1993

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Baji Donát

"Éljenek a láncok": a szabadság fantomja, mint Bunuel életművének összegzése

1993

5

Bakajsza Anna

A hátrányos helyzet személyiségközpontú értelmezése általános korú tanulókon végzett felmérések alapján 

1993

136

Balázsné Dörner Andrea

Út a szeretethez 

1993

108

Balinka Gabriella

A gyermeki ábrázolás sajátosságai, esztétikai értékei

1993

6

Bennó Ágnes

A pedagógus személyisége és a tanulók teljesítménye közötti összefüggés vizsgálata különös tekintettel a szociálisan inadaptált gyermekekre

1993

137

Bereczki Tamás

Ewald Schorm életpályájának és műveinek áttekintése 

1993

8

Bocskayné Móró Katalin

A csecsemő fejlődése 10 hónapos korig

1993

10

Boglárné Bálint Zsuzsanna

Az agresszív viselkedés kialakulásának okai  

1993

109

Bognár Gáborné

A nevelési érték és módszerek állandósága és változása a családban

1993

110

Boros Anikó

Sarkadi Imre forgatókönyvei, és az azokból készült filmek 

1993

11

Bozsik Gabriella

A népművészet napjaink iskolájában 

1993

111

Csuha András

Ókori retorok - Demosthenes és Cicero munkássága: a tömegkommunikáció ősformái 

1993

18

Debnárik Rita

A mellúszás előkészítése és oktatása

1993

14

Debreczeni Katalin

A váci Piarista Gimnázium története 

1993

15

Dobsonyi Tünde

A társas kapcsolatok alakulása a Rétsági Általános Iskola alsó tagozatában  

1993

17

Domoszlai Krisztina

Könyvkiadás és könyvterjesztés a változások tükrében 

1993

13

Drexler Éva

Rónafalu valódi és nem valódi tájszói

1993

114

Dudás Zoltánné

Hogyan gyógyítom raccsoló tanítványomat 

1993

116

Erdélyi Zita

A felnőttvilág ábrázolása néhány meseregényben 

1993

18

Feledi Eszter

Átkelőhelyek a Dunán Esztergom-Párkány között  

1993

19

Feszler Eonika

A nehezen nevelhetőség okai és tünetei  

1993

20

Findi Erzsébet

A báb és bábjáték érzelmi hatásai az óvodában 

1993

21

Forró Zoltán

Woody Allen

1993

22

Frecska Sándor

A bőrfejű szubkultúra magyarországi megjelenésének vizsgálata társadalmi hátterében, szociológiai és szociálpszichológiai összefüggésében  

1993

24

Gáspár Sándor

Történelem, történetek, mesék: Bacsó Péter: A tanú és a Te, rongyos élet című filmjeinek befogadásvizsgálata középiskolások körében   

1993

27

Gerendás Rita

"A titkokat az ujjaimnak mondom el"   

1993

28

Gerendás Szilvia

Dömdödöm avagy Lázár Ervin titkos vallomásai a világról és önmagáról  

1993

29

Göncz Andrea

Tavaszi keretterv: óvodáskorú gyermekek foglalkoztatása főbb tevékenységek szerint   

1993

30

Hasenfrantz Timea

Emocionális fejlettség megmutatkozása a teljes, a csonka családokban valamint a nevelőotthonokban élő 6-7 éves gyermekek rajzaiban   

1993

32

Hégli Henriette

Dyslexia - prevenció az óvodában   

1993

34

Henger Péter

Agresszív megnyilvánulások vizsgálata az alsó tagozat 1. és 4. osztályában 

1993

33

Hernádi Beáta

Orwell és a negatív utópia  

1993

35

Hunyadi Mátyás

Magyarország gazdaságának fejlődése a földrajzi környezet a társadalom és a politika tükrében   : gondolatok az emberi értékekről, etikai és értékszociológiai vonatkozásokban   

1993

119

Kápolnainé Dégi Lívia

Az állam és az egyház viszonyának változása Magyarországon   

1993

120

Kériné Toosef Ivánka

A hátrányos helyzet személyiségközpontú értelmezése általánosiskolás-korú tanulókon végzett felmérés alapján

1993

140

Kisné Németh Ildikó

Az óvoda - iskola közti átmenet kérdései    

1993

37

Kispál Rita

Az aiszoposzi mesék a reformáció irodalmában: Heltai Gábor és Pesti Gábor nyomán   

1993

38

Kissné Palocsai Ágnes

A gyöngyösi Ferences kolostor könyvgyűjteménye  

1993

73

Kolzsvári Timea

Darkok : egy kisvárosi szubkulturális csoport vizsgálata  

1993

39

Kómár Éva

A magyar Pálos Rend története és a pilisszentléleki kolostor  

1993

40

Kottra Blanka Petra

A keresztény öröm    

1993

41

Kovács Tamás

Olvasási és könyvvásárlási szokások Gönczruszkán   

1993

42

Könözsi Szabina

Fejezetek Szentgyörgymező múltjából     

1993

43

Krivák Timea

Az óvodai élet tegnap és ma   

1993

45

Kun Andrea

Agresszivitás kisiskoláskorban   

1993

46

Kurucz Karolin

Egészségszociológiai vizsgálat Göncruszkán   

1993

47

Lampert Gabriella

Balatonfüred a reformkorban    

1993

48

Lánchidi Csaba

Rajzfilmek és gyermekek 

1993

49

Lengyel Mária

A balassagyarmati egészségügyi gyermekotthon élete     

1993

50

Lőrincz Timea

Az énkép kialakulása és pedagógiai vonatkozásai    

1993

51

Lukácsi Éva

Vizuális nevelési lehetőségek a napköziben    

1993

123

Maráz Erzsébet

Természetközelség az óvodában   

1993

56

Máts Ildikó

Társas élmények feldolgozása a szerepjátékban óvodáskorú gyerekek körében    

1993

57

Mezei Éva

Az óriásokról felnőtt -  és gyerekszemmel   

1993

126

Mikolasek Zsófia

a táncművészet az őskorban és a mai természeti népeknél     

1993

58

Molnár Tamásné

A mese szerepe a gyermek lelki fejlődésében  

1993

127

Móró Attila

Helytörténeti szakkör Esztergomban   4. Osztály    

1993

61

Nagy Andrea

A tanító társadalmi helyzetének, szerepének változása a XX. század első felében        

1993

62

Nagy Hajnal

Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat 

1993

64

Nagygyőr Csilla

Fiatalkorúak a Havanna úti lakótelepen  

1993

67

Némath Melinda

Tata - Tóváros kulturális élete a két világháború között   

1993

69

Németh Anikó

"Enyém a bosszúállás, és én megfizetek" : bűn és bűnhődés Lev Tolsztoj Anna Karenina című regényében   

1993

68

Németh Mária

Bibliai eredetű szólások a magyar nyelvben      

1993

129

Németh Mónika

Gyermek- és ifjúságvédelem múltja, jelene       

1993

70

Osgyáni Anita

Társas kapcsolatok alakulása  állami gondozott és családban nevelkedő gyermekcsoportokban    

1993

72

Pesti Dóra

A gyermeknyelv fejlődése  

1993

76

Poszuk Renáta

Az emberi kapcsolatok etikai problémái  

1993

79

Potondi Ágnes

Faludy György, a költő     

1993

80

Pölöskei István

Filmalkotás az általános iskolában  

1993

81

Rák Mónika

Bohumil Hrabal -Jiri Menzel: Szigorúan ellenőrzött vonatok, Sörgyári capriccio: az irodalmi művek és a filmek áttekintése   

1993

82

Sajgóné Horváth Rita

A magyarországi mozgáskultúra a népmesék és mondák tükrében   

1993

36

Sárdi Tamás

Egy B-A-Z megyei kistelepülés tömegkommunikációs-eszköz használata (rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó, videó, mozi Göncruszkán  

1993

85

Scheili Kinga

A visegrádi régészeti feltárások története   

1993

86

Sleisz Attiláné

Tessedik Sámuel pedagógiai tevékenysége    

1993

131

Szabó Ildikó

A lábatlani Nagyközségi Könyvtár szerepe a község kulturális életében 

1993

89

Szalkó Éva

Mintanélküliség   

1993

145

Szállási László

A nonverbális jelzések szerepe a mindennapi életben   

1993

90

Szatmári Zoltán

Egy mai gondolkodó etikai nézetei 

1993

134a

Székelyhidi Zsanett

A gyermekrajz, mint a személyiségfejlődés tükre  

1993

91

Sziráki Márta

Az agresszív viselkedés vizsgálata óvodában   

1993

92

Szőke Endre

A boldogság, mint etikai kategória történelmi változásai  

1993

134

Sztrémi Anna

Az egészséges táplálkozásra nevelés óvodás és kisiskolás korban    

1993

94

Talián Ágnes

Lelkiismeret és nevelés 

1993

95

Temesi Attila

Jézus Krisztus, és a keresztény etika  

1993

97

Tóth Gabriella

Az Iskolaszék működése Esztergomban   

1993

96

Tóth Zsuzsanna

Helytörténeti fakultáció  programja (Komárom története)

1993

100

Ujvári Andrea

Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedési nehézségei 

1993

101

Váczy Hübschl Kinga

A tanulás tanítása 

1993

102

Varga Andrea

Erkölcsi szokások kialakítása óvodáskorban 

1993

103

Világi Anikó

Az intézetben nevelkedő gyerekek szocializációs lehetőségei  

1993

104

Vitéz Gyöngyvér

Mozaikok Dömös történetéből   

1993

105

Vujovich Andrea

Vonzások és taszítások: Goethe: Vonzások és taszítások / Truffaut: Jules és Jim  

1993

106

Zachar Kármérné

A szlovák lakosság kialakulása, kultúrája és fejlődése Nézsán

1993

220

Ágh Annamária

Betekintés a hazai óvodai mozgalom első hetven évébe, különös tekintettel az óvodai nevelés irányelveire és az óvodák belső életére

1993

1

Auerhammer Mónika

Fiatalkorúak a magyar igazságszolgáltatás rendszerében

1993

2

B. Kovács Bettina

Bepillantás Kecskemét és környéki népdalok világába       

1993

56

Lehoczkyné Koncz Krisztina

A turisztika szerepe és jelentősége a kisiskolások életében

1993

122

 

x