1999

 

 

SZERZŐ

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Balogh Tímea

Der Bergiff des Künstlers und Bürgers bei Thomas Mann (Durch Analyse von eingen Werhen: Die Buddenbrooks, Tonio Kröger, Der Tod in Venedig, Mario und der Zauber)

1999

4

Bán Brigitta

Ételkészítés a kemencében

1999

5

Barát Andrea

Meursault, az idegen: Camus: Közöny c. művének elemzése

1999

6

Barnóczki Márta

A magyar zeneoktatás történeti áttekintése Bartalus Istvántól napjainkig, az alkalmazott tantervek és tankönyvek tükrében

1999

7

Bartos Ágnes

Az ének-zene foglalkozások iskola-előkészítő szerepe és feladatai

1999

8

Béres Éva

A női labdarúgás magyarországi története

1999

9

Bialabok Andrea

Az urbanizáció hatásai Nyergesújfalun

1999

10

Biró Jolán Zsuzsanna

A paszabi állattartási szokások

1999

11

Bodó Veronika

The Navajo's culture in the mirror of their textiles

1999

12

Bondár Brigitta

Az első és negyedikes gimnáziumi korosztály könyvolvasási szokásainak összehasonlító elemezése: olvasásszociológiai vizsgálat egy vidéki középiskolában

1999

13

Boris Anita

A mozgás művészete: euritmia a Waldorf-iskolákban

1999

14

Czinege Anikó

A szeretet megnyilvánulása  a gyermekrajzokban

1999

15

Csányi Sándorné

Das dialektische Theater und einige Dramen von Bertold Brecht

1999

16

Csapó Dorina

 Lépésről Lépésre fejlesztő program: a program bemutatása és megvalósulása egy városi óvodában

1999

17

Cseresznyésné Berecz Mária

Cigány tanulók beilleszkedési nehézsége: cigány tanulók a Bartók Béla Általános Iskolában

1999

18

Csik Katinka

A gyermekvédelmi szakszolgálat helye, szerepe a magyar gyermekvédelem jogrendszerében

1999

19

Csonka Zsolt

Agresszív viselkedés vizsgálata óvodában

1999

20

Csönge Zsuzsanna

Életszakaszok, krízisek és ellátásuk, kiemelten a Családsegítő Szolgálatok tevékenységében

1999

21

Csulik Andrea

Nyomtatott sajtó a régióban: Tatabánya és Oroszlány sajtóorgánumai.

1999

22

Debreceni Krisztina

Kalandozások a Magyar Konyhában: azaz a Magyar Konyha című gasztronómiai folyóirat XVII.-XXI.évfolyamainak elemzése

1999

23

Dobos Gabriella

Kunszentmárton a rendszerváltozás után a munkanélküliség tükrében

1999

24

Dobos Szilvia

Bács-Kiskun megye hírlapirodalma a 19. század közepétől 1945-ig: a  Petőfi Népe története: a kezdetektől napjainkig

1999

25

Drégelyvári Bernadett

Informatika az oktatásban

1999

26

Ecsedi Dezső

A mozgássérült gyermekek önállóságra nevelése a szabadidős tevékenység tükrében a Mozgássérültek Állami Intézetében

1999

27

Ecsedi Dezsőné

A szabadidős tevékenység és hatása a Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthonában élő gyermekek személyiségfejlődésére

1999

28

Elsik Erika

Teste, bränche im Deutschunterricht

1999

29

Erdei Annamária

Az aerobick megjelenése, szerepe és lehetőségei az általános iskolai testnevelés tantervében

1999

30

Farkas Szilárd

A labdarúgás oktatása az általános iskola alsó tagozatában

1999

31

Fejéregyházi Timea

A Gödöllői Női Röplabdacsapat útja az NB. I.-ig

1999

32

Fodor Anita

Az egészséges életmód kialakítása főiskolai hallgatók körében

1999

33

Fodor Ildikó

Keresztény közösségre nevelés iskoláskorban

1999

34

Földes Vilmos

Félelem és szorongás iskolás korban

1999

35

Füleky Zsoltné

Young children and total physical respond teaching method

1999

36

Garai Katalin

Házasságok stabilitása - instabilitása

1999

37

Gáspár Anita

A tanulás tanítása, avagy milyen módszerekkel tanuljanak gyermekeink

1999

38

Gász Edit

Nevelőszülői hálózat működése az új gyermekvédelmi törvény tükrében

1999

39

Gencsi Marietta (Balázs Marietta)

Bible Stories for Young Learners

1999

40

Gere Henriette

Regionalitás a közszolgálati televíziózásban Magyarországon

1999

41

Gór Sándorné

Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai előkészítése a Hevesi Benedek Elek Általános Iskola előkészítő osztályában

1999

42

 Gubinyi Zsuzsanna

Valami nagyon szépet Istenért

1999

43

Hajnal Bíborka

A játék szerepének vizsgálata az általános iskolai tanulók testnevelés oktatása során: tanulmány egy állami nevelőintézetben tapasztaltakról

1999

44

Halász Zsuzsanna

Mein Heimatdorf, Wetchesch: Scwäbiscge Sitten und Bränche im Jahreslauf

1999

45

Hamvas Ákos

Simone Weil számára a hit

1999

46

Hekli Péter

A váci női kézilabdázás története

1999

47

Hlavathy Ágnes

A titkok titkának ösvényén haladva: dolgozat az evolúció és az istenkérdés témaköréből

1999

48

Hoffman Györgyi

Őrhalmi helyzetkép, avagy mi az iskolai siker feltétele napjainkban

1999

49

Horváth Gabriella

A kutya civilizációs szerepe és művelődéstörténeti jelentősége

1999

50

Horváth Klára

Papp László sportolói pályafutása

1999

51

 Ivanics Zsuzsanna

Gyermekbántalmazás

1999

52

Jankovich Ádám

Cigánynak lenni: a magyarországi romák helyzete és a szociológiai jellegű cigányság-kutatások bibliográfiája 1945-1998.

1999

53

Juhász Anita

Mese a gyermek emlékezetében

1999

54

Juhász Anita Erzsébet

A gyermekvédelemtől a családsegítésig

1999

55

Kállai Mónika

A hagyományőrzés módja, szerepe az óvodai nevelésben

1999

56

 Kalló Adrienn

Alternatív programok az ének-zene tanításában

1999

57

 Kardos Krisztián

A hírközlés és a tömegkommunikáció ősformái az ókorban

1999

58

Kátai Melinda

A zene szerepe az ifjúsági szubkultúrák alakulásában: a '60-as évektől napjainkig

1999

59

Kelemen Tünde

Vászoncigányok" Cigány témájú játékfilmek a magyar filmtörténetben

1999

60

Kenyeres Jenô

A szociális ellátó rendszer változása Móron: a szociális intézmények szerepe és feladata a rendszerváltozás előtt és után (1987-1994)

1999

61

Kéringer Lászlóné

Szociális munka az általános iskolában

1999

62

Kettős Mariann

Az agresszív viselkedés vizsgálata kisiskoláskorban

1999

63

Kicsindy Erika

Mária Montessori pedagógiája

1999

64

Kis Anita

 Egyszer volt, hol nem volt" A meseformulák

1999

65

Kiss Adrienn

Kopasz Péter öröksége, avagy a hivatásszerű szállásadás az életmódváltozás tükrében-Esztergomban- a 19. században és a századfordulón

1999

66

Kiss Anett /Széll Anett/

A nevelőszülői hálózat kialakulásának története és jelenlegi helyzete Magyarországon

1999

67

 Kovács Lívia

A víz és a vízpart élővilága: multimédiás oktatóprogram gyerekeknek

1999

68

Kovács Zsuzsa

A vizuális nevelés szerepe az ünnepekre való készülődésben: szakköri foglalkozások 8-10 éves gyermekek részére

1999

69

 Krausz Istvánné

Társas kapcsolatok alakulása az óvodában

1999

70

 Kukán Angéla

A nehezen kezelhető gyermek

1999

71

 Lányi Zsolt

Az egyház társadalmi tanítása ma Magyarországon

1999

72

Lengyel Laura

Diáksportkörök

1999

73

 Magyar Klaudia

Családkép a Szent Iratok tükrében

1999

74

 Márkus Andrea

A szabadidő és eltöltésének lehetőségei, különös tekintettel a jászladányi általános iskolára

1999

75

Mázsári Szilvia Rita

Életerős családban felnőni

1999

76

Mezősi Ákos ifj.

Rátka Ein ungarndeutsches Dorf in Tokaj-Hegyalja

1999

77

Mihalovics Andrea

Német nemzetiségi  szokások Nyergesújfalun

1999

78

Mihályka Erzsébet

Személyiség fejlesztés lehetőségei intézetben élő gyermekeknél

1999

79

Molnár Ágnes

Újszülöttgyilkosságok a XXI.század küszöbén: miért?

1999

80

Molnár Boglárka

Néptáncoktatás az általános iskola alsó tagozatában

1999

81

Molnár Gerda

Van katolikus iskola?

1999

82

Molnár Tamás

Karmester című multimédiás segédprogram az ének-zene tantárgy oktatáshoz az általános iskolák 1-4 osztályában

1999

83

Mráz Diána

Das kulturelle Leben der deutcher Nationalität in Tscholnok

1999

84

Nádudvari Magdolna

A Regnum Marianum pedagógiája: a 6-10 éves gyerekek nevelése

1999

85

Nagy Anett

Keresztény szellemiségű környezettudatos nevelés az alsó tagozatban

1999

86

Nagy Ildikó

A környezeti nevelés és annak óvodai, iskolai lehetőségei

1999

87

Nagy Katalin

Hollókő: egy palóc falu néprajza

1999

88

Nánási Timea

Fiatalkori szubkultúrák, mint deviáns tényezők

1999

89

Novoszádek Gabriella

Esztergom a változások tükrében

1999

90

Ónodiné Szőke Margit

A hátrányos helyzetű gyermekek és sokirányú segítésük egy nevelő-oktató intézményben: a Bartók Béla Általános Iskola, Bátonyterenye

1999

91

Ötvös Marianna

Szexuális gyermekbántalmazás a családon belül, az incesztus

1999

92

Pál Barbara

A mellúszás különböző technikái

1999

93

Pálinkás Katalin

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

1999

94

Szabó Krisztina, Palkóné

A társas befolyásolhatóság

1999

95

Pánczél Mária

Az agresszív viselkedés alakulása óvodáskorban

1999

96

Péter Éva

Küzdőgyakorlatok az általános iskolai testnevelésben

1999

97

Petrik Márta

A gyermeki lélek rejtelmei a mese tükrében

1999

98

Pólik Róza

A gyermekek bántalmazása és elhanyagolása Szolnokon

1999

99

Pőthe Attila

A csehszlovákiai Magyar Területi Színház 1969-1989

1999

100

Puskás Attila

Személyiségpszichológiai elméletek

1999

101

Radnóti Erika

Báb és hatása a gyermekekre

1999

102

Rajki Edit

A gyermekrajzok érzelemvilága

1999

103

Ráner István

Székesfehérvár megyei jogú város szociális ellátó rendszere különös tekintettel a  gyermekjóléti ellátásokra

1999

104

Reviczky Anna Csilla

A kerékpár

1999

105

Riez Andrea

Személyiségfejlődést akadályozó hatás: a családi környezeti ártalmak

1999

106

Riszter Petra

A társadalmi lét új dilemmája: a gyermekkori bűncselekmények

1999

107

Sárosi Péter

Dorog környezetszennyező forrásai és azok hatásai

1999

108

Sax László

Az Andersen mesék elemzése és felhasználásuk az oktatásban

1999

109

Schmiedt Szabolcs

A XIX.század végének magyar sajtója egy vidéki kisváros lapjának tükrében A Tata-Tóvárosi Híradó 1890-1900

1999

110

Simoncsits Gábor

Hamvas templomablak: Hamvas Béla Karnevál című regényének elemzése

1999

111

Sólyom Ágnes

Biokertészet az iskolakertben

1999

112

Somodi Edit

Alternatív programok az ének-zene nevelésben

1999

113

Somogyi Rita Mária

Jelképek szerepe a XX. századi gyermekirodalomban néhány mű alapján

1999

114

Szabó Magdolna

Über die wichtige Rolle der vier Grunfertigheiten im Deutschunterricht

1999

115

Széher Krisztina

Cögerek : a magyarországi katonaiskolák(1898-1930) bemutatása művelődéstörténeti szempontból

1999

116

Székely Timea

Western magyar módra: Szomjas György  Talpunk alatt fütyül a szél és a Rosszemberek című filmjének elemzése

1999

117

Szigeti Péter

"Zengje szívünk, zengje nyelvünk": a népének fejlődése és szerepe az ének-zene oktatásban

1999

118

Szikra Orsolya

A Népszava története 1877-től 1929-ig, a gazdasági világválságig

1999

119

Szloboda Margit

Über faktoren, die effektivitat des deutschunterrichts beeinflussen

1999

120

Szlonkai Eleonóra

Abortuszról - férfi szemme: felderítő vizsgálat 1999

1999

121

Szlovák Melinda

Imádságra nevelés a kezdetektől az óvodáskor végéig

1999

122

Szontágh Andrea

A XX-XXI.sz. fordulójának tükörképe Michael Ende műve alapján  Momo komplex elemzése

1999

124

Takács Katalin

Az egyház társadalmi tanítása és annak tükröződése az Új Ember katolikus hetilapban

1999

125

Tarján Richárd

A nyári vakáció eltöltésének jellegzetességei 14-18 éves korú fiataloknál, Esztergom 1998.

1999

126

Tátrai Tamara

Alkoholista szülők - veszélyeztetett gyermekek

1999

127

Técsi Éva Judit

Helye a képzeletnek: a Twin Peaks című sorozat körüljárása

1999

128

Teklovics Gabriella

Sérült gyermek a családban

1999

129

Temes Judit

 Az igazi vesztes ": a gyermek helyzete a felbomló házasságban és azt követően???

1999

130

Térmeg Lászlóné

Nevelőszülőnél felnőni

1999

131

Tóth Anett

A sátorkőpusztai nyarak terméke: a Tanú -Németh László folyóiratának bemutatása

1999

132

Tóth Szilvia

Reklámbefogadás- vizsgálat a serdülőkorúaknál: hogyan hatnak a reklámok?

1999

133

Törő Viktória

Az agresszív viselkedés megnyilvánulásai óvodás és kisiskolás korban

1999

134

Triffné Magyar Andrea

A kapus védőtechnikája és felkészítése a kézilabdázásban

1999

135

Trombitás Aliz

A katolikus egyház mai helyzete Magyarországon

1999

136

Tutervai Hilda

Das Brauchtum in Bayern

1999

137

Urbán Judit

Deutschsprachige Spiele für die unteren Klassen der Grundschule

1999

138

Vanó Zsuzsa

Egy lap három korszaka: a Magyar Nemzet című napilap sajtótörténete

1999

139

Vertetics Judit

Gyermek kiemelése a családból - régen és ma

1999

140

Vörös Viola

Beschäftigung mit den begabten Kindern

1999

141

Werli Ágnes

Das Leben und Schaffen von Josef Mikonya

1999

142

143.Zentai Tamás

Afro-american minority and its music

1999

143

Zimonyi Zsanett

A szenvedés  Dosztojevszkij regényeiben

1999

144

Zombai Ágnes

"Sárkány ellen sárkányfű" avagy személyiségfejlesztéssel a drogfogyasztás ellen

1999

145

Almási Beáta

Tárgyi népművészet és felhasználhatósága az oktatásban

1999

1

Antal Anikó

A reneszánsz, a reformáció, a katolikus megújhodás, a barokk és ezek eszményei

1999

2

Antal Gabriella

A mese szerepe a gyerekek katekézisében

1999

3

 

x