1996

 

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Ács Viktória

Vizuális nevelés az általános iskolában és lehetősége…

1996

145

Apagyi Erika

A nádudvari fekete kerámia

1996

1

Balogh Szilvia

Dabas-Sári története, hagyományai, és népszokásai

1996

2

Balogh Tímea

Az esztétikus mozgásra nevelés az alsó tagozatban

1996

3

Banák Edit

Munkanélküliség alakulása Magyarországon, különös tekintettel Győr…

1996

4

Békésné Siklósi…

Máriahalom szokásai, hagyományai régen és ma

1996

109

Besenyei Zsuzsanna

A lakás, mint élettér. Szociológiai vizsgálat Szokolyán

1996

7

Boda Babett

Tartásjavítás kisiskoláskorban

1996

8

Bognár Erzsébet

A sümegi ferences templom ás kolostor a barokk korban

1996

9

Botos Ágnes

Tanulási és beilleszkedési nehézségek óvodás és kisiskolás korban

1996

10

Csábi Beáta

Tanulási nehézségek

1996

13

Csengő Katalin

Az óvodás gyermek és a hit

1996

14

Csernus Mariann

Macon színei. Greenaway színvilág A maconi gyermek című…

1996

15

Csík Viola

A rendszerváltozás társadalmi hatásai és ennek kihatása a…

1996

16

Czikora Ildikó

Az agresszív viselkedés vizsgálata kisiskolás korban

1996

12

Czuczor Alexandra

Mi a boldogság? Szociológiai vizsgálat

1996

11

Daróczi Ágnes

Mándy Iván és a film

1996

147

Dócziné Varjú I

Népköltészeti műfajok tanítása az általános iskola alsó tagozatán

1996

141

Dósa Attila

A labdarúgás oktatása az alsó tagozatban

1996

17

Dubai László

Szociális tanok a Római Katolikus Egyház társadalmi

1996

18

Elek Csilla

A dévaványai Tájvédelmi Körzet bemutatása és szerepe az oktatásban

1996

19

Erős Attila Levente

A pogányok restaurációs törekvései az Árpád-korban, a pogány

1996

20

Fanczal Gábor

A futball helyzete az általános iskolában. Angliában és Magyar

1996

21

Farkas Ágnes

A mese szerepe az óvodai nyelvoktatásban

1996

22

Farkas Tünde

Az óvodába járatás motívumai

1996

23

Fehér Henrietta

Személyiségünk és az erkölcsi értékek

1996

24

Fekete Beatrix

A nők kondícionálásának esztétikus módjai

1996

25

Fekti Beáta

Tartós kórházi kezelésben részesülő gyermekek szociális

1996

26

Fenyődi Beatrix

Ép és sérült gyermekek integrációja óvodában és iskolában

1996

27

Ferencz Mónika

Az állatok, amelyek sohasem érnek célba

1996

28

Flachbart Mónika

Vizuális készségfejlesztés változatos technikákkal

1996

29

Fodor Mónika

"Bújj, bújj zöldág…" Népi gyemekjátékdalaink és mondókáink

1996

30

Fótos Judit

Mondókák és versek jelentősége az óvodában

1996

31

Fükő Judit

Az agresszív viselkedés vizsgálata óvodás és kisiskolás korban

1996

33

Fülöp Edit

Régi idők mozija Mándy Iván novelláiban

1996

34

Füredi Veronika

Répáshuta történetei és hagyományai

1996

35

Galambos Zsuzsanna

Illusztráció és tipográfia az ábécés és az olvasókönyvek

1996

36

Galambosné

A középsúlyos értelmi fogyatékosok speciális nevelése

1996

5

Görzsöny Anna

Az ókori testkultúra: az ógörög olimpiai játékok

1996

38

Gulyás Edit

A zichyújfalui általános iskola története

1996

39

Gyuricza Szabolcs

Az ipari forradalom megalapozása: a középkor technikai forradalma

1996

40

Halász Melinda

A könyv és a 8-10 éves gyermek

1996

41

Harmath Zsuzsann

The simple past tense

1996

42

Herczku Aurélia

Tanulási és beilleszkedési nehézségek  kisiskolás korban

1996

43

Holecskó Borbála

A Waldorf-program és a zenei nevelés

1996

44

Horváth Katalin

Filmforgalmazás Magyarországon

1996

45

Huber Henriett

Autisztikus gyermekek

1996

46

Iváncsicsné

Kesztölci népszokások

1996

37

Jenei Viktória

A 6-10 éves korúak táplálkozása

1996

48

Jobbágy Zsuzsanna

A népi díszítőművészet ágai óvodáskorban

1996

49

Kádár Kata

Az egri főiskolai könyvtár története

1996

50

Káposztási Nóra

Tanórán kívüli testi nevelés, iskolai sport

1996

51

Katona Hedvig

A reklámról. Útmutató a reklám elemzéséhez

1996

52

Kecskés László

A gyermekjáték és gyermektánc helye és szerepe az óvodai/iskolai nevelésben

1996

53

Kerepeszki Klára

Az agresszív viselkedés diagnosztikája és terápiája

1996

54

Király Imre

Ridley Scott filmjeiről

1996

146

Király Katalin

A gyermeki konfliktushelyzetek leggyakoribb forrásai

1996

55

Kiss Andrea

Teaching passive voice in the pramary scool

1996

56

Kiss Erika

Die Einsiedlung der Deutschen in Visegrad

1996

57

Klimasz Katalin

Palóc hagyományok ápolása két Nógrád megyei óvodában

1996

58

Kocsis Borbála

Pilisszentkereszt története és népszokásai

1996

60

Koczor Ákos

A Kismaros-Szokolya-Királyréti kisvasút gazdaságtörténete,

1996

59

Kondics Gyögy

Drog a XX. századi irodalomban

1996

61

Kovács Ákos

Nymburgból az örökkévalóság gátjára, azaz fejezetek Bohumil Hrabal

1996

62

Kovács Erzsébet

A hortobágyi pásztorkodás szellemi és tárgyi hagyatékai

1996

63

Kovács Erzsébet

Új szerek, segédeszközök a testnevelés oktatásában

1996

64

Kovács Mária

A regös cserkészet a magyarországi cserkészmozgalom tükrében

1996

65

Kővágó Éva

Hátrányos helyzetű gyermekek "viselkedés üzenete" és ezek

1996

66

Kreisz Andrea

Állattartás otthon: a teknősök élete

1996

67

Laurencsik Andrea

Az iskolai szociális munka

1996

68

Leányvári Gabriella

Übungsformen im Grammatikunterricht des dritten Schuljahrs

1996

69

Lengyeltóti Rita

Lelkiismeret a keresztények tudatában

1996

70

Lövei Tímea

Játékos egyensúlygyakorlatok a 3-10 éves korú gyermekeknél

1996

71

Maradi Péter

A családtámogató szociális rendszerek változásai és a

1996

72

Máriási Zsuzsanna

Élő néphagyományok a Galga-mentén

1996

73

Matkovitz Katalin

Táplálkozási szokások. Szociológiai vizsgálat Szokolyán

1996

74

Ménfői Zita

Természetjárás az iskolai életben

1996

75

Mester Andrea

Mikszáth Kálmán szerepe Nógrád megye szellemi életében

1996

76

Mészáros Mária

Prágai tavasz a filmben

1996

77

Milus Marianna

Az úszásoktatás szerepe és jelentősége az alsó tagozatos testnevelés…

1996

78

Móczik Márta

Brennbergbánya története és hagyományai

1996

140

Molnár Magdolna

Pártfogófelügyelet és szociálpedagógia

1996

79

Molnár Mónika

A tanulási nehézségek

1996

80

Mondrák Zsuzsanna

"Engedjétek hozzám…" Kisgyermekek vallási nevelése

1996

81

Moór Marianna

Mór város története

1996

82

Nagy Gabriella

A tanulási nehézségek megelőzése az általános iskolában

1996

83

Nagy Ildikó

Környezeti nevelés óvodai, iskolai lehetőségei

1996

84

Nagy Mária

Mozaikok István királyról

1996

85

Nagy Tímea

Lélekpaletta

1996

86

Németh Enikő

Traumatikus élmény tükröződése a gyermekrajzban

1996

87

Nimmerfroh Ildikó

Korunk kórképe, avagy a tömegkommunikációs eszközök

1996

88

Novai Edit

A folyékony világ

1996

89

Nyilas Edit

Válás hatása a gyermekre

1996

90

Pálinkás Zsuzsanna

Élő néphagyományok Isaszegen

1996

91

Páll Tímea

Ajak szokáshagyományai (vallásos-religiózus szokások, illetve…

1996

92

Pap Norbert

A labdarúgás oktatása 6-10 éves gyermekek számára

1996

93

Papp Melinda

A levegő, mint a környezeti nevelés tárgya

1996

94

Parditka Orsolya

Warmer and cooler games for project English 1.

1996

95

Péch Katalin

Roman Polanski

1996

148

Pinnyei Szabolcs

A szociálpolitikai beavatkozás lehetséges útja

1996

97

Pintér Rita

Serdülők és fiatalkorúak öngyilkossága, valamint a segítés lehetséges…

1996

96

Rankl Katalin

Brauche und Sitten in Schemling

1996

98

Robotka Brigitta

A tanulási nehézségek korai felismerése

1996

99

Rodler Katalin

A 6-10 éves korú gyermekek nyári szabadidejének élményt…

1996

100

Romao Andre

Fernando Pessoa és a hazafiasság

1996

101

Romhányi Rita

Az óvoda és iskola által közvetített ismeretanyag egymásra

1996

102

Rudolf Piroska

Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deuts…

1996

103

Rusznyák Rita

A mese szerepe az óvodai nyelvoktatásban

1996

104

Sajtos Zsuzsanna

Origami: óvodában, iskolában

1996

105

Sallai Mariann

A zenehallgatás hatása a 3-7 éves korú gyermek személyiségére

1996

106

Schneider Éva

A székesfehérvári németek története

1996

107

Schweiger Marianna

Vértestolnai néphagyományok

1996

108

Simon Éva

A lurkó osztály. Az óvoda-iskola átmenet

1996

110

Sinkovics Ágnes

"A szecsői torony tetejében…": a hagyományőrzés…

1996

111

Soós Ildikó

Alkoholfogyasztási szokások serdülő- és ifjúkorban

1996

112

Sölétormos Éva

A mellúszás tanítása az általános iskola alsó tagozatában

1996

113

Stramszki Nóra

Szent iratok családképe: a Biblia családetikai vonatkozásai

1996

114

Sz. Nagy Mária

A mordvin hagyomány és életmód tükröződése…

1996

115

Szabó Anikó

A játék szerepe a testnevelés órán

1996

116

Szabó Judit

Abszurd ábrázolásmód Lázár Ervin meséiben

1996

117

Szám Katalin

Szociális munka a tartós kórházi kezelésben lévő gyermekekkel

1996

119

Szijártó Tímea

Fantázia vagy naivitás? (6-9 éves gyermekek gondolkodásának…

1996

120

Szikora Tünde

Csanádpalotai papgazda - Kálmán Lajos

1996

121

Szlifka Béla

Az ifjú Pavol Országh-Hviezdoslav és magyar nyelvű zsengéi

1996

122

Szűcs Krisztián

Negatív utópiák a XX. századi angol irodalomban

1996

123

Tarr Andrea

Óvodások körében végzett filmszociológiai felmérés Szokolyán

1996

125

Timcsis Márta

Néhány gondolat a barátságról

1996

126

Tóbiás Andrea

Érzelmi-akarati fogyatékosok integrált nevelése

1996

127

Tordáné Petrik

Kesztölc község néphagyományainak ápolása

1996

128

Torma Szabolcs

Kisiskolások versenysportja

1996

129

Tóth Angelika

Az ábrázolókészség fejlődése 2-10 éves korig

1996

130

Tóth Anita

A számfogalom kialakulása

1996

131

Tóth Katalin

A félelmek, szorongások és következményeik, különös tekintettel…

1996

132

Tóth Melinda

Az éntudat kialakulása az anya-gyermek kapcsolatban

1996

133

Tőkés Erika

A XX. századi magyar diáksport története

1996

134

Török Attila

Bódy Gábor: Kutya éji dala (1983) című filmjének részleges…

1996

135

Török Dénes

A szociális gondolat fejlődése a XX sz-ban

1996

136

Trafás Ildikó

Celldömölk zenei élete a kezdetektől napjainkig

1996

124

Ujj Orsolya

A székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet római katolikus…

1996

138

Valkó Judit

Kisecset faluról és hiedelemvilágáról

1996

139

Vig-Kis Anita

L'udmila Padjavorinská és Mária Rázusová Martáková

1996

142

Virizlai Krisztina

Pályakezdő munkanélküliek és átképzési lehetőségeik

1996

143

Zémann Éva

A szemléltető eszközök fejlődése a vizuális nevelésben

1996

144

 

x