1995

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Bali Erzsébet

A tánc a mozgás szerepe a lelki egészség (védelem) tükrében

1995

5

Baranyai Anita

Iskolák határán / Csak reformot ne?!   : az új középiskolai képzési formák előnyei és hátrányai Esztergomban

1995

6

Barnoczki Beáta

A képző - és iparművészet megismertetése  6-10 éves korban

1995

7

Baverné Fodor Nikolett

Idegennyelvi - oktatás a németországi általános iskolákban 

1995

8

Benedek Andrea

A pedagógiai feladatok megváltoztatásának szükségessége 

1995

9

Berkes Vida Orsolya

A népmese és hatása a gyermeki lélekre

1995

10

Blaskó Mihály

Az erkölcsi nevelés a jutalmazás és büntetés tükrében 

1995

11

Bundy János

Lenau és a Lenau-ház

1995

13

Busai Barbara

A pilóta moralista:  Antoine de Saint - Exupéry élete és munkássága

1995

14

Csapó Andrea

Az 1-4. osztályban tanult állatok etológiai sajátosságai

1995

21

Cserekley Leonóra

Az önvédelmi sportok története és jelentősége 

1995

15

Csókási Beáta

Szűkebb hazám a palócföld 

1995

16

Csurgó Edit

Móricz Zsigmond, mint meseíró 

1995

144

Czimbalmos Csilla

Az oktatás és nevelés módszerei a testnevelési órákon

1995

112

Demény Judit

Óvodáskori  beszédhibák és mozgáskészség összefüggései, különös tekintettel a finommotorikára

1995

22

Dénes Lászlóné

Tanórán kívüli anyanyelvi nevelés a 3-4. osztályban

1995

95

Domozi Szilvia

A játék személyiség- és képességfejlesztő hatása 

1995

23

Ekker Anikó

Hátrányos helyzetű gyerekek a Népjóléti Minisztérium Esztergomi Gyermekotthonában

1995

24

Erdődi Andrea

Antiutópiák az irodalomban

1995

25

Farkas Andrea

Az öngyilkosságról: Magyarország gyilkossági története és megítélése a falusi emberek körében  

1995

26

Fődiné Ujpesti Gizella

Teljesítmény - és viselkedészavarok előrejelzése az óvodás korban

1995

28

Gacsal Ágnes

A romlás virága Hajnóczy Péter életének és műveinek tükrében  

1995

30

Gadó Angéla

A felnőtté válás folyamata, nehézségei Ágai Ágnes versei alapján 

1995

31

Géczy Zoltán

A pedagóguserkölcs aktuális kérdései és néhány történeti vonatkozása  

1995

32

Germányi Sándor

Oscar Wilde meséinek erkölcsisége

1995

33

Gyetván Orsolya

Veszélyeztetett gyerekek a családban   

1995

34

Győr Andrea

A franciaországi iskolai adaptációs és integrációs rendszer 

1995

35

Hajnal Gabriella

A menekültügy arculatai a kilencvenes években  

1995

36

Horváth Ágota

Az úszás szerepe az általános iskola alsó tagozatában  

1995

38

Horváth Éva

A Waldorf - pedagógia zenei nevelése a Kodály - koncepció személyiségéből  

1995

39

Illés Annamária

Vallásos motívumok rendszere Bulgakov A Mester és Margarita című regényében: az ókori fejezetek geneológiája   

1995

40

Jámbor Adrienn

A női emancipáció kezdete   

1995

41

Janik Edit

A dyslexia felismerése és a prevenció módszerei

1995

42

Juhász Erzsébet

A korai anya - gyerek kapcsolat hatása a fejlődésre   

1995

43

Kemény Annamária

"Így volt rendelve!" : egy novella hatásvizsgálata 7. osztályos tanulók körében    

1995

44

Kisbenedek Katalin

Hagyományok és szokások Domoházán : alkalmazásuk az általános iskola alsó tagozatán    

1995

45

Kiss Anett

Kábítószermegelőzés fiatalok körében  

1995

46

Kiss Anita Csilla

A kosárlabdázás és oktatás az alsó tagozatban 

1995

47

Kisvarga Anita

A könyv és középiskolás közönsége Esztergomban  

1995

48

Knapp Karolina

Schweinehaltung und in Tscholnok   

1995

49

Knyazoviczki Zoltán

A pengetős hangszerek megjelenése a XV - XVI. század magyar zenekultúrájában és szerepük az oktatásban   

1995

50

Kobulniczky Eszter

Az egykeség rövid története és aktuális kérdései szociológiai szempontból   

1995

51

Kolostori Anita

"Szól a szája szólítatlan…": a Kalevala és a magyar népköltészet rokon tartalmi és formai szeletei  

1995

52

Kolostori Gábor

"… Lélek lép a lajtorján ": a kereszténység előtti magyarság világképének továbbélése az életmódban  

1995

53

Komáromi Anikó

Ady Endre szerelmi költészete    

1995

54

Kovács Krisztián

A létminimum alatt élő családok társadalmi helyzete s a helyi segítségnyújtás lehetősége  

1995

56

Köbl Mercédesz

A modern tánc története a XX. század elejétől napjainkig  

1995

57

Laczkó Zsuzsanna

A népművészet megismertetése 6-10 éves korban tanórán kívüli foglalkozások keretében: Hollókő népművészete alapján  

1995

58

Lakics Dóra

Komárom és környéke textilkultúrája     

1995

59

Lázich Melitta

Terhességmegszakítás vagy születésszabályozás   

1995

60

Lovag Noémi

A mesefilm bűvölete: életkori sajátosságok szerepe a filmbefogadás szempontjából kisiskolás korban   

1995

61

Mészáros Ágnes

A mesék esztétikuma     

1995

62

Mihalik Hajnalka

Kesztölci szlovák népmesék

1995

63

Mihályi Edit

Házasságkötéstől a válásig… és az utána következő évek   

1995

64

Motsai Gyöngyvér

Shakespeare's Sugland     

1995

65

Müller Márta

Interkulturelles Lernen - Ein projekt in Österreich die Verwendungsmöglichkeiten  

1995

66

Nagy Krisztina

"Bűnelkövetővé válni nem a véletlen műve": a fiatalkorú bűnözés kialakulása és annak megelőzési lehetőségei  

1995

67

Nemeskéry Krisztina

A hatékonyság dilemmája a szociális munka és az igazságszolgáltatás tükrében: avagy ösztönző-e a kikényszerített fegyelem?   

1995

68

Németh Andrea

A rajzi tevékenység felhasználása a szociálpedagógiai munkában     

1995

69

Németh Beáta

A szociálpedagógus lehetséges szerepe a bűnmegelőzés folyamatában    

1995

70

Németh Edina

Az egymást váltó nemzedékek kérdései: Összehasonlító tanulmány Jack Kerovac : Úton és Jan Kerovac : Gázos Bébi című könyvéről    

1995

71

Németh Róbert

Hajléktalanság Magyarországon      

1995

72

Nyirő Adrienn

Állami gondozott fiatalok beilleszkedési problémái    

1995

73

Oláh Andrea

Pásztorművészet a Bakonyban     

1995

74

Pánczélné Kelemen Erzsébet

Az óvodai vizuális nevelés szerepe a finommozgás fejlesztésében  

1995

75

Papp Eszter

Különböző iskolatípusokba járó, azonos életkorú gyermekek olvasási szokásai    

1995

76

Pásztor Natália

Orwell: 1984.       

1995

77

Putz Orsolya

Bőr a népi kultúrában   

1995

78

Ráczné Bodnár Adrienn

The influences of the renaissance :  Itallian philosophy on english literature   

1995

12

Répás Mária

Testtartási rendellenességek prevenciója az alsó tagozatban 

1995

79

Román Sándor

A nyelv és a gondolkodás viszonya a jelentések tükrében  

1995

80

Rosenfeld Gabriella

Drogdependensek másod- és harmadlagos prevenciója, valamint a kábítószer - probléma kihívásai  

1995

81

Róth Beáta

Leányvár története és népszokásai   

1995

82

Roza Lajos

Az öngyilkosság jelenségének vizsgálatai gyermek-, serdülő- és ifjúkorban, illetve a katonai szolgálat ideje alatt   

1995

83

Rózsavölgyi Rita

A tanulási zavarok témakörén belül a dyslexia jelenségének vizsgálata  

1995

84

Savanyú Anita

A korai anya - gyerek kapcsolat hatása a fejlődésre 

1995

85

Schaffer Mária

Volkstümliche Erzahlformen im Unterricht der Grundschule - das Marchen    73 p.

1995

86

Schmidt József

Egyházi iskola -- állami iskola -- egyházi iskola. A Mindszenty József Katolikus Általános Iskola története   

1995

87

Schmöltz Margit

Gyógyítók és lódítók: Székesfehérvár egészségápolásának története a kezdetektől a Lujza Szanatórium alapításáig     

1995

88

Schor Anikó

Halmozottan fogyatékos gyermekek intézményes ellátása Komárom-Esztergom megyében  

1995

89

Somdy Beáta

A study of songs and rhymes: their effectiveness, Flexibility and vitallity when used a language curriculum  

1995

92

Somlai Andrea

Teaching reading as a skin in the primary classroom  

1995

91

Steiner Gyöngyi

Kísérlet az Esztergomi Gyermekotthon szervezetszociológiai vizsgálatán   

1995

93

Szabó Eszter

A helyesírás tanításának nehézségei 3. osztályban 

1995

94

Szabó Tímea

"Szeretni tehozzád szegődtem…": a férfi-nő kapcsolat Karinthy Ferenc: Dunakanyar, Tersánszky Józsi Jenő : A margarétás dal, Kertész Ákos : Zakariás c. művének tükrében    

1995

96

Szegnerné Bach Valéria

Rechtschneibenunterricht in der deutchen Muttersprache für die unteren Klassen in der Grundschule  

1995

3

Szendrő Dániel

Szelektív hulladékgyűjtés Esztergomban és a környezetbarát hulladékkezelés tanítása    

1995

97

Szomszéd Ildikó

Játékos módszerek a zenei nevelésben  

1995

98

Szőke Melinda

Using games in english lssons  

1995

99

Torma László

Esztergomi krónika és életrajzi kislexikon   

1995

100

Török Ferenc

A vonat motívuma a filmtörténetben  

1995

102

Tüske Veronika

A tatai vízimalmok története   

1995

103

Varga Anikó

A Hétszínvirág és a Hétszínvilág című 3-4. osztályos anyanyelvi olvasókönyv elemzése   

1995

104

Varsányi Ildikó

Az úszás élettani és rehabilitációs hatásai: oktatási módszerek az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeknél        

1995

105

Vastag Zsófia

English children thymes and tongue - twisters    

1995

107

Viski Andrea

A "főállású anyaság" társadalmi összefüggései  

1995

108

Ágoston Orsolya

A témakör projekt módszerrel való megközelítése

1995

1

Baják Bernadett

A szociálpedagógiai munka lehetőségei a gyermekjóléti szolgálatoknál

1995

2

Balogh Ibolya

Kísérlet falusi porták és lakásbelsők funkcionális elemzésére Bujákon és Tatabányán (1998-ban és 1999-ben)

1995

3

 

x