1994

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Bakó Tamás

Konfliktushelyzetek az iskolában 

1994

3

Balogh Edit

Nógrád megye lehetőségei az iskolán kívüli környezeti nevelésre  .

1994

4

Bartyuk Gábor

A kis Valentínó 

1994

5

Bátori Bernadett

A tankötelezettség be nem tartásának társadalmi következményei

1994

6

Blaskó György

Slováci v Hornej-Mátre = Szloválok a Felső-Mátrában

1994

211

Boda Józsefné

Szokásaink: Pilisszentkereszt

1994

226

Boglárné Bálint Zsuzsanna

A magyarországi szlovák nemzetiség rövid története és kulturális élete

1994

109/2

Bóna Olga

Kalendáris szokások és hiedelmek Ipolytölgyesen 

1994

7

Bukovszi Zsuzsanna Mária

A természet ábrázolása Fekete István és Rudo Moric műveiben

1994

8

Bundschuk Gabriella

A tatabányai Dolgozók Általános Iskolája az országos statisztikák tükrében 

1994

9

Burgenmeister Szilvia

A negyedikes kisdiákok tanulásának, szabadidejének és társas kapcsolatainak összefüggései

1994

10

Bus Terézia

Drogkörkép Magyarországon 

1994

11

Buzár Valéria

A csákvári fazekasság múltja és jelene

1994

12

Buzás Ildikó

Mozaikok Bóly történetéből

1994

15

Csáki Ildikó

A Károlyi István Gyermekközpont múltja és jelene 

1994

12

Csépán Attila

A magyar film bérházdramaturgiái 

1994

13

Darányiné Csonka Valéria

How do british children celebrate national and church celebrations 

1994

16

Deák Éva

Comics im Unterricht

1994

17

Dobrocsi Timea

Álmok, látomások, víziók: a nő, mint mítosz

1994

18

Dóka Mónika

Természetes anyagok felhasználása az óvodai foglalkozásokon 

1994

19

Dudásné Emri Piroska

A természet ábrázolása Fekete István és Rudo Moric műveiben

1994

210

Fábri Judit

Szlovák népszokások Szarvason és környékén, a jeles napokon

1994

212

Fischer Tünde

"Népszokásainkban jól eligazodni nem jelent kevesebbet, mint népünk múltbéli kultúráját kitűnően ismerni  

1994

21

Fojtík Katalin

Porovnánie zenskych postáv v Timravinej práci Tapákovci a Podjavorinskej novele Zena

1994

221

Franková Anna

Hodnota diela Jozefa Cígera - Hronského v literatúre pre deti mladez vyjadrená v rozprávke Smely Zajko

1994

222

Fridel Anita

A szlovák nemzetiség eredete és múltja Bükkszentkereszten

1994

22

Füry Eszter

Hagyományőrzés az iskolában 

1994

23

Gál Csaba

Alkoholbetegek rehabilitációja 

1994

24

Gál Loretta

Az abortuszról  

1994

25

Ganzler Mónika

Gimnasztikai mozgásanyag ismeretszintje az óvodában  

1994

26

Gelu Ibolya Gyöngyi

"Miként megőrizünk ködös gyermekmeséket, És nem felejt a szívünk néhány varázsigét…"  

1994

27

Gerlei Éva

Die Csolnoke mundart 

1994

28

Glück Ferencné

L'udové zvyky z Mlynkoch : Népszokások Pilisszentkereszten

1994

220

Gróf Ildikó

A család szerepe a személyiség fejlődésében 

1994

29

Gyárfás Péter

Az utolsó akcióhős   

1994

31

Gyovai Timea

A sport helye az óvodáskorú gyermekek és családjuk mindennapjaiban  

1994

32

Halmágyi Zsuzsanna

A dyslexia megelőzésének és kezelésének lehetőségei   

1994

33

Hanák Márta

Egy családsegítő szolgálat története  

1994

34

Haracska Tünde

Sárisáp néphagyományai a téli ünnepkörben

1994

36

Haraszti Csilla

A pilismaróti általános iskola története  

1994

37

Hites Krisztina

A Komárom-Esztergom megyei munkanélküliek átképzése  

1994

38

Hollóvári Ildikó

Frauenmotiv im Marchen  

1994

39

Hugyecz Mária

A szlovák nemzetiség gyökerei és múltja Bánkon

1994

40

Iváncsics László

Az iskolai környezeti nevelés lehetőségei a hulladékkal kapcsolatos szokások alakításában  

1994

41

Jaczkó Krisztina

A kisiskoláskorú gyermek agresszivitásának okai és megnyilvánulási formái 

1994

42

Jakab Andrea

Előítéletek nyomában   

1994

43

Jakus Angelika

Nyolcadikos tanulók olvasási szokásainak összehasonlító vizsgálata 

1994

44

Jenei István

Hajléktalanság Tatabányán     

1994

45

Kaczúr Éva

A magyar népmesék feldolgozásának problémái 3-4. Osztályban   

1994

95

Kálnási Anna

A szabadság koncepciója az egzisztencialista filozófiájában   

1994

47

Kecskés Andrea

Nyelvi magatartáskultúránk mai változásai 

1994

48

Kéner Virág

Die Universitat Passau im Spiegel des Deutschen Hochschulsystems   

1994

49

Kertészfi Andrea

Vyvin drámy v slovenskej literatúre po realizmus = A dráma alakulása a szlovák idodalomban a realizmus koráig

1994

50

Kettős Attila

Az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium kollégiumában folyó nevelő munka sajátosságai a XX. században  

1994

51

Király Krisztina

A borosberényi általános iskola története az első népiskolai törvénytől napjainkig  

1994

52

Kocsis László

Tatabánya város szociális ellátási rendszere    

1994

53

Koncz Anita

About Effective English Teaching    

1994

54

Kopacz Katalin

Székelyek nyomában…        

1994

97

Koren Emese

A szorobán és alkalmazása az elemi matematika oktatásában   

1994

55

Kozmáné Bálint Gabriella

Az egzisztencializmus és irodalmi irányzat   

1994

57

Köleséri Irén

Micimackó - több, mint mese    

1994

58

Körmöczi Renáta

A kézilabdázás története Dorogon   

1994

59

Köteles Anikó

Környezeti nevelés az óvodában  

1994

60

Kugyelkáné Gajda Timea

A testi nevelés megvalósítása a magyar tanítóképzésben  

1994

99

Labancz Mónika

Pósa Lajos és Az én újságom 

1994

61

Láng Katalin

Ouch! That Hurts'      

1994

62

Letoha Bernadett

"Nem sajnálkozni, tenni kell" : az óvodáskorú mozgássérült gyermekek fejlesztése a Mozgássérültek Kiskunhalasi Pető András Nevelőintézetben      

1994

63

Magyaróvári József

The American Language   

1994

64

matiz Anita Andrea

Preventív lábtorna az óvodában      

1994

65

Mick Rita

A mese pszichológiája 

1994

98

Mihályi Anita

Boszorkányüldözés Magyarországon a XVI-XVIII. században  

1994

65a

Miskolczy Ernő Lászlóné

Szlovák iskola egy magyar városban

1994

223

Mocsnik Marianna

Hátrány - veszélyeztetettség - munkanélküliség  

1994

66

Molnár Mária

A szlovák nyelvű népoktatás és a szlovák nyelv oktatása Szarvason és környékén különös tekintettel Örménykútra

1994

224

Molnár Timea

Corriculum in the american society   

1994

67

Nagy Katalin Kaufmann Lászlóné

Tokod és Tokodaltáró ipari- és környezetvédelmi fejlődése és a környezet megismerésére nevelés az óvodában     

1994

96

Neukunft Judit

Tiere im Marchen   

1994

68

Nyulász Izolda

Védelem és büntetés határán     

1994

69

Pap Éva

Listening and speaking activities for the primary school teachers and students    

1994

70

Pap Krisztina

A játéktevékenység fejlődése születéstől egy éves korig    

1994

71

Pataki Andrea

A hangszerválasztás motívumai             

1994

72

Pereházi Ágnes

Speciális nevelési problémák iskolai szituációban   

1994

73

Pózner Edina

Angyalkertek   

1994

75

Pribela Beáta

A romantika és a realizmus fejlődése

1994

76

Putz Norbert

Esztergom város elemi iskolái, és az esztergomi érsekek tanügyet támogató tevékenysége a XIX. században   

1994

77

Rabi Ildikó

Literatura in the language classroom 

1994

78

Révész Anikó

A csongrádi kubikosok tanulási lehetőségei a századfordulón  

1994

80

Rozovlyán Zsuzsanna

A zempléni drótosok

1994

225

Sára Ildikó

A bábjáték helye a pedagógiai gyakorlatban   

1994

81

Simoni Andrea

A pázmándi lakodalom   

1994

82

Süttő Magdolna

A szabadkőműves mozgalom eredete, klasszikus formájának létrejötte és művelődéstörténeti szerepe 

1994

83

Szatmári Adrienn

A születés hagyományai Salgótarján és a csatolt falvak szokásanyagában  

1994

84

Szeder Bernadett

Möglichkeiten der Umwltwrziechung in den Ungarischen Grundschulen   

1994

85

Szegő Tünde

Egy kiváló pedagógus életútja, munkássága - különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás problémáira   

1994

86

Szepsi Rita

Textilkultúra Tardonán  

1994

87

Tomorszky Mária

Segítő Szűz Mária Leányai Magyarországon  

1994

88

Tóth Szilvia

Boldog község népviselete  

1994

89

Trexler Gábor

"Az ész az igazság"    

1994

90

Tusz Anna

A táti német nemzetiség múltja, hagyományaik     

1994

91

Vanyó Magdolna

Sérült gyermekek óvodai nevelése   

1994

92

Varga Izabella

Csongrád zenei élete 1951-től napjainkig  

1994

93

Varga Zsuzsanna

A katolikus egyház szerepe a szociálisszakember-képzésben (a XX. Században)  

1994

207

Virág Szilvia

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet  

1994

94

Ádám Zoltán

A nagy látlelettől az apró történetekig: példa rendező és történet viszonyának alakulására Jim Jarnusch pályáján keresztül 

1994

1

Albert Tímea

Az óvodás korú gyerekek matematikai természetének vizsgálata

1994

2

Bajkai Mónika

A gyermek megismerése a játékban

1994

4

Mocsnik Marianna

Legyenek mindnyájan egy

1994

66

Nyulász Izolda

A rádiózás története 1947-ig

1994

69

 

x