2005

NÉV

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Adorján Krisztina

Hiperaktív gyerekek az általános iskolában (6-10 éves korig)

2005

1

Antal Attila

Az iskola, mint a kosárlabdázás bázisa

2005

2

Bagossy Katalin Rita

Az Internet világa, és akik eltévedtek benne

2005

3

Bajkay Ágnes

Első a sportban (Egy szaktelevízió belülről)

2005

4

Bakos Anikó

Komárom város erődrendszere: nec arte, nec marte

2005

5

Bakos Melinda

Teaching of vocabulary for qoung learners

2005

6

Bálint Ágnes

"A legszögedibb szögedi" [Bálint Sándor]

2005

8

Bálint Gyöngyi

A magyarországi sikeres karrier lehetőségei

2005

9

Balogh Virág

A szülőföld, az erdélyi nép ábrázolása Wass Albert regényeiben

2005

10

Bankó András

A zene befolyásoló hatása a testmozgásra és az intézményesített testnevelésre

2005

11

Barabás Barbara

A Karitász története és tevékenysége Veszprém Egyházmegyében

2005

12

Baranyi Szabolcs

Kábítószerek

2005

13

Barizs Anita

A drogfogyasztás kockázati tényezői gyermek és serdülőkorban

2005

14

Barlangi Gergő

Feketék ábrázolása az amerikai filmeken a XX. század elejétől napjainkig

2005

15

Bartha Anikó

„Vitéz László és a többiek” avagy a vásári bábjáték története

2005

16

Bartha Katalin

Die methodischen Probleme der Zweisprachigkeit

2005

17

Benyes Gábor

A propagandaminiszter: Joseph Goebbels, és a nemzetiszocialista propaganda

2005

18

Bernáth Sarolta

Az felvidéki Ipolybalog tájszói

2005

19

Berta Barbara

Civil élet Esztergomban - Egy eurórégió született

2005

20

Bertók János Zoltán

Hány arc(ulat) egy intézmény: Bátonyterenye közművelődési intézményrendszerének arculatvizsgálata

2005

21

Beták Lajos Istvánné

Személyes szociális szolgáltatások hasznossága, szükségletek és válaszok az alap- és szakellátásban

2005

22

Birkás Péter

Releváns jegyek a képregény-filmekben

2005

23

Bocsi Andrea

Serlőkori gyászreakció

2005

24

Bocskor Éva

Írás és kommunikáció

2005

25

Bóna Zsolt

Egészségnevelés a nevelőszülői ellátásban

2005

26

Boros Eszter

Játék a gyermek életében

2005

27

Borsi Gergely György

A hangjáték dramaturgiája és technikája a kezdetektől napjainkig

2005

28

Borsody Ádám

Életre nevelés helyett: a fiatal korosztály televíziózási szakásainak feltárása és a televízió által közvetített agresszív, a gyermek érzelmi és lelki állapotát befolyásoló viselkedésminták vizsgálata a 20. század utolsó és a 21. század első éveiben

2005

29

Bőgér Zsuzsanna

Egyiptom építészete és kultúrája

2005

30

Böröcz Erzsébet

Védtelenül a társadalom kincsei: korunk gyermekeinek szocializációja

2005

31

Brezanóczy Szandra

Testközelben a rendezvényszervezés

2005

32

Bukri Annamária

Vámpír a gyermekirodalomban: a vámpírok félelmetes alakjának megszelídülése a gyerekeknek szánt könyvekben, Darren Shan Vámpír könyvek című sorozata alapján

2005

33

Bürgés Anita

A diplomáciai protokoll elemeinek gyakorlati megnyilvánulása a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok tükrében

2005

34

Ciceri Andrea

A hang új forradalma; Mobiltelefonok vásárlása és használati szokásaik

2005

35

Csanády Csaba

Politika a Tatai Televízióban; Tata felnőtt lakosságának a politikai életben való aktivitása és a helyi politika megjelenése a városi televízióban

2005

36

Csányi Judit

A rendszerváltás kezdete: a Páneurópai Piknik múltja és jelene

2005

37

Császár Rozália

Miért sikertelenek a roma gyerekek az iskolában?

2005

38

Cseh Barbara

Topic-Based language teaching in the primary curriculum

2005

39

Csémy Noémi

A Dohány utcai Zsinagóga turisztikai potenciálja

2005

40

Csikász Katalin

Jacqueline Wilson Micsoda anya! című regényének elemzése

2005

41

Csikósné Varga Beatrix

Drogprevenció az általános iskolában: függőbetegségek: drogmegelőzés az általános iskolában

2005

42

Csizmadia Anett

Szocializáció, mint jelenség az anyaotthonokban lévő életközösségekben

2005

43

Czinege Katalin

Az osztályfőnöki munka szépségei

2005

44

Dániel Andrea

Szolgálat vagy szórakoztatás? : az m1 és az RTL Klub televízió csatornák esti híradóinak összehasonlítása

2005

45

Daróczi Tímea

Az információáramlás korlátai és lehetőségei a fogyatékkal élők és családjaik körében

2005

46

Dávid Roland

A televízió hatása a gyerekekre

2005

47

Domokos Mara

Máltai Játszóterek szocializációs hatásai

2005

49

Dóra Bernadett

A rajz kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei az általános iskolában

2005

50

Ecsedy Eszter

A viselkedéstechnikai elemek változása a különböző kultúrákban és országcsoportoknál, Szaúd-Arábia és Brazília példáján bemutatva

2005

51

Erdélyi Ágnes

A televízió és a gyermek

2005

52

Erdős Ferenc

"Rendszer, de van benne őrület!" avagy a cím stilisztikájáról

2005

53

Erős Kinga

Protokolláris  vendéglátási formák, avagy a jó parti alapkövei

2005

54

Fákiné Pammer Anna

A diszlexia mai helyzete az oktatásban

2005

55

Faragó Dávid

Gesztusok a kommunikációban, a rendőrség, mint a kulturális szignálok tárháza

2005

56

Fekete Krisztina

A magyar animációs filmek fejlődésének bemutatása, valamint a mesék és a média együttes hatása a gyermeki lélekre

2005

57

Fekete Norbert

Deviancia, a deviáns viselkedés vizsgálata és a szociálpedagógus lehetséges feladata

2005

58

Ferencz Andrea

Üdvözöljük a családban" - a Golf V hazai piaci bevezetésének marketingkommunikációja-

2005

59

Firbás Lenke

Az üdvös Napkorong (Az egyiptomi XVIII. fáraó-dinasztia történeti és kulturális fejlődése

2005

61

Foltinné Drexler Eleonóra

A Pilismaróton élő római katolikus és református közösségek keresztnévválasztása 1787-től 2004-ig

2005

63

Fülöp Katalin

A családok kohéziójának erősítése a Kolping mozgalomban

2005

64

Gál Ferenc Tamás

An introduction to Glasgow, a guide and recommendations for the future Socrates  - Erasmus students

2005

65

Gál Zsuzsanna

A filmzene, mint tömegkommunikációs eszköz (hatásvizsgálat)

2005

66

Galda Marietta

Temetkezési szokások a magyarországi katolikus szlovákoknál

2005

67

Gálicz Dóra

A sikeres pályaválasztásj, mint a karriertervezés kiindulópontja

2005

68

Gebhardt Katalin

Nógrád megyei népművészet

2005

69

Gémesi Gergely György

Hírügynökségek és az információs robbanás

2005

70

Gerstmayer Zoltán

A magyar animációs film három jelentős évtizede: A két bors ökröcske (1955), a Macskafogó (1986) és a Nyócker (2004) című rajzfilmek összehasonlító elemzése

2005

71

Geszler Anikó

A borturizmus helye az ezerjó hazájában: a móri borvidéken

2005

72

Glaser Gergely István

A szappanoperák és valóságshow-k világa

2005

73

Gódor Orsolya

Ismerjük meg a neurózist!

2005

74

Goldschmidt Rita

Lányok és a reklámok: avagy a nők a reklám birodalmában

2005

75

Gólya Borbála

Eger város idegenforgalmi termék eladása

2005

76

Gosztom Katalin

Az agresszív viselkedés vizsgálata kisiskoláskorban

2005

78

Győrik Ágota Mária

Marketing a büntetés-végrehajtási intézményekben: hogyan adjuk el a "tudást" a börtönökben?: kutatás a Márianosztrai Fegyház és Börtön falain belül

2005

79

Gyurák Hajnalka

Fiatalkori terhesség-megszakítások

2005

80

Haász Barbara

Szabadidős foglalkozás napközi otthonban a csolnoki Általános iskolában

2005

81

Hámory Richárd

Fiatalkori devianciák és szubkultúrák

2005

82

Harrer Katalin

A rádió szerepe a zenei ízlés formálásában, a különböző zenei stílusok és műsorok a kereskedelmi és közszolgálati szférákban

2005

83

Hasuly Balázs

A képregény története

2005

84

Hauszknecht Ingrid

Tanulási nehézségek kialakulása a korai kisiskoláskorban

2005

85

Heer Orsolya

Fürdő és egészségturizmus Esztergomban

2005

87

Hegyvári Ágnes

Az örökbefogadás

2005

88

Heller Judit

A televízió hatása a felnövekvő társadalomra

2005

89

Henter Gábor

Az alkolholfüggőség és annak gyógyítása: a Minnesota Modell

2005

90

Hiesz Péter

A mozi és a számítógép hősei: a  számítógépes játékok és a tömegfilm kapcsolata

2005

91

Hoffmann István

Családi szocializáció funkciói és diszfunkciói

2005

92

Horváth Ágnes

Híradó a képernyőn

2005

93

Horváth Csaba

A rendezvényszervezés és a protokoll összefüggése

2005

94

Horváth Gergely

Előítéletesség az etnikai kisebbségekkel szemben

2005

95

Horváth Gergely Sándor

A digitalizáció útján: a televíziózás fejlődése, és a különböző technikai újítások által előrevetített jövő, valamint azok hatása a társadalomra

2005

96

Hőgyes Károly

Emberi értékek Magyarországon: kutatás Nyergesújfalu és térségében

2005

97

Jánosi Krisztina

Kórházi szociális munka Kalocsán

2005

98

Juhász Ildikó

Az olvasás és szövegértés problematikája fiatalok körében

2005

99

Kabály Helga

Az egyedülálló független?! Nő

2005

100

Kacska József

Idősellátás Pilismarót-Basaharc

2005

101

Kapecska Lászlóné

Isaszeg nagyközség szociális ellátórendszere  a rendszerváltozástól napjainkig

2005

102

Kapus Attila

A médiumok hatása a 13-14 éves korosztály szellemi fejlődésére

2005

103

Karsai Csilla

A nehezen nevelhető gyermek társas helyzete

2005

104

Karvai Zsuzsanna

Szemünk fénye és a pofonok

2005

105

Keil Viktória

Szabadidős modell a táti önkormányzati iskolák felső tagozatának körében

2005

106

Kerezsi Pálma

Bocskai István és Bihar

2005

107

Kertész Eszter Gizella

Válás gyerekszemmel

2005

108

Kishonti Katalin

Családon belüli agresszió

2005

109

Kispál Orsolya

Szabadság, mint szabadidő. Hogyan töltik szabadidejüket a ferencvárosi METRO áruház dolgozói?

2005

110

Kiss Beáta

A számfogalom kialakítása 1-6. osztályban

2005

111

Kiss Bernadett

Iskolai kudarcok kisiskolás korban különös tekintettel az Arany János Általános Iskola tanulóira nézve

2005

112

Kiss Bernadett

Szociális munka a gyermekjóléti szolgálatnál

2005

113

Kiss Gabriella

Visegrád turizmusa

2005

114

Kiss Imre Istvánné

A gyermekvédelmi szakellátás bemutatása

2005

115

Kiss Mónika

Színházalapítás az ezredfordulón: a Bárka Színház működésének marketingszemléletű elemzése

2005

116

Knáb Judit

Vincent Van Gogh élete és munkássága:  az expresszió, az érzelem kifejezés a művészetben

2005

117

Kolits Ágnes

Falusi turizmus és településmarketing:  az idegenforgalom és a falusi turizmus vizsgálata Dömös községben

2005

118

Kollár Andrea Katalin

Van kép a bőrödön?; A testékszerek, az ékszerek és a ruházati kiegészítők viseleti szokásainak összehasonlítása, három Veszprém megyei és három Győr-Moson-Sopron megyei kistelepülésen, a 10-25 éves korosztály körében

2005

119

Komáromi Krisztina

A televíziós személyiség

2005

120

Koó Judit

"Jóska, Pista Mári, Miska" az öntésmajori cselédek kereszt-, bece- és ragadványneveinek vizsgálata 1896-tól 1980-ig

2005

121

Korcsok Katalin

SMS világ: Kommunikációs szokásaink változásai a rövid szöveges üzenetek tükrében

2005

122

Korzicska Petra

Hátrányok kezelése: az esztergomi hátrányos helyzetű és cigány tanulók iskolai felzárkóztatását elősegítő programok

2005

123

Kósa Marietta

Hátrányos helyzetű roma tanulók a drégelypalánki Általános Iskolában

2005

124

Kosznovszky Gábor

Egy költségvetési intézmény létrehozása: a budakalászi Faluház felépítése és működése

2005

125

Kovács Ágnes

A kenyér és a kenyérgyártás története a kezdetektől napjainkig

2005

126

Kovács Brigitta

Kriminális fiatalok

2005

127

Kovács Dóra

A mezőgazdaságról mindenkinek: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum arculat változása és arculat alakító törekvései

2005

128

Kőműves Zsófia

Személyiségek és sztárok a televízióban

2005

130

Krajczár Zsuzsanna

„A szenvedés képei”: a halál prezentációja a sajtófotók tükrében

2005

131

Krányecz Rita

A közép-dunántúli-régió és kiemelten Pákozd turizmusa

2005

132

Kuklis Boglárka Barbara

Nevelő-szülő: a nevelőszülői rendszer sajátságai

2005

133

Kulcsár Viktória

Cukorbeteg gyermekek egészséges életmódra nevelése; A pedagógus szerepe a cukorbeteg gyermek edukációjában, gondozásában

2005

134

Lénárt Edit Mária

A szabadidő és eltöltése a múzeumok látogatása során

2005

135

Lengyel Erzsébet

Szalézi kommunikáció: a  „szalézi szivárvány”

2005

136

Lentiné Domján Edit

Dohányzási szokások a középiskolások körében

2005

137

Lesták Zoltán

A Katolikus egyház és az Európai unió szociális vonatkozású alapgondolatainak összehasonlítása

2005

138

Lévai Máté

Gyermekbántalmazás: helyzetkép a mai Magyarországon

2005

139

Lovász Beáta

Teaching English through stories

2005

140

Lucsán Józsefné

A korai anya-gyermek kapcsolat hatása a szocializáció fejlődésére

2005

141

Máder Jánosné

A média-kor hatása a gyermekkor fejlődésére

2005

142

Magács Éva

Nána élete a XX. században

2005

143

Magyar Melinda

Bántalmazás és iskola: erőszak a gyermekek között

2005

144

Mándli Orsolya

Hont vármegye könyvtártörténete

2005

145

Marton Gergely

A lakásotthonok, mint otthont nyújtó gyermekvédelmi ellátások

2005

146

Mayer Marianna

Felfelé a lejtőn… alkoholbeteg hajléktalan emberek és rehabilitációs lehetőségeik a fővárosban

2005

147

Medve Mónika

A mátraszelei bányászcsaládok életformája és életvitele a XIX. század utolsó harmadától a XX. század első harmadáig

2005

148

Melicher Mónika

A személyzeti tanácsadás és az internetes álláskeresés, mint a karrierépítés része: a Neumann International Kft. és az E-Ventures Kft. tevékenységének bemutatása

2005

149

Mezei Márta

„Uram, ki bennem élsz, örök mementóm… „Isten felé fordulás a magyar irodalomban, Ady Endre, Babits Mihály és Juhász Gyula istenkereső lírája

2005

151

Mikhely Anita

Az ókori Egyiptom vallási szimbólumai

2005

152

Molnár Rita

Ungardeutsche Sitten und Brauche in Schitte = Süttői német szokások és hagyományok

2005

153

Molnárné Kisdi Réka

Óbuda-Békásmegyer szociális ellátó-rendszere

2005

154

Monori Karina

Az angolkisasszonyok nevelésügye a történelem tükrében

2005

155

Mundruczó Miklós

Hatvan város sporttörténete

2005

156

Müllner István Ádám

Ifjúsági életstílus Magyarországon

2005

157

Nagy Anikó

Mondhatta volna szebben: durva szavak a sajtóban

2005

158

Nagy Gabriella

Kommunikáció a szavakon túl: gesztusok értelmezése a hétköznapokban

2005

159

Nagy Horváth Anita

Egészségnevelés 

2005

160

Nagy Katalin

Tanulásban akadályozott gyerekek fejlesztése iskolás korban

2005

161

Nagy Zsuzsanna

A család szerepe a közösségi életre nevelésben

2005

162

Nagyné Boros Éva

Napközi az iskolában

2005

163

Nagyné Szeleczki Zita

Az agresszív viselkedés sajátosságai az iskolában

2005

164

Nardai Anita

Evangelizáció, az első pünkösdtől napjainkig

2005

165

Nemecz Zoltán

Fiatalok sportolási szokásai: az esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola 4-8. osztályos tanulóinak sporthelyzete

2005

166

Németh Áron Csaba

A film spiritualitása: az embervezető Sztalker

2005

167

Nikl János

Jámbor Pál és a Közvélemény című folyóirat

2005

169

Nitti Adrienn

A SANYO Hungary Kft. szervezeti kultúrájának bemutatása: betekintés egy Magyarországon működő japán tulajdonban lévő vállalati kultúrába

2005

170

Nógrádi Ákos

Serdülők és a 6. parancsolat

2005

171

Orbán Noémi

Könyvnyomtatás Pápán: a Főiskolai Nyomda működése 1838-tól 1949-ig

2005

172

Ősz Gabriella

Shakespeare: Sok hűhó semmiért. Műfordítási- és szinkronnyelvének összehasonlító elemzése

2005

173

Pál Zsuzsanna

Ami értelmet ad a télnek; A magyarországi sí élet főbb jellemzőinek, változásainak bemutatása a 80-as évektől napjainkig

2005

174

Palánkiné Skrek Viktória

A korai anya-gyerek kapcsolat

2005

175

Pálfalvi Anikó

Az egyház útmutatásainak megvalósulása az esztergomi Mindszenty József Általános Iskola nevelési programjában

2005

176

Pálovics Klára

... az Isten sem siet, sem felejt”: kültéri szakrális jelek a Séd-völgye hat településén, illetve az ott élő 60-70-80 éves korosztály szakrális tárgykultúrája

2005

177

Papp Kinga

A Pfleiderer Lábatlani Vasbetonipari Rt. által gyártott pörgetett világítási oszlopok marketingkommunikációja

2005

178

Papp Zsuzsanna

Ipolyság oktatásügye különös tekintettel Trianonra

2005

179

Patai Borbála

A XXI.századi protokoll divat kialakulása: Mit viselt az elegáns férfi és nő - régen és ma

2005

180

Paul Júlia

Esztergom zöldterületeinek növényösszetétele és tanításuk

2005

181

Pavlik Gergő

Kábítószerhelyzet Magyarországon

2005

182

Eck Andrásné Penyigey Marietta

Taize

2005

183

Petrányi Ildikó

Utógondozás?

2005

184

Pinke Viola

Áldott teher. Tudatos döntés vagy felelőtlen választás?

2005

185

Pirkner Nóra

A public relations elmélete és gyakorlata különös tekintettel az online PR gyakorlatára

2005

186

Pócs Erika

Vizuális nevelés az esztergomi általános iskolákban

2005

187

Polgár Izabella

Felnőtté válás

2005

188

Poós András Márton

Camphill Community: fogyatékkal élők gondozása Nagy-Britanniában

2005

189

Popovchich Péter

Az azonosulást segítő narratív és filmnyelvi eszközök az ezredforduló hollywoodi filmjeiben, 6 film elemzése alapján

2005

190

Pozsár Alíz

A huszárság története Magyarországon

2005

191

Priekop Petra

Pszichiátriai betegek szociális segítése

2005

192

Pszárová Tímea

Szociális munka a hajléktalan-ellátásban

2005

193

Radics Rita

Az egyenletek és egyenlőtlenségek tanításának módszertana az általános iskolák 1-6. osztályában

2005

194

Radnainé Ilyés Éva

A katolikus iskola szerepe az ifjúság értékrendjének alakításában

2005

195

Raffael János

A televíziózás szerepe tartósan nem családban nevelkedő gyermekek életében: egy nevelőotthon harminc növendékének tévézési szokásai egy kikérdezés tükrében

2005

196

Rátkai Tamás

"Cenzúra: szögesdróttal körülvett kultúra”: a Kiadói Főigazgatóság és a cenzúra 1958-tól 1989-ig

2005

197

Rétei Krisztina

Széndinamikai ismeretek az általános iskolai oktatásban

2005

199

Richter Gábor

Sírjelek Várgesztesen és környékén a II. világháború idejére tehető katonasírokon

2005

200

Rimaszombati Tamara

Hungarian women at the Olympics

2005

201

Rostásiné Riagyel Liliána

Az ICsSzEM Gyermekotthonban élő nehezen nevelhető gyermekek társas kapcsolatai

2005

202

Ruszina Éva

Szerelmi kommunikáció: udvarlási szokások az ókortól napjainkig

2005

204

Sarkadi Fazekas Ildikó

A kommunikáció kezdetei: a kommunikáció,  „tömegkommunikáció” az őskortól Gutenbergig

2005

205

Sarkadi Judit

Textilkészítés- és feldolgozás a 17-19. századi Magyarországon

2005

206

Schneider Katalin

A magyar televíziózás története

2005

207

Segesdi Judit

A közművelődés állapota Öskün és Sólyban: a helyi társadalom szükségletei és a települések által nyújtott lehetőségek

2005

208

Singely Mária

Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur der 70-er Jahre

2005

211

Sipos Anett

A humor szerepe a publicisztikában és a társalgásban

2005

212

Somlai Anikó

Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Sattelneudorf / Nyergesújfalu = Nyergesújfalu településtörténete és néprajza

2005

213

Spóner Éva

Halmozottan sérült tízéves gyermek fejlesztési programja

2005

214

Steixnerné Láng Annamária

Fővárosi helyi lapok bemutatása az 1989-90-es rendszerváltozástól napjainkig

2005

215

Stumpf Andrea

Felső tagozatos diákok olvasottsága és beszédkészsége egy dunántúli településen

2005

216

Suta Éva

Vöröskereszt: a nemzetközi Vöröskereszt mozgalom magyar szervezetének problémái a rendszerváltás után

2005

217

Sütő Zsófia

A játékszenvedély

2005

218

Szabó Eszter

Kommunikáció és természetvédelem. Válságkezelés a tiszai cianid-szennyezés idején

2005

219

Szabó Éva

Olvasnak-e az elítéltek a Baracskai Országos Büntetésvégrahajtási Intézetben?

2005

220

Szabó Gábor

Az óvoda, iskola jelentősége a kistelepülések helyi társadalmában két Veszprém megyei falu vizsgálatán keresztül [Vilonya. Piliszszentistván.]

2005

221

Szabó Zsuzsanna

Elektronikus családtag?: avagy a televízió szerepe életünkben

2005

222

Szabóné Gál Mária

A cigányság helyzete a IX. kerületben, beilleszkedésük a bölcsödei közösségbe

2005

224

Szépvölgyi Viktória

A reklám és a „boldog békeidők”: a századforduló korrajza reklámokon keresztül

2005

226

Szloboda Ildikó

Az egyszülős nevelés problémái: az egyház családkoncepciója

2005

227

Szőcs Andrea

Pillanatfelvétel: a gyermekotthonok helyzete napjainkban

2005

228

Szöllősiné Németh Beáta

„Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra…” Házasulandók és fiatal házasok helyzete Tatabányán

2005

229

Szuki Ferenc

A testőrségektől a Köztársasági Őrezredig

2005

230

Tácsik Andrea

Nevelési-oktatási intézmények drogprevenciós tevékenysége

2005

232

Tadjer Nardjas

Állami gondozott gyermekek és a család: család nélkül

2005

233

Tankó Éva

Barsi Református Egyházmegye története:  kéti parókia története

2005

234

Tary Zsuzsanna

Fiatalok szerencsejáték-szenvedélye

2005

235

Tátrai Viktória

A szlovákiai kisebbség helyzete napjainkban

2005

236

Tolnai Diána

Az iskolás vagy az iskola sikertelensége

2005

239

Tolnai Judit

"Senki sem különálló sziget." : Garamszentgyörgy helyi társadalma - 2004

2005

240

Tomkó Borbála Erzsébet

A Mária Iskolatestvérek szerzetesrend pedagógiája

2005

241

Tóth László

A hegyek ölelésében: a mogyoróskai nép szokásvilága

2005

243

Totsche Viktória

Televízió, mint varázslatos médium: a televízió hatása és szerepe a fiatalkorúak szocializációjában

2005

244

Törőcsik Etelka

Az esztergomi kézilabda története

2005

245

Tróbert Anita

Az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola marketing tevékenysége

2005

246

Turcsányiné Molnár Dalma

A hatékony kommunikáció a Neuro Lingvisztikus Programozás segítségével

2005

247

Ullmann Teréz

Egy „biztos” arc a piacon : Public Relations tevékenység az OTP Garancia Biztosító Rt-nél

2005

248

Vadas Erika

Olvasási szokásokat befolyásoló tényezők az általános iskola 3. osztályában

2005

249

Vágó Nikoletta

Előítéletek gátlások nélkül: romaellenesség Magyarországon a 3. évezred elején

2005

250

Valovics Beáta Erzsébet

Gyermekbántalmazás

2005

251

Vankó Éva

Munkanélküliség az iskolai végzettség tükrében, Komárom-Esztergom megyében

2005

252

Vanyuscsák Bernadett

Az Alarm Kulturális Magazin

2005

253

Váradi Katalin

A Tápió-vidék természet-, környezetvédelme és lehetőségei a környezeti nevelésben

2005

254

Varga Klaudia

Érzelmek megnyilvánulása gyermekrajzokban: humor, bánat, öröm, szomorúság, bizalom félelem stb. ezek okainak feltárása, tanulságainak levonása, pedagógiai konzekvenciái

2005

255

Varga Péter

Sorozatgyilkosok a horrorfilmekben avagy "A film nem csinál pszichopatákat, csak kreatívabbá tesz!"

2005

256

Varga Piroska

Ilyenekké lettünk… értekezés a rendszerváltozás óta bekövetkezett főként fiatalokat érintő szociális viselkedésváltozásokról

2005

257

Verner Adrienn

Esztergom lehetőségeinek kihasználása a környezeti nevelésben

2005

258

Vidovszki Beáta

Hochzeitsbrauche in Sende/Szendehely

2005

259

Vilner Gabriella

Az olimpiai bojkott miatt, az indulási lehetőségektől megfosztott esélyesek

2005

260

Virág Emília

Népi kismesterségek a fejlesztő pedagógiában

2005

261

Vogel Szigfridné

A Dunabogdányi Iskola története és kapcsolata a svábokkal

2005

262

Vojtek Szilvia

Az iskola szerepe a helyes tanulási szokások kialakításában

2005

263

Volf-Farkas Ágnes

A helyi média jelene és múltja a pápai írott sajtó és a Pápa Városi Televízió tükrében

2005

264

Zámbó Zsuzsanna

A televízió hatása a gyermekre: a jogalkotók, a pedagógusok és a szülők felelőssége

2005

265

Závodszki Réka

A szlovákiai Katolikus Egyház története a megalakulástól a pápalátogatásig

2005

266

Zsubori Anna

Disney filmek tegnap és ma - holnap

2005

267

 

 

NÉV

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Adorján Krisztina

Hiperaktív gyerekek az általános iskolában (6-10 éves korig)

2005

1

Antal Attila

Az iskola, mint a kosárlabdázás bázisa

2005

2

Bagossy Katalin Rita

Az Internet világa, és akik eltévedtek benne

2005

3

Bajkay Ágnes

Első a sportban (Egy szaktelevízió belülről)

2005

4

Bakos Anikó

Komárom város erődrendszere: nec arte, nec marte

2005

5

Bakos Melinda

Teaching of vocabulary for qoung learners

2005

6

Bálint Ágnes

"A legszögedibb szögedi" [Bálint Sándor]

2005

8

Bálint Gyöngyi

A magyarországi sikeres karrier lehetőségei

2005

9

Balogh Virág

A szülőföld, az erdélyi nép ábrázolása Wass Albert regényeiben

2005

10

Bankó András

A zene befolyásoló hatása a testmozgásra és az intézményesített testnevelésre

2005

11

Barabás Barbara

A Karitász története és tevékenysége Veszprém Egyházmegyében

2005

12

Baranyi Szabolcs

Kábítószerek

2005

13

Barizs Anita

A drogfogyasztás kockázati tényezői gyermek és serdülőkorban

2005

14

Barlangi Gergő

Feketék ábrázolása az amerikai filmeken a XX. század elejétől napjainkig

2005

15

Bartha Anikó

„Vitéz László és a többiek” avagy a vásári bábjáték története

2005

16

Bartha Katalin

Die methodischen Probleme der Zweisprachigkeit

2005

17

Benyes Gábor

A propagandaminiszter: Joseph Goebbels, és a nemzetiszocialista propaganda

2005

18

Bernáth Sarolta

Az felvidéki Ipolybalog tájszói

2005

19

Berta Barbara

Civil élet Esztergomban - Egy eurórégió született

2005

20

Bertók János Zoltán

Hány arc(ulat) egy intézmény: Bátonyterenye közművelődési intézményrendszerének arculatvizsgálata

2005

21

Beták Lajos Istvánné

Személyes szociális szolgáltatások hasznossága, szükségletek és válaszok az alap- és szakellátásban

2005

22

Birkás Péter

Releváns jegyek a képregény-filmekben

2005

23

Bocsi Andrea

Serdülőkori gyászreakció

2005

24

Bocskor Éva

Írás és kommunikáció

2005

25

Bóna Zsolt

Egészségnevelés a nevelőszülői ellátásban

2005

26

Boros Eszter

Játék a gyermek életében

2005

27

Borsi Gergely György

A hangjáték dramaturgiája és technikája a kezdetektől napjainkig

2005

28

Borsody Ádám

Életre nevelés helyett? : a fiatal korosztály televíziózási szakásainak feltárása és a televízió által közvetített agresszív, a gyermek érzelmi és lelki állapotát befolyásoló viselkedésminták vizsgálata a 20. század utolsó és a 21. század első éveiben

2005

29

Bőgér Zsuzsanna

Egyiptom építészete és kultúrája

2005

30

Böröcz Erzsébet

Védtelenül a társadalom kincsei: korunk gyermekeinek szocializációja

2005

31

Brezanóczy Szandra

Testközelben a rendezvényszervezés

2005

32

Bukri Annamária

Vámpír a gyermekirodalomban: a vámpírok félelmetes alakjának megszelídülése a gyerekeknek szánt könyvekben, Darren Shan Vámpír könyvek című sorozata alapján

2005

33

Bürgés Anita

A diplomáciai protokoll elemeinek gyakorlati megnyilvánulása a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok tükrében

2005

34

Ciceri Andrea

A hang új forradalma; Mobiltelefonok vásárlása és használati szokásaik

2005

35

Csanády Csaba

Politika a Tatai Televízióban; Tata felnőtt lakosságának a politikai életben való aktivitása és a helyi politika megjelenése a városi televízióban

2005

36

Csányi Judit

A rendszerváltás kezdete: a Páneurópai Piknik múltja és jelene

2005

37

Császár Rozália

Miért sikertelenek a roma gyerekek az iskolában?

2005

38

Cseh Barbara

Topic-Based language teaching in the primary curriculum

2005

39

Csémy Noémi

A Dohány utcai Zsinagóga turisztikai potenciálja

2005

40

Csikász Katalin

Jacqueline Wilson Micsoda anya! című regényének elemzése

2005

41

Csikósné Varga Beatrix

Drogprevenció az általános iskolában: függőbetegségek: drogmegelőzés az általános iskolában

2005

42

Csizmadia Anett

Szocializáció, mint jelenség az anyaotthonokban lévő életközösségekben

2005

43

Czinege Katalin

Az osztályfőnöki munka szépségei

2005

44

Dániel Andrea

Szolgálat vagy szórakoztatás? : az m1 és az RTL Klub televízió csatornák esti híradóinak összehasonlítása

2005

45

Daróczi Tímea

Az információáramlás korlátai és lehetőségei a fogyatékkal élők és családjaik körében

2005

46

Dávid Roland

A televízió hatása a gyerekekre

2005

47

Domokos Mara

Máltai Játszóterek szocializációs hatásai

2005

49

Dóra Bernadett

A rajz kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei az általános iskolában

2005

50

Ecsedy Eszter

A viselkedéstechnikai elemek változása a különböző kultúrákban és országcsoportoknál, Szaúd-Arábia és Brazília példáján bemutatva

2005

51

Erdélyi Ágnes

A televízió és a gyermek

2005

52

Erdős Ferenc

"Rendszer, de van benne őrület!" avagy a cím stilisztikájáról

2005

53

Erős Kinga

Protokolláris  vendéglátási formák, avagy a jó parti alapkövei

2005

54

Fákiné Pammer Anna

A diszlexia mai helyzete az oktatásban

2005

55

Faragó Dávid

Gesztusok a kommunikációban, a rendőrség, mint a kulturális szignálok tárháza

2005

56

Fekete Krisztina

A magyar animációs filmek fejlődésének bemutatása, valamint a mesék és a média együttes hatása a gyermeki lélekre

2005

57

Fekete Norbert

Deviancia, a deviáns viselkedés vizsgálata és a szociálpedagógus lehetséges feladata

2005

58

Ferencz Andrea

Üdvözöljük a családban" - a Golf V hazai piaci bevezetésének marketingkommunikációja-

2005

59

Firbás Lenke

Az üdvös Napkorong (Az egyiptomi XVIII. fáraó-dinasztia történeti és kulturális fejlődése

2005

61

Foltinné Drexler Eleonóra

A Pilismaróton élő római katolikus és református közösségek keresztnévválasztása 1787-től 2004-ig

2005

63

Fülöp Katalin

A családok kohéziójának erősítése a Kolping mozgalomban

2005

64

Gál Ferenc Tamás

An introduction to Glasgow, a guide and recommendations for the future Socrates  - Erasmus students

2005

65

Gál Zsuzsanna

A filmzene, mint tömegkommunikációs eszköz (hatásvizsgálat)

2005

66

Galda Marietta

Temetkezési szokások a magyarországi katolikus szlovákoknál

2005

67

Gálicz Dóra

A sikeres pályaválasztás, mint a karriertervezés kiindulópontja

2005

68

Gebhardt Katalin

Nógrád megyei népművészet

2005

69

Gémesi Gergely György

Hírügynökségek és az információs robbanás

2005

70

Gerstmayer Zoltán

A magyar animációs film három jelentős évtizede: A két bors ökröcske (1955), a Macskafogó (1986) és a Nyócker (2004) című rajzfilmek összehasonlító elemzése

2005

71

Geszler Anikó

A borturizmus helye az ezerjó hazájában: a móri borvidéken

2005

72

Glaser Gergely István

A szappanoperák és valóságshow-k világa

2005

73

Gódor Orsolya

Ismerjük meg a neurózist!

2005

74

Goldschmidt Rita

Lányok és a reklámok: avagy a nők a reklám birodalmában

2005

75

Gólya Borbála

Eger város idegenforgalmi termék eladása

2005

76

Gosztom Katalin

Az agresszív viselkedés vizsgálata kisiskoláskorban

2005

78

Győrik Ágota Mária

Marketing a büntetés-végrehajtási intézményekben: hogyan adjuk el a "tudást" a börtönökben?: kutatás a Márianosztrai Fegyház és Börtön falain belül

2005

79

Gyurák Hajnalka

Fiatalkori terhesség-megszakítások

2005

80

Haász Barbara

Szabadidős foglalkozás napközi otthonban a csolnoki Általános iskolában

2005

81

Hámory Richárd

Fiatalkori devianciák és szubkultúrák

2005

82

Harrer Katalin

A rádió szerepe a zenei ízlés formálásában, a különböző zenei stílusok és műsorok a kereskedelmi és közszolgálati szférákban

2005

83

Hasuly Balázs

A képregény története

2005

84

Hauszknecht Ingrid

Tanulási nehézségek kialakulása a korai kisiskoláskorban

2005

85

Heer Orsolya

Fürdő és egészségturizmus Esztergomban

2005

87

Hegyvári Ágnes

Az örökbefogadás

2005

88

Heller Judit

A televízió hatása a felnövekvő társadalomra

2005

89

Henter Gábor

Az alkolholfüggőség és annak gyógyítása: a Minnesota Modell

2005

90

Hiesz Péter

A mozi és a számítógép hősei: a  számítógépes játékok és a tömegfilm kapcsolata

2005

91

Hoffmann István

Családi szocializáció funkciói és diszfunkciói

2005

92

Horváth Ágnes

Híradó a képernyőn

2005

93

Horváth Csaba

A rendezvényszervezés és a protokoll összefüggése

2005

94

Horváth Gergely

Előítéletesség az etnikai kisebbségekkel szemben

2005

95

Horváth Gergely Sándor

A digitalizáció útján: a televíziózás fejlődése, és a különböző technikai újítások által előrevetített jövő, valamint azok hatása a társadalomra

2005

96

Hőgyes Károly

Emberi értékek Magyarországon: kutatás Nyergesújfalu és térségében

2005

97

Jánosi Krisztina

Kórházi szociális munka Kalocsán

2005

98

Juhász Ildikó

Az olvasás és szövegértés problematikája fiatalok körében

2005

99

Kabály Helga

Az egyedülálló független?! Nő

2005

100

Kacska József

Idősellátás Pilismarót-Basaharc

2005

101

Kapecska Lászlóné

Isaszeg nagyközség szociális ellátórendszere  a rendszerváltozástól napjainkig

2005

102

Kapus Attila

A médiumok hatása a 13-14 éves korosztály szellemi fejlődésére

2005

103

Karsai Csilla

A nehezen nevelhető gyermek társas helyzete

2005

104

Karvai Zsuzsanna

Szemünk fénye és a pofonok

2005

105

Keil Viktória

Szabadidős modell a táti önkormányzati iskolák felső tagozatának körében

2005

106

Kerezsi Pálma

Bocskai István és Bihar

2005

107

Kertész Eszter Gizella

Válás gyerekszemmel

2005

108

Kishonti Katalin

Családon belüli agresszió

2005

109

Kispál Orsolya

Szabadság, mint szabadidő. Hogyan töltik szabadidejüket a ferencvárosi METRO áruház dolgozói?

2005

110

Kiss Beáta

A számfogalom kialakítása 1-6. osztályban

2005

111

Kiss Bernadett

Iskolai kudarcok kisiskolás korban különös tekintettel az Arany János Általános Iskola tanulóira nézve

2005

112

Kiss Bernadett

Szociális munka a gyermekjóléti szolgálatnál

2005

113

Kiss Gabriella

Visegrád turizmusa

2005

114

Kiss Imre Istvánné

A gyermekvédelmi szakellátás bemutatása

2005

115

Kiss Mónika

Színházalapítás az ezredfordulón: a Bárka Színház működésének marketingszemléletű elemzése

2005

116

Knáb Judit

Vincent Van Gogh élete és munkássága:  az expresszió, az érzelem kifejezés a művészetben

2005

117

Kolits Ágnes

Falusi turizmus és településmarketing:  az idegenforgalom és a falusi turizmus vizsgálata Dömös községben

2005

118

Kollár Andrea Katalin

Van kép a bőrödön?; A testékszerek, az ékszerek és a ruházati kiegészítők viseleti szokásainak összehasonlítása, három Veszprém megyei és három Győr-Moson-Sopron megyei kistelepülésen, a 10-25 éves korosztály körében

2005

119

Komáromi Krisztina

A televíziós személyiség

2005

120

Koó Judit

"Jóska, Pista Mári, Miska" az öntésmajori cselédek kereszt-, bece- és ragadványneveinek vizsgálata 1896-tól 1980-ig

2005

121

Korcsok Katalin

SMS világ: Kommunikációs szokásaink változásai a rövid szöveges üzenetek tükrében

2005

122

Korzicska Petra

Hátrányok kezelése: az esztergomi hátrányos helyzetű és cigány tanulók iskolai felzárkóztatását elősegítő programok

2005

123

Kósa Marietta

Hátrányos helyzetű roma tanulók a drégelypalánki Általános Iskolában

2005

124

Kosznovszky Gábor

Egy költségvetési intézmény létrehozása: a budakalászi Faluház felépítése és működése

2005

125

Kovács Ágnes

A kenyér és a kenyérgyártás története a kezdetektől napjainkig

2005

126

Kovács Brigitta

Kriminális fiatalok

2005

127

Kovács Dóra

A mezőgazdaságról mindenkinek: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum arculat változása és arculat alakító törekvései

2005

128

Kőműves Zsófia

Személyiségek és sztárok a televízióban

2005

130

Krajczár Zsuzsanna

„A szenvedés képei”: a halál prezentációja a sajtófotók tükrében

2005

131

Krányecz Rita

A közép-dunántúli-régió és kiemelten Pákozd turizmusa

2005

132

Kuklis Boglárka Barbara

Nevelő-szülő: a nevelőszülői rendszer sajátságai

2005

133

Kulcsár Viktória

Cukorbeteg gyermekek egészséges életmódra nevelése; A pedagógus szerepe a cukorbeteg gyermek edukációjában, gondozásában

2005

134

Lénárt Edit Mária

A szabadidő és eltöltése a múzeumok látogatása során

2005

135

Lengyel Erzsébet

Szalézi kommunikáció: a  „szalézi szivárvány”

2005

136

Lentiné Domján Edit

Dohányzási szokások a középiskolások körében

2005

137

Lesták Zoltán

A Katolikus egyház és az Európai unió szociális vonatkozású alapgondolatainak összehasonlítása

2005

138

Lévai Máté

Gyermekbántalmazás: helyzetkép a mai Magyarországon

2005

139

Lovász Beáta

Teaching English through stories

2005

140

Lucsán Józsefné

A korai anya-gyermek kapcsolat hatása a szocializáció fejlődésére

2005

141

Máder Jánosné

A média-kor hatása a gyermekkor fejlődésére

2005

142

Magács Éva

Nána élete a XX. században

2005

143

Magyar Melinda

Bántalmazás és iskola: erőszak a gyermekek között

2005

144

Mándli Orsolya

Hont vármegye könyvtártörténete

2005

145

Marton Gergely

A lakásotthonok, mint otthont nyújtó gyermekvédelmi ellátások

2005

146

Mayer Marianna

Felfelé a lejtőn…: alkoholbeteg hajléktalan emberek és rehabilitációs lehetőségeik a fővárosban

2005

147

Medve Mónika

A mátraszelei bányászcsaládok életformája és életvitele a XIX. század utolsó harmadától a XX. század első harmadáig

2005

148

Melicher Mónika

A személyzeti tanácsadás és az internetes álláskeresés, mint a karrierépítés része : a Neumann International Kft. és az E-Ventures Kft. tevékenységének bemutatása

2005

149

Mezei Márta

„Uram, ki bennem élsz, örök mementóm… „Isten felé fordulás a magyar irodalomban, Ady Endre, Babits Mihály és Juhász Gyula istenkereső lírája

2005

151

Mikhely Anita

Az ókori Egyiptom vallási szimbólumai

2005

152

Molnár Rita

Ungardeutsche Sitten und Brauche in Schitte = Süttői német szokások és hagyományok

2005

153

Molnárné Kisdi Réka

Óbuda-Békásmegyer szociális ellátó-rendszere

2005

154

Monori Karina

Az angolkisasszonyok nevelésügye a történelem tükrében

2005

155

Mundruczó Miklós

Hatvan város sporttörténete

2005

156

Müllner István Ádám

Ifjúsági életstílus Magyarországon

2005

157

Nagy Anikó

Mondhatta volna szebben...": durva szavak a sajtóban

2005

158

Nagy Gabriella

Kommunikáció a szavakon túl: gesztusok értelmezése a hétköznapokban

2005

159

Nagy Horváth Anita

Egészségnevelés 

2005

160

Nagy Katalin

Tanulásban akadályozott gyerekek fejlesztése iskolás korban

2005

161

Nagy Zsuzsanna

A család szerepe a közösségi életre nevelésben

2005

162

Nagyné Boros Éva

Napközi az iskolában

2005

163

Nagyné Szeleczki Zita

Az agresszív viselkedés sajátosságai az iskolában

2005

164

Nardai Anita

Evangelizáció, az első pünkösdtől napjainkig

2005

165

Nemecz Zoltán

Fiatalok sportolási szokásai: az esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola 4-8. osztályos tanulóinak sporthelyzete

2005

166

Németh Áron Csaba

A film spiritualitása: az embervezető Sztalker

2005

167

Nikl János

Jámbor Pál és a Közvélemény című folyóirat

2005

169

Nitti Adrienn

A SANYO Hungary Kft. szervezeti kultúrájának bemutatása: betekintés egy Magyarországon működő japán tulajdonban lévő vállalati kultúrába

2005

170

Nógrádi Ákos

Serdülők és a 6. parancsolat

2005

171

Orbán Noémi

Könyvnyomtatás Pápán: a Főiskolai Nyomda működése 1838-tól 1949-ig

2005

172

Ősz Gabriella

Shakespeare: Sok hűhó semmiért. Műfordítási- és szinkronnyelvének összehasonlító elemzése

2005

173

Pál Zsuzsanna

Ami értelmet ad a télnek; A magyarországi sí élet főbb jellemzőinek, változásainak bemutatása a 80-as évektől napjainkig

2005

174

Palánkiné Skrek Viktória

A korai anya-gyerek kapcsolat

2005

175

Pálfalvi Anikó

Az egyház útmutatásainak megvalósulása az esztergomi Mindszenty József Általános Iskola nevelési programjában

2005

176

Pálovics Klára

...Az Isten sem siet, sem felejt" : kültéri szakrális jelek a Séd-völgye hat településén, illetve az ott élő 60-70-80 éves korosztály szakrális tárgykultúrája

2005

177

Papp Kinga

A Pfleiderer Lábatlani Vasbetonipari Rt. által gyártott pörgetett világítási oszlopok marketingkommunikációja

2005

178

Papp Zsuzsanna

Ipolyság oktatásügye különös tekintettel Trianonra

2005

179

Patai Borbála

A XXI.századi protokoll divat kialakulása: Mit viselt az elegáns férfi és nő - régen és ma

2005

180

Paul Júlia

Esztergom zöldterületeinek növényösszetétele és tanításuk

2005

181

Pavlik Gergő

Kábítószerhelyzet Magyarországon

2005

182

Eck Andrásné Penyigey Marietta

Taize

2005

183

Petrányi Ildikó

Utógondozás?

2005

184

Pinke Viola

Áldott teher. Tudatos döntés vagy felelőtlen választás?

2005

185

Pirkner Nóra

A public relations elmélete és gyakorlata különös tekintettel az online PR gyakorlatára

2005

186

Pócs Erika

Vizuális nevelés az esztergomi általános iskolákban

2005

187

Polgár Izabella

Felnőtté válás

2005

188

Poós András Márton

Camphill Community: fogyatékkal élők gondozása Nagy-Britanniában

2005

189

Popovchich Péter

Az azonosulást segítő narratív és filmnyelvi eszközök az ezredforduló hollywoodi filmjeiben, 6 film elemzése alapján

2005

190

Pozsár Alíz

A huszárság története Magyarországon

2005

191

Priekop Petra

Pszichiátriai betegek szociális segítése

2005

192

Pszárová Tímea

Szociális munka a hajléktalan-ellátásban

2005

193

Radics Rita

Az egyenletek és egyenlőtlenségek tanításának módszertana az általános iskolák 1-6. osztályában

2005

194

Radnainé Ilyés Éva

A katolikus iskola szerepe az ifjúság értékrendjének alakításában

2005

195

Raffael János

A televíziózás szerepe tartósan nem családban nevelkedő gyermekek életében: egy nevelőotthon harminc növendékének tévézési szokásai egy kikérdezés tükrében

2005

196

Rátkai Tamás

"Cenzúra: szögesdróttal körülvett kultúra”: a Kiadói Főigazgatóság és a cenzúra 1958-tól 1989-ig

2005

197

Rétei Krisztina

Széndinamikai ismeretek az általános iskolai oktatásban

2005

199

Richter Gábor

Sírjelek Várgesztesen és környékén a II. világháború idejére tehető katonasírokon

2005

200

Rimaszombati Tamara

Hungarian women at the Olympics

2005

201

Rostásiné Riagyel Liliána

Az ICsSzEM Gyermekotthonban élő nehezen nevelhető gyermekek társas kapcsolatai

2005

202

Ruszina Éva

Szerelmi kommunikáció: udvarlási szokások az ókortól napjainkig

2005

204

Sarkadi Fazekas Ildikó

A kommunikáció kezdetei: a kommunikáció,  „tömegkommunikáció” az őskortól Gutenbergig

2005

205

Sarkadi Judit

Textilkészítés- és feldolgozás a 17-19. századi Magyarországon

2005

206

Schneider Katalin

A magyar televíziózás története

2005

207

Segesdi Judit

A közművelődés állapota Öskün és Sólyban: a helyi társadalom szükségletei és a települések által nyújtott lehetőségek

2005

208

Singely Mária

Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur der 70-er Jahre

2005

211

Sipos Anett

A humor szerepe a publicisztikában és a társalgásban

2005

212

Somlai Anikó

Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Sattelneudorf / Nyergesújfalu = Nyergesújfalu településtörténete és néprajza

2005

213

Spóner Éva

Halmozottan sérült tízéves gyermek fejlesztési programja

2005

214

Steixnerné Láng Annamária

Fővárosi helyi lapok bemutatása az 1989-90-es rendszerváltozástól napjainkig

2005

215

Stumpf Andrea

Felső tagozatos diákok olvasottsága és beszédkészsége egy dunántúli településen

2005

216

Suta Éva

Vöröskereszt: a nemzetközi Vöröskereszt mozgalom magyar szervezetének problémái a rendszerváltás után

2005

217

Sütő Zsófia

A játékszenvedély

2005

218

Szabó Eszter

Kommunikáció és természetvédelem. Válságkezelés a tiszai cianid-szennyezés idején

2005

219

Szabó Éva

Olvasnak-e az elítéltek a Baracskai Országos Büntetésvégrahajtási Intézetben?

2005

220

Szabó Gábor

Az óvoda, iskola jelentősége a kistelepülések helyi társadalmában két Veszprém megyei falu vizsgálatán keresztül [Vilonya. Piliszszentistván.]

2005

221

Szabó Zsuzsanna

Elektronikus családtag? : avagy a televízió szerepe életünkben

2005

222

Szabóné Gál Mária

A cigányság helyzete a IX. kerületben, beilleszkedésük a bölcsödei közösségbe

2005

224

Szépvölgyi Viktória

A reklám és a „boldog békeidők”: a századforduló korrajza reklámokon keresztül

2005

226

Szloboda Ildikó

Az egyszülős nevelés problémái: az egyház családkoncepciója

2005

227

Szőcs Andrea

Pillanatfelvétel: a gyermekotthonok helyzete napjainkban

2005

228

Szöllősiné Németh Beáta

„Ha megszelídítessz, szükségünk lesz egymásra…” Házasulandók és fiatal házasok helyzete Tatabányán

2005

229

Szuki Ferenc

A testőrségektől a Köztársasági Őrezredig

2005

230

Tácsik Andrea

Nevelési-oktatási intézmények drogprevenciós tevékenysége

2005

232

Tadjer Nardjas

Állami gondozott gyermekek és a család: család nélkül

2005

233

Tankó Éva

Barsi Református Egyházmegye története:  kéti parókia története

2005

234

Tary Zsuzsanna

Fiatalok szerencsejáték-szenvedélye

2005

235

Tátrai Viktória

A szlovákiai kisebbség helyzete napjainkban

2005

236

Tolnai Diána

Az iskolás vagy az iskola sikertelensége

2005

239

Tolnai Judit

"Senki sem különálló sziget..." : Garamszentgyörgy helyi társadalma - 2004

2005

240

Tomkó Borbála Erzsébet

A Mária Iskolatestvérek szerzetesrend pedagógiája

2005

241

Tóth László

A hegyek ölelésében: a mogyoróskai nép szokásvilága

2005

243

Totsche Viktória

Televízió, mint varázslatos médium : a televízió hatása és szerepe a fiatalkorúak szocializációjában

2005

244

Törőcsik Etelka

Az esztergomi kézilabda története

2005

245

Tróbert Anita

Az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola marketing tevékenysége

2005

246

Turcsányiné Molnár Dalma

A hatékony kommunikáció a Neuro Lingvisztikus Programozás segítségével

2005

247

Ullmann Teréz

Egy „biztos” arc a piacon : Public Relations tevékenység az OTP Garancia Biztosító Rt-nél

2005

248

Vadas Erika

Olvasási szokásokat befolyásoló tényezők az általános iskola 3. osztályában

2005

249

Vágó Nikoletta

Előítéletek gátlások nélkül: romaellenesség Magyarországon a 3. évezred elején

2005

250

Valovics Beáta Erzsébet

Gyermekbántalmazás

2005

251

Vankó Éva

Munkanélküliség az iskolai végzettség tükrében, Komárom-Esztergom megyében

2005

252

Vanyuscsák Bernadett

Az Alarm Kulturális Magazin

2005

253

Váradi Katalin

A Tápió-vidék természet-, környezetvédelme és lehetőségei a környezeti nevelésben

2005

254

Varga Klaudia

Érzelmek megnyilvánulása gyermekrajzokban: humor, bánat, öröm, szomorúság, bizalom félelem stb. ezek okainak feltárása, tanulságainak levonása, pedagógiai konzekvenciái

2005

255

Varga Péter

Sorozatgyilkosok a horrorfilmekben avagy "A film nem csinál pszichopatákat, csak kreatívabbá tesz!"

2005

256

Varga Piroska

Ilyenekké lettünk…: értekezés a rendszerváltozás óta bekövetkezett főként fiatalokat érintő szociális viselkedésváltozásokról

2005

257

Verner Adrienn

Esztergom lehetőségeinek kihasználása a környezeti nevelésben

2005

258

Vidovszki Beáta

Hochzeitsbrauche in Sende/Szendehely

2005

259

Vilner Gabriella

Az olimpiai bojkott miatt, az indulási lehetőségektől megfosztott esélyesek

2005

260

Virág Emília

Népi kismesterségek a fejlesztő pedagógiában

2005

261

Vogel Szigfridné

A Dunabogdányi Iskola története és kapcsolata a svábokkal

2005

262

Vojtek Szilvia

Az iskola szerepe a helyes tanulási szokások kialakításában

2005

263

Volf-Farkas Ágnes

A helyi média jelene és múltja a pápai írott sajtó és a Pápa Városi Televízió tükrében

2005

264

Zámbó Zsuzsanna

A televízió hatása a gyermekre: a jogalkotók, a pedagógusok és a szülők felelőssége

2005

265

Závodszki Réka

A szlovákiai Katolikus Egyház története a megalakulástól a pápalátogatásig

2005

266

Zsubori Anna

Disney filmek tegnap és ma - holnap

2005

267

 

x