2002

 

 

NÉV

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Bán Judit

Hátrányos helyzetű fiatalok oktatása és nevelése a Belvárosi Tanodában

2002

4

Bánovics Teréz Réka

Television an children

2002

5

Baráth Irén

A család, mint hivatás

2002

6

Barta Éva

A reklám hatalma

2002

7

Becsák Beatrix

Autizmus - szociálpedagógus szemmel

2002

8

Béres Katalin

Bűnözés az átmeneti nevelésbe vett gyerekek körében

2002

9

Bíró Gyula Vencelné

Család, abuzus, bűnözés

2002

10

Blaskó Katalin

Az óvodás korú gyermekek játéka és a játszás problematikája korunkban - különös tekintettel Esztergomban

2002

11

Borók Barbara

Bogarak a bunueli motívumhálóban - rovarok és egyéb ízeltlábúak, mint motívumok és metafórák Luis Bunuel filmjeiben

2002

12

Boros Zsuzsa

A szentesi Őze Lajos Filmszínház és a vízuális nevelés kapcsolata

2002

13

Botzheim Barbara

Ungarndeutsche Kinderreime, Spiele und Lieder im Deutschunterricht  = Magyarországi német mondókák, játékok, dalok a német órán

2002

14

Böhmné Imrey Mária Cecília

Informatika az oktatásban

2002

15

Buri Amarilla

Előítélet vizsgálata Esztergom-Kertvárosban

2002

16

Császár Anetta

Idősgondozás

2002

17

Csepreghy S. György

Híd, ami összeköt: a Mária-Valéria híd

2002

18

Csillag Ramóna

Az abortusz lelki következményei = Post-Abortus Sindrome

2002

19

dr. Csordás Eőrs

Szociális kommunikáció az Egyházban

2002

20

Csuportné Böszörményi Cecília

Az anya-gyerek kapcsolat hatása a személyiség fejlődésére

2002

21

Czakó Zsuzsanna

A magyar huszár : a magyar huszár felszerelésének és ruházatának díszítő művészete

2002

22

Czibik Eszter

Die Leistungsbeurteilung und Zensurenfindung ind der Grundschule

2002

23

Darnyik Ágnes

Hírek a sajtóban: a  hírszerkesztés dramatikája és stilisztikája

2002

24

Deregán Gábor

Suzuki Wagon R+ : autó és reklámkampány

2002

25

Dévényi Bernadett

Az úszás szerepe az általános iskolában

2002

26

Dobson Tibor

Veszélyhelyzet kommunikáció, pánikkezelés

2002

27

Dudás Júlia

Gyermekbántalmazás

2002

28

Dudás Katalin

A Gyermekjóléti Szolgálat törvények által meghatározott feladatainak bemutatása a fóti Gyermekjóléti Szolgálatnál

2002

29

Duschák Gábor

Bőrfejűek

2002

30

dr. Englert Zoltán Károlyné

Magyarul beszélünk?: idegen szavak, kifejezések használata mindennapjainkban (beszélt nyelv, reklám, cégtáblák - a nyelvhasználat különböző területei) és a sajtóban

2002

31

Erdős Viktória

Az autizmussal élő gyermekek fejlesztése a Montágh Imre Általános Iskolában

2002

32

Falusi Olga Katarzyna

Deutschunterricht in der ersten und zweiten Klasse der Grundschule - "Rund um das Jahr"

2002

33

Farkasvölgyi Orsolya

A magyar animáció vázlatos története és a kisember-motívum megjelenése a hatvanas-hetvenes évek rajzfilmjeiben

2002

34

Fekete Katalin Éva

Az 1970-es évek gyermekirodalma

2002

35

Fett Nóra

A munkaerőpiaci képzések szerepe és jelentősége Komárom-Esztergom megyében

2002

36

Földesi Edina

Különbség az egyes népek meséi között : értékrendek és a kultúra kapcsolata

2002

37

Földházi Teréz

A lövöldi korvina

2002

38

Földi Laura

Az élet egy kicsit másképp, avagy egy salgótarjáni lakóotthon élete

2002

39

Frisala György

Teaching pronunciation in primary school in reflection of the pronunciation exercises found in project english 1

2002

40

Gábor Melinda

Fiatalkorúak kriminalitása

2002

41

Gajdács Edit

Fiatal portálok fiataloktól, fiataloknak: az online publikálás új(abb) perspektívái Magyarországon az új generáció internet-használati szokásainak fényében

2002

42

Gallina Ágnes

Az iskola/pedagógus - család/szülő kapcsolata, a kapcsolattartás formái, fajtái, feltételei

2002

43

Galyasi Judit

Produktiver Verfahren mit literarischen Texten im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht

2002

44

Garai Balázs

A VJRKTF hallgatóinak számítógép-használati szokásai

2002

45

Golyán Nikoletta

(N)ők vannak a képernyőn : a népszerűség, a "sztárság", a siker és presztizs megjelenése és problematikája a Magyar Televízió női képernyőseinek életében

2002

46

Gurin Éva

Családi napközi

2002

47

Győrfi Veronika

A pilisvörösvári német nemzetiség története, különösen a Német Nemzetiségi Általános Iskola

2002

48

Gyurkovits Réka

A népfőiskolák szerepvállalása a rendszerváltozás utáni magyar felnőttképzésben

2002

49

Haladin Erika

Közlekedési ismeretek az alapfokú oktatásban: a vasúti közlekedés

2002

50

Halmos Ivett

A Bükki Nemzeti Park jelentősége és szerepe az oktatásban

2002

51

Hamvasné Szedlák Tünde

Magyar népi hangszerek az énekoktatásban

2002

52

Hanyecz Andrea

Reintegráció: a közhasznú foglalkoztatás és lehetőségei

2002

53

Hauszknecht Krisztina

A Gyermekjóléti Szolgálat kialakulása Táton

2002

54

Hauzer Beáta

A Zalai Hírlap története

2002

55

Hocza Zsuzsanna

A bányamunkások művelődési tevékenysége a 20. század első felének polgári társadalmában a borsod menyei Perecesen

2002

56

Hollósi Lajos

Agresszió és erőszak a fiatalkorú bűnözés tükrében

2002

57

Holló Tibor

A gyermekbántalmazás pszichológiai és jogi vonatkozásai

2002

58

Hundzsa Gergely

A II. világháború harci cselekményei Magyarországon 1944-1945-ben és a korabeli propaganda

2002

59

Imre Andrea

X-akták: sikersorozat és mitológia

2002

60

Jónás Rita

Debreceni médiahelyzet

2002

61

Kádár Boglárka

Küzdősport az iskolában

2002

62

Kalcsó Katalin

Working with stories int the primary classroom based on the tradition tale of "The four musicians"

2002

63

Kálózi Erika

Egy felnőttképző intézmény vélemények tükrében

2002

64

Kántorné Rácz Kata

Resource Pack of British and American Festival Lessons (for Teachers of Young Learners)

2002

65

Kardos Péter

Energiaforrásaink, napenergia

2002

66

Káré Tímea

Haszonállatok tartása és népi állatorvoslások - a II. világháborút követő évtizedben - a csongrádi tanyavilágban

2002

67

Katona Valéria

Ein reformpadagogisches Konzept - Maria Montessori (Selbstandigkeit durch Selbsttatigkeit)

2002

68

Katonáné Mácsai Ildikó

A család érdeke és értéke

2002

69

Keindl Éva

A Talentó Ház Alapítványi Általános Iskola, egy alternatív iskola bemutatása

2002

70

Kerékgyártó Csilla

A Pest Megyei Könyvtár

2002

71

Kis Balázs

Oroszlány labdarúgásának története

2002

72

Kiss Andrea

A mese jelentősége kisgyermekkorban: a mese hatása a gyermeki lélekre és szerepe az anyanyelvi irodalmi nevelésben

2002

73

Klées Viktória

Munkaerőpiaci problémák és kezelésük Magyarországon: a Dorogi Munkaügyi Kirendeltség szervezetszociológiai bemutatása

2002

74

Klincsek Zsuzsanna

Névadási szokások Kőhídgyarmaton - 3-18 éves korosztály

2002

75

Korel Emese

A Világháló lehetőségei, hatásai a társadalomra: az internetes sajtóról

2002

76

Kovács Erika

Mai hátrányok az iskolákban: a  MIOK József Nádor Szakképző Iskola hátrányos helyzetű tanulói, különös tekintettel a 12 /b. osztály tanulóira

2002

77

Kovács Zsófia

Honfoglalás kori emlék: a Tatabányai Turul és kapcsolata a vizuális neveléssel

2002

78

Kraszlánné Dudás Nikolett

A Bridge to Connect

2002

79

Kreisz Gergely

Szülő-gyermek kapcsolat

2002

80

Krizsanyik Orsolya

Benczur Gyula, a dolányi remete

2002

81

Kucsik Andrea

Családi krízishelyzetek hatása a gyermek személyiségfejlődésére (válás)

2002

82

Lakatos Katalin

Családbafogadás

2002

83

Likné Győri Alexandra

A pilismaróti Bozóki Mihály Általános Iskola és Mezőgazdasági Szakiskola pedagógiai tevékenysége és a hátrányos helyzetű gyerekek

2002

84

Lukács Gábor Imre

Népéletmód és szokáshagyományok Pilisvörösvárott

2002

85

Lukács Petra

Problémák a nehezen nevelhető gyermekekkel

2002

86

Major Olga

"Múltszázadi márciusok" Március 15-e és a Kossuth-kultusz a ceglédi sajtóban

2002

87

Mármarosi Andrea

Teaching reading through stories on primary English lesson

2002

88

Maszlag Gábor

A lázadó nemzedék: a tinédzser korosztály életvitelének bemutatása a veszélyeztető fiatalok tükrében

2002

89

Mayer Anita

Labdás képességfejlesztés az általános iskola 1-6. osztályaiban

2002

90

Menner Mariann

Környezetvédelem az általános iskolai nevelésben

2002

91

Mester Andrea Barbara

A tömegkommunikáció és a gyermek (Különös tekintettel a televíziózásra)

2002

92

Mészáros Orsolya

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története, kitekintve a Mayer István gyűjteményre

2002

93

Mészoly Ágnes

Netharisnyák: három magyar női magazin honlapjának összehasonlítása

2002

94

Mihalovitsné Újlaki Ágonta

Értelmileg akadályozott gyerek a családban

2002

95

Misángyi Zita

A punk szubkultúra vizsgálata

2002

96

Molnár Szilvia

Népmesék a pszichológia tükrében

2002

97

Nádudvari Mária

Hogyan segíthetünk súlyosan beteg gyermekeken

2002

98

Nagy Bernadett

Az olvasási szokások a böhönyei kisiskolások életében

2002

99

Dr. Nagymihályné Gábriel Orsolya

A dohányzás és a dohányipari termékek reklámja

2002

100

Németh Eszter

A fenilketonúria (PKU), mint betegség és életforma

2002

101

Oláh István Leventéné

Elhanyagolás és bántalmazás

2002

102

Orbán Adrien

Esztergom felnőttképzési intézményhálózata

2002

103

Orosz Andrea

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság biztonságra nevelő iskolai programja: a D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) - Bűnmegelőzési Munkája

2002

104

Osipowicz Margit

A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola nappali tagozatos kommunikáció-művelődés szakos hallgatóinak pályaválasztási indítékai és a diploma megszerzése utáni tervei

2002

105

Pados Katalin

A szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémia tevékenységének változásai 1992 és 2002 között

2002

106

Pákozdiné Sáska Sarolta

A Magyar Reumatológia Központjának története

2002

107

Pálmány Tímea

Épek között nevelt mozgássérült gyermek társas helyzete

2002

108

Pap Dániel

A fiatalkori bűnözés napjainkban

2002

109

Papp Bernadett

"Van olyan pillanat, amit személyesen kell átélned" : reklámelemzés az RTL Klub kereskedelmi csatornán

2002

110

Pécsi Piroska

Barokk enteriőrök Peter Greenaway filmjeiben: A Szakács, a Tolvaj, a Feleség és a Szeretője című film elemzése

2002

111

Peer Anita

A gyermekbántalmazás, mint társadalmi probléma: gyermekbántalmazás a családon belül

2002

112

Peer Krisztina

Anya nélkül

2002

113

Pintér Katalin

A cigánygyerekek integrált oktatása

2002

114

Piroska Krisztián

Az intézmény (óvoda, iskola), a pedagógus és a család kapcsolata: a helyes kapcsolattartás feladatai és gondjai

2002

115

Pordány Orsolya

Királyszentistván és a Kelet-Balatoni Kistérség marketingje

2002

116

Racskó Beáta

Erőszak a családban

2002

117

Rehor Ilona

A helyi társadalom helyzete Vilonyán

2002

118

Rein Sarolta

Die mündliche Einführungsphase der deutschen sprache in der ersten Klasse

2002

119

Répásiné Pető Melinda

Szignálok és szimbólumon a zsidó kultúrában

2002

120

Rick Zsófia

Karádi Katalin nő-alakjai a 40-es években készült filmjeiben, feminista filmelméleti megközelítésben

2002

121

Sáhóné Bezsák Melinda

Storytelling in the nursery school

2002

122

Schüller Márta

A játék szerepe a technikai nevelésben: a gyöngyfűzés

2002

123

Simon Mária

A Vizsolyi Biblia és a revideált Károli Biblia nyelvezetének összehasonlítása János evangéliumának tükrében

2002

124

Sinkovitcz Judit

Az agresszió, mint modell: az agresszió kialakulása és megjelenési formái: a televízióban megjelenő agresszió hatása a gyermekre

2002

125

Soltész Rita

A kommunikáció szerepe a Pünkösdi Mozgalom történetében (1921-1939)

2002

126

Somlai Dóra

Olvasók és nem olvasók, avagy a könyv és sajtó közönsége: olvasási szokások vizsgálata Soly felnőtt népességének körében

2002

127

Strobl Réka

Szabadidőszokások az ifjúság körében: 14-18 éves esztergomi fiatalok vizsgálata

2002

128

Süttő Erika

Közhasznú-, közcélú foglalkoztatás és közmunkaprogramok az Esztergom-Nyergesújfalu-i kistérségben

2002

129

Szabadiné Konecsny Erzsébet

A látássérültek társadalmi integrációja

2002

130

Szabó Ágnes

A kora anya-gyerek kapcsolat

2002

131

Szabó Csilla

A memetika alkalmazása poszmodern filmelemzésben - a Mátrix című film a mémek tükrében

2002

132

Szegedi Gabriella

Egy, az Esztergomi Érseki Tanítóképzőben végzett tanító életútja

2002

133

Szentgyörgyi Szabolcs

Mese és mitológia az Indiana Jones trilógiában és ennek hatása a kalandfilmre

2002

134

Szerémi Réka

Hagyományok, népszokások Hollókőn és körzetében

2002

135

Szirma Ildikó

A Bp. XI. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat és az iskolai gyermekvédelmi felelősök kapcsolattartása

2002

136

Szívós Virág

Kultúrny zivot slovenskej mensiny v Répáshute

2002

137

Szombatiné Németh Melinda

Using stories in the young learners' classroom

2002

138

Szőke Andrea

Békés vármegyei malmok életmódformáló szerepe a molnárok körében 1715 és 1850 között

2002

139

Szőgyén Szilvia

Kosárlabdázás a szobi általános iskolában

2002

140

Sztojka Attila

Esztergom-Kertváros Arany János Általános Iskola roma tanulóinak nevelési és oktatási problémái - a segítés lehetősége

2002

141

Szűcs Márta

Abony művészeti értékei

2002

142

Szűcs Veronika

"A modern katona lelki életéhez tartozik a színház" : színházi tevékenység a magyar katonák között a II. világháború idején

2002

143

Szűr Renáta

A semmi mozija: Portré Jim Jarmuschról

2002

144

Takács Éva

Nevelőszülőként a gyermekvédelmi rendszerben

2002

145

Takács Regina

A helyi társadalom-kutatás tapasztalatai Öskün, 2001-ben

2002

146

Tisch Adrienn

Az énkép alakulása 3 és 6 éves kor között

2002

147

Tordai Beáta

Az eltűnt tíz év nyomában: a sematista ábrázolásból való kitörési kísérletek az 50-es évek magyar filmjeiben

2002

148

Tóth Andrea Klára

A Muravidéki Magyar Rádió (MMR)

2002

149

Tóth Csilla

A fiatalkorúak dorgfogyasztása

2002

150

Tóth Éva

Szemben a képernyővel: televízió-nézési szokások a 8-14 éves korosztályban

2002

151

Tóth-Sebes Diána

Using the 'Puss-in-Boots' tale int the English language classroom

2002

152

Tölgyesi Csilla

Az interprofesszionális együttműködés lehetőségei a szociális szférában a gyógypedagógus és a szociálpedagógus között

2002

153

Vaczlavek Valéria

Tanulási zavarok korrekciója kisiskoláskorban

2002

154

Vajda Judit

A nonprofit szektor: elmélet és gyakorlat

2002

155

Varga Anita

A templom szerepe a keresztény hívő életében

2002

156

Varga Anita

Épített környezet a technikai nevelés területén: templom modellezése

2002

157

Várnai Nikoletta

A Szociális és Családügyi Minisztérium Esztergomi Gyermekotthonának pedagógiai munkája a gyermekek személyiségállapotának tükrében

2002

158

Virág Enikő

A tatabányai Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola szervezetszociológiai leírása - különös tekintettel a felnőttképzésre -

2002

159

Vitéz Anita

Gyermekbántalmazás

2002

160

Vodicskáné Ráckövi Ildikó

Born to be Wild…?! - Vadnak születni…?!: motoros szubkultúra Magyarországon

2002

161

Vogel Lilla

Nők a közléletben

2002

162

Wolf Ildikó

Nők a reklámok tükrében

2002

163

Zémann Szilvia

A tatai Magyary Zoltán Városi Művelődési és Ifjúsági Központ az elmúlt évtized változásainak tükrében

2002

164

Adolf Lívia

Az identitástudat megőrzésére való törekvés összehasonlítása a táti és a nyergesújfalui oktatásban

2002

1

Andrási Mária

A magzati lét titokzatos világa és az anya-magzat kapcsolat analízis, mint módszer

2002

2

Ánik Anikó

Médiaháború: a következmények előtt

2002

3

 

x