1998

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Andrási Róbert

Rendszerváltás a morál tükrében

1998

1

Balogh Ágnes

Die Ansiedlung und das Leben der Ungarndeutschen in…

1998

2

Balogh Anikó

Reklám és társadalom

1998

3

Berecz Zoltán

Gróf Sándor Móricz és a magyar lovassport kialakulásának története

1998

4

Csala Brigitta

Das Leben des Ungarndeutschen in Nagyvejke…

1998

6

Cserna Mária

A keresztény család szerepe a személyiségfejlődésben

1998

7

Csikósné

Hivatásos pártfogás a fővárosban

1998

8

Csordás Tünde

Pop music in language teaching

1998

9

Czöndör Laura

A magyar népmesék tárgyi környezete

1998

5

Éliás Attila

Az asztalitenisz oktatása az alsó tagozatban

1998

10

Fabi Gábor

Irodalmi művek egyszerűsítése angol nyelvtanulók számára

1998

11

Farkas Anita

Kezelési módszerek és eljárások a drogfogyasztók gyógyításában

1998

12

Farkas Gabriella

Olvasó gyerekekért: olvasástanítás Meixner-módszerrel

1998

13

Fazekas Andrea

Kötegyán történetének és művészeti emlékeinek bemutatása

1998

14

Felkai Gyöngyvér

A sporttal kapcsolatos értékszemlélet változásának vizsgálata

1998

15

G.Horváth Beáta

Keleti filozófiák hatása Weöres Sándor művészetére

1998

16

Galamb Anett

Topio stin omichli. Angelopoulusz filmművészete

1998

17

Gálné Kara Boglárka

A gyermek mozgásfejlődése születésétől 3 éves koráig

1998

18

Gergelyné Szabó

Görög katolikusok, ünnepek, szokások

1998

19

Gulya Ildikó

Hollókő népművészetének megismertetése, megszerettetése

1998

20

Hajdara Éva

Csingiz Ajtmatov gyermekhősei

1998

21

Hamál Andrea

Élet és hagyomány a XX. század első felében Piliscséven

1998

22

Hercz Alíz

Egyház és kommunikáció: az újpesti egyházak és felekezetek

1998

23

Horváth Roland

A tízéves korú kisiskolások olvasási szokásainak összehasonlító?

1998

24

Igmándi Zita

A dunaújvárosi írott sajtó története, különös tekintette az üzemi

1998

25

Jolsvai Anikó

Énekszóval az óvodából az iskolába

1998

26

Judik Mariann

A pappastól a krumplinyomdáig: a burgonya meghonosodása

1998

27

Kalbli Éva

A képzőművészet megismertetése, megszerettetése általános

1998

28

Kapássy Nóra

Lehet, hogy más, mint a többi?: a dyslexia és egy lehetséges

1998

29

Kára Ágnes

Drogjelenség. Kábítószer-probléma a XX. Század végén

1998

30

Karaszek Veronika

Story based teaching: working on the story of Thumbelina

1998

31

Katonka Helga

Barátság, szerelem, házasság

1998

32

Király Anita

Ezek a mai fiatalok?!: a fiatalok családi életre nevelése

1998

33

Kiss Gábor

A házasság előkészítésének pasztorális szempontjai

1998

34

Kiss Gabriella

Brigetio településszerkezetének térinformatikai elemzése

1998

35

Kiss Hajnalka

A divat, mint emberi magatartást befolyásoló tényező

1998

36

Kissné Török

A tardosi szlovákok élete és kultúrája

1998

37

Koller Zoltán

Esztergom polgársága a századfordulón

1998

38

Koncz Judit

A szeretet pedagógiája bibliai alapon

1998

39

Kondé Zsolt

Az esztergomi harcok története a II. világháborúban

1998

40

Kovács Edit

A zeneterápia felhasználása a pedagógusi munkában

1998

42

Kovács Györgyi

Tanulási nehézségek kisiskolás korban

1998

43

Kovács Kinga

Szófajok és szófaji rendszerek a mai magyar nyelvben

1998

44

Kovács Zita

A huszas-harmincas évek Moszkvája Bulgakov A Mester és Margarita c. regényében

1998

45

Kőszegi Tamás

Házassági konfliktusok, válás a férfiak értelmezésében

1998

46

Kürti Renáta

Az önismeret iránti igény serdülőkorban

1998

47

Lehoczki Szilvia

Menekültek Magyarországon és Németországban

1998

48

Magyar Márta

Märchen im Unterricht

1998

49

Major Orsolya

Közösség és közösségek az egyházban

1998

50

Maliga Enikő

9 lessons based upon the story of Cookie, the naughty cat

1998

51

Málnai Krisztina

A cigányság helyzete és életkörülményei, valamint betekintés

1998

52

Máté Brigitta

Iskolaérett gyermekek komplex vizsgálata

1998

53

Mázsi Krisztina

Der kommunikativ-pragmatisce Ansatz im Fremdsprachenunterricht

1998

54

Mészáros Anita

A nyilvánosság lehetőségei és színterei a helyi társadalomban

1998

55

Mészáros Gabriella

Pillanatkép: házikönyvtárak és könyvolvasási szokások Komárom…

1998

56

Móczik Tamás

Board Game: an aid of teaching English in the primary schol

1998

57

Molnár Anna

A játék, mint a gyermek megismerésének és fejlesztésének eszköze

1998

58

Molnár Krisztina

A népművészet megismertetése és megszerettetése az általános iskola …

1998

59

Molnár Péter

A labda varázsa

1998

60

Morvai Orsolya

Egyházi népének a XX. század katolikus liturgiájában

1998

61

Mucsi Ágnes

A család szerepe a sérült gyermek nevelésében

1998

62

Nagy Ildikó

"Zöld kalandra fel": Túraszakkör egy oroszlányi általános iskola …

1998

63

Nagy István

Lakóhelyem és környékének bemutatása tanulmányi kirándulás …

1998

65

Nagy Katalin

Az inkvizíció tevékenysége a XII-XIV. században : a valdens …

1998

66

Nagy Lukács Katalin

Legyenek mindnyájan egy

1998

67

Nagy Zsuzsanna

Alsó tagozatos gyerekek az ünnepekről

1998

68

Nebehaj Katalin

Kesztölc nemzetiségi oktatáspolitikája 1732-től

1998

69

Niszner Annamária

Családról, intimitásról, életről középiskola-típusonként

1998

70

Novák Ágnes

"Nekem szülőhazám…": honismereti tankönyv a 9-12 éveseknek

1998

71

Orosz Erika

Az eredményesebb tanítás lehetőségei

1998

72

Östör Hajnalka

Tanulási nehézségek egy nevelési tanácsadó gyakorlatában

1998

73

Palkó Ágnes

Dorog város zenei közélete

1998

74

Planicskáné Cs

A vallási ünnepekhez kapcsolódó népszokások Hidvégardóban

1998

75

Proszonits Ildikó

A szlovákiai magyarság életesélyei az iskolázottság tükrében

1998

76

Putyora László

A rádiózás története 1947-ig

1998

77

Rappold Viktória

Vergangenheit der Deutschen nationalitat in Moor

1998

78

Sándor Erika

Egy szlovák nemzetiségű település Bükkszentkereszten

1998

79

Sándor Gabriella

Az ábrázolókészség fejlődése 1,5-6 éves korig

1998

80

Sauer Katalin

Utónévadások városban és falun

1998

81

Schweiger Marianna

A családtervezés megengedett és meg nem engedett módjai

1998

82

Simon Zsuzsanna

12 Lessons based upon the story of Rumpelstiltskin : an Englis …

1998

83

Skultéti Róbert

Villanások egy "másfajta" filmezésről

1998

84

Stadler Margit

A játék szerepe és a segítségnyújtás lehetőségei a kórházban

1998

85

Szakszonné

Iskolai szociális munka a IX. kerületben

1998

86

Szollár Éva

Theorie und Praxis: Lessings "Minna" im Spiegel der HamburG…

1998

87

Sztruhár Brigitta

Gyermekvédelem Magyarországon

1998

88

Szűcs Ágnes

Az álmok világa: azaz a szegénység megjelenése Steinbeck…

1998

89

Szűcs Judit

Házon belüli és kívüli asszonymunkák a két világháború között

1998

90

Thomázy Gabriella

"Ki jön velem a mennyországba?" : az öngyilkosság filmszociológiai…

1998

91

Tihanyvári Eszter

"Minden egyenlő, minden különböző": mozgásfogyatékos gyermekek …

1998

92

Tomkó Szilvia

Motívumok a népmesékben - avagy a népmesék tartalmi és formai…

1998

93

Túri Krisztina

Népi építészetünk Csákváron: sajátos utcaképvizsgálat

1998

94

Varga Anikó

A népművészet megismertetése és megszerettetése az alsó tagozat…

1998

96

Varga Noémi

Népi építészetünk Csákváron: sajátos utcaképvizsgálat

1998

97

Zámbó Tünde

Az írás kialakulásának problémája: a barlangrajzok titkai

1998

98

Zgyerka Mónika

A gyermekmondókák, dalok, játékok és a mondatmodellek az…

1998

99

 

x