

26

Harkai Edit

A természet és a morál Fekete István ifjúsági természetregényeiben  

1992

27

Hegyesi László

Illyés Gyula a költő a magyar irodalomban és a magyar közéletben 1945-56

1992

28

Hetényi Ildikó

Az agresszív viselkedés vizsgálata óvodában  

1992

100

Hock Marianna

A játék szerepe az alsó tagozatos testnevelés tanításában 

1992

101

Horn Bernadett

Tizennyolc bibliai eredetű frazéma vizsgálata  

1992

29

Horváth Andrea

Bábolna története a kezdetektől a II. világháború végéig. 

1992

30

Horváth Edit

Dyslexia felismerése és vizsgálata óvodáskortól iskoláskorig 

1992

102

Hunyadi Szilvia

A római limes és Pilismarót   

1992

32

Janositz Tünde

Az ókori keleti birodalmak története a Biblia tükrében   

1992

35

Jakus Bernadett

A szókincsfejlesztés módjai a nyelvoktatásban

1992

34

Juhász Mária

A ritmus és a ritmushangszerek : a ritmusképzés szerepe az óvodai zenei nevelésben  

1992

36

Kalmár Krisztina

Kézműves technikák felhasználása az ált. iskolák alsó tagozatának oktatásában és a szakköri munkában   

1992

37

Kertész Tünde

Az énekes - mondókás játékok jelentősége, eszközei az óvodai és az általános iskolai zenei nevelésben

1992

104

Kisgyőri Szilvia

Nyergesújfalui népszokások 

1992

40

Kiss Gabriella

Kézügyesség-fejlesztés lehetőségei, tekintettel a különböző technikákra

1992

105

Kiss Molnár Adrienn

A kisegítő iskola első osztályába kerülő tanulók értelmi és szociális körülményeinek vizsgálata gyermekrajzok alapján 

1992

106

Kisvári Katalin

Az önismereti csoportok  

1992

41

Klecsány Anikó

Agresszív viselkedés vizsgálata óvodás és kisiskolás korban  

1992

108

Koller Judit

A kivonulás és a megmenekülés esélyei a klassszikus meseregényben   

1992

42

Kovács Erika

Kommunikációs képességek fejlesztése az alsó tagozatban 

1992

109

Kozma barnabásné

Gyermekem nyelvi fejlődése 0-18 hónapos korig       

1992

43

Kőhalmi Kázmérné

Természetismereti szakkör az általános iskola III. osztályában  

1992

140

Kposváriné Masler Éva

Nem mese a mese Lázár Ervin      

1992

38

Kránicz Ildikó Erika

A gyermekrajz, mint a személyiségfejlődés tükre   

1992

110

Kubriczky Csabáné

A ritmuskészség fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene órán   

1992

141

Kurinyecz Csilla

Az Évszakok című témakör feldolgozásának lehetőségei a szlovák nemzetiségi óvodákban

1992

44

Lágymányosi Szilvia

Az agresszív viselkedés vizsgálata óvodás korban   

1992

11

Lantosné Sirkó Ágnes

Tudásszintvizsgálat 4. osztályban     

1992

113

Leitner Krisztina

A családi nevelés szerepe a harmónikus személyiség kialakulásában   

1992

114

Lőrincz Annamária

A játék szerepe és jelentősége a 6-10 éves tanulók nevelési és oktatási folyamatában  

1992

45

Mészárosné Havasi Zsuzsanna

Az agresszív viselkedés vizsgálata iskolában   

1992

116

Mikesy Tamás

A gyermek filmélménye és a film tanítása   

1992

46

Müller Gábor

Olvasási szokások vizsgálata Esztergomban   

1992

50

Nágel Emilia (Morva)

A Viziváros jelene a múlt tükrében    

1992

47

Nagyfalusi Zita

Honismereti szakkör az általános iskola 4. osztályában Nagybátonyban  

1992

48

Nebehaj Beáta

Kesztölci népi hagyományok

1992

49

Németh Noémi

Gyermeki szókincs vizsgálata Peabody - képek segítségével   

1992

117

Pál Eleonóra

Göncruszka :egy falu kommunikációs rendszere  

1992

51

Pálinkás Zsuzsanna

Az olvasászavar megelőzése és korrekciója  

1992

52

Patakiné Farkas Tünde

Fekete István állatregényei   

1992

118

Patányi Katalin

Autizmus     

1992

119

Patos Ildikó

A ferences rend : az esztergomi Ferences Gimnázium története alapításától napjainkig

1992

53

Paxi Erika

A gyermek passzív szókincsének vizsgálata : Peabody - módszer segítségével    

1992

120

Pencz Beáta

Főiskolások időháztartása   

1992

55

Pigniczky Erika

Benedek Elek gyermekirodalmi munkássága  

1992

56

Pipóné Holes Katalin

Tanórán kívüli anyanyelvi foglalkozások a 4. osztályban   

1992

123

Pirka Beáta

A Vigília évtizedei : Dévényi Iván képzőművészeti munkássága a Vigíliában   

1992

58

Pórné Boross Éva

A 6-10 éves korú gyermekek beszédének vizsgálata  

1992

60

Purczel Rita

Az alacsony iskolázottság újratermelődésének jelei az általános iskola alsó tagozatában 

1992

62

Réz Angéla

Helytörténeti fakultáció Esztergomban   

1992

63

Ruttnerné Nagy Mariann

A gyerekek szabadidő-kultúrára nevelésének feladatai, lehetőségei kisiskolás korban  

1992

125a

Sándor Szilvia

Az egészséges életmódra nevelés az óvodában : természetes táplálkozásra nevelés 

1992

65

Sárközi Anita

Állam - egyház viszonya Magyarországon, napjaink hitoktatása   

1992

66

Siklósi Csilla Irén

A 14-17 éves tanulók körében végzett értékvizsgálat 

1992

126

Simonek Ilona

Az óvodai szlovák nemzetiségi oktatás és feldolgozásának lehetőségei az Állatok című témakörön keresztül

1992

68

Süveges Andrea

Pályaorientáció összehasonlító vizsgálata

1992

71

Szarka Lászlóné

Kisiskolások kudarcévei: a neve dyslexia 

1992

128

Szászik Krisztina

Gondolatok az iskoláról a tanítói diploma megszerzése előtt  

1992

129

Székely Bernadett

Adalékok Göncruszka vallásos életének bemutatásához  

1992

72

Széles Emese

Erdőtarcsa története, fejlődése, kultúrája  

1992

130

Szelle Zsuzsanna ( ld. Berberné)

Teljesítmény - és viselkedészavarok korai felismerése  

1992

 

Szerényi Andrea

Vác a késői feudalizmus idején és a reformkorban 1686-1847.   

1992

73

Szigeti István

A társadalom szerkezetének változása a 30-as évektől (EBES)   

1992

74

Sziklai Amadeus

Építő- és modellező játék cirokszárból   

1992

75

Szikszai Katalin

Az ének-zene képességfejlesztő hatása, az énekes játék fejlesztő szerepe kisgyermekkorban   

1992

76

Szóda Krisztina

Az ének-zene személyiségfejlesztő szerepe az óvodáskorban   

1992

77

Tóth Barbara

Kisiskolások grafo-motorikája  

1992

79

Tóth Beáta

A gyermeklapok és szerepük az alsó tagozatos oktatásban, különös tekintettel a Dörmögő Dömötör című gyermekújságra   

1992

80

Tvsor Erzsébet Mária

Tura földrajzi nevei 

1992

132

Urbancsek Katalin

Acsa története 1689-1945 között : a szlovák nemzetiség története Acsán

1992

82

Venyercsán Judit

Népdalszövegeink a Biblia tükrében  

1992

83

Villand József

Kisbér és környéke olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai  

1992

84

Wagenhoffer Mónika

A gyermekkori kötődések vizsgálatának lehetőségei  

1992

85

Weszelovszky Natália

Képzőművészet megismertetése I-IV. osztályban  

1992

86

Wittman Ildikó

Az általános iskolai pedagógusok helyzete és tevékenysége 1945-től napjainkig    

1992

86a

Zakariás Erika

A gyermeki világkép   

1992

135

Aczél Istvánné

 A konduktív és szomatopedagógia hatása az óvodáskorú mozgásfogyatékos gyermek személyiségfejlődésére

1992

135

Ács Éva

A tankönyvek tipográfiai és grafikai megoldásai

1992

1

Babucsik Margit

Adalékok egy művelődési központ szervezetszociológiai elemzéséhez : a Tatabányai Városi művelődési központ

1992

4

 

x