1997

 

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Bakó Bernadett

Humor a gyermekrajzokban és a művészetek több területén

1997

1

Bakó Nikolett

Die Analyse des Verhaltnisses zwischen Franz Kafka und sein…

1997

2

Baksa Vera

Embergépek-gépemberek a 70-es 80-as évek filmművészetében

1997

3

Baktai Erika

A világiak szerepe a mai egyházban

1997

4

Balázs Diána

A magyar cserkészet története és jelene: a kiscserkész életre…

1997

5

Baloghné Seres….

A bajóti cigánygyerekek helyzete és lehetőségeik

1997

6

Balsa Eleonóra

Mozgásfejlődés korai gyermekkorban

1997

7

Baráthné Czegl…

Az általános iskola ének-zene tanításának története

1997

8

Bárdos Eszter

Gyermekbántalmazás általános iskolás korban

1997

9

Barsi Barbara

Az első magyarországi süketnéma intézetről

1997

10

Belinszki Zoltán

Faludi Ádám Üzenettöredékeiről

1997

11

Béres Zsuzsanna dr.

Gondolatok a "Trainspotting" kapcsán

1997

127

Bielochradszky…

Nyelv és magatartás

1997

12

Borsodi Zsuzsanna

Battonya története kialakulásától 1740-ig

1997

14

Brunszkó Henriett

Walther von der Vogelweide, der Minnelyriker

1997

15

Bujna Katalin

Hitre és erkölcsre nevelés a Patrona Hungariae Gimnáziumban

1997

16

Csapó Szilvia

Az előítélet nyomában

1997

18

Csapucha Sándor

Az énlaki iskola története

1997

19

Csipő Ildikó

Nativa speaker of English living in Hungary

1997

20

Csiszár Aliz

"We sink or swim together": cooperative learning

1997

21

Csoó Erika

A hajdani szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt álló miskolci

1997

22

Csuha András

Lukács György filmteóriája és a jelenlét problematikája

1997

125

Csüllög Barbara

Gabriel Garcia Marquez: Száz év magány c. regényének…

1997

23

Czerovszki B…

Három pálos költő a XVIII. században

1997

17

Dombóvári Rita

A győri Magyar Királyi Felsőbb Leányiskola

1997

24

Erdélyi Tímea

Azt kapod, amit látsz. A Ponyvaregény c. film elemzése

1997

25

Erős Henrietta

Gróf Széchenyi István és a testi nevelés

1997

26

Erőss Enikő

Hindu festivals and their application in the primary language

1997

27

Fehér Csaba

The case of mesmerism : analysis of a short story by E.A.. Poe

1997

28

Forgó Julianna

Néphagyományőrzés az óvodában

1997

29

Gagyi Pálffy Krisztina

Hulladékkal kapcsolatos szokások kialakításának lehetőségei

1997

30

Garamvölgyi

Portré egy szlovák nemzetiségű tanítóról

1997

31

Gável Péter

Ökumenizmus a nevelésben

1997

32

Gelencsér Eszter

Buzsáki hímzés és pásztorfaragás. Egy népművészetileg

1997

33

Gódor Csilla

A XX. századi ember etikájának keresztény gyökerei

1997

34

Gonda Kornélia

A magatartási zavarokhoz vezető gátak és tévutak a személyiség

1997

35

Gremsperger József

Autósmozi, avagy az autó motívuma a filmekben

1997

124

Gyöngyösi Enikő

Teaching vocabulary to young learners

1997

36

Gyuricza Szabolcs

Az ipari forradalom megalapozása. A középkor technikai forradalma

1997

37

Harazin Judit

Giuseppe de Santis, a "harcos" neorealista filmrendező

1997

38

Herczeg Andrea

Gyermekrajzok fejlődése az emberábrázolás tükrében

1997

39

Hinora Edit

A csonttűtől a tépőzárig. A ruházati reteszek története

1997

40

Honéczy Andrea

A LOGY-BOGY alkalmazása a matematika oktatásban

1997

41

Horváth Beatrix

Projektarbeit im Deutschunterricht

1997

42

Horváth Gyöngy

A keresztségi beszélgetés

1997

43

Horváth Mihály

A jászkun redemptio és fejlődés a 18. században

1997

44

Horváth Zsuzsa

Az egyházi évhez kapcsolódó népszokások szülőföldemen,

1997

45

Jaksi Kornél

Szín-tézisek. A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek

1997

46

Jécsák Ilona

A Magyar Konyha c. folyóirat elemzése művelődéstörténeti szempontból

1997

47

Kanfi Horváth

A frusztrációs tolerancia és a szociometriai pozíció kapcsolata

1997

48

Kéner Orsolya

A táncház

1997

49

Keresztúri Mónika

Az Óperencián innen. A finn filmrendező, Aki Kaurismaki

1997

126

Kmety Erzsébet

Az értelmi képességek és a környezeti tényezők kölcsönhatása

1997

50

Kónya Éva

Az Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképző Intézet története

1997

51

Kovács Cecilia

A szeretet prédikátora. Gyurkovics Tibor drámáiról és

1997

52

Kovács Enikő

Hogyan élünk, hogy ne éljünk?! Magyarország társadalmának…

1997

54

Kovács Etelka

Gyermekirodalom helyzete Pilisszentiván tükrében

1997

53

Kovács Krisztina

Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció az általános

1997

55

Kovács Márta

A kereszténység jövőképe egy hagyományosa vallásos

1997

56

Kőfalvi Henrietta

Teaching English to Childrens through stories

1997

57

Kucsera Annamária

Nélküle: a gyermek gyásza

1997

58

Kurcz Tünde

Népi díszítőművészeti örökségünk, a hímzés: a furtai hímzés

1997

59

Lengyel Tímea

Az agresszív viselkedés vizsgálata óvodás korban

1997

60

Lenkei Margaréta

Munkanélküli "szalonok"

1997

61

Líbor Roland

Erdélyi József életéről és munkásságáról

1997

62

Mandák Izabella

The young learner and skills work

1997

63

Merczi Nikoletta

Vallási élet az ókori Rómában

1997

64

Mészáros Ágnes

Családi erőszak, bántalmazás Agliában /Domestic Violence/

1997

65

Mészáros Mária

A szeretet helye és értéke az emberi kapcsolatokban

1997

66

Mészáros Tímea

Mese, játék és lélek: az elbűvölés hasznai

1997

67

Mészáros Zsolt

Megújuló alternatív energiaforrások és azok modellezése az…

1997

68

Mezei Orsolya

Visegrád múltja és jelene: történelmi, idegenforgalmi és pedagógiai…

1997

69

Mikó Judit

Fogyatékosok labdajátékai a vak- és a Down-kóros gyerekek…

1997

70

Molnár Katalin

Musik in Teaching English

1997

71

Mucsiné Zombo

A válás okozta problémák - és kezelésük

1997

72

Nagy Gabriella

Hitoktató államvizsga

1997

73

Nagy Ildikó

Környezeti nevelés óvodai, iskolai lehetőségei

1997

74

Nagyhajú Mónika

Ének-zenei daltanítási módszerek az általános iskola alsó tagozatában

1997

75

Németh Erika

Magyar és szlovák étkezési szokásai Vértesszőlősön

1997

76

Németh Lívia

Child Abuse : Physically abused children in the family

1997

77

Németh Szilvia

Külsővati iskola története

1997

78

Ollé Mónika Erzsébet

Rettenthetetlenek: a skóciai függetlenségi mozgalom kezdete

1997

79

Pálinkás Krisztina

A magyar hitoktatás helyzete 1948-tól napjainkig

1997

80

Pap Márta

Konfliktushelyzetek a nevelőcsaládokban, a nevelőszülők…

1997

81

Parti Anikó Katalin

Ökumenizmus Magyarországon

1997

82

Pintér Ildikó

A középiskolások filmnézési szokásai

1997

83

Rábel Margit

A Szent István Társulat története

1997

85

Rodler Katalin

Táborozni jó! : a táborozás pedagógiai vizsgálata

1997

86

Salamon Diána

Mozaikok Sásd történetéből

1997

87

Salamonné Kiss

Figurális ábrázolás kezdetektől napjainkig: Kovács Margit élete …

1997

88

Simon Klára

A 13-15 évesek és a film: a film a különböző médiákban

1997

89

Smid Melinda

Az alsó tagozatos úszásoktatás módszerei

1997

90

Soós Ildikó

Az egyedülálló hajléktalanok helyzete Aachenben

1997

91

Süli Barbara

A gyermekrajzok humora

1997

92

Sz. Nagy Mária

A mordvin hagyomány és életmód tükröződése…

1997

93

Szabó Anett

A gyermeki rajzolás fejlődése: gyermekrajzok elemzése

1997

94

Szabó Anita

A vallásos erkölcsi nevelés a XX. század végén

1997

95

Szabó Anna

Adalékok a lengyeltóti egyházközség történetéhez

1997

96

Szabó Erzsébet

Hallgatók művelődési szokásai a Bolyai János Katonai Műszaki…

1997

97

Szabó Szilvia

Az esztergomi Ferences Gimnázium története a kezetektől napjainkig

1997

98

Szádóczki Irén

Vergleich der deutschen volkslieder mit den ungarndeuthsche…

1997

99

Szalkai Brigitta

Élet egy zárdai leányiskolában: a csákvári Paulai Szen Vince…

1997

100

Szegő Viktória

A dyslexia és megelőzése: ami az olvasási nehézségek hátterében…

1997

101

Szepes Orsolya

Games in the English classroom

1997

102

Szilvácsku Rita

Hitre nevelés tapasztalat útján: a Szentjánosbogár Gyermek…

1997

103

Szőke Erika

Cselédmizéria a XIX. század végén és a XX. század elején…

1997

104

Szőke Mónika

A szociálpedagógiai munka lehetőségei különélő szülők gyermekei…

1997

105

Szőllősi Katalin

Szocializációs zavarok a gyermek- és serdülőkori szökések…

1997

106

Tolnay Tímea

Ének-zene az óvodában: a 3-6 éves korosztály zenei nevelés…

1997

107

Tóth Krisztina

Agresszív viselkedés megnyilvánulásai az óvodás korban

1997

108

Tőkésné Petkó

A gyermek segítőtársa - avagy a magyar népmesék hatása…

1997

109

Trexler Teréz

Aus der Volkskunde der Dutschen in Tscholnok

1997

110

Tuba Nikoletta

The History of the British Music

1997

111

Türi Zsuzsanna

A rajkai iskola történet 1786-tól napjainkig

1997

112

Újhelyi Mária

Gondolatok a XX. századi magyar katolikus egyházi zenéről

1997

113

Vajda Karola

Vallás és kultúra a művészet tükrében

1997

114

Varga Szilvia

A helyi társadalom integráltsága: Csákvár, 1996.

1997

115

Vásárhelyi Lajos

Stalker határátlépése

1997

123

Velczl Diána

J.R.R. Tolkien "A gyűrűk ura" című tündérmeséjének feltáró…

1997

116

Vitális Gyula

Öngyilkosságok

1997

117

Volter Katalin

Szakralitás és hagyomány Galgamácsa múltjában és jelenében

1997

118

Wolf Viktória

Informatikaoktatás az általános iskolában

1997

119

Zoltay Bernadett

Ima a gyermekkorban

1997

120

Zsélyi Zsófia

Australia: a Multicultural Country

1997

122

 

x