2008

NÉV

KONZULENS NEVE

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Aczél Viktória

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Képessé válni: a pszichodráma szerepe a szociális készségek felnőttkori fejlesztésében

2008

1

Ágoston Krisztina Noémi

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

"Nyitva van az aranykapu": Aranyhegyi óvoda nevelési program

2008

2

Aranyos Zsófia

Juhászné Dr. Bucsek Mária

A családon belüli erőszak

2008

3

Babirák Éva Eszter

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Alternativitás az iskolában: A Búzaszem Kolping Általános Iskola bemutatása

2008

4

Bakos Melinda

Némethné Dr. Varga Andrea

A diszlexia, mint kommunikációs zavarforrás - óvodás és kisiskolás korban

2007

5

Bakos Melinda

Kárpáti György

A magyar kereskedelmi televíziók marketing stratégiája: a Csillag Születik című produkció kapcsán

2008

6

Bakos Mónika

Csiffáry Tamás

A hazai bulvársajtó kialakulása 

2008

7

Balogh Zsuzsanna

Balla Gergely

Művészetoktatás az általános iskolában: Helyi műemlékek, múzeumok, alkotók megismerésének a lehetőségei, programja. A műalkotásokra, élményekre épülő nemcsak rajzi feladatok - dokumentálás, elemzés, feldolgozás módjai formái

2008

8

Balom Zsanett Brigitta

Deme Tamás

Balatonszárszó művelődése a XX. Században

2008

9

Balom Zsanett Brigitta

Csiffáry Tamás

Dinnyés honlapja

2008

10

Bán Valéria

Semsey András, Dr.

Útkeresés a pszichiátriai betegek ellátásában

2008

11

Baranyi Krisztina

Jekkel László, Dr.

Állatterápia alkalmazása az időskori depresszió kezelésében

2008

12

Barják Vera

Balla Gergely

A gyermekrajzok érzelmi világa: családrajzok elemzése

2008

13

Bauer Katalin

Kósa Éva, Dr.

Média és a gyermekkori agresszió összefüggései

2008

14

Bellovics Rita

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya

"Mert Ön megérdemli!": Reklámszlogenek grammatikai megközelítésből

2008

15

Bellovics Rita

Hartl Mónika

Győr-Moson-Sopron Megye borvidékeinek turisztikai és marketing szempontú vizsgálata

2008

16

Bene Edina

Riez Andrea

A nemek közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban és Magyarországon

2008

17

Benkovics Ilona

Benis Mária, Dr.

Serdülőkorú fiatalok drogfogysztási szokásai 

2008

18

Bérces Fruzsina

Krafcsik Istvánné

Ki segít?: hova fordulhat a szülő, pedagógus, ha probléma van a gyermekkel?

2008

19

Bernáth Dóra

Kárpáti György

A közszolgállatiság válsága: A rádiós hírszerkesztés

2007

20

Bernáth Dóra

Győry Csaba

Civil szervezetek Szentendre kultúrájáért

2007

21

Bernáth Dorottya

Kárpáti György

A közszolgálatiság válsága: A rádiós hírszerkesztés

2008

22

Bertha Barbara

Hartl Mónika

A határ menti együttműködések vizsgálata, kiemelve az eurorégiók szerepét: Az EuRégió West/Nyugat Pannónia

2008

23

Bertha Barbara

Győry Csaba

Sopron színházi életének feltérképezése

2008

24

Bezdán Ágnes

Jekkel László, Dr.

Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás

2008

25

Bódis Istvánné

Tordainé Vida Katalin

Drogprevenciós tevékenység vizsgálata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás általános iskoláiban

2008

26

Boros Erika

Hunyadi Balázs

Duna-Ipoly Nemzeti Park oktatásban betöltött szerepe

2008

27

Boros Eszter

Tóth Sándor

Regionális művészeti élet ma: Egy fővárosi kerület példáján

2008

28

Borsi Mária

Horváthné dr. Farkas Éva

Fantastické bytosti a carovné predmety v slovenksych a mad'arskych: l'udovych rozprávkach

2008

29

Bosskay István

Győry Csaba

Belvárosi kultúrház a külváros peremén: A Budafok-Tétényi Művelődési Központ bemutatása a tanácsi művháztól a piacképes kulturális vállalkozásig, különös tekintettel a menedzsment rendszerváltást követő funkcióváltásra

2008

30

Bosskay István

Csiffáry Tamás

A digitális televízió, mint az információs társadalom távirányítója: Az információs társadalom fejlődése a digitális tartalomszolgáltatás segítségével, különös tekintettel a televízióra, mint a legszélesebb körben elterjedt elektronikus médiumra

2008

31

Bőczy Anikó

Tordainé Vida Katalin

A zene az kell, hogy ne vesszünk el: Zeneterápia fogyatékosokkal

2008

32

Bőgér Mária

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Lakóhelyem története és a honismereti nevelés

2008

33

Budai Bence

Zoltán Erika, Nyitrai Ágnes

Teaching British culture in English classes at primary schools

2008

34

Bujdosó Gyöngyvér

Palovits Ildikó

Magyar bulvársajtó a Hot! Magazin tükrében

2008

35

Bujdosó Gyöngyvér

Sz. Tóth János, Dr.

Marketing tevékenységek alkalmazása a Story magazin bevezetése során

2008

36

Burai Márta

Jekkel László, Dr.

Előítéletek és sztereotípiák a látássérültekkel szemben

2008

37

Czakó Gábor

Tóth Sándor

Költő vagyok és katolikus: Pilinszky János, mint ember és költő

2008

38

Czibulya Anett

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Palócország fővárosa: Balassagyarmat: a XXI. század palóc identitása

2008

39

Cserei Judit

Palovits Ildikó

A tájékoztatás alapegysége: a hír

2008

40

Cserei Judit

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Ősi mesterségek Bükkszentkereszten

2008

41

Cserkuti Ágnes

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

Vizuális etikai problémák a sajtóban: Etikai vétségek

2008

42

Cserkuti Ágnes

Győry Csaba

A Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola vizuális arculatának vizsgálata a benne folyó oktatási-nevelési tevékenység tükrében

2008

43

Csiszár Tímea

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

A munkajog érvényesülése ma Magyarországon a tanulmányaik mellett munkát vállalók körében

2008

44

Csiszár Tímea

Kiss Gábor

Környezetvédelem az Európai Bizottság magyarországi kommunikációjában

2008

45

Csonka Martina

Pálfy G. István

A kultúra megjelenítése a közszolgálati televíziókban

2008

46

Csonka Martina

Sz. Tóth János, Dr.

A felnőttképzés Salgótarjánban, és hatása a roma lakosságra

2008

47

Csonka Ramóna

Pálfy G. István

A televízióban látható rajzfilmek gyermekek lelkére, fejlődésére gyakorolt hatása

2008

48

Csonka Ramóna

Páhi Edina

A siófoki Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története, szerepe és vizsgáztatási rendje

2008

49

Csórik Melinda

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya

A hétfalusi csángók tájszói

2008

50

Csórik Melinda

Győry Csaba

A tatai pálma rendezvényház: birtoklástörténet, funkcióváltásai és mai kultúraközvetítő szerepe

2008

51

Csőke Judit

Homor Lajos

A tudás digitális terjesztései- e-book, e-learning

2008

52

Csőke Judit

Sz. Tóth János, Dr.

Az élethosszig tartó tanulás magyarországi helyzete: Egy konkrét felnőttoktatási intézmény (Perfekt Zrt.) bemutatásán keresztül

2008

53

Debreceniné Kustos Irén

Tordainé Vida Katalin

"A teljes élet reményében": a fogyatékkal élők szociális ellátása, életminőségük javítására irányuló törekvések

2008

54

Dobos Andrea

Kárpáti György

Erőszak a képernyőn. Az agresszió hatása, a 4-5 éves gyermekek körében

2008

55

Dobos Andrea

Kéri Teréz, Dr.

A kábítószerek hatása az életmódváltozásra

2008

56

Dobos Teodóra

Kárpáti György

Női szerepek a 20. századi magyar médiában

2008

57

Dobrocsi Balázs

Aczél Petra, Dr.

A reklámok, és erotikus töltetük

2008

58

Dobrocsi Balázs

Danczi Csaba

A vizuális kommunikáció a Qatsi-trilógiában és a Barakában

2008

59

Donkó Éva

Benis Mária, Dr.

A személyiség és a kábítószer-fogyasztás összefüggései: avagy hajlamosító tényezők és drogfogyasztás következtében fellépő változások

2008

60

Dubniczky Ádám

Kósa Éva, Dr.

Miért fontos megértenünk a gesztusokat?

2008

61

Dubniczky Brigitta

Jekkel László, Dr.

A "burn-out" a szociális munkában és a szupervízió, mint megelőzés

2008

62

Eichardt Ágnes Kitti

Benis Mária, Dr.

Gyermekbántalmazás: felmérés egy vidéki település általános iskolájában

2008

63

Emesz Ágnes

Ratimovszky Kornélia

Gyermekbántalmazás

2007

64

Erős Kálmán

Hambachné Kaszner Zsuzsanna Dr.

"A foglalkoztatás szükségessége az idősellátásban"

2008

65

Erősné Lehóczki Melinda

Hambachné Kaszner Zsuzsanna

Családi napközi

2008

66

Erősné Meszes Mónika Márta

Riez Andrea

Komárom-Esztergom megye átmeneti gondozásának rendszere és működése

2008

67

Fabó Andrea

Müller Márta

Zweisprachigkeit

2008

68

Fáczán Anita

Varga Győző, Dr.

Az értelmi akadályozottsággal élő emberek helyzete Magyarországon

2008

69

Fáczán Anita

Pálfy G. István

Gyerekek a reklám bűvöletében: A televíziós reklámok hatásai

2008

70

Farkas Gergely

Tordainé Vida Katalin

A "Gyógyító" sport Magyarországon

2008

71

Farkas Katalin

Riez Andrea

Közösségi szociális munka Sümegcsehi közösségfejlesztésének programja

2008

72

Farkas Klaudia

Tordainé Vida Katalin

A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek helyzete Magyarországon

2008

73

Fekete Krisztina

Tordainé Vida Katalin

Autista gyerekeket, fiatalokat nevelő családok működési sajátosságai

2008

74

Felker Linda Krisztina

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya

Társadalom és helyesírás viszonya a 21. században

2008

75

Fényes Krisztina

Némethné Dr. Varga Andrea

A Dorog Városi Arany János Városi Könyvtár, valamint a József Attila Művelődési Ház kommunikációs tevékenységének összevetése

2008

76

Fényes Krisztina

Kéri Teréz, Dr.

A dorogi Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Tevékenységének több szempontú vizsgálata

2008

77

Fink Noémi

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya

A vértestolnai katolikusok keresztnévadási szokásai 1744-től 2007-ig

2008

78

Fink Noémi

Győry Csaba

Vértestolna közintézményeinek arculatvizsgálata

2008

79

Fogarasi Helga

Kósa Éva, Dr.

Média szerepe a gyerekek fejlődésében

2008

80

Franciscy Gergő

Tóth Sándor

A budapesti és római idegenforgalom eredményei és nyomtatott turisztikai termékei

2008

81

Friedrich Gábor

Semsey András, Dr.

A lelki egészséget veszélyeztető tényezők: " Mi lesz az ifjúsággal?"

2008

82

Füredi Enikő

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Kisalföld: A család napilapja

2008

83

Füredi Enikő

Kéri Teréz, Dr.

Gyermekek helye a lakásban: 7 évnél fiatalabb gyerekszobáinak bútorzata

2008

84

Gábri Zsuzsanna

Dudás Anikó, Dr.

A Tevan-kiadványok illusztrátorai

2008

85

Gábri Zsuzsanna

Némethné Dr. Varga Andrea

"Amikor az ábrándos ifjú lélek el van ájulva a csajtól": avagy szókincsvizsgálat a tizenévesek körében

2008

86

Gál Krisztina

Láng Katalin, Roska Péter, Dr.

The Stages of the Moral Theology English: Bible Study Camps

2008

87

Gálné Balázs Beáta

Ratimovszky Kornélia

Dadogás gyermekkortól a felnőttkorig

2008

88

Géczi Vivien

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Vámosmikola tanintézményei: különös tekintettel az általános iskolára

2008

89

Gerdán Mercédesz

Palovits Ildikó

Csecsemők és kisgyermekek kommunikációja

2008

90

Godó Hajnalka

Ratimovszky Kornélia

A sport kapcsolódása a drogprevencióhoz

2008

91

Gódorné Ujfalusi Anikó

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

Sajátos nevelési igényű gyermekek és oktatásuk lehetőségei egy Pest megyei általános iskolában

2008

92

Gogescu László

Semsey András, Dr.

Állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok életének alakulása

2008

93

Gordos Annamária

Láng Katalin

Education of British Culture According to the Project Method in the Hungarian Primary Schools

2008

94

Gönczi Gabriella

Cselényi István, Dr.

Don Bosco sikeres nevelésének "titkai"

2008

95

Gráfel László

Semsey András, Dr.

Az organikus idegrendszeri megbetegedések és szociális munka

2008

96

Gula Kinga

Kósa Éva, Dr.

Állatok szerepe a gyógyításban

2008

97

Gyuris Ágnes

Balla Gergely

A gyermekrajzok érzelmi világa: családrajzok elemzése

2008

98

Halbauerné Maszlag Eszter

Győry Csaba

Tudománnyal a vidék felemelkedéséért: Felnőttképzés a Szent István Egyetemen

2008

99

Halbauerné Maszlag Eszter

Kárpáti György

Nem verbális kommunikáció, férfiak és nők közötti kommunikációs különbségek

2008

100

Halomi Andrea

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Arany János Általános iskola története 1900-tól napjainkig

2008

101

Hamburger Kinga

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Esztergom város iskolái a helyi sajtó tükrében 1900-1905: különös tekintettel  a középfokú intézményekre

2008

102

Hamburger Kinga

Sz. Tóth János, Dr.

A nők munkába állásának nehézségei napjainkban, és gyermekvállalás után: különös tekintettel a tatabányai kistérségen belül

2008

103

Hegedűs Anda Linda

Krafcsik Istvánné

Az integráció megvalósulása (?): kérdőíves felmérés Fejér megye néhány településén

2008

104

Hegedűs Sándorné

Juhászné Dr. Bucsek Mária

A tartós munkanélküliség hatása az egészségi állapotra

2008

105

Homonnai Judit

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

A Fóti Waldorf Iskola bemutatása

2008

106

Horváth Annamária

Tordai Vilmos

Máltai szeretetszolgálat Tata városában

2008

107

Horváth Barbara

Jekkel László, Dr.

Internetfüggőség: amikor egy szokás uralkodik felettünk

2008

108

Horváth Endre

Semsey András, Dr.

A gyermekvédelmi szakértői bizottság működése

2008

109

Horváth Szabó Ágnes

Csiffáry Tamás

Pilinszky János gondolatvilága publicisztikáján keresztül, különös tekintettel a filmkritikai írásokra

2008

110

Ilku Gabriella

Dudás Anikó, Dr.

Magyar tudósok levelezése a reformkorban: Horvát István és Ferenczy János levelezésének második fele, a könyvtárőri tevékenykedések korszaka, Horvát hátrahagyott gyűjtemények tükrében

2008

111

Ilku Gabriella

Némethné Dr. Varga Andrea

A magyar nyelvű sajtó kezdeti időszakának hatása a magyar nyelv fejlődésére

2008

112

Illés László

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Az iskolai szociális munka

2008

113

Imre Edina

Riez Andrea

Roma Integráció?

2008

114

Ipolyi Bernadett

Pálfy G. István

A reklámok manipuláló hatása

2008

115

Ipolyi Bernadett

Szabó Sóki Andrea

Pályakezdők a munkaerőpiacon: a pályakezdők helyzete Észak-Magyarországon

2008

116

Jablonkai Mária

Semsey András, Dr.

A börtönmisszió szerepe a rabok társadalmi visszailleszkedésében

2008

117

Jakabos Ágnes

Deme Tamás

A magyarországi kínaiak kulturális és társadalmi integrációja

2008

118

Jakobos Ágnes

Balla Gergely

Egy szubkultúra sajátos kifejezőeszköze és művészete: a Graffiti

2008

119

Jankovics Ildikó

Tóth Sándor

A keresztény humanizmus és egy keresztény humanista művész bemutatása

2008

120

Jankovics Ildikó

Tóth Sándor

A rendszerváltás, ahogyan az Új Ember látta

2008

121

Jósvai Boglárka

Lakner Zoltán

A családi környezet hatása a szocializációra

2008

122

Jósvai Boglárka

Pálfy G. István

A tömegkommunikáció hatása a szocializációra: felmérés a Budaörsi Hermann Ottó Általános Iskola 7. osztályos és 8. osztályos tanulói körében

2008

123

Juhász András

Leitner József, Dr.

Sporttal az egészségért: a Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola Sportnapi programjának tervezete

2008

124

Kádár Viktória

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

A személyiségi jogok védelme a szociális ellátásban

2008

125

Kálló Antalné

Benis Mária, Dr.

Egészségügyi szakdolgozók életmódvizsgálata

2008

126

Károsi Kitti

Hunyadi Balázs

Környezetvédelem: Környezeti nevelés Magyargéc Általános Iskola 1. osztályában

2008

127

Kárteszi Ildikó

Lakner Zoltán

A Biztos Kezdet Program és a pályaválasztás összefüggései Cegléden

2008

128

Kaszásné Kovács Julianna

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Tanulási nehézségek és a tanulás segítése az alsó tagozatban Székesfehérvár Kossuth Lajos Általános Iskola

2008

129

Katona Petra

Balla Gergely

Dali talányos szürrealizmusa

2008

130

Katona Petra

Pápai Zsolt

A csömörfilmek, mint a fogyasztói társadalom parabolái

2008

131

Katona Teodóra

Hartl Mónika

A kultúraközvetítés megvalósulása a Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központban

2008

132

Katona Teodóra

Farkas Edit

A közönségkapcsolat megvalósulása a Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központban

2008

133

Kávai Anikó

Cselényi István, Dr.

A család és az evangélikus egyház szerepe társadalmunk életében

2008

134

Keil Mihály Lászlóné

Riez Andrea

Szociálpedagógiai tevékenység a gyermekjóléti szolgálatnál: A Tát Mogyorósbánya Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása

2008

135

Kelecsényi Krisztina

Győry Csaba

A kétarcú falu: Hollókő intézményarculat vizsgálata

2008

136

Kelemen Csilla

Juhászné Dr. Bucsek Mária

A hiperaktív gyermek és felnőtt

2008

137

Keresztes Hajnalka

Kéri Teréz, Dr.

Nők a telefonos kommunikációban

2008

138

Kicsák Györgyi

Ratimovszky Kornélia

Az agresszió megnyilvánulási formái és kezelése egy speciális gyermekotthonban

2008

139

Kincses Árpád

Lakner Zoltán

Szociális intézmények és szolgáltatások funkcionális elemzése: A Károlyi István Gyermekközpont helye és feladata a szakellátásban

2008

140

Kiss Diana Petra

Hartl Mónika

A Borlovagrendek kialakulásának története: nők a borszakmában, a Női Borlovagrendek

2008

141

Kiss Diana Petra

Láng Katalin

A kisgyermekek nyelvtanulási képességei: A Helen Doron módszer vizsgálata

2008

142

Kissné Monori Erzsébet

Lakner Zoltán

A gyermekvállalási attitűdök vizsgálata Nyergesújfalun

2008

143

Kocsis Elenóra

Balla Gergely

Adott tájegység népművészete: Hollókő

2008

144

Kollár Orsolya

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Az Anyaoltalmazó Alapítvány tevékenysége

2008

145

Kollát Éva

Kárpáti György

Reklám és propaganda a tömegkommunikációban: reklám direkben

2008

146

Kollát Éva

Dudás Anikó, Dr.

EZO-TÉR-KÉP: Az ezoterikus könyvkiadás térhódítása Magyarországon

2008

147

Koller György János

Riez Andrea

Szociális Adminisztrációs Rendszer Felmérése és Készítése

2008

148

Kolozsi Piroska

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Alternativitás az iskolában: A DOMINO Általános Iskola bemutatása

2008

149

Komenda Marietta

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

A nő helye a reklámban: főszerepben az erotika

2008

150

Komenda Marietta

Kéri Teréz, Dr.

Játék az óvodában és otthon: Pomázi óvodák és óvodások játékainak feltérképezése, különös tekintettel a 4-6 éves korosztályra 2007-ben

2008

151

Koncz Mónika

Lakner Zoltán

Munkanélküliség a párkányi régióban

2008

152

Konkoly Csilla

Győry Csaba

Vállalati képzés a UPC Magyarország Kft.-nél

2008

153

Konkoly Csilla

Kárpáti György

Szervezeti- és kampánykommunikáció a UPC Magyarország Kft.-nél

2008

154

Kontics Nikolett

Némethné Dr. Varga Andrea

Az 1848/49-es magyar sajtó története

2008

155

Kontics Nikolett

Győry Csaba

Esztergom közművelődési intézményeinek az arculatvizsgálata 2007-ben

2008

156

Kormos Melinda

Kósa Éva, Dr.

A gyermek és a média: milyen hatással van a nagycsoportos korú gyermekek személyiségfejlődésére a televízió?

2008

157

Korponai Renáta

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

A 6-10 éves korosztály nevelése és ismereteinek bővítése a múzeumok segítségével: A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum múzeumpedagógiai gyakorlata

2008

158

Kostenszky Júlia

Balla Gergely

A magyar plakátművészet története

2008

159

Kostenszky Júlia

Hartl Mónika

Csapatépítés: csoport dinamikai folyamatok

2008

160

Kostyál Gergely

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Magyar-szlovák lakosságcsere: Tardos történelmében

2008

161

Kovács Adrienn

Aczél Petra, Dr.

A tabloid bulvársajtó értékviszonyai

2008

162

Kovács Adrienn

Hartl Mónika

Szent István vándorai: A vallási- és zarándokturizmus bemutatása és lehetőségei Esztergom Várhegyén

2008

163

Kovács Anita

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

Tokod iskolatörténet

2008

164

Kovács Anna Evelin

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

A televíziós rajzfilmek tartalmi és esztétikai közlésformái

2008

165

Kovács Anna Evelin

Pápai Zsolt

Tim Burton és a filmtörténeti hagyomány

2008

166

Kovács Csilla

Riez Andrea

Családgondozás a szociális alapellátásban

2008

167

Kovács Gergely

Tóth Sándor

A kelet-közép-európai médiumok átalakulása a rendszerváltás korszakában

2008

168

Kovács Henriett Borbála

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

Fogyatékkal élő emberek jogai Magyarországon

2008

169

Kovács Henrietta

Riez Andrea

Szociális szolgáltatások helyzete Esztergomban

2008

170

Kovács László

Győry Csaba

A soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ bemutatása

2008

171

Kovács László

Pálfy G. István

Az Mtv kezdetektől napjainkig

2008

172

Kovács Mónika

Jekkel László, Dr.

Fiatalok káros szenvedélyei

2008

173

Kovács Péter

Tordai Vilmos

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület története 1924-napjainkig

2008

174

Kozma Erika

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

A tömegkommunikáció jogi aspektusai: Médiaszabályozás a kiskorúak védelme

2008

175

Kozma Erika

Győry Csaba

Az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. története

2008

176

Kőműves Krisztina

Hortobágyi Antalné

A gyógyító tánc: A hastánc

2008

177

Könözsi Edit

Semsey András, Dr.

Demencia

2008

178

Kőrösi Tamás

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Drogfogyasztási szokások vizsgálata pubertáskorban

2008

179

Kövecsné Bagó Bernadett

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés a napközis foglalkozásokon - a Babits Mihály Általános Iskolában

2008

180

Krausz Valéria

Tordainé Vida Katalin

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése az óvodában

2008

181

Kreitner Krisztina

Szabó Sóki Andrea

Az oktatás és képzés szerepe az Édv Zrt. Működésének tükrében

2008

182

Kreitner Krisztina

Kárpáti György

A PR jelentősége az Édv Zrt. Mindennapjaiban

2008

183

Kukor Eszter

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

A szerzői jog és az Internet

2008

184

Kukor Eszter

Varga Győző, Dr.

Brenner János élete és vértanúsága

2008

185

Kulcsár Luca Anna

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

A Szentendrei Református Gimnázium története

2008

186

Kuremszki Enikő

nincs megadva

Az agresszív viselkedés megnyilvánulásai az óvodás korban (megfigyelések, elemzések)

2008

187

Kuzma Klaudia

nincs megadva

A Mura-menti horvát kisebbség nyelvi asszimilációja

2008

188

Lázár Bálint

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Nevelés a büntetés végrehajtásban

2008

189

Lehota Melinda

Semsey András, Dr.

Alkoholizmus, mint a társadalom egyik fő problémája

2008

190

Lekov Ildikó

Tordai Vilmos

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Egyetemi Kar Piliscsabán

2008

191

Liebhardt Noémi

Kósa Éva, Dr.

Szülői attitűdök és követkeményeik

2008

192

Linczmaierné Oláh Zsuzsanna

Kárpáti György

A reklám hatása a gyermekekre a Minimax gyermekcsatorna reklámjainak tükrében

2008

193

Linczmaierné Oláh Zsuzsanna

Győry Csaba

Környe község közművelődése a kitelepítésektől napjainkig

2008

194

Lócki Szabina

Hortobágyi Antalné

Egy modern tánc oktatása az általános iskolában

2008

195

Lovász Kinga

Farkas Edit

Kommunikáció az álláskeresés során

2008

196

Lovász Kinga

Sz. Tóth János, Dr.

Magyarország és az Egyesüllt Királyság felnőttképzési rendszerének összehasonlítása

2008

197

Mácsodi Anna

Riez Andrea

Magyarok Szlovákiában

2008

198

Magyar Katalin

Benis Mária, Dr.

A másodlagos szocializáció jelentősége a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek esetén

2008

199

Mandák Istvánné

Riez Andrea

Méltósággal mindhalálig: hospice ellátás térségünkben

2008

200

Marcinka Lúcia

Juhász Márta

Sieldlungsgeschichte und Volkskunde von Berkina/Berkenye: Berkenye településtörténete és néprajza

2008

201

Mári Katalin

Deme Tamás

A szorongás és vizsgadrukk, az általános iskoláskorú gyermeknél

2008

202

Markovits Ágnes

Kerekesné Szepesi Márta

Üzlet-Felnőttoktatás-Reklám: A magyarországi felnőttképzés marketingtevékenységének szükségessége

2008

203

Markovits Ágnes

Palovits Ildikó

Reklámok hatása a tömegkommunikációs eszközökön keresztül: Tv reklámok negatív hatása a gyerekekre

2008

204

Márkus János Csaba

Riez Andrea

Kistérségi működés szociális vonatkozásai

2008

205

Marlokné Kovács Katalin

Tordai Vilmos

Segítő Nővérek

2008

206

Martin Dániel

Tordai Vilmos

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az esztergomi szociális ellátórendszerben

2008

207

Márton Gábor

Riez Andrea

Élet a cigánytelepeken

2008

208

Marton Mónika

Hortobágyi Antalné

Aerobik gyerekeknek

2008

209

Márton Zoltánné

Semsey András, Dr.

A cukorbeteg gyermek önsegítő mozgalmak

2008

210

Mechlerné Kovács Ágnes

Kéri Teréz, Dr.

A helyi televíziók és művelődési házak kapcsolata

2007

211

Mechlerné Kovács Ágnes

Berta Izabella, Dr.

A helyi rádiózásról

2007

212

Mesznerné Fábián Alexandra

Ratimovszky Kornélia

Gyermekjátékok hatása a személyiségfejlődésre

2008

213

Mihályi Bernadett

Benis Mária, Dr.

Az agresszió megjelenése egy lakóotthoni környezetben

2008

214

Miklián Tímea

Tóth Sándor

A nőknek szóló magazinok: A női magazinok története, olvasóközönségének bemutatása, a magyar sajtópiacon elfoglalt helyük, és általános jellemzésük

2008

215

Miklián Tímea

Győry Csaba

Egy település(rész) művelődési intézményeinek arculatvizsgálata

2008

216

Misik Hajnalka

Juhász Márta

Volkstanz und Volksmusik der Ungarndeutschen in Leinwar/Leányvár

2008

217

Móra Georgina

Kéri Teréz, Dr.

A tömegkommunikáció hatása az Újpesti a 4-6 éves óvodások játékaira és játékfilmhasználására: különös tekintettel a mozifilmekre és a televizióra

2008

218

Móra Georgina

Pápai Zsolt

Filmes manipuláció a szovjet propagandafilmek eszköztára

2008

219

Morvay Daniella

Ratimovszky Kornélia

A fiatalság és a drog kapcsolata

2008

220

Mucsi Melinda

Győry Csaba

Újpest kulturális életének vizsgálata: Az Ady Endre Művelődési Központ illetve az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház tükrében

2008

221

Mucsi Melinda

Kárpáti György

Kampánystratégiák és politikai manipuláció a 2002-es választások tükrében

2008

222

Nagy Ágnes

Müler Márta

Die Rolle des Spiels im Fremdsprachigen Deutschunterricht: Fertigkeitsentwicklungen durch Spiele für die unteren Klassen

2008

223

Nagy Brigitta

Benis Mária, Dr.

Kokain-Egy ősi indián növény halálos ereje: avagy"A kokain a királyi útja annak, hogy eláruld magadról: túl sok pénzed van"

2008

224

Nagy Lajosné

Tordainé Vida Katalin

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása

2008

225

Németh Barbara

Zsigmond Ágnes

Prezentáció az oktatásban

2008

226

Németh Barbara

Zsigmond Ágnes

Marketing és kultúra találkozása

2008

227

Németh Katalin

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

A szociálpedagógus lehetőségei egy fogyatékos lakóotthonban

2008

228

Németh Lászlóné

Benis Mária, Dr.

Az agresszív viselkedés vizsgálata kisiskoláskorban

2008

229

Németh Miklós

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek jogviszonyai

2008

230

Novák Zsüliet

Pálfy G. István

Politikai kommunikáció a televíziózásban

2008

231

Novák Zsüliet

Seres Zsuzsa, Dr.

Kulturális menedzselés a televíziózásban

2008

232

Oravecz Bettina

Hunyadi Balázs

Az Esztramos hegy természeti értékei

2008

233

Osváth Szilvia

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

"Szeresd, és engedd, hogy éljen!" : Terhesség alatti dohányzás

2008

234

Pál Adrienn

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

A gyermeket érő erőszak: Milyen erőszakos hatások érik a gyerekeket a családon és a televízión keresztül?

2008

235

Pál Adrienn

Kéri Teréz, Dr.

Mivel játszanak a gyerekek? A 3-6 éves dorogi óvodások játékainak feltérképezése, 2007-2008-ban

2008

236

Palánki Boglárka

Balla Gergely

Bábozás az alsó tagozatban

2008

237

Pálnok Annamária

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Shakespeare mesék, a mese morfológia varázslatos világában

2008

238

Pálnok Annamária

Szalai Zsolt

Rousseau neveléselméleti hatása a XX. Század pedagógiájában: A 246 éves Emil Montessori, Steiner és Freinet világában

2008

239

Palotásné Szerencsés Katalin

Hunyadi Balázs

Európa utőere a Duna: A Duna folyó oktatása, projekt módszerrel (8-9 éves korban, azaz 3. osztályban)

2008

240

Panics Krisztina

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

A szociálismunka lehetőségei és tapasztalatai bentlakásos idősotthonban

2008

241

Pápai Aranka

Benis Mária, Dr.

Óvodáskori agresszió vizsgálata

2008

242

Papi Orsolya

Hunyadi Balázs

A magyar demográfiai változások az iskolázottság függvényében

2008

243

Papp Magdolna

Jekkel László, Dr.

Kortárscsoportok hatása és a drogfogyasztás

2008

244

Papp Nikolett

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Nők bántalmazása a családon belül

2008

245

Papp Nikolett

Czirják Pál

Filmnyelv, tematika és műfajiság Tarantino művészetében

2008

246

Parászka Ágnes

Tóth Sándor

Eklektikus esszé a rádiózásról

2008

247

Parászka Ágnes

Hartl Mónika

Gyula város turizmusa: a turizmus, mint egyetlen marketinglehetőség

2008

248

Pásztorné Karaszek Margit

Lakner Zoltán

Munkanélküliség Magyarországon és a dorogi kistérségben

2008

249

Pasztva Mercédesz

Kéri Teréz, Dr.

Központban a képzett EMBER: Vállalati képzések a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.-ben

2008

250

Pasztva Mercédesz

Kárpáti György

A Knorr-Bremse Vasúi Jármű Rendszerek Hungária Kft. Kommunikációs rendszerének bemutatása

2008

251

Pataki Csilla

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

A mese gyógyító ereje

2008

252

Páva Hajnalka

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

A szociális munka szerepe a hospice pallitatív ellátásban

2008

253

Pék Ádám Balázs

Ratimovszky Kornélia

Testbeszéd az iskolában

2008

254

Péter Dániel

Lakner Zoltán

Hajlék nélkül, de fedél alatt Oroszlányban

2008

255

Péterné Varga Valéria

Riez Andrea

A jövő kérdései a szociális szolgáltatások terén

2008

256

Pihokker-Pados Eszter

Kéri Teréz, Dr.

Kismamák felnőttkori tanulásának sajátosságai-iskolarendszeren belül

2008

257

Pihokker-Pados Eszter

Kárpáti György

Könnyűzenei kultúra a magyar nyomtatott sajtóban, napjainkban: a Hammer World magazin elemzése alapján

2008

258

Pincze Katalin

Jekkel László, Dr.

Bántalmazások a családban: különösképpen a bántalmazott életkorára, a bántalmazó nemére és a bántalmazás formájára

2008

259

Pistyúr Zoltánné

Tordai Vilmos

A Dévai árvák helyzete, Böjte Csaba testvér szemével

2008

260

Pölös Zsófia

Palovits Ildikó

Egyszer volt, hol nem volt: a mesék és rajzfilmek hatása a gyerekek pszichés és szociális fejlődésére

2008

261

Pölös Zsófia

Pápai Zsolt

Kérdező (rajz)film a hetvenes években: A Kérem a következőt! széria, mint a magyar társadalom tükre

2008

262

Pupova Miklósné

Ratimovszky Kornélia

A depresszió

2008

263

Raczkocki Gergely

Jekkel László, Dr.

Szocializáció egy Magyarországi kisközségben (Széphalom)

2008

264

Ratkos Regina

Krafcsik Istvánné

Az esztergomi lánynevelő intézet elemzése: A speciális nevelést segítő módszerek

2008

265

Remsei Szabina

Varga Győző, Dr.

A kábítószer-fogyasztók erkölcsi megítélése a társadalomban

2008

266

Remsei Szabina

Pálfy G. István

A televíziós erőszak hatása a gyermekekre

2008

267

Rendi Tímea

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Az ifjúsági sajtó bemutatása a kezdetektől napjainkig

2008

268

Rendi Tímea

Deme Tamás

A környezeti nevelés bemutatása: Hagyomány és haladás

2008

269

Repárszky Noémi

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Idősellátás Magyarországon - Idősellátás Esztergomban

2008

270

Riegel Kata

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

Az idősek életminőségének vizsgálata a tartós bentlakásos intézményekben

2008

271

Rigó Katalin

Ratimovszky Kornélia

Drogprevenció az általános iskolában

2008

272

Rózsahegyi Bernadett

Csiffáry Tamás

Pillanatképek a gyermeklapokról anno és napjainkban

2008

273

Sadecky Katalin

Ratimovszky Kornélia

Tanulók érzelmi fejlődése a családi szocializáció függvényében

2008

274

Sallai Ilona

Némethné Dr. Varga Andrea

A Holcim Hungária Zrt. Kommunikációs tevékenységének bemutatása, és vizsgálata az eredményesség szempontjából

2008

275

Sallai Ilona

Hartl Mónika

A Duna Eurorégió bemutatása és fejlődési lehetőségei a turizmusban

2008

276

Sárikné Bönde Annamária

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

Otthonszülés a szociális munka tükrében

2008

277

Sasvári János

Wetzlné dr. László Márta

A gyermekvédelmi szakellátásban lévő kiskorúak kapcsolata a vérszerinti családdal

2007

278

Schäffer Hajnalka

Juhász Márta

Das kirchliche Jahr in Werischwar

2008

279

Schalk Edit

Tordai Vilmos

A dorogi és esztergomi kistérségek idősotthonainak összehasonlító vizsgálata

2008

280

Schiller-Kertész Judit

Magyar György, Dr.

Az esztergomi női kézilabdázás története

2008

281

Schmidt Emília

Tordainé Vida Katalin

A korai fejlesztés jelentősége a bölcsődei ellátás terültén sajátos nevelési igényű gyermekek körében

2008

282

Scholler Piroska

Deme Tamás

Egy adott település közösségének helyzete, esélye a közösség fejlődésének (Újpest, Káposztásmegyer)

2008

283

Scholler Piroska

Kárpáti György

Tematikus gyerekcsatornák összehasonlítása

2008

284

Scholtz Emília

Aczél Petra, Dr.

Az anya-gyermek kommunikáció változása Magyarországon az új kommunikációs tér tükrében

2008

285

Scholtz Emília

Pápai Zsolt

Charles Spencer Chaplin, mint szerzői filmes

2008

286

Schwartz Dorottya

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Nógrádi Gábor: Pete Pite

2008

287

Selmeczy Erika

Csiffáry Tamás

A politika hatása a napilapokra, különös tekintettel a Magyar Nemzetre és a Népszabadságra

2008

288

Selmeczy Erika

Pápai Zsolt

Nem hagyományos figurák hagyományos japán környezetben Akira Kurosawa filmjeiben

2008

289

Simoncsits Gábor

Semsey András, Dr.

Gázoló: Magatartászavaros gyerekek kirándulóklubja

2008

290

Sodin Abigél

Török Katalin, Dr.

Török János grafikusművész pályatörténetének első korszaka (1930-1940) személyes hagyatékának tükrében

2008

291

Sodin Abigél

Antal Zsolt

A non-verbális kommunikáció színtereinek bemutatása a Távol-keleti tánckultúrák tükrében

2008

292

Solomon Jutka

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Örökbefogadás

2008

293

Steer Martina

Dávidné dr. Molnár Tünde, Dr.

Munkavállalás az Európai Unióban

2008

294

Steer Martina

Palovits Ildikó

Barangolás az állatok kommunikációjában

2008

295

Suhajda Laura

Benis Mária, Dr.

Halk sírások, suttogó hangok

2008

296

Szabó Dóra

Jekkel László, Dr.

A homoszexuálisok helyzete Magyarországon

2008

297

Szabó Gabriella

Deme Tamás

A szülők és nevelők szerepe a 7-14 éves gyermekek médiaértésében és médiahasználatában

2008

298

Szabó Helga

nincs megadva

A hídember

2008

299

Szabó Helga

Kárpáti György

A Lőrinci Nagykönyvtár kommunikációja

2008

300

Szabó Nikolett Viktória

Némethné Dr. Varga Andrea

A csend szava: a siketek és nagyothallók kommunikációja: a tömegkommunikáció integráló funkciójának problémái a siketek és nagyothallók tekintetében

2008

301

Szabó Nikolett Viktória

Kéri Teréz, Dr.

Siketek és nagyothallók felnőttkori képzésének problémái iskolarendszerben, és iskolarendszeren kívül

2008

302

Szabó Tímea

Aczél Petra, Dr.

A protokoll szabályai a kommunikációban

2008

303

Szabó Tímea

Hartl Mónika

Egyedül a világba PCM a Bionet-ben

2008

304

Szabó Zoltán

Semsey András, Dr.

Az autista gyerekek támogatása

2008

305

Szabó Zsuzsanna

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

Az alkoholizmus, mint deviancia: Alkoholfogyasztás a középiskolások körében

2008

306

Szabó Zsuzsanna

Csiffáry Tamás

Kiegyezés a hírlapokban: az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés vitája a nyomtatott sajtóban

2008

307

Szabó Zsuzsanna

Czirják Pál

A szocializmus a magyar játékfilmekben: Magyarország képe a rendszerváltozás utáni filmekben

2008

308

Szalóky Bálint

Hartl Mónika

A magyar film promóciója a rendszerváltozás után

2008

309

Szalóky Bálint

Kárpáti György

A magyar filmes szaksajtó a rendszerváltástól napjainkig

2008

310

Szatmári Janka

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

A Harry Potter jelenség

2008

311

Szatmári Janka

Pápai Zsolt

Robert Altman, a hollywoodi film(fel)forgató

2008

312

Szende Márton

Kárpáti György

A kereskedelmi televíziózás, és a médiatörvény kialakulása Magyarországon

2007

313

Szende Márton

Hartl Mónika

A marketing bemutatása, valamint a gerillamarketing kialakulása, feladata, szerepe és jövője

2007

314

Szende Márton

Hartl Mónika

A marketing bemutatása, valamint a gerillamarketing kialakulása

2008

315

Szende Márton

Kárpáti György

A kereskedelmi televíziózás, és a médiatörvény kialakulása Magyarországon

2008

316

Szenkovics Edina

Müllerné dr. Seres Ágota, Dr.

A dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola története

2008

317

Szénvölgyi Judit

Juhász Márta

Das kulturelle Leben der Ungarndeutschen in Tarian/Tarján: A tarjáni németek kulturális élete

2008

318

Szilágyi Ildikó

Fehér László Gábor

A klarinét hangzásvilága

2008

319

Sziva Zsuzsanna

Aczél Petra, Dr.

Az énkép kialakítása: nonverbális eszköztár használata a benyomáskeltésben

2008

320

Sziva Zsuzsanna

Varga Győző, Dr.

II. János Pál élete és munkássága

2008

321

Szomolya Szabina

Aczél Petra, Dr.

Állati kommunikáció: A méhek tánca

2008

322

Szomolya Szabina

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

A méhek és termékeik a tárgyi és szellemi néprajzban

2008

323

Szödényi Bernadett

Némethné Dr. Varga Andrea

Egy napilap két élete: A Dolgozók lapja és a 24 Óra összehasonlítása a politikai rendszerváltás tükrében

2008

324

Szödényi Bernadett

Győry Csaba

Esztergom felnőttképzésének bemutatása

2008

325

Szuszánné Erdélyi Tímea

Dudás Anikó, Dr.

Az elítéltek oktatása a Váci Fegyház és Börtönben

2008

326

Szuszánné Erdélyi Tímea

Némethné Dr. Varga Andrea

Katasztrófakommunikáció

2008

327

Szűcs Edina

Balla Gergely

Az új médiumok szerepe a vizuális nevelésben

2008

328

Szűcs Katalin

Csiffáry Tamás

A (cseh)szlovákiai magyarság helyzete és az időszaki sajtó 1945-től 2004-ig

2008

329

Szűcs Katalin

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Egy királyné mítosza

2008

330

Taba Edina

Kéri Teréz, Dr.

Elektronikai termékek szervizelésével foglalkozó cég dolgozóinak művelődési életútja, különös tekintettel a felnőttképzésre

2008

331

Taba Edina

Tóth Sándor

Kunszentmárton médiája 1887-től napjainkig

2008

332

Takács Gyöngyi

Dévai Jánosné

"Néptáncnyelven": A néptánc, a népviselet és a népdalok kommunikációja

2008

333

Takács Gyöngyi

Sz. Tóth János, Dr.

Százhalombatta kulturális élete

2008

334

Takács Zsófia

Cselényi István, Dr.

Családi válságok és kiutak

2008

335

Tanító Enikő

Kéri Teréz, Dr.

A hallássérültek társadalmi beilleszkedésének, életmódjának, művelődésének problémái

2008

336

Tanító Enikő

Palovits Ildikó

A siketek és nagyothallók kommunikációja

2008

337

Tasnádi Csaba

nincs megadva

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

2007

338

Thoman Andrea

Némethné Dr. Varga Andrea

A nyelv és a terápiás kommunikáció sajátosságai afáziával élő betegeknél

2008

339

Thoman Andrea

Deme Tamás

A művészetek terápiás lehetőségei a felnőtt nevelésben

2008

340

Tomori Tünde

Jekkel László, Dr.

Az utógondozott fiatal felnőttek konfliktuskezelési stílusai, lehetséges okai

2008

341

Tompai Ildikó

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Az önkéntesség szerepe az Egyházban, az Egyház szociális tanításának fényében

2008

342

Váradi Eszter

Tordai Vilmos

Piliscsabán működő női szerzetesrendek szociális tevékenysége a rendszerváltás után

2008

343

Tóth Beáta

Kárpáti György

Az online reklámozás lehetőségei: avagy a reklám küldetése

2008

344

Tóth Beáta

Hartl Mónika

Gödöllő ékköve a Grassalkovich-kastély: avagy egy desztináció felvirágoztatása

2008

345

Tóth Diana

Riez Andrea

Az önkéntes munka szerepe a szociális munkában

2008

346

Tóth Erika

Jekkel László, Dr.

Anyák és serdülőkorú gyermekeik közötti konfliktus a Győri Családok Átmeneti Otthonában

2008

347

Tóth Józsefné

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Családon belüli gyermekbántalmazás

2008

348

Tóth Mária

Hunyadi Balázs

A hazai madárvédelem fejlődése és oktatásban lévő lehetőségei

2008

349

Tóth Mónika

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Gyermeki jogok a média tükrében

2008

350

Török Anett

Krafcsik Istvánné

Játékkal, mesével nevelés az óvodában

2008

351

Trázsi Ildikó

Hambachné Kaszner Zsuzsanna Dr., Mucsi József

Iskoláskorúak és fiatalok drogszokásai

2008

352

Trexler Adrien

Tordainé Vida Katalin

"Családon belüli erőszak" (Komárom-Esztergom megyében)

2008

353

Truszka Annamária

Jekkel László, Dr.

Otthon, "Édes biztonságos" otthon

2008

354

Turányi Eszter

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Kétnyelvű írásbeliség Solymáron

2008

355

Turányi Eszter

Deme Tamás

Táncanyanyelv és hagyományőrzés Solymáron

2008

356

Turjánné Tombor Orsolya

Tóth Sándor

Dr. Tombor Tibor életpályája: Az újságíró, könyvtáros, író

2008

357

Ughy Katalin

nincs megadva

A szexuális gyermekbántalmazás és a nyilvánosság kapcsolata (kutatás Tatabányán)

2008

358

Ujszászi Ágnes

Tordainé Vida Katalin

Az értelmileg akadályozott emberek helyzete Csongrád városban: Kisréti Otthon

2008

359

Urbánová Georgína

Horváthné dr. Farkas Éva

Porovnanie hlavnych hrdinov fantastickych a realistickych rozprávok

2008

360

Urszuly Kinga Brigitta

Deme Tamás

A szülők nevelési stílusának hatása a 10-12 éves korú gyermekek teljesítménymotivációjára

2008

361

Üveges Lívia

Riez Andrea

Karrier vagy család?

2008

362

Valasek Ildikó

Dudás Anikó, Dr.

Mátyás és a könyvnyomtatás kezdetei Magyarországon

2008

363

Valasek Ildikó

Csiffáry Tamás

Hirdetések múltja, jelene az Expressz tükrében

2008

364

Vámos Annamária

Kósa Éva, Dr.

Az anyanyelven is beszélő "idegen nyelv"

2008

365

Vámos Annamária

Győry Csaba

Anyaföld: A csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felnőttképzése a magyarországi mezőgazdaság alakulásának vonatkozásában

2008

366

Varga Ferenc

Juhászné Dr. Bucsek Mária

Az esztergomi fiatalság szórakozáskultúrája, a deviancia szemszögéből

2008

367

Varga Gréta

Aczél Petra, Dr.

Szemiotikai szempontú összehasonlító vizsgálata: A Chihiro Szellemországban című japán rajzfilm és a János Vitéz című magyar rajzfilm kulturális szimbolikája

2008

368

Varga Gréta

Győry Csaba

Didaktikai szempontú összehasonlító vizsgálat: a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium oktatásának összehasonlító vizsgálata nappali és esti tagozatosok körében, kiemelve a 12. évfolyamos osztályokat

2008

369

Varga Teodóra

Dudás Anikó, Dr.

Könyvkiadói reklámozás

2008

370

Varga Teodóra

Horváth Raymond

A bank- és hitelkártya reklámok az elektronikus médiában

2008

371

Varga Tiborné

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

Kórházi szociális munka vizsgálata egy intézményben

2008

372

Varga Tünde Mónika

Jekkel László, Dr.

Játékszenvedély-szerencsejáték

2008

373

Várnai Dániel Péter

Ratimovszky Kornélia

A szubkultúrák deviáns viselkedést elősegítő folyamatának jellemzői

2008

374

Vasinka Etelka

Semsey András, Dr.

A gyermekvédelem alapkérdései

2008

375

Vass Renáta

Palovits Ildikó

A televízió hatása a gyerekekre és fiatalokra

2007

376

Velenczei Noémi

Jekkel László, Dr.

Fogyatékos gyerekek fejlesztése állatterápiával

2008

377

Veres Tiborné

Jekkel László, Dr.

Gyermekbántalmazás

2008

378

Vers Andrásné Pacz Genovéva

Zoltán Erika

Where is the hart of David Livingstone?

2008

379

Veszpréminé Koroknai Tímea

Riez Andrea

Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása

2008

380

Vezér Hilda

Hambachné Kaszner Zsuzsanna, Dr.

Szociális munka az esztergomi pszichiátrián

2008

381

Vidermann Ildikó

Sz. Tóth János, Dr.

A párválasztás szociológiája

2008

382

Volenszki Tímea

Tölgyessy Zsuzsanna, Dr.

Értékek Lázár Ervin meséiben

2008

383

Volenszki Tímea

Pápai Zsolt

John Cassavetes: Kamera mögül, Hollywood ellen

2008

384

Weinstödter Szilvia

Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya

A bokodi evangélikusok keresztnévadási szokásai

2008

385

Weinstödter Szilvia

Hartl Mónika

A Móri borvidék és az Ezerjó

2008

386

Weisz Ibolya

Deme Tamás

A családpedagógia szerepe a kamaszok konfliktusmegoldásaiban

2008

387

Wiezner Nikoletta

Riez Andrea

A családsegítés lehetséges formái

2008

388

Wimmer Béláné

Benis Mária, Dr.

Az agresszív viselkedés megfigyelése bölcsődés korban

2008

389

Z. Kiss Adrienn

Gárdonyi László

A Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola szabadidő szervezése és kulturális élete

2008

390

Z. Kiss Adrienn

Gárdonyi László

Hogyan befolyásolják gyermekeinket a mesék? Avagy A televízió hatása a kisiskolásokra

2008

391

Zámbori Erika

Lakner Zoltán

Gyermekszegénység Magyarországon

2008

392

Zimits Hajnalka

Riez Andrea

Kistelepülések hátrányai és lehetőségeik a szociális ellátásban Nemeshany kistelepülés bemutatása

2008

393

Zombori Mónika

Benis Mária, Dr.

A kábítószer, mint szenvedélybetegség átfogó ismertetése: Komárom-Esztergom megye, ezen belül is Tata és vonzáskörzetében

2008

394

Zsezserán Jánosné

Ratimovszky Kornélia

Agresszív viselkedés sajátosságai gyermekkorban. Agresszív viselkedés tényszerű leírása, fejlődési sajátosságainak feltárása, gyermekcsoportban végzett megfigyelés sorozattal, esettanulmánnyal

2008

395

Zsila Orsolya

Némethné Dr. Varga Andrea

A tánc, mint kinezikus kommunikáció

2008

396

Zsila Orsolya

Czirják Pál

A magyar társadalom kispolgári értékrendje a magyar filmkomédia aranykorában és napjainkban

2008

397

Zsupos Jozefina

Csiffáry Tamás

Tömegkommunikációs eszközhasználat kamaszkorban: Televízió

2008

398

Zsupos Jozefina

Győry Csaba

"Aranykagyló" nemzetközi folklórfesztivál

2008

399

Dobos Teodóra

Harlt Mónika

A Spongya Bob Kockanadrág gyermekmagazin magyarországi bevezetésének marketingterve

2008

400

Nagy Attila

Kéri Teréz, Dr.

Tömegkommunikációs eszközhasználat jellegzetességei a Sanofi Gyógyszergyár irodai alkalmazottainál

2008

401

Sörös Ágnes

Semsey András, Dr.

Kapcsolat a szolgálat: A Krisna-tudat szociális érzékenysége

2008

404

 

x