2000

Asszonyi Flóra

A teknőcök üzenete: a teknősbéka civilizációs szerepe és művelődéstörténeti jelentősége

2000

4

Bagdi Amarilla

Zuzammenarbeit zwischen den lehrern und den schülern: "Denn jeder Druck, den ich ausübe, wrikt auch als Druck auf mich selbst."

2000

5

Bakos Eszter

English across the curriculum: integrating English and other sublet in the primary classroom

2000

6

Balázs Klára

Nézsa jeles napjai, ünnepi szokásai a szlovákság tükrében

2000

7

Balogh Ádám

A gyermekjóléti ellátórendszer Esztergomban

2000

8

Bánáti Barbara

Egyéni mitológiai világ megteremtésének lehetősége Tolkien világában

2000

9

Barták Beáta

Az indián kultúra a vizuális nevelésben

2000

10

Bátori Júlia

Children and the fairy tales: how can fairy tales influence the developing of childrens mentality

2000

11

Béles Anita

Református gyülekezetben végzett segítő tevékenység a 20. században

2000

12

Belicza Anikó

Games in the english lessons: games for Bravo 2

2000

13

Belovai Ildikó

Practising grammar structures with the aid of games

2000

14

Bindics Krisztina

Kinderziehung und, Kinder- und Jugendliteratur im Wandel der Zeit

2000

15

Borbély Réka

Children literature in language teaching

2000

16

Borza Katalin

Edgar Allan Poe

2000

17

Chemez Renáta

Szentes város sajtótörténete az 1880-as évek végétől 1904-ig: avagy a város közigazgatása és politikai élete a helyi lapok írásainak tükrében

2000

18

Csikász Rita

Titanilla jellemfejlődése Móra Ferenc Aranykoporsó című regényében

2000

19

Czene Boglárka Rózsa

A mátraterenyei kelengyeváltozás a századfordulótól napjainkig

2000

20

Demeter Enikő

Nagymaros földrajzi neveinek gyűjteménye, eredetük vizsgálata

2000

21

Domán Zsuzsanna

Fiatalok és a vallás

2000

22

Dudás Csaba

Az ilinyi egyházközség története napjainkig

2000

23

Dulna Gyöngyvér

A kézműves sörfőzés története, szerepe és kultúrája

2000

24

Dunai Boglárka

Using stories in the young learner's classroom

2000

25

Endresz Noémi

Klotildliget képeslapok tükrében: egy kis község élete 1897-től 1948-ig

2000

26

Erős Bernadett

Pilisszentlélek erdei foglalkozásai

2000

27

Falusi Renáta

Áldozatvédelem

2000

28

Farkas Márta

A jelképek szerepe a kommunikációban: a kos és a bárány

2000

29

Fekete Melinda

Drogveszély: a kábítószer-probléma és az ahhoz kapcsolódó intézményrendszer változása a '90-es években Székesfehérváron

2000

30

Fodor Orsolya

A szocialista és a római katolikus temetkezési szertartás

2000

31

Fonyó Judit

Kézilabdás élet a celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskolában

2000

32

Füstös Judit

A rajzkészség fejlődése bölcsődétől az alsótagozat végéig

2000

33

Gaál Klára

"Közelebb az emberi dolgokhoz”: Milos Forman és a csehszlovák újhullám

2000

34

Gróh Anikó Éva

"Tánc - iskola”: néptánc az általános iskolában

2000

35

Gyenge Andrea

Die geographischen Namen vor der Grossgemeinde : Taks

2000

36

Győry Judit

A német expresszionista filmek világa

2000

37

Haitzmann Ágnes

A sajtónyelv hatása a nyelvhasználatra: a nyomtatott sajtó nyelvi sajátosságai

2000

38

Hámori Kinga

A zene a rádióban

2000

39

Hámos László

Az "időszaki sajtó" megjelenésének előzményei

2000

40

Harangozó Enikő

Karizmák az egyházban

2000

41

Harmath Nóra

Az úri középosztály párkapcsolata a boldog békeidőkben

2000

42

Hazai Beáta

A Magyar Szent Korona: a velünk élő keresztény és magyar múlt

2000

43

Hímer Anna

Róma építészete - építészet a rajzórán

2000

44

Hudecz Ildikó

Porovnanie vyznamnych dní slovenskych a nemeckych osád v mad'arsku

2000

45

Jaksics Judit

Using topic-based approach in teaching English to young learners

2000

46

Jámbor Orsolya

Élet a budapesti lakásotthonokban

2000

47

Jegesi Krisztina

Talajtorna alapfokon

2000

48

Juhász Anikó

Kosárlabda, más szemmel

2000

49

Jusztin Adrienn

Palóc házak berendezése régen és napjainkban

2000

50

Kálazi Ildikó

Lakodalmi szokások Szentgyörgymezőn az 1930-as évektől napjainkig

2000

51

Kanalas Ottilia

Portré David Beeri festőművészről: élet-mű-kommunikáció

2000

52

Kárai Erika

Prevenciós szemlélet az egészséges tanulók iskolai testnevelésében

2000

53

Kicsindy Katalin

Gyermekjóléti ellátórendszer Nyergesújfalun

2000

55

Kiss Edina

A cigánygyermekek nevelése, oktatása otthon és az intézményekben

2000

56

Kiss Orsolya

Az agresszió és annak megnyilvánulási formái egy speciális gyermekotthonban

2000

57

Kiss Szilvia

Fellini és a csodálatos Róma

2000

58

Kőrösi Márta

Öskü szolgáltatási helyzetképe

2000

59

Krausz Orsolya

Sozialformen des Unterrichts

2000

60

Kriszeg, Tímea

Indianer im Unterricht

2000

61

 Pifkáné Krizsanyik Kitti

Jegyesoktatás

2000

62

László Veronika

A játék szerepe és lehetőségei a technikai nevelésben

2000

63

Légrádi Tünde

A Titkos kert című meseregény elemzése

2000

64

Maconkai Mária

A zenei nevelés szerepe a tanulók személyiségének fejlődésében

2000

66

Magyar Eszter

"A film az én első szeretőm volt”: Szirtes Ádám útja a Talpalatnyi földtől Amerikáig

2000

67

Magyarósi Eszter

Méz és mézesbábosság

2000

68

Major Mónika

Hexenbücher in Unterricht

2000

69

Makk Piroska

Az ethnographia és a földirat testvérpárja Hunfalvy Pál és Hunfalvy János útkeresése

2000

70

Marosi Katalin

Szendrey-Karper László nemzetközi gitárfesztivál és szeminárium története és jelentősége

2000

71

Mayer Andrea

Ein Vertreter der ungardeutschen Literatur: Josef Michaelis

2000

72

Méhész Diána

Sárisáp földrajzi neveinek eredete

2000

73

Mihelik István

Pax corporis : avagy hogyan biztosítható a test békéje az oktató-nevelő munka során

2000

74

Mike Gizella

Fogprojekt

2000

75

Nagy Ildikó

Using stories in the young learner's classroom

2000

76

Nagy Katalin

Jelek és szimbólumok az emberi kommunikációban

2000

77

Nagy Nóra

Zene és egyház: az újszászi vallásos közösségek liturgikus énekei

2000

78

Nátrán Piroska

Dyslexia veszélyeztetettség kiszűrésének módszerei és a ráépülő terápia

2000

79

Négele, Elvira

Die Gegenwart der deutschen Nationalitat in Moor

2000

80

Nemeskéry Csaba Zoltán

A helyi média - Esztergomban: az Esztergomban működő és a város médiapiacán jelenlévő helyi médiumok

2000

81

Németh Katalin

Dübörgő lelátó: közelkép a ferencvárosi ultrákról

2000

82

Németh Petra

Ezredvégi visszatekintés: a Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra és jogelődje, a Dolgozók Lapja története 1946-2000

2000

83

Norek Edina

Bűnözés a társadalom hátrányos helyzetű rétegei között Kecskeméten

2000

84

Novák Edina

A dorogi Dózsa György Általános Iskola története

2000

85

Novák Éva

A labdás játékok és játékos feladatok szerepe a sportjátékok előkészítésében az általános iskola 1-4. Osztályban

2000

86

Novák Marianna

Analfabétizmus és funkcionális analfabétizmus

2000

87

Nyikes Edit

Szürrealizmus, Dali

2000

88

Opsuszta Marianna

A kommunikáció nonverbális elemeinek gyermeki értelmezése: tanulásban akadályozott gyermekek vizsgálata

2000

89

Pákozdi Ágnes

Háziállatok (CD melléklettel)

2000

90

Pára Adrienn

Plasztikus feladatok a vizuális nevelésben, 1-6. osztályban

2000

91

Pásztor Edina

Házasság vagy együttélés?

2000

92

Pauliscsák Katalin

Az elszegényedés tünetei és folyamata néhány szokolyai család életvitelében a '90-es évektől napjainkig

2000

93

Witmann-né Peller Szilvia

Pilisvörösvári népszokások

2000

94

Pintér Ágota

Kábulat gyermekkorban: a 6-14 éves gyerekek közvetlen veszélyeztetettsége (alkohol, drog)

2000

95

Rábl Ildikó

A fonal és textil jelentősége és szerepe a technikai nevelésben

2000

96

Rácz Krisztina

Környezetvédelmi jeles napjaink: programcsomag az általános iskolák számára

2000

97

Ratkos Regina

Kosárlabda támadásának oktatása az általános iskolában

2000

98

Sáfár Anita

Kivándorlás a korabeli sajtó tükrében, különös tekintettel a rutén nemzetiségiekre 1900-1910

2000

99

Simon Eszter

Kórházi szociális munka helyzete Komárom-esztergom megyében

2000

101

Somodi Melinda

A szegénység és a szociális ellátórendszer kapcsolata Abonyban

2000

102

Spirkó Angelika

Az egészséges életmód

2000

103

Stéhli Beatrix

Élet lakásotthonokban: Pest megyei helyzetfelmérés

2000

104

Ströcker Zsuzsa

Tata vizeinek ökológiai vizsgálata

2000

105

Szabó Andrea

Fiatalkorúak öngyilkossága

2000

106

Szabó Csilla Éva

A reklám és a gyermek, avagy a társadalmi értékek megjelenése a reklámfilmekben

2000

107

Szabó Ildikó

Sérült gyermek a családban

2000

108

Horváth Magdolna (Szabó?)

Színes hangok

2000

109

Szám Alexandra

Egy kamasz naplójának titkai: Sue Townsend: (a 13 és 3/4 éves Adrien Mole titkos naplója)

2000

110

Szénássy Dóra

A szenvedés és a halál keresztény vállalása: azaz, út az örök élet felé

2000

111

Szentpétery Borbála

Weöres Sándor világa

2000

112

Szép Tamás

Az informatika-oktatás jelenlegi helyzete az általános iskolában

2000

113

Szoboticsánecz Erika

Error correction in english language teaching

2000

114

Szopkó Szilvia

Felfedezések Szikszón

2000

115

Szuroviák Szilvia

"Mit ér az ember, ha…" művelődésszervező: a VJRKTF tanító-művelődésszervező szakán 1992-1998 között végzett hallgatók szociológiai vizsgálata, pályaképelemzése

2000

116

Szűcs Annamária

Prevenciós szemlélet az egészséges tanulók iskolai testnevelésében

2000

117

Takács Dóra

Gyermekprostitúció

2000

118

Tarjányi Anikó

Hiperaktivitás és tanulási zavarok

2000

119

Tihanyi Anita

Sej, Nádasdon végestelen-végig: Mecseknádasd helytörténete és lakodalmi szokásai

2000

120

Tomkó Borbála

Szenvedélybetegségek és erkölcstani vonatkozásaik; prevenciós lehetőségek az iskolában

2000

121

Tóth Katalin

Fekete térben fehér vászon: a marketing szerepe a nonprofit szervezetek tevékenységrendszerében a Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány példáján bemutatva

2000

122

Tóth Zsuzsanna

A szerelmi mágia

2000

123

Tőkés Éva

Weöres Sándor: A teljesség felé: műelemzés

2000

124

Traurig Orsolya

Soroksár sajtótörténete: 1880-as évektől napjainkig

2000

125

Ujheyi Nóra

Games in the classroom: warmers and coolers

2000

126

Urbán Edit

Tiszakécske sajtótörténete: a kezdetektől napjainkig

2000

127

Varga Viktória

The presentation of a short story: a Christmas story by Rosemary Wells

2000

128

Várkonyi Barbara

Szín, amely minket körülvesz

2000

129

Vas Anita

Az Alpokalja és vidéke: multimédiás program gyerekeknek, tanároknak (CD melléklettel)

2000

130

Velkey G. Mátyás

A czeglédi Ceglédi Kisgazda 1920-1939

2000

131

Vincze Eszter

Hithcock és a szebbik nem: szakmai vonzalom vagy plátói szerelem? : Alfred Hitchcock különös kapcsolata színésznőivel

2000

132

Vinnai Anita

A természet keresztény szemmel

2000

133

Vukics rita

A szentendrei katolikus iskolák XX. századi története

2000

135

Wieszt, Edina

Freiarbeit in der Grundschule

2000

136

Winkler Krisztina

Karády örök: Karády Katalin szerepe a két világháború közötti filmes- és közgondolkodásban

2000

137

Zala Brigitta

Művészetterápiás lehetőségek a segítő szakmában

2000

138

Zgyerka Emőke

Slovenské vyznamné dni a sviatky v materskej skole

2000

139

Zimányi Kinga

Az egyházi év ünnepei (CD melléklettel)

2000

140

Aczél Mária Magdolna

Gyermekbántalmazás Halásztelken

2000

1

Árpási Károly

Közönségmérés, médiaharc és ezek következményei a magyar televíziózásban

2000

2

Asszonyi Flóra*

Mucsi Zoltán és Sherer Péter kettőse a 90-es évek magyar filmművészetében

2000

3

 

x