2001

 

NÉV

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Bábás Andrea

Tömegkommunikáció az ókorban

2001

4

Balogh Anita

Főnix a régmúlt és mai kultúrákban

2001

5

Banda Bernadett

Lézerek bevonulása az oktatás területére

2001

6

Bárány Katalin

Presentátion of a fairy tale: the Frog Prince by the Grimm brothers

2001

7

Baráth Géza Zoltán

Női szépségideálok és szex-szimbólumok változásai a hollywoodi film tükrében, a II. világháború előtt

2001

8

Belasics Katalin

"Élni e felgyorsult időben, korántsem könnyű ám ily öregen…": a kiskanizsai időskorúak egészségügyi és szociális helyzetképe 2000-ben

2001

9

Bereznyák Andrea

A Bumeráng és a Cappuccino kialakulása, hasonlóságaik és különbségeik a kereskedelmi rádiók kialakulásának függvényében

2001

10

Botlik Anett

Az Aggteleki-karszt barlangvilága: világörökség a föld mélyében

2001

11

Bozzai Judit

Nyomdák és termékeik a vas megyei Szombathely életében 1787-1900

2001

12

Bukovics Krisztián

A cseh életmód, életfilozófia megjelenése Jirí Menzel filmjeiben

2001

13

Csanádi Viktória

Ösküi egészségvédelem és drogprevenció: a kábítószerfogyasztás különböző dimenziói a 14-18 éves fiatalok és szüleik tudatában

2001

14

Csécsi Soma Miklós

Elektronikus kommunikáció és szólásszabadság: a jogérvényesítés lehetőségei és korlátai az interneten

2001

15

Csizmadia Ákos

A világképünk alakulása: a világegyetem megismerésének szellemi háttere

2001

16

Csonka Szilvia

Peremhelyzetben - Öskü 2000-ben

2001

17

Csontosné Tóth Eszter

A híradózás története Magyarországon 1945-2001

2001

18

Csordás Katalin

Becenevek és ragadványnevek vizsgálata az általános iskoláskorú gyermekek körében

2001

19

Csulik János

Gyermekjóléti ellátórendszer Tatabányán

2001

20

Czoller Andrea

Hírszolgáltatás a közszolgálati és kereskedelmi csatornákon

2001

21

Dali Emese Katalin

Kányádi Sándor: a transzilvanista költő

2001

22

Deák András

Szerencsejáték és játékszenvedély

2001

23

Dér Barbara

Deutsch mit Freud' über das lebendige grammatiklehren und-lernen

2001

24

Dojcsák Edit

"Toshogaku”: a könyv tudománya

2001

25

Ékesi Szilvia

Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban: a gyermekkori agresszió

2001

26

Fekete Tímea

A szociális munka lehetőségei a pszichiátriai betegek körében

2001

27

Füredi Szilvia Ágnes

A kommunikáció kultúraantropológiai aspektusa a görög kultúrában

2001

28

Gajdács Edit *

Gyula város médiumainak művelődéstörténeti szerepe a századfordulótó napjainkig

2001

29

Gál Erzsébet

A millenniumi  Esztergom az ezer éves Magyarországon

2001

30

Gáspár Anikó

Szabó Magda pedagógiai elvei szépirodalmi művei alapján

2001

31

Haiter Róbert

Léleklenyomat Keresztény ikonográfia

2001

32

Hajdu Ildikó

A népiskolák tantervei 1868-tól a NAT bevezetéséig és az olvasás tanítási módszerek

2001

33

Halmos Renáta

Sváb szokások Csolnokon

2001

34

Hargitai Miklós

Kommunikáció a világhálón: magyar nyelvű internetes hír- és tartalomszolgáltatás

2001

35

Hegymegi Rita

A hrabali miliő újrateremtése Jiri Menzel filmjeiben

2001

36

Hegyvári Ágota

A roma gyermekek iskoláztatása és a csapi Általános Iskola és Diákotthon

2001

37

Hortobágyi Emília

Die Rolle der Lieder und der Singspiele im Deutschunterricht für die 3-4. Klasse

2001

38

Horváth Anikó

 A pánikbetegség

2001

39

Hrubiák Krisztina

Az erkölcsi nevelés lehetőségei az iskola kezdő szakaszában

2001

40

Hubik Mónika

Van-e szociális munka az iskolában?

2001

41

Illés Ágnes

A váci egyházzene múltja és jelene a világegyház tükrében

2001

42

Ilóczki Hedvig

Tamási Áron székely világa

2001

43

Iványi Anita

Egészségnevelés az általános iskola 1-4 osztályában

2001

44

Jaksi Erzsébet

A helyi sajtó szerepe különös tekintettel a Heves Megyei Hírlap történetére

2001

45

Jernei Péter

Autizmus - egy állapot szociálpedagógus szemmel

2001

46

Juhász Gábor

Kommunikáció a Rendvédelmi Szerveknél: a szleng kifejezés megjelenése

2001

47

Kajtor Györgyi

Lakóházak építőanyagai

2001

48

Kaltenecker Éva

A Szeretet Misszionáriusainak szolgálata

2001

49

Karikó Balázs

A komáromi hírlapírás története és jelenlegi helyzete

2001

50

Kármán Krisztina

Megbocsátás szerepe az életünkben

2001

51

Kercsmarics Kinga

A film szerepe, filmismeret és filmnézési szokások az 5-6.osztályos iskolások szabadidő- tevékenységének rendszerében: Öskü és Nagykanizsa összehasonlító elemzése 2000.

2001

52

Kis Enikő

Barangolás a természetben

2001

53

Kolláth Mariann

Plakát a vizuális kommunikációban: művészi plakát a vizuális kultúrában

2001

54

Koller Szilvia

A speciális pedagógiai programok változása (1985-től napjainkig) az SZCSM Esztergomi Gyermekotthonában

2001

55

Konda Szilvia

Szabadidő és kultúra az egyszülős családokban: összehasonlító elemzés a városban és a községben élő csonka családok között az életmód - művelődés - szabadidő és kultúra vonatkozásában

2001

56

Kovács Attila

Politikai szervezetek sajtókapcsolatának eszközei

2001

57

Kovács Benedek

Az Egyház szociális tanításának megvalósítása Szentendrén

2001

58

Kovács Krisztina

Mór népművészeti hagyományainak bemutatása a technikai nevelés szemszögéből

2001

59

Kovács Krisztina

Korunk meséje: a sci-fi

2001

60

Kovács Mária

A státustörvény

2001

61

Kovács Melinda

Zivot a dielo ostrihomského kanonika Juraja Palkovics: Palkovics György esztergomi kanonok élete és munkássága

2001

62

Kovács Viktor

Fiatalok önálló életkezdésének esélyei

2001

63

Körmendi Mónika

Az Internet, mint új kommunikációs csatorna

2001

64

Lohner Beatrix

Using songs in teaching English as a foreign language

2001

65

Lovas Andrea

Entfremdung als Motiv in der Novelle "Die Verwandlung"

2001

66

Lusták Andrea

Ünnepteremtő és megtartó elemek az ösküi egyedülálló és egyedül élő emberek emlékeiben és mai gyakorlatában a 60 éves vagy  azon túli korosztály körében

2001

67

Mag Tímea

Az anya- gyerek kapcsolat hatása a személyiségfejlődésre

2001

68

Magony Ibolya

Szatmári Irgalmas Rend kialakulása és tevékenysége Magyarországon - Krisztussal élve - a világ felé fordulva

2001

69

Major Krisztina

Az általános iskolai pedagógusok helyzete és tevékenysége napjainkban, Esztergomban, Nyergesújfalun, Bajóton és Kesztölcön 2001

2001

70

Mandusitz Zsuzsa

 Női vásárlási szokások Öskün: fogyasztói magatartás-elemzés

2001

71

Marciniak Mónika

 Deportation der Gyulaer Deutschen (A gyulai németség helyzete a második világháború után)

2001

72

Márk Judit

Über den Deutschzirkel 7 a német szakkörökről

2001

73

Marton Anikó

Hátrányos helyzetű gyerekek a Dózsa György Általános Iskolában különös tekintettel az alsó tagozatra

2001

74

Mayer Noémi

Testvérek

2001

75

Mikó Edina

Kisiskolás gyerekek elhanyagolása és bántalmazása

2001

76

Mikula Andrea

Médiahatalom: a televízió, mint a legnagyobb hatású tömegkommunikációs eszköz

2001

77

Molnár Etelka

Hogyan tehetjük sikeresebbé gyermekeink iskolakezdését? : avagy a tanulási nehézség korai felismerése és korrekciós lehetőségei

2001

78

Molnár Gábor

Ösküi turizmus helyzete és fejlesztésének lehetőségei

2001

79

Morva Zsuzsanna

Az 1838-as árvíz és hatása Szentendre életére

2001

80

Mravinác Dóra

A vizuális kommunikáció előretörése napjainkban: a vizuális kommunikáció fejlődésének negatív és pozitív hatásai

2001

81

Nagyné Boros Éva

A Gyakorló Általános Iskola története

2001

82

Nebehaj Zita

Ünnepek, népi szokások  a kesztölci szlovák nemzetiségi óvodában

2001

83

Németh Zoltán

A Határőrség kommunikációs tevékenysége

2001

84

Nyüsti Anikó

Formaország - Forma-1-es közvetítések a televízióban, Magyarországon

2001

85

Olaj Eszter

A dunaújvárosi időskorúak művelődési szokásai és tömegkommunikációs eszközhasználatuk jellegzetességei

2001

86

Orbán Szilárd

Erdélyi Helikon: az erdélyi magyar irodalom szervezője és életben tartója a transzilván ideológia által

2001

87

Pálinkás Melinda

Discover Drégelypalánk = Fedezd fel Drégelypalánkot

2001

88

Pálos Erika

Don Bosco élete és pedagógiája

2001

89

Paulovics Andrea

 Öröm és ünnep: az ünnepelés jelentősége a keresztény gyermeknevelésben

2001

90

Pozsonyi Andrea

A Mindenes Gyűjtemény sajtótörténeti bemutatása: jellege, felvállalt célja és problémái a folyóirat történetének tükrében

2001

91

Pratsler Anikó

Katolische Sitten und Baruche in  Pustavam = Katolikus szokások és hagyományok Pusztavámon

2001

92

Printz János

A magyar állam szerepe a magyar film finanszírozásában, a 1990-es években

2001

93

Rába Henrietta

Média és erőszak a gyermekkorban: a Dragon Ball című rajzfilm hatása az általános iskolásokra

2001

94

Sárkány Judit

Magyarország és a kínai migráció

2001

95

Schreiber Lívia

Agresszív viselkedés vizsgálata 10 és 13 éves korcsoportokban

2001

96

Segesdi Zsófia

A gyermek helye a társadalomban a 89-es rendszerváltástól napjainkig

2001

97

Silacher Miklós

Halmozottan sérült gyermekek életesélyei

2001

98

Sinka Nóra

Gyermekjóléti alapellátások Vácott

2001

99

Siristye Krisztina

Megelőzhető-e a fiatalkori bűnözés?

2001

100

Soós Alexandra

Bible Stories in the primary curriculum = Bibliai történetek a hittanórán

2001

101

Sugár Zsuzsanna

A nevelőszülői gondozás bemutatása

2001

102

Szabó Mária

Aktivitatformen des Lehrers und des Schülers im Laufe des Unterrichts  = A tanár és a diák munkája az oktatási folyamatban

2001

103

Szakács Anita

Kisgyermekek felkészítése az elsőáldozásra

2001

104

Szakszonné Herr Márta

A dunabogdányi németek kitelepítése

2001

105

Szalma Orsolya Ágnes

A varázsló halála: Csáth Géza novellái

2001

106

Szántó Szilvia

Beilleszkedési nehézségek kisiskolás korban: a Nyár utcai általános iskola

2001

107

Szent-Miklóssy Ágnes

A " tömegkommunikáció" kezdetei az ókortól - a középkor elejéig

2001

108

Szépolt Szilvia

Integrated teacing in Szentendre = Integrált tanítás- Szentendre

2001

109

Szundy Anna

The rabbit and the tortoise   - A project for young learners of English

2001

110

Szűcs József

Keresztény élet Szuhakállóban

2001

111

Szűr Renáta *

Balázs Mária munkássága

2001

112

Takács Krisztina

A kor apróhirdetésekben az 1900-10-es és a '70-es évek

2001

113

Temesi Anna

Ifjúságpasztoráció a keresztény könnyűzenével

2001

114

Tímár Orsolya

A Római Katolikus Egyház múltbeli és mai szociális tevékenysége Veszprém megyében 2001.

2001

115

Tomkó Julia

Személyiségfejlődés gyermekkorban: családi és nevelőotthoni ártalmak

2001

116

Tóth Zsuzsa

Storytelling in young learner's classroom

2001

117

Turákiné Jagri Ágnes

A Nők Lapja története

2001

118

Turi Katalin

Hangképzés az általános iskolában

2001

119

Tüttő Beáta

A Zalaegerszegi Televízió története

2001

120

Tyehlár Eszter

Az iskolára visszavezethető tünetek vizsgálata: iskolabetegségek

2001

121

Vágó Regina

Sajtószóvivői munka a fegyveres testületeknél

2001

122

Varga Anikó

A nemi szerepek szocializációja

2001

123

Végh Ágnes

A nemzeti parkok szerepe a környezeti nevelésben - Kardoskúti  Fehér-tó

2001

124

Vilner Katalin

Deviáns magatartások a társadalomban, különös tekintettel az alkoholizmusra: az alkoholizmus és a család

2001

125

Winkfein Csaba

Két képzés - egy hivatás: bambergi  és az esztergomi szociális képzés összehasonlítása

2001

126

Vizy Dávid

A víz, mint a szocializáció eszköze vak gyermekek életében

2001

127

Arató Albert

A gyermek családon belüli bántalmazásának jogi és pszichológiai kérdései

2001

1

Aubéli Vanda

Intézeti gyermekek beilleszkedési nehézségei

2001

2

Bereczné Borbáth Ildikó

A kézdi-orbai főesperesi kerület plébániatörténete szociális vonatkozásban

2001

3

Bódis Tímea

Tanulásban akadályozott gyermek speciális nevelése-oktatása ai iskoláztatás első szakaszában

2001

4

Bujna Veronika

A Magyar Caritás története az Egyház társadalmi tanításának tükrében

2001

5

Csorba Zoltán

A magyarországi cigányság egy szociális munkás tükrében

2001

6

Egresi Adrienn

A "mi" iskolánk: iskolai szociális munka tervezése a veszprémi Padányi Bíró Márton Katolikus Iskolában

2001

7

Erdősiné Bíró Katalin

A nehezen nevelhetőség okai és megnyilvánulási formái általános iskoláskorú gyermekeknél

2001

8

Erős Ildikó Ramóna

A deviáns viselkedés és a serdülőkori alkoholfogyasztás kapcsolata

2001

9

Szép Judit

Az értelmi fogyatékos fiatal felnőttek foglalkoztatási lehetőségei

2001

10

Garda Gáborné

Az egészséges életmódra nevelés helye, szerepe és feladatai a kollégiumi nevelőmunkában

2001

11

Gubinyi Zsuzsanna

Mária iskolatestvérek Esztergomban

2001

12

Gulyás Mária

A kortárs csoport szerepe a szocializációban

2001

13

Hajtós Helén

Nevelési, fejlesztési nehézségek az állami gondozottakat nevelő intézményben. Miskolc-Gyermekváros

2001

14

Halászvári Rózsa

Hittel, szeretettel, hogy a kapu szélesre táruljon: a családi életre nevelés…

2001

15

Huszárné Wieder Katalin

Egyéni fejlesztés az óvodában a tanulási zavarok megelőzése érdekében

2001

16

Horváth Klára

A szerzetesség Esztergomban

2001

17

Imréné Molnár Edit

Élet a lakásotthonokban az ezredfordulón

2001

18

Jó Krisztina

Az iskolai kudarcok megelőzéséért

2001

19

Kallós Tiborné

A helyettes szülői hálózat kiépítésének tapasztalatai Szentendre és vonzáskörzetében

2001

20

Kasza Mária

Roma fiatalok az iskolában: a roma fiatalok iskolai szocializációja a Józsefvárosi Roma Szolgálat tükrében

2001

21

Kiss Krisztián

Szociális munka díjhátralékosokkal

2001

22

Kissné Német Ildikó

Gyermekbántalmazás

2001

23

Kovács Erika

Az anya-gyermek kapcsolat hatása a gyermek személyiségfejlődésére

2001

24

Kovácsné Guba Ibolya

Don Bosco Magyarországon, a kazincbarcikai intézményben

2001

25

Lengyelné Cseh Mariann

A szociális ellátórendszer változásai Mezőtúron a rendszerváltást követően

2001

26

Láng Rudolfné

Elveszett bárányok? : az Esztergomi Gyermekotthon története

2001

27

Módosné Balinka Gabriella

Az örökbefogadás egy örökbe fogadni szándékozó szülő szemével

2001

28

Nagy Gábor Csaba

Az anya-gyermek kapcsolat hatása a gyermek személyiségfejlődésére

2001

29

Nagyné Erdély Ildikó

A kora gyermekkori agresszív viselkedés sajátosságai

2001

30

Pálné Véber Éva

Hiperaktív gyermek

2001

31

Piroska Adrien

Alternatív pedagógiai törekvések egy józsefvárosi óvodában

2001

32

Pistyur Gabriella

A nevelőszülők régen és ma: a Pest megyei nevelőszülői hálózat

2001

33

Semsey András

Részképességek fejlesztése: a szabadidő-tevékenységek felhasználása korrekcióra

2001

34

Sikos Szilvia

Helyi nevelési program Esztergom város Kertvárosi Óvodájában

2001

35

Stalter Krisztina

Az agresszív viselkedés sajátosságai és megnyilvánulási formái az iskolában

2001

36

Szabó Laura

Beilleszkedési zavarok a gyermekotthonokban nevelkedő fiataloknál

2001

37

Szíjártó Teréz

Az abortusz keresztény szemmel

2001

38

Székely Csaba

Magyarországi iskolakísérletek: a tatai Színes iskola

2001

39

Szilas László

Gyermekbántalmazás

2001

40

Újházi Gábor

A szabadidő szervezés lehetőségei az általános iskolában.

2001

41

Vandzsó Tibor

Esztergom jelenlegi szociális ellátórendszere működése, fejlesztési lehetőségek

2001

42

Aschenbrenner Krisztina

Theaching vocabulary - by means of games in the primary clasroom

2001

1

Bacsi Aranka

A hagiográfia magyar összefüggései

2001

2

Balázsné Takács Erika

Theaching English to young learners with games

2001

3

 

x