2009

 

NÉV

KONZULENS NEVE

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Albert Dóra

Tókos Katalin

Az Oktáv Továbbképző Központ felnőttképzési tevékenysége

2009

1

Alt Annamária

Tókos Katalin

Salgótarján felnőttképzésének és munkaerőpiacának kapcsolata: A munkaerőpiaci képzések elemzése Salgótarjánban

2009

2

Ando Krisztina

Hartl Mónika

Érsekújvár település fejlesztése

2009

3

Ando Krisztina

Hernádi Mária dr.

Együtt vagy egymás ellen?: nemek közti kommunikáció

2009

4

Andrekovics Tamás

Török Tamás

A magyar országgyűlési választási rendszer a reformok tükrében

2009

5

Annus Bernadett

Deme Tamás dr.

Molnár István és Timár Sándor szerepe a mai magyar tánckultúra alakulásában 

2009

6

Annus Bernadett

Hernádi Mária dr.

Színpad és néző közötti kommunikáció: A színházi kommunikáció alakulása a XIX: század végétől napjainkig

2009

7

Antal Zoltán 

Kárpáti György

Kommunikáció a szerepjátékban

2009

8

Antalicz Zsolt

Kárpáti György

Kultúrák különbsége egy sorozat és remake alapján

2009

9

Árpási Zsuzsanna Irén

Tókos Katalin

A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációja: Kiemelve a Közép-dunántúli és Fejér megyei területet

2009

10

Ártner Zsuzsa

Sz. Tóth János PhD

A képzés funkciói a börtönben

2009

11

Árva Mónika

Deme Tamás dr.

Mit ér az ember, ha művelődésszervező? A művelődésszervező társadalmi megítélése

2009

12

Árva Mónika

Pálfy G. István

Ne a televízió nevelje fel a gyereket! Az Országos Rádió és Televízió Testület tevékenysége a kiskorúak védelmében

2009

13

Aubéli Petra

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A Táti Általános Iskola történetének bemutatása, elemzése 1860-tól 2008-ig

2009

14

Bak Tímea

Tókos Katalin

Felnőttképzés és munkanélküliség kapcsolata Miskolcon: A városban élő munkanélküliek hátrányos helyzetének tükrében

2009

15

Bakay Klaudia

Jekkel László

Drogprevenciós stratégia kiépítésének lehetséges szempontrendszere egy közösség életében, gyakorlati megvalósulása egy középiskola megelőzési tervében

2009

16

Balásházy Viktória

Kárpáti György

Női műsorok, női műsorvezetők: A nők helyzetének bemutatása az elektronikus médiában 

2009

17

Balázs Krisztina

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés: Szabadidős foglalkozások szervezése egy általános iskola napközis otthonában

2009

18

Balázsová Georgina

Kárpát György

A női kommunikáció jellegzetességei a nyomtatott sajtó hasábjaiban 

2009

19

Ballabás Eszter

Kéri Teréz dr.

A gyermek helye a lakásban

2009

20

Ballon Viktor 

Pálfy István

A Magyar Vár Alapítvány külső kommunikációja

2009

21

Balogh Beatrice

Tárnok Attila dr.

A Viktoriánus kor angol és amerikai irodalmának nőalakjai

2009

22

Balogh Krisztina Mária

Homor Lajos

A Weboldal és a blog összehasonlítása

2009

23

Balogh Lilla

Benis Mária dr.

A gyermekkori agresszió sajátosságai

2009

24

Balogh Nóra

Trexler Krisztina

Az ifjúsági fesztivál turizmus jelentősége Budapest, Sziget fesztivál: A hazai Eurowoodstock

2009

25

Bánomy Ildikó

Kovács Ildikó; Tordai Vilmos

A művészetek és a szociális érzékenység: Az emberi nyomorúság ábrázolása a képzőművészetben

2009

26

Bárándi Zoltán 

Kiss Gábor

A Magyar Televízió története a kultúraközvetítés, technikai fejlődés, és társadalmi változások tükrében

2009

27

Baranyi Krisztina

Homor Lajos

Wikipédia, a szabad enciklopédia

2009

28

Baranyi Viktor

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A gyerekszegénység arcai

2009

29

Barcsai Nikolett Ilona 

Hartl Mónika

A Gilan Trading Kft. Marketing tevékenységének elemzése

2009

30

Barcsi Nikolett Ilona

Endrédiné Szabó Erika

A könyvtár szerepe a gyermek olvasóvá válásában

2009

31

Barta Péter Mihály

Hartl Mónika

Virtuális közösségek és a tanulás: Párhuzamos "világok", valóság és virtualitás

2009

32

Báti László Gábor

Balla Gergely

Hősök térben és időben: a hősideál vizuális megjelenítése a XX. Századi Magyarországon

2009

33

Báti László Gábor

Balla Gergely

Tű, festék, fájdalom 

2009

34

Bauer Zsuzsanna

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Gyermekotthon Tatán: A 2. számú lakásotthon lakóinak élete

2009

35

Beke Melinda Katalin

Hevér Zoltán

Szappanoperák világa: a Barátok közt szappanopera elemzése

2009

36

Beke Melinda Katalin

Győry Csaba

Az E-learning rendszer a Richter Gedeon NyRt-ben

2009

37

Békési Judit

Sz. Tóth János PhD

Művelődési lehetőségek idős korban: A magyar geroedukáció helyzete

2009

38

Benedek Bernadett

Hernádi Mária dr.

Képzőművészeti és szakrális vonatkozások, Hamvas Béla esszéiben

2009

39

Bernáth Szilvia

Kárpáti György

A kisebbségek szerepe és ábrázolása a médiában, az EU-ban

2009

40

Berta Enikő

Tölgyessy Zsuzsanna

A drámapedagógia használata és elterjedtsége az alsó tagozaton, Magyarországon

2009

41

Bicskei Zsuzsanna

Juhászné Bucsek Mária dr.

Szociális intézmény mentálhigiénés tevékenysége: Gyermekeink lelki egészsége

2009

42

Birkés Ferenc Roland

Cselényi István dr.

Materializmus, realizmus és az idealizmus elmélete

2009

43

Bócsik Ágnes

Kozma Gábor dr.

A negatív emberformáló folyamatok értelmezése, jelentkezése és az elkerülés eszközei a pedagógiai gyakorlatban

2009

44

Boda Rita Ágnes 

Kósa Éva dr.

A sorozat, mint napi rutin (A tévésorozatokkal kapcsolatos nézői szokások vizsgálata hazánkban)

2009

45

Bognár Melinda

Csiffáry Tamás PhDr

Meghatározó Irodalmi folyóiratok a kezdetektől a rendszerváltásig:1800-as évektől 1989-ig

2009

46

Bognár Melinda

Hevér Zoltán

Makk Károly filmrendező főbb filmjeinek hatása a magyar filmművészetre

2009

47

Bohák Enikő

Hartl Mónika

A rádió, mint marketingkommunikációs eszköz: A rádiós reklámok hatékonysága

2009

48

Bohák Enikő

Pálfy G. István

A magyar nyelvű rádiózás története Szlovákiában: a Pátria Rádió múltja és jelene.

2009

49

Bojczer Mónika

Hevér Zoltán

Rendezvény, mint marketing eszköz, bemutatása egy konkrét példán keresztül

2009

50

Bojczer Mónika

Hartl Mónika

Marketibgkommunikációs eszközök egy adott vállalat példáján: egy bevásárlóközpont bevezetése az adott régió sajátosságait figyelembe véve

2009

51

Boldog Rita

Hernádi Mária dr.

A gyermeki lélek fejlődése a mesék és a média tükrében (A magyar Népmesék bűvöletében)

2009

52

Bor Olivér

Radnóti László

A média hatása a fiatalkorúakra: a fiatalkori bűnözésre

2009

53

Bori András

Juhászné Bucsek Mária dr.

Gyermekvédelmi szakellátásban felnövő fiatalok nehézségei, esélyük a társadalomba való beilleszkedésre

2009

54

Borsodi Anett

Palovits Ildikó

Öngyilkosság: Öngyilkosság-megelőzés telekommunikáción keresztül - a telefonos lelkisegélynyújtók munkája

2009

55

Borsodi Mónika

Deme Tamás dr.

A bukovinai székelyek története és kultúrája Madéfalvától napjainkig

2009

56

Bóta Franciska

Hartl Mónika

A marketing eszközök megvalósulása a Budapesti Operettszínházban

2009

57

Botzheim György

Deme Tamás dr.

Testi-lelki fejlődés a mozgás által

2009

58

Bottyán Renáta

Balla Gergely

A gyermekrajzok érzelmi világa

2009

59

Bozori Ivett

Győry Csaba

Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ képzési kínálatának változásai, Határtalan felnőttképzés elnevezésű programja

2009

60

Bozori Ivett

Tóth Sándor

Az értékelvű újságírás szempontjai: Etika és sajtó

2009

61

Bőnisch Beáta

Wetzlné László Márta dr.

A cselekvőképességükben korlátozott, illetve cselekvőképtelen személyek érdekében végzett szociális munka sajátosságai - egy hivatásos gondnok szemével

2009

62

Bősz Erika

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Értelmileg sérült fiatalok napközi otthonos ellátása Esztergomban

2009

63

Brek Fruzsina

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A média közszereplőinek jogai

2009

64

Bulejka Zsuzsanna

Pápai Zsolt

Szőts István életműve és hatása az 1960-as évek magyar filmművészetére

2009

65

Bulejka Zsuzsanna

Speidl Zoltán

Magazin-ideálok: ideáltípusok a mai magyar vezető női és férfi magazinokban

2009

66

Buris Tímea

Hernádi Mária dr.

A fantasy irodalom hatása az ifjúságra

2009

67

Chmelik Dorottya

Hartl Mónika

Kikapcsolódás és egészségmegőrzés a gyógyturizmus tükrében: A wellness szakterületeinek bemutatása a Thermal Hotel Visegrád****superior szállodán kersztül

2009

68

Chmelik Dorottya

Hernádi Mária dr.

Papír a virtuális térben: -Nyomtatott sajtó vs. Online média- A Nők Lapja hetilap és a Nők Lapja C@fé online magazin összehasonlító elemzése

2009

69

Czakó Katalin

Hernádi Mária dr.

Kommunikációs zárlatok a párkapcsolatban

2009

70

Czicze Diána

Krafcsik Istvánné

Sikeres fejlesztési eljárások az iskolába lépés megkönnyítése érdekében 

2009

71

Czveiber Barbara

Hartl Mónika

Kortárs művészet színe - java

2009

72

Czveiber Barbara

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Szavak Nélkül - Kortárs táncértés a gyakorlatban

2009

73

Csauth Anita

Tóth Sándor

A női magazinok értékközvetítése az ezredforduló Magyarországán: mit olvasnak ma a nők?

2009

74

Csek Csaba

Pálfy G. István

Lelkiség és a testiség kérdése a média világában

2009

75

Csékei Katalin

Deme Tamás dr.

Eiltkultúra - tömegkultúra

2009

76

Csékei Katalin

Hernádi Mária dr.

A meggyőzés hibái

2009

77

Csendes Vivien

Tóth Sándor

A média hatása a gyermekekre: kisiskolások televíziózási szokásai

2009

78

Csepregi Mónika

Krafcsik Istvánné

Az önkéntes munka

2009

79

Cserhalmi Szilvia

Csiffáry Tamás PhDr

Esztergom története 1945-től 1956-ig

2009

80

Csobán Katalin

Semsey András dr.

Egészségnevelés: Az általános iskoláskorú gyermekek egészséges táplálkozása

2009

81

Csonka Elvira

Jekkel László

Fiatalok ismerkedési helyeinek változásai az elmúlt 100 év távlatában

2009

82

Csontos József Gyuláné

Benis Mária dr.

Szenvedélybetegségek prevenciós lehetőségei

2009

83

Csontos Sandra

Tókos Katalin

A továbbtanulást befolyásoló tényezők

2009

84

Csuth Szilvia Judit

Almásy Gyula dr.

A Világjáró Magazin hét éves történetének bemutatása a kezdetektől napjainkig

2009

85

Csuth Szilvia Judit

Almásy Gyula dr.

A Világjáró Magazin, mint kulturális termék, létrehozásának és fennmaradásának feltételei és lehetőségei 

2009

86

Dandó Ákos

Tókos Katalin

Iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők motivációs vizsgálata

2009

87

Dani Krisztina

Balogh Zoltán dr.

A gyámhivatal felelőssége: Sorsokról való döntéshozatal 

2009

88

Daróci Attila

Németh Miklós Attila

A háttérrádiózás oka és hatásai

2009

89

Daróci Attila

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Népi fajátékok és továbbélésük 

2009

90

Dávid Gábor

Benis Mária dr.

Drogfogyasztási szokások felmérése serdülőkorban

2009

91

Dávid Nikolett

Kósa Éva dr.

A média hatása a gyermekekre: A médiafogyasztás és a szülői mediáció szerepe kisiskolások példaképválasztásában

2009

92

Dávid Nóra

Tordai Vilmos

Bűnmegelőzés: vagy, hogy alakul a helyzet, ha valami nem mérhető?

2009

93

Deicsics Alexandra

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A XVII. Kerületi Bokréta Lakásotthon belső élete

2009

94

Deszpoth Gábor

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A családon belüli erőszak rendőri szemmel

2009

95

Dicsné Babai Karolina Virág

Balla Gergely

Bábjáték óvodáskortól kisiskoláskorig

2009

96

Dikácz Andrea

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A japán és a magyar kultúra összehasonlítása

2009

97

Dikáczová Monika

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

Névadási szokások, névdivat lakóhelyemen, Ipolyszalkán a római katolikus anyakönyvek alapján

2009

98

Dobóczki Judit

Kovács Éva

A média hatása a gyermekekre 

2009

99

Dobóczki Judit

Körtvélyessy Zsolt

Színészet a rendszerváltás előtt és ezt követően egy élettörténeten keresztül bemutatva

2009

100

Dóczi Tamás

Kárpáti György

A magyar zenei televíziós csatornák összehasonlító elemzése

2009

101

Dojcsán Mária

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Prevenciós lehetőségek az idősellátásban

2009

102

Dombai Ágnes

Magyar György dr.

Az általános iskolák kirándulásának jelentősége és szerepe

2009

103

Dombai Kata

Hunyadi Balázs

A környezetismeret oktatása projekt-módszerrel

2009

104

Dombi Kinga Márta

Benis Mária dr.

Az agresszív viselkedés vizsgálata gyermekotthonban

2009

105

Domján Ibolya

Cselényi István dr.

A születés és annak egyéni, társadalmi vonatkozásai

2009

106

Dömök Viktória

Kiss Gábor

Az egynyelvű szótárkiadás rendszerváltás utáni alakulása a Tinta Könyvkiadó példáján keresztül

2009

107

Dömök Viktória

Vincze Kinga

Település marketing és az önkormányzat kommunikációja Újbudán

2009

108

Drahos Tamás

Hartl Mónika

Desztináció menedzsment

2009

109

Drexler Brigitta

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Olvasóvá nevelés a XXI. században

2009

110

Dudik Diana

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A meggyőzés kommunikációja: Hogyan és milyen módon próbálnak bennünket befolyásolni?

2009

111

Dudik Diana

Pápai Zsolt

Drakula: A karakter a történelemben, a regényben és a filmekben

2009

112

Dudinszkyné Varga Zsuzsanna

Tordainé Vida Katalin

A szárba szökkenő kalász: A gödi Búzaszem Iskola és az ottani szülői elégedettségvizsgálat szociálpedagógiai aspektusainak bemutatása

2009

113

Dzurek Alajos István

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A gyermekvédelmi szabályozás hatékonyságának vizsgálata

2009

114

Egri Gáborné

Juhászné Bucsek Mária dr.

Önkéntesek a szociális ellátásban 

2009

115

Ekési Katalin

Győry Csaba

A tatabányai Közművelődés Háza fejlődési koncepcióinak bemutatása, az alakulástól egészen napjainkig

2009

116

Ekési Katalin

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

A felsőgallai római katolikusok keresztnévadási szokásai 1742-től 2006-ig

2009

117

Éliás Ádám

Ruppert István dr. 

Barokk zenei kommunikáció 

2009

118

Fábry Krisztina

Hevér Zoltán

A televízió kisgyermekekre gyakorolt hatása

2009

119

Fábry Krisztina

Morvainé Nagy Mária

A kismamák művelődési lehetőségei

2009

120

Farkas Andrea Heléna

Csiffáry Tamás PhDr

Fasiszta ideológia és kommunikáció a propaganda szolgálatában

2009

121

Farkas Andrea Heléna

Győry Csaba

Képzés a rácsok mögött- Felnőttoktatás a Pálhalmi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kapuin belül

2009

122

Farkas Beatrix Andrea

Hevér Zoltán

Segítő média: a családon belüli erőszak és a sajtó

2009

123

Farkas Beatrix Andrea

Deme Tamás dr.

Időskorúak gondozása Magyarországon 

2009

124

Farkas Erzsébet

Balogh Zoltán dr.

Nevelőszülői gondozás, helyettes szülői gondozás, az ellátási forma előnyei és nehézségei

2009

125

Fazekas Éva

Tókos Katalin

A konstruktivizmus fellelhető nyomai az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban, az andragógusok módszertanában

2009

126

Fazekas Kata

Hevér Zoltán

Dobozos fröccs marketing elemzése, marketing terve

2009

127

Fazekas Réka

Csiffáry Tamás PhDr

A magyar sajtó története a brit újságírói hagyományok fényében (1867-1918)

2009

128

Fedasz Lászlóné

Juhászné Bucsek Mária dr.

Vallási (kis) közösségek bemutatása: A Katolikus Egyház közösségei

2009

129

Fehér Enikő

Ratimovszky Kornélia dr.

Televízió nézési szokások és az agresszió

2009

130

Fehér Szilvia

Balla Gergely

A Zwack Unicum plakátja

2009

131

Fehér Szilvia

Seres Zsuzsanna dr.

A kulturális fesztiválok szerepe a turizmusban: a Nemzeti Vágta, mint országimázs fesztivál

2009

132

Fejes Adrienn

Semsey András dr.

Egészséges életmódra nevelés: Ha a gyermek cukorbeteg

2009

133

Fejes Melinda

Krafcsik Istvánné

Autistaként felnőni: Az autizmussal élő gyermekek intézményes nevelésének lehetőségei hazánkban

2009

134

Fekete Zsolt

Ratimovszky Kornélia dr.

Az agresszív viselkedés sajátosságai kisgyerekkorban

2009

135

Feketéné Kósa Annamária

Cselényi István dr.

Az egyház és a keresztény hit szerepe a szociális munkában

2009

136

Fésűs Péter

Juhászné Bucsek Mária dr.

Vallási kisközösségek bemutatása, működése tevékenysége

2009

137

Findt Gitta Margit

Tókos Katalin

Felnőttoktatói szerepek

2009

138

Findt Gitta Margit

Palovits Ildikó

A szépség, mint a nem verbális kommunikáció eszköze

2009

139

Fliszár Éva 

Hernádi Mária dr.

Ottlik Géza: Iskola a Határon

2009

140

Fodor Gábor

Hevér Zoltán

Médiumok Miskolcon: a Miskolc TV bemutatása

2009

141

Fodor Tünde

Hartl Mónika

Fesztiválok és rendezvények idegenforgalmi szempontú elemzése: Sziget Fesztivál

2009

142

Fövenyessy Petra

Lakner Zoltán

Népesedés és család. Szerepek és változások. A modernizációs folyamatokkal összefüggő családi és népesedési folyamatok elemzése

2009

143

Fritz Tibor

Hartl Mónika

Milyen a mi autónk? A magyar autópiac története és jelenlegi helyzete. Fogyasztói szokások és változó trendek a piacon

2009

144

Fritz Tibor

Pálfy G. István

A politika megjelenése a televízióban: A politika mediatizálódása és a televíziós hírverseny

2009

145

Frunyó Tímea

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Televíziós korhatár szabályozások Magyarországon

2009

146

Fuszanecker Kinga

Juhászné Bucsek Mária dr.

Egyes felnőttkori veszteségek és kezelésük: Kutatás a 45 és afölötti korosztályoknál, hogy miként vélekednek a gyermek(ek) családi fészekből való "kirepüléséről", az öregedésről és a halálról

2009

147

Für Dávid Gábor

Tókos Katalin

Az animációs tevékenység lehetőségei egy filmklub tükrében

2009

148

Für Dávid Gábor

Homor Lajos

Hálózati kommunikációs rendszerek és a hálózati kommunikáció: a MikroTik OS, mint hálózati kommunikációs operációs rendszer

2009

149

Gál Georgina

Andok Mónika PhD

Üzletasszonyok kontra üzletemberek

2009

150

Galči Andrea

Jekkel László

Meddőséghez vezető lelki eredetű problémák: Lelki tényezők szerepe a meddőség kialakulásánál a fiatalok megítélése alapján

2009

151

Galvács Renáta

Krafcsik Istvánné

A XXI. Századi család és családgondozás

2009

152

Garamvölgyi Gál

Győry Csaba

Egy új pedagógiai, nevelési módszer bemutatása és alkalmazása

2009

153

Garamvölgyi Gál

Pálfy G. István

A televízió hatása a gyermekekre

2009

154

Gartai Boglárka

Sz. Tóth János PhD

Amerikában élő magyarok művelődési lehetőségei (nemzeti identitásuk, hagyományuk megőrzésének lehetőségei, beilleszkedési folyamatok)

2009

155

Gartai Boglárka

Pálfy G. István

Nemzeti közszolgálat a Duna televízióban

2009

156

Gáspár Anna

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Manipuláció a mobilreklámokban

2009

157

Gazdagné Kurmann Julianna

Csordás Eörs DDr.PhD

Magyariskola a Pazmaneumban: a Bécsi Pazmaneum Nyelvgyakorló Egyesületének története és munkássága

2009

158

Gazdagné Kurmann Julianna

Győry Csaba

A Gerenday család kultúra és társadalominformáló szerepe a XIX. Századtól napjainkig

2009

159

Gedő Eszter

Tóth Sándor

A propaganda és a szocialista nőkép az Asszonyokban és a Nők Lapjában, 1945-1965

2009

160

Gémes Mariann

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Az egészségnevelés lehetőségei a drogfüggő fiatalok körében

2009

161

Gergely Csilla Edina

Farkas Edit Ilona

Egyházi élet a köztelevízióban: Vallási műsorok a magyar közszolgálati televíziókban, rendszerváltástól napjainkig

2009

162

Gerstmayer Dóra

Pálfy G. István

Híradók tükre: a kereskedelmi és közszolgálati csatornák híradóinak összehasonlító vizsgálata

2009

163

Gerstmayer Dóra

Hartl Mónika

Bor és marketing: a bormarketing művészete

2009

164

Goldschmidt Éva

Hernádi Mária dr.

Kommunikációs stratégiák és dialógusformák Kosztolányi Dezső novelláiban

2009

165

Goldschmidt Éva

Klinger Lőrincné

Identitástudat és hagyományőrzés Tarjánban: Egy magyarországi német nemzetiségi település a múlt és jelen tükrében

2009

166

Gonda Mariann

Juhász Márta

Auserschulische Lernorte

2009

167

Göbharter Eszter

Tölyessy Zsuzsanna dr.

Megélt történelem, Csolnok a II. világháborúban 1944-45

2009

168

Gönczy Katalin

Tókos Katalin

Esztergom felnőttoktatása, képzési lehetőségek: A város lakosságának viszonya az élethosszig tartó tanuláshoz

2009

169

Grőbl Krisztina Anett

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

Zenei élet, zenei hagyományok Táton

2009

170

Guba Bernadett

Hartl Mónika

"Vár a Jászság..." Turisztikai térségfejlesztés a Jászságban és Jászszentandráson

2009

171

Guba Bernadett

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

mozgásterápiákkal az iskolai sikerekért (Alapozó Terápia, Ayres, HRG)

2009

172

Guba Mónika Judit

Balogh Zoltán dr.

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott: A gyermekbántalmazásról

2009

173

Gulyás Szabina

Lakner Zoltán

Örökbefogadás

2009

174

Gyimesi Gabriella

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A családon belüli erőszak jogi szankcionálásának eszközei: Feleségbántalmazás

2009

175

Gyimóthyné Kincses Marietta

Tordai Vilmos

Az újjászerveződő egyházi rendek szociális tevékenysége

2009

176

Gyulavári Máté

Danczi Csaba Dr.

Reklámpszichológia: autó reklámom 

2009

177

Gyulavári Máté

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Reklám és szemiotika: mi van a képeslap mögött?

2009

178

Gyuricza Zsuzsanna

Krafcsik Istvánné

Szenzoros integrációs terápia a bölcsödében

2009

179

Hajdú Patrícia Ilona

Kéri Teréz dr.

A nők jelenléte a felnőttképzésben ma: Esélyek - esélytelenségek

2009

180

Hajós Margit

Hartl Mónika

A Dunakanyar kapujában- Pilismarót turizmusa

2009

181

Hajós Margit

Hernádi Mária dr.

A mese kommunikatív világa és szereplőinek funkcióváltásai Grimmék és Lázár Ervin műveiben

2009

182

Halászné Maczelka Zsuzsanna

Tordainé Vida Katalin

Szociális és gyermekvédelmi ellátások a Budapest II. Kerületi Önkormányzatának gyakorlatában 

2009

183

Hanis Melinda

Győry Csaba

A ,,Vasutas" múltja és jelene: a győri (VOKE) Arany János Művelődési Ház rendszerváltás előtti és azt követő működésének bemutatása, összehasonlító elemzése

2009

184

Hanis Melinda

Deésy György

Kisalföld-"A család napilapja": Győr-Moson-Sopron megye regionális napilapjának elemző bemutatása az 1990-es évektől napjainkig, sajátos vonásainak kiemelésével

2009

185

Hanzel Marianna

Győry Csaba

A Magyar Telekom Rt. Szervezeti kultúrájának elemzése

2009

186

Harangozó Laura

Pápai Zsolt

Expresszionizmus a kortárs hollywoodi filmművészetben

2009

187

Harangozó Laura

Palovits Ildikó

Titokzatos szerelmi nyelvek a XVIII-XIX. Századi magyar arisztokraták körében

2009

188

Harmos Zsuzsanna 

Czirják Pál

Szenvedélyek labirintusa: Változatok a nemi identitásra Pedro Almodóvar filmjeiben

2009

189

Harmos Zsuzsanna 

Pálfy G. István

A magyar szinkron

2009

190

Haspel Gergő

Benis Mária dr.

Gyermekvédelmi rendszer bemutatása és a családon belüli erőszak

2009

191

Hegedűs Beáta

Hernádi Mária dr.

Szabó Magda: a Danaida című regényének elemzése Eric Berne tranzakcionális analízise alapján

2009

192

Hegedűs Dóra

Deme Tamás dr.

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok felnőttképzésének összehasonlítása

2009

193

Hegedűs Dóra

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A munkahelyi kommunikáció

2009

194

Hegyi Gábor

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Palliatív ellátásban részesülő betegekkel végzendő szociális munka

2009

195

Herdt Éva

Varga Győző dr.

Bioetikai kérdések a fiatalok körében

2009

196

Hermann Gábor

Hernádi Mária dr.

Kommunikációs stratégiák Ady Endre költészetében: a "szerző-mű-befogadó" kapcsolat lírájában

2009

197

Hertlikné Páldi Anikó

Juhászné Bucsek Mária dr.

Családi életre nevelés a boldogabb családokért

2009

198

Hetves Bianka

Deme Tamás dr.

A lengyel-magyar barátság története és kultúrája

2009

199

Hetves Bianka

Deme Tamás dr.

Az 1956-os forradalom lengyel-magyar kapcsolatai a sajtó és az irodalom tükrében 

2009

200

Hlatkyné Szabadfi Erika

Benis Mária dr.

A gyermekbántalmazás kezelésének hatósági (gyermekvédelmi) eszközei

2009

201

Hlavaty Tamás

Kárpáti György

Vizualitás a képernyőn: A klipművészet öt forradalmára

2009

202

Hományi-Tímár Krisztina

Juhászné Bucsek Mária dr.

Idősellátás házi jelzőrendszerrel

2009

203

Homolya Péter 

Deésy György

Marketing az Árkád Győrben

2009

204

Homolya Péter 

Bana József

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2009

205

Horváth  András

Homor Lajos

Szociális intézmények informatikai eszközeinek és jártasságának felmérése: Kérdőíves kutatás

2009

206

Horváth Csilla

Csiffáry Tamás PhDr

Az Oroszlányi Televízió története:1984-2007

2009

207

Horváth Csilla

Földi Józsefné

A közoktatás és a közművelődés múltja és jelene Oroszlányon 

2009

208

Horváth Réka

Deme Tamás dr.

A vizuális nevelés fontosságának bemutatása a dorogi Városi Diák Képzőművészkör tükrében

2009

209

Horváth Réka

Deme Tamás dr.

A média hatása a huszonévesek kommunikációjára

2009

210

Horváth Zoltánné

Juhászné Bucsek Mária dr.

Nevelőszülői gondozás, helyettes szülő gondozás, az ellátási forma előnyei és nehézségei: Gondozásba kerülés, a családban való gondozás fontossága

2009

211

Horváth Zsófia

Deme Tamás dr.

Népszokások és közösségek: Van-e népszokás közösség nélkül, és van-e közösség szokás nélkül

2009

212

Hruby Ottó

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A fiatalkorúak és gyermekkorúak bűnözése, a megelőzési rendszer bemutatása, hatékonysága

2009

213

Hum Anikó

Fábián Katalin

Bankok, hitelek általi peremhelyzetre kerülés: Eladósodás, hitelspirál

2009

214

Huszár Zsuzsa

Pápai Zsolt

Az európai modern Film hatása a ' 60-as, ' 70-es évek Hollywoodjára

2009

215

Huszár Zsuzsanna

Aczél Petra dr.

A meggyőzés szerepe és eszközei a tömegkommunikációban, a Mónika-show tükrében

2009

216

Hutera Erzsébet

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés: szabadidős foglalkozások szervezése egy általános iskola napközi otthonában

2009

217

Imre Amanda

Wetzlné László Márta dr.

Fiatalkorú Bűnelkövetők

2009

218

Ivanics Adrienn

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Agresszió a médiában: Egy kitüntetett médium, a televízió

2009

219

Ivanics Zsuzsanna

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A szociálpedagógus lehetőségei az idősellátásban

2009

220

Jakab Zsuzsanna

Hortobágyi Antalné

A testnevelés, a sport, a mozgás társadalmi megítélése, a tanító személyisége

2009

221

Jakus Zsuzsanna

Szabó Mónika

Nagykövesd élete a népszokások tükrében

2009

222

Janovichné Fetter Gizella

Cselényi István dr.

A vallás és az idősek kapcsolata, Az Egyház az idősellátásban

2009

223

Jávor Szilvia

Hernádi Mária dr.

A monológ, mint műfajalakító tényező Janikovszky Éva műveiben

2009

224

Joó Istvánné

Tordainé Vida Katalin

Családdal a kisgyermekekért: Bölcsődei ellátás a változások tükrében

2009

225

Józsa Kitti Andrea

Hernádi Mária dr.

A 70-es évek társadalmi viszonyainak megjelenítése Lázár Ervin regényeiben

2009

226

Juhász Nikolett

Győry Csaba

Magyarország és Németország felnőttképzésének összehasonlítása, kiemelten a népfőiskolák

2009

227

Juhász Nikolett

Palovits Ildikó

Hírműsorok összehasonlítása

2009

228

Kacsó Berta

Pagács Ilona dr.

Vállalati kommunikáció Magyarország legnagyobb mobilszolgáltatójánál

2009

229

Kacsó Berta

Solymár Péter Tamás

Ifjúsági találkozók az ökumenizmus jegyében

2009

230

Kalácskáné Boros Hajnal

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A kemenci Lakásotthon: élet a lakásotthonban

2009

231

Kálmán Réka 

Juhászné Bucsek Mária dr.

A foglalkoztatás jelentősége idős korban

2009

232

Kanalovics Dóra

Csiffáry Tamás PhDr

A Fejér megyei nyomtatott sajtó története, különös tekintettel a Fejér megyei hírlap története

2009

233

Kanalovics Dóra

Bányai Balázs 

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és az ott élt Károlyiak története

2009

234

Kanyó Karolina

Hunyadi Balázs

Nógrád megye helyzete hazánk régiói között

2009

235

Kaszás Mátyás

Deme Tamás dr.

Az alternatív pedagógia megjelenése: A Montessori rendszer felnőttképzése

2009

236

Kaszás Mátyás

Pálfy G. István

A televíziós manipuláció: Reklám és Politika

2009

237

Kelemen Alíz

Balla Gergely

A giccs: a giccs szerepe a művészetben és a társadalomban 

2009

238

Kenderesy Anikó

Palovits Ildikó

Katonai hírközlés: katonai kommunikáció

2009

239

Kenderesy Anikó

Szendi Gábor

Hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat? (A nejlonszatyor környezetre gyakorolt hatása, életmód és szokásrendszer változásának szükségessége)

2009

240

Kentzler Tamás

Hartl Mónika

Csolnok község története, a település jelene, jelenlegi helyzete, településfejlesztési lehetőségek

2009

241

Kentzler Tamás

Pálfy G. István

A televízióban látható reklámok fejlődéstörténete, megjelenése, valamint a gyermekekre és a felnőttekre gyakorolt hatása

2009

242

Kerékgyártó Klára

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei

2009

243

Keresztes Gabriella

Czirják Pál

A nemek harca Alfred Hitchcock filmjeiben

2009

244

Keresztes Gabriella

Pálfy G. István

A nőket célzó magyar nyelvű TV-reklámok

2009

245

Keszthelyi Renáta

Kiss Gábor

Nemek közötti egyenlőség Magyarországon: az uniós elv érvényesülése és kommunikációja a magyar közéletben

2009

246

Keszthelyi Renáta

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Család vagy karrier? Nők helyzete a családban és a munkaerőpiacon a rendszerváltás előtt és után

2009

247

Keve Gábor Attila

Kárpáti György

Kvíz Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig:"Kvízschowparádé"

2009

248

Kicsindi Katalin

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A szlovák és a magyar gyermekvédelmi rendszer összehasonlítása

2009

249

Kindler Andrea

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Tata Város Gyámhivatala a gyámhatósági feladatok és hatáskörök tükrében

2009

250

Királyné Kiss Éva

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A gyermekvédelem rendszere alapellátás a Budapest XVI. Kerületében  szociálpedagógus szemmel

2009

251

Kiss Dániel

Trexler Krisztina

Turizmusfejlesztési koncepció Siófokon: Az idegenforgalom szerepe, helyzete Siófokon

2009

252

Kiss Dániel

Farkas Edit Ilona

Advergaming

2009

253

Kiss Melinda

Kárpáti György

A hírműfaj változása a rendszerváltás utáni magyar médiában

2009

254

Kissné Zsigmond Éva

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A házi segítségnyújtás és az otthoni szakápolás bemutatása a szociális ellátórendszerben (Egy intézményen belüli szociálpedagógus szemszögéből)

2009

255

Kissné Zsilyák Szilvia

Juhászné Bucsek Mária dr.

A néptánc szerepe a közösségfejlesztésben

2009

256

Klár Bence

Trexler Krisztina

Turizmusfejlesztési koncepció a XXII. kerületben

2009

257

Klinger Zsolt

Cselényi István dr.

A vallásos nevelés hatása a személyiség fejlődésre

2009

258

Knáb Attiláné

Tordai Vilmos

Az esztergomi Szent Adalbert Központ

2009

259

Kochnyák Hajnalka

Semsey András dr.

Szociális szolgáltatások Magyarországon (különös tekintettel a módszertani feladatokra)

2009

260

Kohán Judit

Czirják Pál

David Lynch szimbólumvilág

2009

261

Kohán Judit

Pálfy G. István

Koncentrikus koncentráció: A Kaukázus zenekar

2009

262

Kókai Barbara

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A reklámszakma adu ászai: a gyerekek

2009

263

Kókainé Szigeti Andrea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Az önkormányzatok szociális feladatai: Solymár Nagyközség Önkormányzat szociális ellátási feladatai a pénzbeli ellátások tükrében

2009

264

Kollár Lívia

Tóth Sándor

Szímő közösség településkutatása

2009

265

Kollár Lívia

Palovits Ildikó

,,Nicsak, ki beszél!" Csecsemőkommunikáció

2009

266

Kolozsvári Csenge

Deme Tamás dr.

Az értelmiség társadalmi jelentősége

2009

267

Koltai József

Ratimovszky Kornélia dr.

Gyermeki gondolkodás: A gyermek gondolkodásának fejlődése

2009

268

Komeiner Adrienn

Homor Lajos

A weblap, blog és chat használata

2009

269

Komoróczy Kitti

Csiffáry Tamás PhDr

A balassagyarmati nyomtatott sajtó története a rendszerváltás hajnalától napjainkig: jelen állapotok  múlt tükrében

2009

270

Komoróczy Kitti

Győry Csaba

A balassagyarmati Madách Filmszínház története: A mozik globális válságának kihatása a balassagyarmati mozira

2009

271

Koós Krisztián 

Kárpát György

A közszolgálatiság változásának hatása a Magyar Rádió működésére: betekintés a Petőfi Rádió átalakulásába

2009

272

Kora Szilvia

Balla Gergely

A művészeti és a reklámelemek ütköztetése a magyar reklámplakátokon a XIX.-XXI.századig

2009

273

Kora Szilvia

Dudás Anikó dr. 

A könyvillusztráció technikai fejlődése a XIX.-XX. Században

2009

274

Korbuly Fanni

Tókos Katalin

A felnőttoktatói szerep értelmezése és jelentősége

2009

275

Kormos Nikolett

Pápai Zsolt

Fábri Zoltán művészete: hősök, konfliktusok

2009

276

Kormos Nikolett

Aczél Petra dr.

Valóságreprezentáció a médiában

2009

277

Kósa Krisztina

Sz. Tóth János PhD

Keith Haring…egy kiállítás, és ami mögötte van…

2009

278

Kovács Ágnes 

Győry Csaba

A szentendrei Vajda Lajos Stúdió: Szakdolgozat egy egyedülálló művészeti csoportosulás élettörténetéről, művészetéről, filozófiájáról és kultúrpolitikai harcairól

2009

279

Kovács Ágnes 

Hernádi Mária dr.

Szavak nélkül- a lovak nyelvén: Szakdolgozat a lovak kommunikációjáról, a ló és az ember közötti kommunikációs formákról

2009

280

Kovács Anett

Radnóti László

A kommunikátor személyiségének hatása: elmélet és gyakorlat a mindennapokban 

2009

281

Kovács Balázs

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Hazai alkoholhirdetések

2009

282

Kovács Bernadett

Tóth Sándor

Boldog Özséb és a Pálos Rend

2009

283

Kovács Bernadett

Hartl Mónika

Felvidéki magyar oktatásügy a szlovák nacionalizmus szorításában

2009

284

Kovács Edit

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

A szeghalmi szociális ellátás az idősgondozás területén

2009

285

Kovács Fruzsina

Cselényi István dr.

A lovagrendek segítő tevékenysége, szerepe a múltban és napjainkban 

2009

286

Kovács Gabriella

Hevér Zoltán

Reklám a tévé ellen: az ORTT figyelmeztető reklámjai a gyermekek televíziózásával kapcsolatban

2009

287

Kovács Gabriella

Seres Zsuzsanna dr.

Egy város három néven: A közművelődés szerepváltásai és jelenlegi helyzete

2009

288

Kovács Györgyi

Balogh Zoltán dr.

A gyermekbántalmazás

2009

289

Kovács Karolina

Tordai Vilmos

Külföldiek Szlovákiában

2009

290

Kovács Renáta

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A Lépésről lépésre Program az Esztergom-kertvárosi Arany János Általános Iskolában

2009

291

Kovács Renáta

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Munkahelyi stressz vizsgálata: Magyar Suzuki Lökhárító Üzemének bemutatásával

2009

292

Kovács Rita

Tókos Katalin

Pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézségei Magyarországon: Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete

2009

293

Kovács Rozália

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Az élethosszig tartó tanulásról

2009

294

Kovács Rozália

Hernádi Mária dr.

Hiszem, ha látom: hitelesség és színlelés esetei a testmozgások kommunikációjában

2009

295

Kovács Tamás

Sz. Tóth János PhD

Irány Európa? A szlovákiai magyar kisebbségben élő fiatalok lehetőségei

2009

296

Környeiné Schlág Erika dr. 

Hernádi Mária dr.

Az Újhold Folyóirat és Évkönyv története a történelmi változások tükrében

2009

297

Környeiné Schlág Erika dr. 

Győry Csaba

A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola felnőttoktatása a magyarországi változások tükrében

2009

298

Kőrösi Gábor

Homor Lajos

A marketing evolúciója: alternatív reklámozási módszerek megjelenése, különös tekintettel az internetre, a gerilla-és a vírusmarketingre

2009

299

Kőrösi Gábor

Cselényi István dr.

Hiedelmek, babonák, vallásosság megjelenése a magyar nép életében a honfoglalás korától napjainkig

2009

300

Kraszlán Réka

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

Hangszerem a cselló

2009

301

Krasznai Ágnes

Ratimovszky Kornélia dr.

Erőszak a családban és a családvédelem

2009

302

Krátki Dóra Edit

Magyar György dr.

A Süttői Nemzetiségi Általános Iskola testnevelés-és sporttörténete

2009

303

Kristóf János

Lakner Zoltán

A család és a családi szerepek változásai

2009

304

Krivánszki Anett

Balla Gergely

"Az érzés, amit nem vethetsz le", avagy a nonverbális kommunikáció és a tetoválás kapcsolata

2009

305

Krizbacher Zsófia

Cselényi István dr.

Valláslélektan: A lelkipásztori pszichológia

2009

306

Laczkó Adrienn

Tordai Vilmos

Szociális ellátások változása Dorogon

2009

307

Laki Dalibor

Pálfy G. István

Az animációs filmek kommunikációja

2009

308

Lannert Eszter

Sz. Tóth János PhD

Idegennyelv - tanulás felnőttkorban

2009

309

László János

Semsey András dr.

A részképesség - zavarok késői korrekciója

2009

310

Lauda Zoltán

Hevér Zoltán

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság PR tevékenysége

2009

311

Lauda Zoltán

Hartl Mónika

Az erőszak megjelenése a televíziós politikai reklámokban: a kezdetektől 2004-ig

2009

312

Lechner Gábor

Pál Lenke

Könyv és kultúra ma Magyarországon. Guttenbergből Neumannba - a könyvtárban is?

2009

313

Lechner Gábor

Vereczkei Zoltán 

A magyar nyomtatott sajtó helyzete az ezredfordulón 

2009

314

Lécz Ibolya 

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

A romániai Szalacs község ragadványneveinek vizsgálata

2009

315

Lendvai Lilla

Hunyadi Balázs

A cigányság integrációja Magyarországon

2009

316

Lepkó Márta Éva

Balogh Zoltán dr.

A  szociális ellátórendszer bemutatása Tatabánya településen: Az ellátórendszer hiányosságai és fejlesztési lehetőségei

2009

317

Lévai Zsuzsa

Czirják Pál

A horrorfilmek "sztárjai": Szervezett és szervezetlen sorozatgyilkosok

2009

318

Lévai Zsuzsa

Buda János

Szentendre és környéke nyomtatott sajtóinak elemző bemutatása

2009

319

Liess Mónika

Palovits Ildikó

Csecsemőkommunikáció

2009

320

Lőbel Ildikó

Balla Gergely

Adott tájegység népművészete

2009

321

Ludvig Elvira

Juhász Márta

A magyarországi németek betelepítése a 18. században

2009

322

Lukács Mónika

Lakner Zoltán

Szociális szolgáltatások működése helyi  szinten (Pilisvörösvár)

2009

323

Lukács Zsófia

Horváthné Farkas Éva dr.

Petrik József, a szlovák nemzetiségi lét meghatározó egyénisége szülőfalumban

2009

324

Maczkó Éva

Kárpáti György

Az egészségtudatos életmód térhódítása, prezentálása napjainkban, az audiovizuális elektronikus média tömegkommunikációs műsorainak szemléletében 

2009

325

Madaras Balázs

Balla Gergely

Digitális hatalomátvétel: a digitális képrögzítés térnyerése és hatásai

2009

326

Madaras Balázs

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A parasztbútor régen és ma: A magyar népi bútorok és jelenlétük napjaink lakáskultúrájában

2009

327

Madarász Tünde

Kárpáti György

Kistérségi kommunikáció: az Ister-Granum Euro Régió Kulturális helyzete

2009

328

Madarász Tünde

Hartl Mónika

Ister-Granum Eurorégió turisztikai helyzete Magyarországon 

2009

329

Mag Anita

Hunyadi Balázs

Idegenforgalom helye és szerepe Dunaalmás jelenében és jövőjében

2009

330

Maglódi Melinda

Cselényi István dr.

Elítéltek reszocializációs nevelése szociálpedagógiai szemszögből

2009

331

Majoros Dalma  Anett

Tókos Katalin

A felnőttoktatói szerep értelmezése: Milyen a jó felnőttoktató?

2009

332

Majoros Dávid

Hunyadi Balázs

Nógrád megye gazdasági és társadalmi változásai a rendszerváltás tükrében

2009

333

Makkai Gergő

Trexler Krisztina

A Bodrogköz turizmusfejlesztési stratégiája

2009

334

Makkai Viktor

Hevér Zoltán

Háború élőben

2009

335

Makkai Viktor

Seres Zsuzsanna dr.

Esettanulmány a Duna Karneválról

2009

336

Márkosi Béla

Ratimovszky Kornélia dr.

Veszteségek kezelése

2009

337

Márkus Beáta

Andok Mónika PhD

A Top Shop telekommunikációs meggyőző kommunikáció hatásmechanizmusának bemutatása, elemzése, értékelése

2009

338

Marosújvári Csabáné

Balogh Zoltán dr.

Az egészségügyi és szociális bizottság szerepe Dorog város egészségügyi és szociális ellátórendszerében

2009

339

Mátrai Ágnes

Semsey András dr.

Speciális szükségletű gyerekek és fiatalok: Fogyatékosügy napjainkban

2009

340

Mátyus Krisztina

Kósa Éva dr.

A közvetett és közvetlen kommunikáció hatékonysága az óvodás korú gyermekeknél

2009

341

Meiczinger Viktor

Szabó Sóki Andrea

A Rutin-OKT Kft szervezésében bonyolított könnyű-nehézgépkezelő szakmai képzés vizsgálata

2009

342

Meiczinger Viktor

Palovits Ildikó

Mesterséges valóság: A televíziós show műsorok világa

2009

343

Meixner Mónika

Müller Márta dr. 

Fremdsprachenunterricht in Bayern 

2009

344

Mentes Szilvia

Kárpáti György

Közszolgálati tartalom-megjelenés a televíziókban

2009

345

Mester Dóra

Speidl Zoltán

Az öszödi beszéd és utóélete (Gyurcsány Ferenc balatonőszödi beszédének megjelenése a hazai nyomtatott sajtóban)

2009

346

Mészáros Anna Róza

Farkas Edit Ilona

A fényképész és kora: A fényképész társadalmi helyzete az 1930-as és ' 70-es évek között Jánoshalmán

2009

347

Mészáros Szilvia

Cselényi István dr.

A Kálozi Református Egyházközség ifjúsági munkái: a református ifjúsági munka fontossága

2009

348

Mészáros Szilvia

Szabó Éva Hermina

Közművelődési intézmények létjogosultsága a falvakban: Káloz község közművelődési intézményrendszerének bemutatása 

2009

349

Metzger Zsuzsanna

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Drogprevenció: iskolai drogprevenció a szakközépiskolások körében 

2009

350

Miháldi Barbara

Kárpáti György

Nyelvhasználat az interneten

2009

351

Miháldi Barbara

Kéri Teréz dr.

Gyermek, gyermekek helye a lakásban 

2009

352

Mihalkó Anett

Pálfy G. István

A Schobert Norbert jelenség

2009

353

Mihály Viktória

Deme Tamás dr.

A divat és az életmód összefüggései az '50-es évektől napjainkig Magyarországon

2009

354

Mihály Viktória

Balla Gergely

A divatfotózás kialakulása és tendenciái

2009

355

Mihályfi Zsófia

Palovits Ildikó

Egy reklámkampány átfogó kommunikációja és bemutatása az adida és adicolor kampányán keresztül

2009

356

Mihályfi Zsófia

Seres Zsuzsanna dr.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál kulturális beágyazottsága

2009

357

Mihályi Bettina

Palovits Ildikó

Csecsemőkommunikáció 0-2 éves korig

2009

358

Miklovicz Kitti

Magyar György dr.

Labdarúgás szerepe az általános iskolai testnevelés oktatásban

2009

359

Mirk Ágnes

Wünsch Ferenc

Die Anwendung von dramenpedagogischen Methoden im DaF-Unterricht

2009

360

Modróczky Mária

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Alternativitás az iskolában: a tatai SZÍNES ISKOLA bemutatása

2009

361

Molnár Adél

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés

2009

362

Molnár Adrienn

Kéri Teréz dr.

"A játék az gyönyörű" A lábatlani óvodáskorú gyermekek játékai és játszási szokásai 2007-ben

2009

363

Molnár Adrienn

Farkas Edit Ilona

A Holcim Hungária Zrt. CSR tevékenységének kommunikációja és eredményességének vizsgálata Lábatlanon és a környező településeken

2009

364

Molnár Ágnes

Seres Zsuzsanna dr.

Láthatatlan kiállítás - ahol az érzékeid vezetnek: Egy kiállítás esettanulmánya

2009

365

Molnár Andrea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Munkaviszony vagy vállalkozás: a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok munkaerőpiacra gyakorolt hatásai

2009

366

Molnár Éva Diana

Deme Tamás dr.

A stressz és megküzdési lehetőségek

2009

367

Molnár Gábor

Seres Zsuzsanna dr.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a Frankfurti Könyvvásár, mint a kultúraközvetítés eszközrendszere

2009

368

Musinszki Csilla

Szabó Mónika

Hollóháza szlovák kisebbségi település története, intézményei, szokásvilága

2009

369

Nagy Andrea

Cselényi István dr.

Erkölcsi nevelés a mai Magyarországon: Az Abortusz

2009

370

Nagy Attila

Németh Miklós Attila

A Szabad Európa Rádió szerepe és társadalmi hatása az '56-os forradalom előtt és alatt

2009

371

Nagyfalusi Ágnes Barbara

Cselényi István dr.

Kábítószer-fogyasztás a fiatalok körében: A vallás, mint gyógyír

2009

372

Nemesházi Gergely 

Ratimovszky Kornélia dr.

Az Internetfüggőség

2009

373

Németh Anna

Deme Tamás dr.

Az Ungaresca Táncegyüttes története, helye a magyar tánctörténetben, kultúraközvetítő szerepe Szombathelyen

2009

374

Németh Anna

Pálfy G. István

Az Erasmus ösztöndíj és a kultúrsokk: az Erasmusos diákok és a kultúraközi kommunikáció

2009

375

Németh Edina

Deme Tamás dr.

A Budapest VI. kerület kultúrája a színházak tükrében

2009

376

Németh Edina 

Deme Tamás dr.

Szülő és gyermek kommunikáció a családpedagógiában

2009

377

Németh Kornélia

Sátori Ágnes dr.

Állatasszisztált terápia használata sajátos nevelési igényű gyermekeknél: Beszédfogyatékos gyermekek óvodai fejlesztése, lovasterápia bevonásával

2009

378

Némethné Fehér Györgyi

Palovits Ildikó

Kommunikáció az élet terminális szakaszában

2009

379

Némethné Fehér Györgyi

Hartl Mónika

A szabadidő eltöltés lehetőségei Gödön

2009

380

Novinszki Tamás

Balla Gergely

Sebastiao Salgado brazil fotoriporter bemutatása munkáin keresztül 

2009

381

Novinszki Tamás

Hevér Zoltán

Filmes lázadó, vagy nyelvújító?:Takeshi Kitano "Beat Takeshi"

2009

382

Nyikonyukné Vanka Ildikó

Seres Zsuzsanna dr.

A falusi turizmus esélyei Tahitótfaluban

2009

383

Nyikonyukné Vanka Ildikó

Kósa Éva dr.

A média hatása a gyermekek táplálkozási szokásainak alakulására

2009

384

Nyirati Rita

Győry Csaba

Munkahelyi képzések jelentősége: A Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. Oktatási, képzési rendszerének ismertetése

2009

385

Nyirati Rita

Hernádi Mária dr.

A zsoltárok könyvének stilisztikai elemzése

2009

386

Oláh Ákos 

Danczi Csaba László

Az alkotó néző és a filmnyelv sajátosságai. Különös tekintettel Guy Ritchie és Quentin Tarantino filmjeire

2009

387

Oláh Ákos 

Pálfy G. István

Televíziós sorozatok: a szituációs komédia műfaji sajátosságai és magyarországi megjelenése

2009

388

Oláh Antal Attila

Balla Gergely

Mesterkélt képmásaink között: a fotográfia fejlődése a technikai szemlélet tükrében

2009

389

Oláh Katalin Kinga

Hernádi Mária dr.

A párbeszéd megjelenése Lázár Ervin műveiben 

2009

390

Oláh Sándorné

Benis Mária dr.

A gyermekbántalmazás kezelése a gyermekvédelmi rendszerben

2009

391

Oláh Szilvia

Benis Mária dr.

Gyermekbántalmazás: "Miért pont engem?"

2009

392

Oszetzky Petra Edina

Ratimovszky Kornélia dr.

A Gyerekekre Irányuló Marketing, avagy a "nyaggatás" művészetet

2009

393

Oszoli Annamária

Csiffáry Tamás PhDr

A felvidéki magyar nyelvű sajtó története az 1950-es évektől

2009

394

Oszoli Annamária

Hartl Mónika

Az Ister-Granum Eurorégió és településeinek turisztikai és "rendezvény központú" elemzése

2009

395

Ősz Norbert Csaba

Szabó Sóki Andrea

Távmunka a munkaerőpiacon

2009

396

Páczi Adrianna

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Drámapedagógia: hogyan tehető hatékonyabbá a tanári kommunikáció?

2009

397

Pánti Béla

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szolnok kistérségben 

2009

398

Papp Ágnes

Hartl Mónika

A Sikk magazin helyzete a női lapok között: Alacsony árkategóriájú magazinok Magyarországon

2009

399

Papp Krisztina

Benis Mária dr.

A kábítószer-fogyasztás hátterében álló kockázati tényezők vizsgálata serdülőkorban

2009

400

Papp Renáta

Tókos Katalin

Középiskolások pálya-, és jövőképe

2009

401

Papp Renáta

Palovits Ildikó

Pletyka: A kommunikáció közlegénye

2009

402

Papp-Horváth Dóra

Farkas Edit

Autizmussal élők kommunikációjának fejlesztése: a PECS mint az Alternatív és Augmentatív Kommunikáció egyik lehetséges, hatékony módszere 

2009

403

Papp-Horváth Dóra

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

,,Haza, barátság, rock": Magyar hagyományok őrzése a motoros társadalomban

2009

404

Paszterkó József

Tóth Sándor

Az egyház és a társadalom viszonya a kecskeméti hitbuzgalmi lapok tükrében

2009

405

Paszterkó József

Budai János dr. 

Az olimpiai játékok és a protokoll

2009

406

Pásztor Zsuzsanna

Ratimovszky Kornélia dr.

A diszlexia kezelésének helyzete és bemutatása Esztergomban

2009

407

Pataki Gyuláné

Ratimovszky Kornélia dr.

Tanulmányi munka sikerei és kudarcai

2009

408

Pátkai Dóra

Semsey András dr.

Egészséges életmódra nevelés: A 15-16 éves fiatalok egészségmagatartásának vizsgálata 

2009

409

Paulheim Orsolya

Kárpáti György

A kávéházak médiaformáló szerepe a reformkorban

2009

410

Pauló Csilla 

Mazzag Éva

Nagykanizsa közművelődési intézményei: A nagykanizsai Heves Sándor Művelődési Központ arculatvizsgálata

2009

411

Pauló Csilla 

Benczik Vilmos dr. 

A mobiltelefon elterjedésének hatása a személyes és társadalmi kommunikációra

2009

412

Pazdera Szilvia

Sz. Tóth János PhD

Gyengénlátók helyzete az oktatástól a munkaerő-piacig vezető úton, Magyarországon

2009

413

Pékó László

Lovass Tibor 

Médiagalaxis: világhatalmi manipuláció minden hullámhosszon

2009

414

Percze Anita

Pálfy G. István

A médiában megjelenő roma-kép: Kisebbségi nagyképernyő

2009

415

Pereszlényi Zsuzsanna

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A Zirzen Janka Gyermekotthon és működése

2009

416

Petrezsely Stella

Tordainé Vida Katalin

Sérült gyermek a családban

2009

417

Petrik Zsófia

Trexler Krisztina

A Kulturális Magyar Évadok  Országimázs alakító, kultúraközvetítő hatás

2009

418

Petróczyné Pálffy Annamária

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Családon belüli erőszak: Feleségbántalmazás

2009

419

Petrovics Renáta

Balla Gergely

A camera obscuratól a sajtófotóig

2009

420

Piffné Árendás Gabriella

Cselényi István dr.

A család a mai társadalomban

2009

421

Pifkó Szeréna

Hartl Mónika

A marketing szerepe a színház működésében kialakulásától napjainkig

2009

422

Pintér Boglárka

Kósa Éva dr.

Hospice: A segítők megküzdése a halállal

2009

423

Polgár Andrea

Krafcsik Istvánné  

Az Én bolygóm: autizmus a mindennapokban

2009

424

Pozsonyi Zsuzsanna

Elmer István

A riport és az elbeszélés összehasonlító elemzése

2009

425

Pozsonyi Zsuzsanna

Szabó Sóki Andrea

Esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség megteremtése a munkapiacon: A nők helyzete a világban

2009

426

Prevics Éva

Kutasi Zsófia

A Veszprém Televízió története

2009

427

Prevics Éva

Cserép László 

Balatonfüred a Kultúra Városa

2009

428

Priskin Petra

Krafcsik Istvánné

A játék szerepe a gyermekek életében: A játékkal kapcsolatos szokások megismerése a 4. és 6. osztályos tanulók körében (kutatás)

2009

429

Putzné Rittling Éva

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Tündérek világa, és pacák birodalma:Weöres Sándor és Varró Dániel gyermekköltészetének összevetése

2009

430

Putzné Rittling Éva

Győry Csaba

Helischer József Városi Könyvtár-Esztergom: Otthontalan könyvtár

2009

431

Quintz Béláné

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A funkcionális analfabétizmus a tanulás és a munkába állás összefüggései: Magyarországon, Esztergomban és vonzáskörzetében

2009

432

Rácz Milán

Hernádi Mária dr.

A diktatúra kommunikációja: Dialógusok és kommunikációs stratégiák George Orwell és Aldous Huxley műveiben

2009

433

Rácz Milán

Tókos Katalin

Miért? A felnőttképzésben résztvevők motivációinak vizsgálata

2009

434

Raj Ágnes

Juhászné Bucsek Mária dr.

A vallás szerepe a lelki egészség megtartásában

2009

435

Rákóczi Andrea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Bűnözéshez vezető okok fiatal korban

2009

436

Rédei Adrienn 

Benke Zoltánné

Mátranovák és a szomszédos települések története, műemléktemplomai

2009

437

Rétfalvy Emese Anna

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Élet a lakóotthonban: Budapest Főváros Önkormányzatának Róbert és Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona

2009

438

Réti Roland

Kósa Éva dr.

Hagyományőrző tevékenységek hatása a fiatalokra

2009

439

Révész András

Csiffáry Tamás PhDr

A veszprémi Napló története

2009

440

Révész András

Szabó-Sóki Andrea

A SZILTOP Oktatási KHT, a magyar iskolarendszerű felnőttoktatás egyik meghatározó szereplőjének története

2009

441

Rittling Tünde

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A külföldi fantasy irodalom 

2009

442

Rumpli Bernadett

Hortobágyi Antalné

Prevenció kisiskolásoknak

2009

443

Sági Zsófia

Hortobágyi Antalné

Fitt-Lesz: Fitnesz és változatai

2009

444

Sajószegi Veronika 

Kárpáti György

Ügyvédek a képernyőn: Karakterek, hitelesség és a nézői alapelvárások a jogi sorozatokban 

2009

445

Salkovics Ildikó

Győry Csaba

Kulturális sziget Esztergom-Kertvárosban a Féja Géza Közösségi Ház működésében

2009

446

Salkovics Ildikó

Palovits Ildikó

Fekete-fehér, igen-nem, férfi-nő: a nemek kommunikációjának különbségei

2009

447

Sallai Tímea

Hartl Mónika

A palócok kincse: A turizmus fejlesztés anomáliái Hollókő mintáján

2009

448

Sályi Gergő

Deésy György

A Győri Rádiótól az MR6-ig

2009

449

Sályi Gergő

Varga Balázs

A hajléktalanság, mint társadalmi probléma bemutatása: különös tekintettel az intézményi ellátást igénybevevő győri fedélnélküliekre

2009

450

Sándor Szilvia

Müller Márta dr. 

Disziplin im Klasszenzimmer

2009

451

Sárkány Réka

Czirják Pál

A mentális betegek sztereotípiája a filmvásznon

2009

452

Sárkány Réka

Pápai Zsolt

A TV Híradó története 1996-ig

2009

453

Sármai Kornél

Kósa Éva dr.

A magyar korhatár bizottság: A média, mint  szocializációs tényező kisiskolásoknál

2009

454

Sarnyai Andrea

Tóth Sándor

Zarándokhelyek kommunikációja

2009

455

Sátori Karolina

Farkas Edit Ilona

Holtodiglan-holtomiglan - vagy az első veszekedésig? A gordon - módszer, mint a párkapcsolati konfliktusok egy lehetséges kezelési módja

2009

456

Schäffer Dóra

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Eutanázia problémái

2009

457

Schillerné Késmárki Edina

Lakner Zoltán

Az ünnep, mint érték

2009

458

Schmauder Ákos

Kárpáti György

Tényfeltáró újságírás megjelenése a filmekben 

2009

459

Schönek Noémi

Háló Gyula

Mit tehetünk az audiovizuális média manipulatív hatásaival szemben?: hogyan óvjuk a kisgyermekeket és az óvodásokat? 

2009

460

Schupp Lilla

Hunyadi Balázs

A fenntartható fejlődés időszerű kérdései: környezeti nevelés helyzete hazánkban és az Európai Unióban

2009

461

Scrob Andrea

Hevér Zoltán

Az ötlet útja a megvalósulásig a közszolgálati médiában

2009

462

Scrob Andrea

Iván László dr. Prof.

Őszülő világ: Az idősödés fenntartható életminőségének esélyei és kockázatai

2009

463

Sebák Józsefné

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Pszichiátriai szociális intézmény mentálhigiénés tevékenysége (Pszichiátriai betegek foglalkoztatása)

2009

464

Sebestyén Edit

Kárpáti György

A talkshow-k és a Fábry showder

2009

465

Simonek Kinga

Balogh Zoltán dr.

Családon belüli erőszak 

2009

466

Sipos Beatrix

Juhászné Bucsek Mária dr.

Családi életre nevelés a boldogabb családokért

2009

467

Sipos Tímea

Kárpáti György

A szappanoperák világképe az ezredforduló Magyarországán: habozzék csak az a szappan

2009

468

Siroki Nikolett

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Astrid Lindgren életmű

2009

469

Skaliczky Dávid

Tordainé Vida Katalin

Az élménypedagógia módszere és alkalmazásának lehetőségei a szociálpedagógiában

2009

470

Skrapits Ágnes

Farkas Edit

Az Egyházi kommunikáció: a prédikáció, mint nyilvános beszéd funkcionális elemzése

2009

471

Skrapits Ágnes

Szabó-Sóki Andrea

Az Európai Unió és a felnőttképzés

2009

472

Sóti Beáta

Ratimovszky Kornélia dr.

Az agresszív viselkedés sajátosságai gyermekkorban

2009

473

Sőregi Viktória

Semsey András dr.

Születéstől a speciális gyermekotthonig: Felmérés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthonban

2009

474

Speier Kálmánné

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Stressz, megelőzés, megküzdési lehetőségek

2009

475

Stadler Balázs

Homor Lajos

A mobilkommunikáció fejlődése és a társadalomra gyakorolt hatása

2009

476

Staudt Józsefné

Ratimovszky Kornélia dr.

Erőszak a családban és a gyermekvédelem

2009

477

Stéger Ágnes

Balla Gergely

A fotó jelenléte a vizuális kommunikációban

2009

478

Strbik Anna

Szabó Mónika

Pilisszántó intézményrendszere a szlovák identitás tükrében

2009

479

Surányi Róbert

Kozma Gábor dr.

A szemléletformálás új módszere: az Ability Park 

2009

480

Surányi Zoltán Pál

Csiffáry Tamás PhDr

Magyar bűnügyi sajtó története

2009

481

Süveg Katalin

Láng Katalin 

Examining and evaluating during young learner's acquisition

2009

482

Svelán Tímea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Díjhátralékosok Újpesten: Az adósságkezelési program működése az Újpesti Családsegítő Szolgálatnál

2009

483

Szabó Erika

Hartl Mónika

Bábolna: a magyarországi lovasturizmus központja

2009

484

Szabó Erika

Pálfy G. István

Sorozatok és szappanoperák: szerkezetük és hatásuk a nézőkre

2009

485

Szabó Gábor

Hartl Mónika

Régi-új marketing, az online világ reklám lehetőségei

2009

486

Szabó Károly Miklós

Magyar György dr.

Tata város sporttörténete 1910-től napjainkig: az iskolai sportélet

2009

487

Szabó Katalin

Magyar György dr.

Lábatlan sportélete kezdetektől napjainkig

2009

488

Szabó Kitti

Hunyadi Balázs

Kisiskolások környezeti tudatosságra nevelése 

2009

489

Szabó Szilvia Bernadett

Homor Lajos

A weblap és a blog használatának összehasonlítása

2009

490

Szajlai Mária

Benis Mária dr.

Alternatívák a gyermekbántalmazás kezelésére a Szentendrei Gyermekjóléti Szolgálatnál

2009

491

Szalczinger Dóra

Benis Mária dr.

A gyermekbántalmazás és kezelési lehetőségei a gyermekvédelmi rendszerben

2009

492

Szalontai Katalin

Palovits Ildikó

Csecsemőkommunikáció: A fogyatékossággal élő csecsemők és kisgyermekek kommunikációja

2009

493

Szalontay Szilvia

Müller Anikó

A Zirc és Vidéke újság és a hozzá kapcsolódó médiumok

2009

494

Szarvas Hedvig

Budai János

Tata kulturális rendezvényei: A város fő vonzerői

2009

495

Szarvas Hedvig

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Nemek kommunikációja: a párválasztás és házasság

2009

496

Szécsényiné Koller Zita

Farkas Edit

Óvodáskorú gyermekek és a reklám: mennyire befolyásolják a kisgyermekek karácsonyi ajándékválasztását

2009

497

Szécsényiné Koller Zita

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A magyar gyermekirodalom sárkányai 

2009

498

Szedlák Anna

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A dohányzás múltja és jelene

2009

499

Szegedi Erzsébet

Homor Lajos

Fotótörténet: oktatóprogram

2009

500

Szegi Tamara Bernadett

Balla Gergely

Az új médiumok szerepe a vizuális nevelésben

2009

501

Székely Zsolt

Deme Tamás dr.

A gazdaság, a társadalom, és a kultúra a globalizmus korában

2009

502

Székely Zsolt

Palovits Ildikó

A modern kommunikációs eszközök hatása a hagyományos kommunikációra

2009

503

Szekeres Szilvia

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedési lehetőségei

2009

504

Szekeres Szilvia

Pálfy G. István

A televízió szerepe a felnövekvő nemzedékek nevelésében

2009

505

Szelei Alexandra

Csiffáry Tamás PhDr

A Barcsay Jenő Általános Iskola története

2009

506

Széles László

Jekkel László

Családon belüli erőszak

2009

507

Szenczi Noémi

Deme Tamás dr.

Dorog Város Önkormányzatának közművelődési rendszere

2009

508

Szenczi Noémi

Deme Tamás dr.

A  ,,klasszikus" és tv mesék hatása a kisiskolás korú gyermekekre

2009

509

Szentesi Eszter

Kárpáti György

Vakok mindennapi kommunikációja

2009

510

Szentmártony Barbara

Csiffáry Tamás PhDr

Az újkori írásos internetes kommunikáció: a "netnyelv" jellegzetességei és az érzelemkifejezés eszközei

2009

511

Szentmártony Barbara

Seres Zsuzsanna dr.

Az időskorúak helyzete a hazai társadalomban

2009

512

Szepesi Györgyné

Tordainé Vida Katalin

A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek életútja: A környezet hatása a tanulási nehézségek alakulására

2009

513

Szidonya Eszter

Major Eszter

A kereskedelmi televíziózás Magyarországon: egy induló csatorna-a Story Televízió bemutatása 

2009

514

Szikszai Mária

Fehér László Gábor

A furulya szerepe az általános iskolai ének-zene oktatásban

2009

515

Szilvási Anna

Homor Lajos

Marketing a kormányzati szférában: az e-kormányzat

2009

516

Sziráki Ágnes

Győry Csaba

Az aszódi gyermekkönyvtár

2009

517

Sziráki Ágnes

Palovits Ildikó

Testvérek szerepe a kommunikációs fejlődésben

2009

518

Szombati Réka

Hartl Mónika

Az Ister-Granum Eurorégió wellness turizmusának vizsgálata a párkányi és az esztergomi fürdők esetésben

2009

519

Szombati Réka

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

A szülőfalumban még élő nyelvjárás

2009

520

Szulcsán Szabolcs 

 

Az Egyház és a kommunikáció 

2009

521

Szulcsánné Adamek Éva

Csiffáry Tamás PhDr

Szövegalkotás, szövegértés és a gyermeki gondolkodás

2009

522

Szűcs Éva

Balla Gergely

A gyermekrajzok érzelmi világa: a családrajzok megközelítéséből

2009

523

Szűcs Tamás

Pálfy G. István

Hírértékrendek a mai magyar televíziózásban 

2009

524

Szűts Zsófia Ágnes

Győry Csaba

A csepeli művelődés és a Csepeli Munkásotthon négy generációja

2009

525

Szűts Zsófia Ágnes

Kósa Éva dr.

A televíziós nyelv megértése gyermekeknél

2009

526

Tagscherer Nikoletta

Hortobágyi Antalné

A ritmusérzék fejlesztése alsó tagozaton 

2009

527

Takács Attiláné

Tordainé Vida Katalin

Szociálpedagógusok az idősellátás területén

2009

528

Tankó József

Hartl Mónika

Az új Ford Fiesta megjelenése a Magyarországon forgalmazott kisautó szegmensben 

2009

529

Tausch Krisztina

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Önkormányzatok szociális feladatai: A szociális ellátások intézményrendszerének kialakulása és fejlődése a Tatai Kistérségben

2009

530

Tebeli Anett Bernadett

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Vaszary János Általános Iskola története

2009

531

Tercs Edina

Hevér Zoltán

Híradó, és ami mögöttük van: két televízió, két szempont, két megoldás?

2009

532

Tercs Edina

Szabó Ervinné

Újpest helytörténeti sajátosságai: birtokrész, kisközség, nagyközség, város, kerület.

2009

533

Tihanyi Roland

Cselényi István dr.

A média szerepe a szcientológia megítélésében

2009

534

Tihanyi Teréz

Tordainé Vida Katalin

Szociálpedagógiai tevékenység SNI fiatalok körében: Családban élő felnőtt értelmileg akadályozott személyek munkaerő-piacra jutásának elősegítése

2009

535

Tillmann Bernadett 

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Családgondozás Dorog és térségében

2009

536

Tokajiné Békési Kitti

Tordainé Vida Katalin

Kell-e szociális szakember az iskolába? Az ifjúságvédelmi felelősök jelenlegi szerepvállalása a vidéki iskolákban

2009

537

Tosche Gergő

Deme Tamás dr.

Fiatal pályakezdő diplomások beilleszkedési akadályaik, lehetőségeik és helyzetük a munkaerőpiacon

2009

538

Tosche Gergő

Tóth Sándor

Prohászka Ottokár személyisége 

2009

539

Tóth Andrea

Benke Zoltánné

A népi gyermekjáték és a néptánc szerepe az iskolai szociálpedagógiai munkában 

2009

540

Tóth Dávid

Tordai Vilmos

Idősotthonok összehasonlító vizsgálata

2009

541

Tóth Ilona Anna

Csiffáry Tamás PhDr

A Rendőrségi Lapok Története: Múlt és Jelen

2009

542

Tóth Ilona Anna

Győry Csaba

A Felnőttek Tanulási Szokásai: Hagyományos és Alternatív Módszerek

2009

543

Tóth László

Csiffáry Tamás PhDr

Krúdy Gyula újságírói pályakezdése és publicisztikája

2009

544

Tóthné Putz Erika

Lakner Zoltán

Szociális segélyezés és foglalkoztatás hatékonysága és problémája a hazai segélyezési rendszerben

2009

545

Trexler Anita

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

,,Ha lemegyek a dorogi tárnába": Dorog város zenei múltja és jelene

2009

546

Tulipán Zsuzsanna

Farkas Edit 

Identitáskonstrukciók a fogyasztás tükrében: divat és személyiség összefüggései

2009

547

Tulipán Zsuzsanna

Hernádi Mária dr.

Generációk találkozása az Újhold műhelyében: az Újhold folyóirat-és az Újhold-Évkönyv története

2009

548

Urbán Mónika Angéla

Hernádi Mária dr.

A gyermekek és a képregény kapcsolata: Magyarországon megjelent gyermekeknek szóló képregény-füzetek az 1980-as évektől napjainkig

2009

549

Urbanics Diána

Láng Katalin 

Text-processing in children's literature Little Red Riding Hood

2009

550

Utassy Klaudia

Szendi Gábor

Fiatalkorúak internetezési szokásai: lehetséges veszélyek és megelőzési lehetőségeik

2009

551

Vadász Alexa

Csiffáry Tamás PhDr

Beszédtechnika fejlesztése kisgyermekeknél: a beszédfejlesztő tevékenység, illetve az azt megelőző vizsgálatok

2009

552

Vadász Alexa

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Énekoktatás gyermek- és felnőttkorban: Az énekoktatás és énekpedagógia története és problémái

2009

553

Valovics Nóra

Hevér Zoltán

A marketing szerepe a sportban

2009

554

Valovics Nóra

Király Gábor 

A kiskunhalasi Úri Kaszinó története

2009

555

Vámos Edit

Hartl Mónika

VOLT Fesztivál

2009

556

Vámos Edit

Tárnok Attila dr., Nyitrai Ágnes

A nyelv, mint kommunikációs közeg: a Hír TV magyar nyelvű BBC adásainak elemzése

2009

557

Vanya Renáta

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A gyermekbántalmazás megelőzésének és szankcionálásának jogi eszközei, különös tekintettel a nevelési célzattal történő bántalmazásra

2009

558

Varga Éva

Benis Mária dr.

Időskori depresszió

2009

559

Varga Szilárd

Kárpáti György

Internetes hírportálok napjainkban 

2009

560

Varga Szilvia

Ratimovszky Kornélia dr.

A "hospicium"-tól a hospice-ig: A halál, a haldoklás, a gyász bemutatása, a hospice intézményesült jelentősége

2009

561

Varga Zoltán

Pálfy G. István

Őskorból a média világába: A média és a mozgókép szerepe a túlzott gyermeki agresszió kialakulásában

2009

562

Varga Zsuzsanna

Krafcsik Istvánné

Mozgásterápiákkal az iskolai sikerekért (Alapozó Terápia, Ayres, HRG)

2009

563

Vargáné Szabó Anikó

Juhászné Bucsek Mária dr.

Szociálpedagógiai munka az egyházban, egyes korcsoportokra, családi helyzetekre irányuló lehetőségek

2009

564

Vári Attila Gábor

Hevér Zoltán

A magyar kereskedelmi adók vezető szerepe az ezredfordulótól: a két földi sugárzású kereskedelmi csatorna struktúrájába ötvözött közszolgálati tartalmak

2009

565

Vári Attila Gábor

Balla Gergely

Az Óbudai Társaskör története és arculata: Óbuda kialakulásától a III. kerület különleges kulturális intézményéig

2009

566

Velekei Fanni Anna

Pápai Zsolt

Hosszú álom-hosszú búcsú:Chandler regények és filmadaptációk

2009

567

Velekei Fanni Anna

Aczél Petra dr.

A politikai reklám kommunikációja

2009

568

Veres T.-Orsolya

Kárpáti György

Az animációs film változása a 90-es évek amerikai stúdiófilmjeiben

2009

569

Veresné Pári Gabriella

Sz. Tóth János PhD

Szociális tevékenység nem-formális képzési eszközrendszerekkel: a szociális szakma és a felnőttképzés hídjai

2009

570

Veresnová Mónika

Ratimovszky Kornélia dr.

Szociális gondoskodás a haldoklókról és családjáról

2009

571

Vikukel Szénia

Tókos Katalin

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás és karrierszervezés a fiatalok körében

2009

572

Vincze Péter

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Életstílusok, generációk és a televíziós reklámok kapcsolata

2009

573

Vincze Péter

Deme Tamás dr.

A kodályi zenei nevelés és a jazz a magyar zeneoktatásban 

2009

574

Viszt Viktor

Kárpáti György

Digitális televíziózás: a digitális átállás helyzetképe és kérdései 

2009

575

Vizi Zsuzsanna

Tordai Vilmos

A Magyar Katolikus Egyház munkája az alkoholizmus és más addikciók kezelésében

2009

576

Vörös Nádor

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

Gitár, lélek, keverőpult: Könnyűzenei stílusirányzatok kialakulása, jellemzőik és zenei nyelveik a XX. század második felében. Kommunikáció a szórakoztató zenében

2009

577

Wágner Zsanett

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A XXI. Század etikája a nyomtatott sajtó tükrében 

2009

578

Wencz Annamária

Csiffáry Tamás PhDr

XIX. Századi tudományos és szaklapok, különösképpen az Erdészeti Lapok élete Magyarországon

2009

579

Wencz Annamária

Tókos Katalin

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének problematikája, a munkanélküliség helyzete Magyarországon 

2009

580

Zágonyiné Balogh Zsuzsanna

Kárpáti György

A magyar elektronikus sajtó változásai: a hazai televíziózás kezdetétől napjainkig

2009

581

Zámbori Dóra

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Alternatív pedagógiai programok Magyarországon Pressley Ridge Program

2009

582

Zámolyi Csabáné

Tordainé Vida Katalin

Kell-e a szociálpedagógus az iskolának?:  az iskolai szociálpedagógiai tevékenység lehetőségei, formái, elmélete és gyakorlata

2009

583

Zimáné Doktorics Tímea

Hevér Zoltán

A rajzfilm, és ami mögötte van

2009

584

Zimáné Doktorics Tímea

Tókos Katalin

Teljesítményértékelés az Intrum Justitia tükrében

2009

585

Zimits Krisztina

Balogh Zoltán dr.

Veszélyeztetettség, deviancia, fiatalkorúak bűnözésének okai

2009

586

Zombori Éva

Hernádi Mária dr.

A férfi és nő szimbóluma a magyar népmesékben

2009

587

 

 

 

 

NÉV

KONZULENS NEVE

SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Albert Dóra

Tókos Katalin

Az Oktáv Továbbképző Központ felnőttképzési tevékenysége

2009

1

Alt Annamária

Tókos Katalin

Salgótarján felnőttképzésének és munkaerőpiacának kapcsolata: A munkaerőpiaci képzések elemzése Salgótarjánban

2009

2

Ando Krisztina

Hartl Mónika

Érsekújvár település fejlesztése

2009

3

Ando Krisztina

Hernádi Mária dr.

Együtt vagy egymás ellen?: nemek közti kommunikáció

2009

4

Andrekovics Tamás

Török Tamás

A magyar országgyűlési választási rendszer a reformok tükrében

2009

5

Annus Bernadett

Deme Tamás dr.

Molnár István és Timár Sándor szerepe a mai magyar tánckultúra alakulásában 

2009

6

Annus Bernadett

Hernádi Mária dr.

Színpad és néző közötti kommunikáció: A színházi kommunikáció alakulása a XIX: század végétől napjainkig

2009

7

Antal Zoltán 

Kárpáti György

Kommunikáció a szerepjátékban

2009

8

Antalicz Zsolt

Kárpáti György

Kultúrák különbsége egy sorozat és remake alapján

2009

9

Árpási Zsuzsanna Irén

Tókos Katalin

A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációja: Kiemelve a Közép-dunántúli és Fejér megyei területet

2009

10

Ártner Zsuzsa

Sz. Tóth János PhD

A képzés funkciói a börtönben

2009

11

Árva Mónika

Deme Tamás dr.

Mit ér az ember, ha művelődésszervező? A művelődésszervező társadalmi megítélése

2009

12

Árva Mónika

Pálfy G. István

Ne a televízió nevelje fel a gyereket! Az Országos Rádió és Televízió Testület tevékenysége a kiskorúak védelmében

2009

13

Aubéli Petra

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A Táti Általános Iskola történetének bemutatása, elemzése 1860-tól 2008-ig

2009

14

Bak Tímea

Tókos Katalin

Felnőttképzés és munkanélküliség kapcsolata Miskolcon: A városban élő munkanélküliek hátrányos helyzetének tükrében

2009

15

Bakay Klaudia

Jekkel László

Drogprevenciós stratégia kiépítésének lehetséges szempontrendszere egy közösség életében, gyakorlati megvalósulása egy középiskola megelőzési tervében

2009

16

Balásházy Viktória

Kárpáti György

Női műsorok, női műsorvezetők: A nők helyzetének bemutatása az elektronikus médiában 

2009

17

Balázs Krisztina

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés: Szabadidős foglalkozások szervezése egy általános iskola napközis otthonában

2009

18

Balázsová Georgina

Kárpát György

A női kommunikáció jellegzetességei a nyomtatott sajtó hasábjaiban 

2009

19

Ballabás Eszter

Kéri Teréz dr.

A gyermek helye a lakásban

2009

20

Ballon Viktor 

Pálfy István

A Magyar Vár Alapítvány külső kommunikációja

2009

21

Balogh Beatrice

Tárnok Attila dr.

A Viktoriánus kor angol és amerikai irodalmának nőalakjai

2009

22

Balogh Krisztina Mária

Homor Lajos

A Weboldal és a blog összehasonlítása

2009

23

Balogh Lilla

Benis Mária dr.

A gyermekkori agresszió sajátosságai

2009

24

Balogh Nóra

Trexler Krisztina

Az ifjúsági fesztivál turizmus jelentősége Budapest, Sziget fesztivál: A hazai Eurowoodstock

2009

25

Bánomy Ildikó

Kovács Ildikó; Tordai Vilmos

A művészetek és a szociális érzékenység: Az emberi nyomorúság ábrázolása a képzőművészetben

2009

26

Bárándi Zoltán 

Kiss Gábor

A Magyar Televízió története a kultúraközvetítés, technikai fejlődés, és társadalmi változások tükrében

2009

27

Baranyi Krisztina

Homor Lajos

Wikipédia, a szabad enciklopédia

2009

28

Baranyi Viktor

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A gyerekszegénység arcai

2009

29

Barcsai Nikolett Ilona 

Hartl Mónika

A Gilan Trading Kft. Marketing tevékenységének elemzése

2009

30

Barcsi Nikolett Ilona

Endrédiné Szabó Erika

A könyvtár szerepe a gyermek olvasóvá válásában

2009

31

Barta Péter Mihály

Hartl Mónika

Virtuális közösségek és a tanulás: Párhuzamos "világok", valóság és virtualitás

2009

32

Báti László Gábor

Balla Gergely

Hősök térben és időben: a hősideál vizuális megjelenítése a XX. Századi Magyarországon

2009

33

Báti László Gábor

Balla Gergely

Tű, festék, fájdalom 

2009

34

Bauer Zsuzsanna

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Gyermekotthon Tatán: A 2. számú lakásotthon lakóinak élete

2009

35

Beke Melinda Katalin

Hevér Zoltán

Szappanoperák világa: a Barátok közt szappanopera elemzése

2009

36

Beke Melinda Katalin

Győry Csaba

Az E-learning rendszer a Richter Gedeon NyRt-ben

2009

37

Békési Judit

Sz. Tóth János PhD

Művelődési lehetőségek idős korban: A magyar geroedukáció helyzete

2009

38

Benedek Bernadett

Hernádi Mária dr.

Képzőművészeti és szakrális vonatkozások, Hamvas Béla esszéiben

2009

39

Bernáth Szilvia

Kárpáti György

A kisebbségek szerepe és ábrázolása a médiában, az EU-ban

2009

40

Berta Enikő

Tölgyessy Zsuzsanna

A drámapedagógia használata és elterjedtsége az alsó tagozaton, Magyarországon

2009

41

Bicskei Zsuzsanna

Juhászné Bucsek Mária dr.

Szociális intézmény mentálhigiénés tevékenysége: Gyermekeink lelki egészsége

2009

42

Birkés Ferenc Roland

Cselényi István dr.

Materializmus, realizmus és az idealizmus elmélete

2009

43

Bócsik Ágnes

Kozma Gábor dr.

A negatív emberformáló folyamatok értelmezése, jelentkezése és az elkerülés eszközei a pedagógiai gyakorlatban

2009

44

Boda Rita Ágnes 

Kósa Éva dr.

A sorozat, mint napi rutin (A tévésorozatokkal kapcsolatos nézői szokások vizsgálata hazánkban)

2009

45

Bognár Melinda

Csiffáry Tamás PhDr

Meghatározó Irodalmi folyóiratok a kezdetektől a rendszerváltásig:1800-as évektől 1989-ig

2009

46

Bognár Melinda

Hevér Zoltán

Makk Károly filmrendező főbb filmjeinek hatása a magyar filmművészetre

2009

47

Bohák Enikő

Hartl Mónika

A rádió, mint marketingkommunikációs eszköz: A rádiós reklámok hatékonysága

2009

48

Bohák Enikő

Pálfy G. István

A magyar nyelvű rádiózás története Szlovákiában: a Pátria Rádió múltja és jelene.

2009

49

Bojczer Mónika

Hevér Zoltán

Rendezvény, mint marketing eszköz, bemutatása egy konkrét példán keresztül

2009

50

Bojczer Mónika

Hartl Mónika

Marketibgkommunikációs eszközök egy adott vállalat példáján: egy bevásárlóközpont bevezetése az adott régió sajátosságait figyelembe véve

2009

51

Boldog Rita

Hernádi Mária dr.

A gyermeki lélek fejlődése a mesék és a média tükrében (A magyar Népmesék bűvöletében)

2009

52

Bor Olivér

Radnóti László

A média hatása a fiatalkorúakra: a fiatalkori bűnözésre

2009

53

Bori András

Juhászné Bucsek Mária dr.

Gyermekvédelmi szakellátásban felnövő fiatalok nehézségei, esélyük a társadalomba való beilleszkedésre

2009

54

Borsodi Anett

Palovits Ildikó

Öngyilkosság: Öngyilkosság-megelőzés telekommunikáción keresztül - a telefonos lelkisegélynyújtók munkája

2009

55

Borsodi Mónika

Deme Tamás dr.

A bukovinai székelyek története és kultúrája Madéfalvától napjainkig

2009

56

Bóta Franciska

Hartl Mónika

A marketing eszközök megvalósulása a Budapesti Operettszínházban

2009

57

Botzheim György

Deme Tamás dr.

Testi-lelki fejlődés a mozgás által

2009

58

Bottyán Renáta

Balla Gergely

A gyermekrajzok érzelmi világa

2009

59

Bozori Ivett

Győry Csaba

Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ képzési kínálatának változásai, Határtalan felnőttképzés elnevezésű programja

2009

60

Bozori Ivett

Tóth Sándor

Az értékelvű újságírás szempontjai: Etika és sajtó

2009

61

Bőnisch Beáta

Wetzlné László Márta dr.

A cselekvőképességükben korlátozott, illetve cselekvőképtelen személyek érdekében végzett szociális munka sajátosságai - egy hivatásos gondnok szemével

2009

62

Bősz Erika

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Értelmileg sérült fiatalok napközi otthonos ellátása Esztergomban

2009

63

Brek Fruzsina

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A média közszereplőinek jogai

2009

64

Bulejka Zsuzsanna

Pápai Zsolt

Szőts István életműve és hatása az 1960-as évek magyar filmművészetére

2009

65

Bulejka Zsuzsanna

Speidl Zoltán

Magazin-ideálok: ideáltípusok a mai magyar vezető női és férfi magazinokban

2009

66

Buris Tímea

Hernádi Mária dr.

A fantasy irodalom hatása az ifjúságra

2009

67

Chmelik Dorottya

Hartl Mónika

Kikapcsolódás és egészségmegőrzés a gyógyturizmus tükrében: A wellness szakterületeinek bemutatása a Thermal Hotel Visegrád****superior szállodán kersztül

2009

68

Chmelik Dorottya

Hernádi Mária dr.

Papír a virtuális térben: -Nyomtatott sajtó vs. Online média- A Nők Lapja hetilap és a Nők Lapja C@fé online magazin összehasonlító elemzése

2009

69

Czakó Katalin

Hernádi Mária dr.

Kommunikációs zárlatok a párkapcsolatban

2009

70

Czicze Diána

Krafcsik Istvánné

Sikeres fejlesztési eljárások az iskolába lépés megkönnyítése érdekében 

2009

71

Czveiber Barbara

Hartl Mónika

Kortárs művészet színe - java

2009

72

Czveiber Barbara

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Szavak Nélkül - Kortárs táncértés a gyakorlatban

2009

73

Csauth Anita

Tóth Sándor

A női magazinok értékközvetítése az ezredforduló Magyarországán: mit olvasnak ma a nők?

2009

74

Csek Csaba

Pálfy G. István

Lelkiség és a testiség kérdése a média világában

2009

75

Csékei Katalin

Deme Tamás dr.

Eiltkultúra - tömegkultúra

2009

76

Csékei Katalin

Hernádi Mária dr.

A meggyőzés hibái

2009

77

Csendes Vivien

Tóth Sándor

A média hatása a gyermekekre: kisiskolások televíziózási szokásai

2009

78

Csepregi Mónika

Krafcsik Istvánné

Az önkéntes munka

2009

79

Cserhalmi Szilvia

Csiffáry Tamás PhDr

Esztergom története 1945-től 1956-ig

2009

80

Csobán Katalin

Semsey András dr.

Egészségnevelés: Az általános iskoláskorú gyermekek egészséges táplálkozása

2009

81

Csonka Elvira

Jekkel László

Fiatalok ismerkedési helyeinek változásai az elmúlt 100 év távlatában

2009

82

Csontos József Gyuláné

Benis Mária dr.

Szenvedélybetegségek prevenciós lehetőségei

2009

83

Csontos Sandra

Tókos Katalin

A továbbtanulást befolyásoló tényezők

2009

84

Csuth Szilvia Judit

Almásy Gyula dr.

A Világjáró Magazin hét éves történetének bemutatása a kezdetektől napjainkig

2009

85

Csuth Szilvia Judit

Almásy Gyula dr.

A Világjáró Magazin, mint kulturális termék, létrehozásának és fennmaradásának feltételei és lehetőségei 

2009

86

Dandó Ákos

Tókos Katalin

Iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők motivációs vizsgálata

2009

87

Dani Krisztina

Balogh Zoltán dr.

A gyámhivatal felelőssége: Sorsokról való döntéshozatal 

2009

88

Daróci Attila

Németh Miklós Attila

A háttérrádiózás oka és hatásai

2009

89

Daróci Attila

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Népi fajátékok és továbbélésük 

2009

90

Dávid Gábor

Benis Mária dr.

Drogfogyasztási szokások felmérése serdülőkorban

2009

91

Dávid Nikolett

Kósa Éva dr.

A média hatása a gyermekekre: A médiafogyasztás és a szülői mediáció szerepe kisiskolások példaképválasztásában

2009

92

Dávid Nóra

Tordai Vilmos

Bűnmegelőzés: vagy, hogy alakul a helyzet, ha valami nem mérhető?

2009

93

Deicsics Alexandra

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A XVII. Kerületi Bokréta Lakásotthon belső élete

2009

94

Deszpoth Gábor

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A családon belüli erőszak rendőri szemmel

2009

95

Dicsné Babai Karolina Virág

Balla Gergely

Bábjáték óvodáskortól kisiskoláskorig

2009

96

Dikácz Andrea

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A japán és a magyar kultúra összehasonlítása

2009

97

Dikáczová Monika

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

Névadási szokások, névdivat lakóhelyemen, Ipolyszalkán a római katolikus anyakönyvek alapján

2009

98

Dobóczki Judit

Kovács Éva

A média hatása a gyermekekre 

2009

99

Dobóczki Judit

Körtvélyessy Zsolt

Színészet a rendszerváltás előtt és ezt követően egy élettörténeten keresztül bemutatva

2009

100

Dóczi Tamás

Kárpáti György

A magyar zenei televíziós csatornák összehasonlító elemzése

2009

101

Dojcsán Mária

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Prevenciós lehetőségek az idősellátásban

2009

102

Dombai Ágnes

Magyar György dr.

Az általános iskolák kirándulásának jelentősége és szerepe

2009

103

Dombai Kata

Hunyadi Balázs

A környezetismeret oktatása projekt-módszerrel

2009

104

Dombi Kinga Márta

Benis Mária dr.

Az agresszív viselkedés vizsgálata gyermekotthonban

2009

105

Domján Ibolya

Cselényi István dr.

A születés és annak egyéni, társadalmi vonatkozásai

2009

106

Dömök Viktória

Kiss Gábor

Az egynyelvű szótárkiadás rendszerváltás utáni alakulása a Tinta Könyvkiadó példáján keresztül

2009

107

Dömök Viktória

Vincze Kinga

Település marketing és az önkormányzat kommunikációja Újbudán

2009

108

Drahos Tamás

Hartl Mónika

Desztináció menedzsment

2009

109

Drexler Brigitta

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Olvasóvá nevelés a XXI. században

2009

110

Dudik Diana

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A meggyőzés kommunikációja: Hogyan és milyen módon próbálnak bennünket befolyásolni?

2009

111

Dudik Diana

Pápai Zsolt

Drakula: A karakter a történelemben, a regényben és a filmekben

2009

112

Dudinszkyné Varga Zsuzsanna

Tordainé Vida Katalin

A szárba szökkenő kalász: A gödi Búzaszem Iskola és az ottani szülői elégedettségvizsgálat szociálpedagógiai aspektusainak bemutatása

2009

113

Dzurek Alajos István

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A gyermekvédelmi szabályozás hatékonyságának vizsgálata

2009

114

Egri Gáborné

Juhászné Bucsek Mária dr.

Önkéntesek a szociális ellátásban 

2009

115

Ekési Katalin

Győry Csaba

A tatabányai Közművelődés Háza fejlődési koncepcióinak bemutatása, az alakulástól egészen napjainkig

2009

116

Ekési Katalin

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

A felsőgallai római katolikusok keresztnévadási szokásai 1742-től 2006-ig

2009

117

Éliás Ádám

Ruppert István dr. 

Barokk zenei kommunikáció 

2009

118

Fábry Krisztina

Hevér Zoltán

A televízió kisgyermekekre gyakorolt hatása

2009

119

Fábry Krisztina

Morvainé Nagy Mária

A kismamák művelődési lehetőségei

2009

120

Farkas Andrea Heléna

Csiffáry Tamás PhDr

Fasiszta ideológia és kommunikáció a propaganda szolgálatában

2009

121

Farkas Andrea Heléna

Győry Csaba

Képzés a rácsok mögött- Felnőttoktatás a Pálhalmi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kapuin belül

2009

122

Farkas Beatrix Andrea

Hevér Zoltán

Segítő média: a családon belüli erőszak és a sajtó

2009

123

Farkas Beatrix Andrea

Deme Tamás dr.

Időskorúak gondozása Magyarországon 

2009

124

Farkas Erzsébet

Balogh Zoltán dr.

Nevelőszülői gondozás, helyettes szülői gondozás, az ellátási forma előnyei és nehézségei

2009

125

Fazekas Éva

Tókos Katalin

A konstruktivizmus fellelhető nyomai az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban, az andragógusok módszertanában

2009

126

Fazekas Kata

Hevér Zoltán

Dobozos fröccs marketing elemzése, marketing terve

2009

127

Fazekas Réka

Csiffáry Tamás PhDr

A magyar sajtó története a brit újságírói hagyományok fényében (1867-1918)

2009

128

Fedasz Lászlóné

Juhászné Bucsek Mária dr.

Vallási (kis) közösségek bemutatása: A Katolikus Egyház közösségei

2009

129

Fehér Enikő

Ratimovszky Kornélia dr.

Televízió nézési szokások és az agresszió

2009

130

Fehér Szilvia

Balla Gergely

A Zwack Unicum plakátja

2009

131

Fehér Szilvia

Seres Zsuzsanna dr.

A kulturális fesztiválok szerepe a turizmusban: a Nemzeti Vágta, mint országimázs fesztivál

2009

132

Fejes Adrienn

Semsey András dr.

Egészséges életmódra nevelés: Ha a gyermek cukorbeteg

2009

133

Fejes Melinda

Krafcsik Istvánné

Autistaként felnőni: Az autizmussal élő gyermekek intézményes nevelésének lehetőségei hazánkban

2009

134

Fekete Zsolt

Ratimovszky Kornélia dr.

Az agresszív viselkedés sajátosságai kisgyerekkorban

2009

135

Feketéné Kósa Annamária

Cselényi István dr.

Az egyház és a keresztény hit szerepe a szociális munkában

2009

136

Fésűs Péter

Juhászné Bucsek Mária dr.

Vallási kisközösségek bemutatása, működése tevékenysége

2009

137

Findt Gitta Margit

Tókos Katalin

Felnőttoktatói szerepek

2009

138

Findt Gitta Margit

Palovits Ildikó

A szépség, mint a nem verbális kommunikáció eszköze

2009

139

Fliszár Éva 

Hernádi Mária dr.

Ottlik Géza: Iskola a Határon

2009

140

Fodor Gábor

Hevér Zoltán

Médiumok Miskolcon: a Miskolc TV bemutatása

2009

141

Fodor Tünde

Hartl Mónika

Fesztiválok és rendezvények idegenforgalmi szempontú elemzése: Sziget Fesztivál

2009

142

Fövenyessy Petra

Lakner Zoltán

Népesedés és család. Szerepek és változások. A modernizációs folyamatokkal összefüggő családi és népesedési folyamatok elemzése

2009

143

Fritz Tibor

Hartl Mónika

Milyen a mi autónk? A magyar autópiac története és jelenlegi helyzete. Fogyasztói szokások és változó trendek a piacon

2009

144

Fritz Tibor

Pálfy G. István

A politika megjelenése a televízióban: A politika mediatizálódása és a televíziós hírverseny

2009

145

Frunyó Tímea

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Televíziós korhatár szabályozások Magyarországon

2009

146

Fuszanecker Kinga

Juhászné Bucsek Mária dr.

Egyes felnőttkori veszteségek és kezelésük: Kutatás a 45 és afölötti korosztályoknál, hogy miként vélekednek a gyermek(ek) családi fészekből való "kirepüléséről", az öregedésről és a halálról

2009

147

Für Dávid Gábor

Tókos Katalin

Az animációs tevékenység lehetőségei egy filmklub tükrében

2009

148

Für Dávid Gábor

Homor Lajos

Hálózati kommunikációs rendszerek és a hálózati kommunikáció: a MikroTik OS, mint hálózati kommunikációs operációs rendszer

2009

149

Gál Georgina

Andok Mónika PhD

Üzletasszonyok kontra üzletemberek

2009

150

Galči Andrea

Jekkel László

Meddőséghez vezető lelki eredetű problémák: Lelki tényezők szerepe a meddőség kialakulásánál a fiatalok megítélése alapján

2009

151

Galvács Renáta

Krafcsik Istvánné

A XXI. Századi család és családgondozás

2009

152

Garamvölgyi Gál

Győry Csaba

Egy új pedagógiai, nevelési módszer bemutatása és alkalmazása

2009

153

Garamvölgyi Gál

Pálfy G. István

A televízió hatása a gyermekekre

2009

154

Gartai Boglárka

Sz. Tóth János PhD

Amerikában élő magyarok művelődési lehetőségei (nemzeti identitásuk, hagyományuk megőrzésének lehetőségei, beilleszkedési folyamatok)

2009

155

Gartai Boglárka

Pálfy G. István

Nemzeti közszolgálat a Duna televízióban

2009

156

Gáspár Anna

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Manipuláció a mobilreklámokban

2009

157

Gazdagné Kurmann Julianna

Csordás Eörs DDr.PhD

Magyariskola a Pazmaneumban: a Bécsi Pazmaneum Nyelvgyakorló Egyesületének története és munkássága

2009

158

Gazdagné Kurmann Julianna

Győry Csaba

A Gerenday család kultúra és társadalominformáló szerepe a XIX. Századtól napjainkig

2009

159

Gedő Eszter

Tóth Sándor

A propaganda és a szocialista nőkép az Asszonyokban és a Nők Lapjában, 1945-1965

2009

160

Gémes Mariann

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Az egészségnevelés lehetőségei a drogfüggő fiatalok körében

2009

161

Gergely Csilla Edina

Farkas Edit Ilona

Egyházi élet a köztelevízióban: Vallási műsorok a magyar közszolgálati televíziókban, rendszerváltástól napjainkig

2009

162

Gerstmayer Dóra

Pálfy G. István

Híradók tükre: a kereskedelmi és közszolgálati csatornák híradóinak összehasonlító vizsgálata

2009

163

Gerstmayer Dóra

Hartl Mónika

Bor és marketing: a bormarketing művészete

2009

164

Goldschmidt Éva

Hernádi Mária dr.

Kommunikációs stratégiák és dialógusformák Kosztolányi Dezső novelláiban

2009

165

Goldschmidt Éva

Klinger Lőrincné

Identitástudat és hagyományőrzés Tarjánban: Egy magyarországi német nemzetiségi település a múlt és jelen tükrében

2009

166

Gonda Mariann

Juhász Márta

Auserschulische Lernorte

2009

167

Göbharter Eszter

Tölyessy Zsuzsanna dr.

Megélt történelem, Csolnok a II. világháborúban 1944-45

2009

168

Gönczy Katalin

Tókos Katalin

Esztergom felnőttoktatása, képzési lehetőségek: A város lakosságának viszonya az élethosszig tartó tanuláshoz

2009

169

Grőbl Krisztina Anett

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

Zenei élet, zenei hagyományok Táton

2009

170

Guba Bernadett

Hartl Mónika

"Vár a Jászság..." Turisztikai térségfejlesztés a Jászságban és Jászszentandráson

2009

171

Guba Bernadett

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

mozgásterápiákkal az iskolai sikerekért (Alapozó Terápia, Ayres, HRG)

2009

172

Guba Mónika Judit

Balogh Zoltán dr.

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott: A gyermekbántalmazásról

2009

173

Gulyás Szabina

Lakner Zoltán

Örökbefogadás

2009

174

Gyimesi Gabriella

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A családon belüli erőszak jogi szankcionálásának eszközei: Feleségbántalmazás

2009

175

Gyimóthyné Kincses Marietta

Tordai Vilmos

Az újjászerveződő egyházi rendek szociális tevékenysége

2009

176

Gyulavári Máté

Danczi Csaba Dr.

Reklámpszichológia: autó reklámom 

2009

177

Gyulavári Máté

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Reklám és szemiotika: mi van a képeslap mögött?

2009

178

Gyuricza Zsuzsanna

Krafcsik Istvánné

Szenzoros integrációs terápia a bölcsödében

2009

179

Hajdú Patrícia Ilona

Kéri Teréz dr.

A nők jelenléte a felnőttképzésben ma: Esélyek - esélytelenségek

2009

180

Hajós Margit

Hartl Mónika

A Dunakanyar kapujában- Pilismarót turizmusa

2009

181

Hajós Margit

Hernádi Mária dr.

A mese kommunikatív világa és szereplőinek funkcióváltásai Grimmék és Lázár Ervin műveiben

2009

182

Halászné Maczelka Zsuzsanna

Tordainé Vida Katalin

Szociális és gyermekvédelmi ellátások a Budapest II. Kerületi Önkormányzatának gyakorlatában 

2009

183

Hanis Melinda

Győry Csaba

A ,,Vasutas" múltja és jelene: a győri (VOKE) Arany János Művelődési Ház rendszerváltás előtti és azt követő működésének bemutatása, összehasonlító elemzése

2009

184

Hanis Melinda

Deésy György

Kisalföld-"A család napilapja": Győr-Moson-Sopron megye regionális napilapjának elemző bemutatása az 1990-es évektől napjainkig, sajátos vonásainak kiemelésével

2009

185

Hanzel Marianna

Győry Csaba

A Magyar Telekom Rt. Szervezeti kultúrájának elemzése

2009

186

Harangozó Laura

Pápai Zsolt

Expresszionizmus a kortárs hollywoodi filmművészetben

2009

187

Harangozó Laura

Palovits Ildikó

Titokzatos szerelmi nyelvek a XVIII-XIX. Századi magyar arisztokraták körében

2009

188

Harmos Zsuzsanna 

Czirják Pál

Szenvedélyek labirintusa: Változatok a nemi identitásra Pedro Almodóvar filmjeiben

2009

189

Harmos Zsuzsanna 

Pálfy G. István

A magyar szinkron

2009

190

Haspel Gergő

Benis Mária dr.

Gyermekvédelmi rendszer bemutatása és a családon belüli erőszak

2009

191

Hegedűs Beáta

Hernádi Mária dr.

Szabó Magda: a Danaida című regényének elemzése Eric Berne tranzakcionális analízise alapján

2009

192

Hegedűs Dóra

Deme Tamás dr.

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok felnőttképzésének összehasonlítása

2009

193

Hegedűs Dóra

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A munkahelyi kommunikáció

2009

194

Hegyi Gábor

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Palliatív ellátásban részesülő betegekkel végzendő szociális munka

2009

195

Herdt Éva

Varga Győző dr.

Bioetikai kérdések a fiatalok körében

2009

196

Hermann Gábor

Hernádi Mária dr.

Kommunikációs stratégiák Ady Endre költészetében: a "szerző-mű-befogadó" kapcsolat lírájában

2009

197

Hertlikné Páldi Anikó

Juhászné Bucsek Mária dr.

Családi életre nevelés a boldogabb családokért

2009

198

Hetves Bianka

Deme Tamás dr.

A lengyel-magyar barátság története és kultúrája

2009

199

Hetves Bianka

Deme Tamás dr.

Az 1956-os forradalom lengyel-magyar kapcsolatai a sajtó és az irodalom tükrében 

2009

200

Hlatkyné Szabadfi Erika

Benis Mária dr.

A gyermekbántalmazás kezelésének hatósági (gyermekvédelmi) eszközei

2009

201

Hlavaty Tamás

Kárpáti György

Vizualitás a képernyőn: A klipművészet öt forradalmára

2009

202

Hományi-Tímár Krisztina

Juhászné Bucsek Mária dr.

Idősellátás házi jelzőrendszerrel

2009

203

Homolya Péter 

Deésy György

Marketing az Árkád Győrben

2009

204

Homolya Péter 

Bana József

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2009

205

Horváth  András

Homor Lajos

Szociális intézmények informatikai eszközeinek és jártasságának felmérése: Kérdőíves kutatás

2009

206

Horváth Csilla

Csiffáry Tamás PhDr

Az Oroszlányi Televízió története:1984-2007

2009

207

Horváth Csilla

Földi Józsefné

A közoktatás és a közművelődés múltja és jelene Oroszlányon 

2009

208

Horváth Réka

Deme Tamás dr.

A vizuális nevelés fontosságának bemutatása a dorogi Városi Diák Képzőművészkör tükrében

2009

209

Horváth Réka

Deme Tamás dr.

A média hatása a huszonévesek kommunikációjára

2009

210

Horváth Zoltánné

Juhászné Bucsek Mária dr.

Nevelőszülői gondozás, helyettes szülő gondozás, az ellátási forma előnyei és nehézségei: Gondozásba kerülés, a családban való gondozás fontossága

2009

211

Horváth Zsófia

Deme Tamás dr.

Népszokások és közösségek: Van-e népszokás közösség nélkül, és van-e közösség szokás nélkül

2009

212

Hruby Ottó

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A fiatalkorúak és gyermekkorúak bűnözése, a megelőzési rendszer bemutatása, hatékonysága

2009

213

Hum Anikó

Fábián Katalin

Bankok, hitelek általi peremhelyzetre kerülés: Eladósodás, hitelspirál

2009

214

Huszár Zsuzsa

Pápai Zsolt

Az európai modern Film hatása a ' 60-as, ' 70-es évek Hollywoodjára

2009

215

Huszár Zsuzsanna

Aczél Petra dr.

A meggyőzés szerepe és eszközei a tömegkommunikációban, a Mónika-show tükrében

2009

216

Hutera Erzsébet

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés: szabadidős foglalkozások szervezése egy általános iskola napközi otthonában

2009

217

Imre Amanda

Wetzlné László Márta dr.

Fiatalkorú Bűnelkövetők

2009

218

Ivanics Adrienn

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Agresszió a médiában: Egy kitüntetett médium, a televízió

2009

219

Ivanics Zsuzsanna

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A szociálpedagógus lehetőségei az idősellátásban

2009

220

Jakab Zsuzsanna

Hortobágyi Antalné

A testnevelés, a sport, a mozgás társadalmi megítélése, a tanító személyisége

2009

221

Jakus Zsuzsanna

Szabó Mónika

Nagykövesd élete a népszokások tükrében

2009

222

Janovichné Fetter Gizella

Cselényi István dr.

A vallás és az idősek kapcsolata, Az Egyház az idősellátásban

2009

223

Jávor Szilvia

Hernádi Mária dr.

A monológ, mint műfajalakító tényező Janikovszky Éva műveiben

2009

224

Joó Istvánné

Tordainé Vida Katalin

Családdal a kisgyermekekért: Bölcsődei ellátás a változások tükrében

2009

225

Józsa Kitti Andrea

Hernádi Mária dr.

A 70-es évek társadalmi viszonyainak megjelenítése Lázár Ervin regényeiben

2009

226

Juhász Nikolett

Győry Csaba

Magyarország és Németország felnőttképzésének összehasonlítása, kiemelten a népfőiskolák

2009

227

Juhász Nikolett

Palovits Ildikó

Hírműsorok összehasonlítása

2009

228

Kacsó Berta

Pagács Ilona dr.

Vállalati kommunikáció Magyarország legnagyobb mobilszolgáltatójánál

2009

229

Kacsó Berta

Solymár Péter Tamás

Ifjúsági találkozók az ökumenizmus jegyében

2009

230

Kalácskáné Boros Hajnal

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A kemenci Lakásotthon: élet a lakásotthonban

2009

231

Kálmán Réka 

Juhászné Bucsek Mária dr.

A foglalkoztatás jelentősége idős korban

2009

232

Kanalovics Dóra

Csiffáry Tamás PhDr

A Fejér megyei nyomtatott sajtó története, különös tekintettel a Fejér megyei hírlap története

2009

233

Kanalovics Dóra

Bányai Balázs 

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és az ott élt Károlyiak története

2009

234

Kanyó Karolina

Hunyadi Balázs

Nógrád megye helyzete hazánk régiói között

2009

235

Kaszás Mátyás

Deme Tamás dr.

Az alternatív pedagógia megjelenése: A Montessori rendszer felnőttképzése

2009

236

Kaszás Mátyás

Pálfy G. István

A televíziós manipuláció: Reklám és Politika

2009

237

Kelemen Alíz

Balla Gergely

A giccs: a giccs szerepe a művészetben és a társadalomban 

2009

238

Kenderesy Anikó

Palovits Ildikó

Katonai hírközlés: katonai kommunikáció

2009

239

Kenderesy Anikó

Szendi Gábor

Hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat? (A nejlonszatyor környezetre gyakorolt hatása, életmód és szokásrendszer változásának szükségessége)

2009

240

Kentzler Tamás

Hartl Mónika

Csolnok község története, a település jelene, jelenlegi helyzete, településfejlesztési lehetőségek

2009

241

Kentzler Tamás

Pálfy G. István

A televízióban látható reklámok fejlődéstörténete, megjelenése, valamint a gyermekekre és a felnőttekre gyakorolt hatása

2009

242

Kerékgyártó Klára

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei

2009

243

Keresztes Gabriella

Czirják Pál

A nemek harca Alfred Hitchcock filmjeiben

2009

244

Keresztes Gabriella

Pálfy G. István

A nőket célzó magyar nyelvű TV-reklámok

2009

245

Keszthelyi Renáta

Kiss Gábor

Nemek közötti egyenlőség Magyarországon: az uniós elv érvényesülése és kommunikációja a magyar közéletben

2009

246

Keszthelyi Renáta

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Család vagy karrier? Nők helyzete a családban és a munkaerőpiacon a rendszerváltás előtt és után

2009

247

Keve Gábor Attila

Kárpáti György

Kvíz Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig:"Kvízschowparádé"

2009

248

Kicsindi Katalin

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A szlovák és a magyar gyermekvédelmi rendszer összehasonlítása

2009

249

Kindler Andrea

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Tata Város Gyámhivatala a gyámhatósági feladatok és hatáskörök tükrében

2009

250

Királyné Kiss Éva

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A gyermekvédelem rendszere alapellátás a Budapest XVI. Kerületében  szociálpedagógus szemmel

2009

251

Kiss Dániel

Trexler Krisztina

Turizmusfejlesztési koncepció Siófokon: Az idegenforgalom szerepe, helyzete Siófokon

2009

252

Kiss Dániel

Farkas Edit Ilona

Advergaming

2009

253

Kiss Melinda

Kárpáti György

A hírműfaj változása a rendszerváltás utáni magyar médiában

2009

254

Kissné Zsigmond Éva

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

A házi segítségnyújtás és az otthoni szakápolás bemutatása a szociális ellátórendszerben (Egy intézményen belüli szociálpedagógus szemszögéből)

2009

255

Kissné Zsilyák Szilvia

Juhászné Bucsek Mária dr.

A néptánc szerepe a közösségfejlesztésben

2009

256

Klár Bence

Trexler Krisztina

Turizmusfejlesztési koncepció a XXII. kerületben

2009

257

Klinger Zsolt

Cselényi István dr.

A vallásos nevelés hatása a személyiség fejlődésre

2009

258

Knáb Attiláné

Tordai Vilmos

Az esztergomi Szent Adalbert Központ

2009

259

Kochnyák Hajnalka

Semsey András dr.

Szociális szolgáltatások Magyarországon (különös tekintettel a módszertani feladatokra)

2009

260

Kohán Judit

Czirják Pál

David Lynch szimbólumvilág

2009

261

Kohán Judit

Pálfy G. István

Koncentrikus koncentráció: A Kaukázus zenekar

2009

262

Kókai Barbara

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A reklámszakma adu ászai: a gyerekek

2009

263

Kókainé Szigeti Andrea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Az önkormányzatok szociális feladatai: Solymár Nagyközség Önkormányzat szociális ellátási feladatai a pénzbeli ellátások tükrében

2009

264

Kollár Lívia

Tóth Sándor

Szímő közösség településkutatása

2009

265

Kollár Lívia

Palovits Ildikó

,,Nicsak, ki beszél!" Csecsemőkommunikáció

2009

266

Kolozsvári Csenge

Deme Tamás dr.

Az értelmiség társadalmi jelentősége

2009

267

Koltai József

Ratimovszky Kornélia dr.

Gyermeki gondolkodás: A gyermek gondolkodásának fejlődése

2009

268

Komeiner Adrienn

Homor Lajos

A weblap, blog és chat használata

2009

269

Komoróczy Kitti

Csiffáry Tamás PhDr

A balassagyarmati nyomtatott sajtó története a rendszerváltás hajnalától napjainkig: jelen állapotok  múlt tükrében

2009

270

Komoróczy Kitti

Győry Csaba

A balassagyarmati Madách Filmszínház története: A mozik globális válságának kihatása a balassagyarmati mozira

2009

271

Koós Krisztián 

Kárpát György

A közszolgálatiság változásának hatása a Magyar Rádió működésére: betekintés a Petőfi Rádió átalakulásába

2009

272

Kora Szilvia

Balla Gergely

A művészeti és a reklámelemek ütköztetése a magyar reklámplakátokon a XIX.-XXI.századig

2009

273

Kora Szilvia

Dudás Anikó dr. 

A könyvillusztráció technikai fejlődése a XIX.-XX. Században

2009

274

Korbuly Fanni

Tókos Katalin

A felnőttoktatói szerep értelmezése és jelentősége

2009

275

Kormos Nikolett

Pápai Zsolt

Fábri Zoltán művészete: hősök, konfliktusok

2009

276

Kormos Nikolett

Aczél Petra dr.

Valóságreprezentáció a médiában

2009

277

Kósa Krisztina

Sz. Tóth János PhD

Keith Haring…egy kiállítás, és ami mögötte van…

2009

278

Kovács Ágnes 

Győry Csaba

A szentendrei Vajda Lajos Stúdió: Szakdolgozat egy egyedülálló művészeti csoportosulás élettörténetéről, művészetéről, filozófiájáról és kultúrpolitikai harcairól

2009

279

Kovács Ágnes 

Hernádi Mária dr.

Szavak nélkül- a lovak nyelvén: Szakdolgozat a lovak kommunikációjáról, a ló és az ember közötti kommunikációs formákról

2009

280

Kovács Anett

Radnóti László

A kommunikátor személyiségének hatása: elmélet és gyakorlat a mindennapokban 

2009

281

Kovács Balázs

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Hazai alkoholhirdetések

2009

282

Kovács Bernadett

Tóth Sándor

Boldog Özséb és a Pálos Rend

2009

283

Kovács Bernadett

Hartl Mónika

Felvidéki magyar oktatásügy a szlovák nacionalizmus szorításában

2009

284

Kovács Edit

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

A szeghalmi szociális ellátás az idősgondozás területén

2009

285

Kovács Fruzsina

Cselényi István dr.

A lovagrendek segítő tevékenysége, szerepe a múltban és napjainkban 

2009

286

Kovács Gabriella

Hevér Zoltán

Reklám a tévé ellen: az ORTT figyelmeztető reklámjai a gyermekek televíziózásával kapcsolatban

2009

287

Kovács Gabriella

Seres Zsuzsanna dr.

Egy város három néven: A közművelődés szerepváltásai és jelenlegi helyzete

2009

288

Kovács Györgyi

Balogh Zoltán dr.

A gyermekbántalmazás

2009

289

Kovács Karolina

Tordai Vilmos

Külföldiek Szlovákiában

2009

290

Kovács Renáta

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A Lépésről lépésre Program az Esztergom-kertvárosi Arany János Általános Iskolában

2009

291

Kovács Renáta

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Munkahelyi stressz vizsgálata: Magyar Suzuki Lökhárító Üzemének bemutatásával

2009

292

Kovács Rita

Tókos Katalin

Pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézségei Magyarországon: Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete

2009

293

Kovács Rozália

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

Az élethosszig tartó tanulásról

2009

294

Kovács Rozália

Hernádi Mária dr.

Hiszem, ha látom: hitelesség és színlelés esetei a testmozgások kommunikációjában

2009

295

Kovács Tamás

Sz. Tóth János PhD

Irány Európa? A szlovákiai magyar kisebbségben élő fiatalok lehetőségei

2009

296

Környeiné Schlág Erika dr. 

Hernádi Mária dr.

Az Újhold Folyóirat és Évkönyv története a történelmi változások tükrében

2009

297

Környeiné Schlág Erika dr. 

Győry Csaba

A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola felnőttoktatása a magyarországi változások tükrében

2009

298

Kőrösi Gábor

Homor Lajos

A marketing evolúciója: alternatív reklámozási módszerek megjelenése, különös tekintettel az internetre, a gerilla-és a vírusmarketingre

2009

299

Kőrösi Gábor

Cselényi István dr.

Hiedelmek, babonák, vallásosság megjelenése a magyar nép életében a honfoglalás korától napjainkig

2009

300

Kraszlán Réka

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

Hangszerem a cselló

2009

301

Krasznai Ágnes

Ratimovszky Kornélia dr.

Erőszak a családban és a családvédelem

2009

302

Krátki Dóra Edit

Magyar György dr.

A Süttői Nemzetiségi Általános Iskola testnevelés-és sporttörténete

2009

303

Kristóf János

Lakner Zoltán

A család és a családi szerepek változásai

2009

304

Krivánszki Anett

Balla Gergely

"Az érzés, amit nem vethetsz le", avagy a nonverbális kommunikáció és a tetoválás kapcsolata

2009

305

Krizbacher Zsófia

Cselényi István dr.

Valláslélektan: A lelkipásztori pszichológia

2009

306

Laczkó Adrienn

Tordai Vilmos

Szociális ellátások változása Dorogon

2009

307

Laki Dalibor

Pálfy G. István

Az animációs filmek kommunikációja

2009

308

Lannert Eszter

Sz. Tóth János PhD

Idegennyelv - tanulás felnőttkorban

2009

309

László János

Semsey András dr.

A részképesség - zavarok késői korrekciója

2009

310

Lauda Zoltán

Hevér Zoltán

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság PR tevékenysége

2009

311

Lauda Zoltán

Hartl Mónika

Az erőszak megjelenése a televíziós politikai reklámokban: a kezdetektől 2004-ig

2009

312

Lechner Gábor

Pál Lenke

Könyv és kultúra ma Magyarországon. Guttenbergből Neumannba - a könyvtárban is?

2009

313

Lechner Gábor

Vereczkei Zoltán 

A magyar nyomtatott sajtó helyzete az ezredfordulón 

2009

314

Lécz Ibolya 

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

A romániai Szalacs község ragadványneveinek vizsgálata

2009

315

Lendvai Lilla

Hunyadi Balázs

A cigányság integrációja Magyarországon

2009

316

Lepkó Márta Éva

Balogh Zoltán dr.

A  szociális ellátórendszer bemutatása Tatabánya településen: Az ellátórendszer hiányosságai és fejlesztési lehetőségei

2009

317

Lévai Zsuzsa

Czirják Pál

A horrorfilmek "sztárjai": Szervezett és szervezetlen sorozatgyilkosok

2009

318

Lévai Zsuzsa

Buda János

Szentendre és környéke nyomtatott sajtóinak elemző bemutatása

2009

319

Liess Mónika

Palovits Ildikó

Csecsemőkommunikáció

2009

320

Lőbel Ildikó

Balla Gergely

Adott tájegység népművészete

2009

321

Ludvig Elvira

Juhász Márta

A magyarországi németek betelepítése a 18. században

2009

322

Lukács Mónika

Lakner Zoltán

Szociális szolgáltatások működése helyi  szinten (Pilisvörösvár)

2009

323

Lukács Zsófia

Horváthné Farkas Éva dr.

Petrik József, a szlovák nemzetiségi lét meghatározó egyénisége szülőfalumban

2009

324

Maczkó Éva

Kárpáti György

Az egészségtudatos életmód térhódítása, prezentálása napjainkban, az audiovizuális elektronikus média tömegkommunikációs műsorainak szemléletében 

2009

325

Madaras Balázs

Balla Gergely

Digitális hatalomátvétel: a digitális képrögzítés térnyerése és hatásai

2009

326

Madaras Balázs

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A parasztbútor régen és ma: A magyar népi bútorok és jelenlétük napjaink lakáskultúrájában

2009

327

Madarász Tünde

Kárpáti György

Kistérségi kommunikáció: az Ister-Granum Euro Régió Kulturális helyzete

2009

328

Madarász Tünde

Hartl Mónika

Ister-Granum Eurorégió turisztikai helyzete Magyarországon 

2009

329

Mag Anita

Hunyadi Balázs

Idegenforgalom helye és szerepe Dunaalmás jelenében és jövőjében

2009

330

Maglódi Melinda

Cselényi István dr.

Elítéltek reszocializációs nevelése szociálpedagógiai szemszögből

2009

331

Majoros Dalma  Anett

Tókos Katalin

A felnőttoktatói szerep értelmezése: Milyen a jó felnőttoktató?

2009

332

Majoros Dávid

Hunyadi Balázs

Nógrád megye gazdasági és társadalmi változásai a rendszerváltás tükrében

2009

333

Makkai Gergő

Trexler Krisztina

A Bodrogköz turizmusfejlesztési stratégiája

2009

334

Makkai Viktor

Hevér Zoltán

Háború élőben

2009

335

Makkai Viktor

Seres Zsuzsanna dr.

Esettanulmány a Duna Karneválról

2009

336

Márkosi Béla

Ratimovszky Kornélia dr.

Veszteségek kezelése

2009

337

Márkus Beáta

Andok Mónika PhD

A Top Shop telekommunikációs meggyőző kommunikáció hatásmechanizmusának bemutatása, elemzése, értékelése

2009

338

Marosújvári Csabáné

Balogh Zoltán dr.

Az egészségügyi és szociális bizottság szerepe Dorog város egészségügyi és szociális ellátórendszerében

2009

339

Mátrai Ágnes

Semsey András dr.

Speciális szükségletű gyerekek és fiatalok: Fogyatékosügy napjainkban

2009

340

Mátyus Krisztina

Kósa Éva dr.

A közvetett és közvetlen kommunikáció hatékonysága az óvodás korú gyermekeknél

2009

341

Meiczinger Viktor

Szabó Sóki Andrea

A Rutin-OKT Kft szervezésében bonyolított könnyű-nehézgépkezelő szakmai képzés vizsgálata

2009

342

Meiczinger Viktor

Palovits Ildikó

Mesterséges valóság: A televíziós show műsorok világa

2009

343

Meixner Mónika

Müller Márta dr. 

Fremdsprachenunterricht in Bayern 

2009

344

Mentes Szilvia

Kárpáti György

Közszolgálati tartalom-megjelenés a televíziókban

2009

345

Mester Dóra

Speidl Zoltán

Az öszödi beszéd és utóélete (Gyurcsány Ferenc balatonőszödi beszédének megjelenése a hazai nyomtatott sajtóban)

2009

346

Mészáros Anna Róza

Farkas Edit Ilona

A fényképész és kora: A fényképész társadalmi helyzete az 1930-as és ' 70-es évek között Jánoshalmán

2009

347

Mészáros Szilvia

Cselényi István dr.

A Kálozi Református Egyházközség ifjúsági munkái: a református ifjúsági munka fontossága

2009

348

Mészáros Szilvia

Szabó Éva Hermina

Közművelődési intézmények létjogosultsága a falvakban: Káloz község közművelődési intézményrendszerének bemutatása 

2009

349

Metzger Zsuzsanna

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Drogprevenció: iskolai drogprevenció a szakközépiskolások körében 

2009

350

Miháldi Barbara

Kárpáti György

Nyelvhasználat az interneten

2009

351

Miháldi Barbara

Kéri Teréz dr.

Gyermek, gyermekek helye a lakásban 

2009

352

Mihalkó Anett

Pálfy G. István

A Schobert Norbert jelenség

2009

353

Mihály Viktória

Deme Tamás dr.

A divat és az életmód összefüggései az '50-es évektől napjainkig Magyarországon

2009

354

Mihály Viktória

Balla Gergely

A divatfotózás kialakulása és tendenciái

2009

355

Mihályfi Zsófia

Palovits Ildikó

Egy reklámkampány átfogó kommunikációja és bemutatása az adida és adicolor kampányán keresztül

2009

356

Mihályfi Zsófia

Seres Zsuzsanna dr.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál kulturális beágyazottsága

2009

357

Mihályi Bettina

Palovits Ildikó

Csecsemőkommunikáció 0-2 éves korig

2009

358

Miklovicz Kitti

Magyar György dr.

Labdarúgás szerepe az általános iskolai testnevelés oktatásban

2009

359

Mirk Ágnes

Wünsch Ferenc

Die Anwendung von dramenpedagogischen Methoden im DaF-Unterricht

2009

360

Modróczky Mária

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Alternativitás az iskolában: a tatai SZÍNES ISKOLA bemutatása

2009

361

Molnár Adél

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés

2009

362

Molnár Adrienn

Kéri Teréz dr.

"A játék az gyönyörű" A lábatlani óvodáskorú gyermekek játékai és játszási szokásai 2007-ben

2009

363

Molnár Adrienn

Farkas Edit Ilona

A Holcim Hungária Zrt. CSR tevékenységének kommunikációja és eredményességének vizsgálata Lábatlanon és a környező településeken

2009

364

Molnár Ágnes

Seres Zsuzsanna dr.

Láthatatlan kiállítás - ahol az érzékeid vezetnek: Egy kiállítás esettanulmánya

2009

365

Molnár Andrea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Munkaviszony vagy vállalkozás: a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok munkaerőpiacra gyakorolt hatásai

2009

366

Molnár Éva Diana

Deme Tamás dr.

A stressz és megküzdési lehetőségek

2009

367

Molnár Gábor

Seres Zsuzsanna dr.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a Frankfurti Könyvvásár, mint a kultúraközvetítés eszközrendszere

2009

368

Musinszki Csilla

Szabó Mónika

Hollóháza szlovák kisebbségi település története, intézményei, szokásvilága

2009

369

Nagy Andrea

Cselényi István dr.

Erkölcsi nevelés a mai Magyarországon: Az Abortusz

2009

370

Nagy Attila

Németh Miklós Attila

A Szabad Európa Rádió szerepe és társadalmi hatása az '56-os forradalom előtt és alatt

2009

371

Nagyfalusi Ágnes Barbara

Cselényi István dr.

Kábítószer-fogyasztás a fiatalok körében: A vallás, mint gyógyír

2009

372

Nemesházi Gergely 

Ratimovszky Kornélia dr.

Az Internetfüggőség

2009

373

Németh Anna

Deme Tamás dr.

Az Ungaresca Táncegyüttes története, helye a magyar tánctörténetben, kultúraközvetítő szerepe Szombathelyen

2009

374

Németh Anna

Pálfy G. István

Az Erasmus ösztöndíj és a kultúrsokk: az Erasmusos diákok és a kultúraközi kommunikáció

2009

375

Németh Edina

Deme Tamás dr.

A Budapest VI. kerület kultúrája a színházak tükrében

2009

376

Németh Edina 

Deme Tamás dr.

Szülő és gyermek kommunikáció a családpedagógiában

2009

377

Németh Kornélia

Sátori Ágnes dr.

Állatasszisztált terápia használata sajátos nevelési igényű gyermekeknél: Beszédfogyatékos gyermekek óvodai fejlesztése, lovasterápia bevonásával

2009

378

Némethné Fehér Györgyi

Palovits Ildikó

Kommunikáció az élet terminális szakaszában

2009

379

Némethné Fehér Györgyi

Hartl Mónika

A szabadidő eltöltés lehetőségei Gödön

2009

380

Novinszki Tamás

Balla Gergely

Sebastiao Salgado brazil fotoriporter bemutatása munkáin keresztül 

2009

381

Novinszki Tamás

Hevér Zoltán

Filmes lázadó, vagy nyelvújító?:Takeshi Kitano "Beat Takeshi"

2009

382

Nyikonyukné Vanka Ildikó

Seres Zsuzsanna dr.

A falusi turizmus esélyei Tahitótfaluban

2009

383

Nyikonyukné Vanka Ildikó

Kósa Éva dr.

A média hatása a gyermekek táplálkozási szokásainak alakulására

2009

384

Nyirati Rita

Győry Csaba

Munkahelyi képzések jelentősége: A Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. Oktatási, képzési rendszerének ismertetése

2009

385

Nyirati Rita

Hernádi Mária dr.

A zsoltárok könyvének stilisztikai elemzése

2009

386

Oláh Ákos 

Danczi Csaba László

Az alkotó néző és a filmnyelv sajátosságai. Különös tekintettel Guy Ritchie és Quentin Tarantino filmjeire

2009

387

Oláh Ákos 

Pálfy G. István

Televíziós sorozatok: a szituációs komédia műfaji sajátosságai és magyarországi megjelenése

2009

388

Oláh Antal Attila

Balla Gergely

Mesterkélt képmásaink között: a fotográfia fejlődése a technikai szemlélet tükrében

2009

389

Oláh Katalin Kinga

Hernádi Mária dr.

A párbeszéd megjelenése Lázár Ervin műveiben 

2009

390

Oláh Sándorné

Benis Mária dr.

A gyermekbántalmazás kezelése a gyermekvédelmi rendszerben

2009

391

Oláh Szilvia

Benis Mária dr.

Gyermekbántalmazás: "Miért pont engem?"

2009

392

Oszetzky Petra Edina

Ratimovszky Kornélia dr.

A Gyerekekre Irányuló Marketing, avagy a "nyaggatás" művészetet

2009

393

Oszoli Annamária

Csiffáry Tamás PhDr

A felvidéki magyar nyelvű sajtó története az 1950-es évektől

2009

394

Oszoli Annamária

Hartl Mónika

Az Ister-Granum Eurorégió és településeinek turisztikai és "rendezvény központú" elemzése

2009

395

Ősz Norbert Csaba

Szabó Sóki Andrea

Távmunka a munkaerőpiacon

2009

396

Páczi Adrianna

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Drámapedagógia: hogyan tehető hatékonyabbá a tanári kommunikáció?

2009

397

Pánti Béla

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szolnok kistérségben 

2009

398

Papp Ágnes

Hartl Mónika

A Sikk magazin helyzete a női lapok között: Alacsony árkategóriájú magazinok Magyarországon

2009

399

Papp Krisztina

Benis Mária dr.

A kábítószer-fogyasztás hátterében álló kockázati tényezők vizsgálata serdülőkorban

2009

400

Papp Renáta

Tókos Katalin

Középiskolások pálya-, és jövőképe

2009

401

Papp Renáta

Palovits Ildikó

Pletyka: A kommunikáció közlegénye

2009

402

Papp-Horváth Dóra

Farkas Edit

Autizmussal élők kommunikációjának fejlesztése: a PECS mint az Alternatív és Augmentatív Kommunikáció egyik lehetséges, hatékony módszere 

2009

403

Papp-Horváth Dóra

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

,,Haza, barátság, rock": Magyar hagyományok őrzése a motoros társadalomban

2009

404

Paszterkó József

Tóth Sándor

Az egyház és a társadalom viszonya a kecskeméti hitbuzgalmi lapok tükrében

2009

405

Paszterkó József

Budai János dr. 

Az olimpiai játékok és a protokoll

2009

406

Pásztor Zsuzsanna

Ratimovszky Kornélia dr.

A diszlexia kezelésének helyzete és bemutatása Esztergomban

2009

407

Pataki Gyuláné

Ratimovszky Kornélia dr.

Tanulmányi munka sikerei és kudarcai

2009

408

Pátkai Dóra

Semsey András dr.

Egészséges életmódra nevelés: A 15-16 éves fiatalok egészségmagatartásának vizsgálata 

2009

409

Paulheim Orsolya

Kárpáti György

A kávéházak médiaformáló szerepe a reformkorban

2009

410

Pauló Csilla 

Mazzag Éva

Nagykanizsa közművelődési intézményei: A nagykanizsai Heves Sándor Művelődési Központ arculatvizsgálata

2009

411

Pauló Csilla 

Benczik Vilmos dr. 

A mobiltelefon elterjedésének hatása a személyes és társadalmi kommunikációra

2009

412

Pazdera Szilvia

Sz. Tóth János PhD

Gyengénlátók helyzete az oktatástól a munkaerő-piacig vezető úton, Magyarországon

2009

413

Pékó László

Lovass Tibor 

Médiagalaxis: világhatalmi manipuláció minden hullámhosszon

2009

414

Percze Anita

Pálfy G. István

A médiában megjelenő roma-kép: Kisebbségi nagyképernyő

2009

415

Pereszlényi Zsuzsanna

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A Zirzen Janka Gyermekotthon és működése

2009

416

Petrezsely Stella

Tordainé Vida Katalin

Sérült gyermek a családban

2009

417

Petrik Zsófia

Trexler Krisztina

A Kulturális Magyar Évadok  Országimázs alakító, kultúraközvetítő hatás

2009

418

Petróczyné Pálffy Annamária

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Családon belüli erőszak: Feleségbántalmazás

2009

419

Petrovics Renáta

Balla Gergely

A camera obscuratól a sajtófotóig

2009

420

Piffné Árendás Gabriella

Cselényi István dr.

A család a mai társadalomban

2009

421

Pifkó Szeréna

Hartl Mónika

A marketing szerepe a színház működésében kialakulásától napjainkig

2009

422

Pintér Boglárka

Kósa Éva dr.

Hospice: A segítők megküzdése a halállal

2009

423

Polgár Andrea

Krafcsik Istvánné  

Az Én bolygóm: autizmus a mindennapokban

2009

424

Pozsonyi Zsuzsanna

Elmer István

A riport és az elbeszélés összehasonlító elemzése

2009

425

Pozsonyi Zsuzsanna

Szabó Sóki Andrea

Esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség megteremtése a munkapiacon: A nők helyzete a világban

2009

426

Prevics Éva

Kutasi Zsófia

A Veszprém Televízió története

2009

427

Prevics Éva

Cserép László 

Balatonfüred a Kultúra Városa

2009

428

Priskin Petra

Krafcsik Istvánné

A játék szerepe a gyermekek életében: A játékkal kapcsolatos szokások megismerése a 4. és 6. osztályos tanulók körében (kutatás)

2009

429

Putzné Rittling Éva

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Tündérek világa, és pacák birodalma:Weöres Sándor és Varró Dániel gyermekköltészetének összevetése

2009

430

Putzné Rittling Éva

Győry Csaba

Helischer József Városi Könyvtár-Esztergom: Otthontalan könyvtár

2009

431

Quintz Béláné

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

A funkcionális analfabétizmus a tanulás és a munkába állás összefüggései: Magyarországon, Esztergomban és vonzáskörzetében

2009

432

Rácz Milán

Hernádi Mária dr.

A diktatúra kommunikációja: Dialógusok és kommunikációs stratégiák George Orwell és Aldous Huxley műveiben

2009

433

Rácz Milán

Tókos Katalin

Miért? A felnőttképzésben résztvevők motivációinak vizsgálata

2009

434

Raj Ágnes

Juhászné Bucsek Mária dr.

A vallás szerepe a lelki egészség megtartásában

2009

435

Rákóczi Andrea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Bűnözéshez vezető okok fiatal korban

2009

436

Rédei Adrienn 

Benke Zoltánné

Mátranovák és a szomszédos települések története, műemléktemplomai

2009

437

Rétfalvy Emese Anna

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Élet a lakóotthonban: Budapest Főváros Önkormányzatának Róbert és Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona

2009

438

Réti Roland

Kósa Éva dr.

Hagyományőrző tevékenységek hatása a fiatalokra

2009

439

Révész András

Csiffáry Tamás PhDr

A veszprémi Napló története

2009

440

Révész András

Szabó-Sóki Andrea

A SZILTOP Oktatási KHT, a magyar iskolarendszerű felnőttoktatás egyik meghatározó szereplőjének története

2009

441

Rittling Tünde

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A külföldi fantasy irodalom 

2009

442

Rumpli Bernadett

Hortobágyi Antalné

Prevenció kisiskolásoknak

2009

443

Sági Zsófia

Hortobágyi Antalné

Fitt-Lesz: Fitnesz és változatai

2009

444

Sajószegi Veronika 

Kárpáti György

Ügyvédek a képernyőn: Karakterek, hitelesség és a nézői alapelvárások a jogi sorozatokban 

2009

445

Salkovics Ildikó

Győry Csaba

Kulturális sziget Esztergom-Kertvárosban a Féja Géza Közösségi Ház működésében

2009

446

Salkovics Ildikó

Palovits Ildikó

Fekete-fehér, igen-nem, férfi-nő: a nemek kommunikációjának különbségei

2009

447

Sallai Tímea

Hartl Mónika

A palócok kincse: A turizmus fejlesztés anomáliái Hollókő mintáján

2009

448

Sályi Gergő

Deésy György

A Győri Rádiótól az MR6-ig

2009

449

Sályi Gergő

Varga Balázs

A hajléktalanság, mint társadalmi probléma bemutatása: különös tekintettel az intézményi ellátást igénybevevő győri fedélnélküliekre

2009

450

Sándor Szilvia

Müller Márta dr. 

Disziplin im Klasszenzimmer

2009

451

Sárkány Réka

Czirják Pál

A mentális betegek sztereotípiája a filmvásznon

2009

452

Sárkány Réka

Pápai Zsolt

A TV Híradó története 1996-ig

2009

453

Sármai Kornél

Kósa Éva dr.

A magyar korhatár bizottság: A média, mint  szocializációs tényező kisiskolásoknál

2009

454

Sarnyai Andrea

Tóth Sándor

Zarándokhelyek kommunikációja

2009

455

Sátori Karolina

Farkas Edit Ilona

Holtodiglan-holtomiglan - vagy az első veszekedésig? A gordon - módszer, mint a párkapcsolati konfliktusok egy lehetséges kezelési módja

2009

456

Schäffer Dóra

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Eutanázia problémái

2009

457

Schillerné Késmárki Edina

Lakner Zoltán

Az ünnep, mint érték

2009

458

Schmauder Ákos

Kárpáti György

Tényfeltáró újságírás megjelenése a filmekben 

2009

459

Schönek Noémi

Háló Gyula

Mit tehetünk az audiovizuális média manipulatív hatásaival szemben?: hogyan óvjuk a kisgyermekeket és az óvodásokat? 

2009

460

Schupp Lilla

Hunyadi Balázs

A fenntartható fejlődés időszerű kérdései: környezeti nevelés helyzete hazánkban és az Európai Unióban

2009

461

Scrob Andrea

Hevér Zoltán

Az ötlet útja a megvalósulásig a közszolgálati médiában

2009

462

Scrob Andrea

Iván László dr. Prof.

Őszülő világ: Az idősödés fenntartható életminőségének esélyei és kockázatai

2009

463

Sebák Józsefné

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Pszichiátriai szociális intézmény mentálhigiénés tevékenysége (Pszichiátriai betegek foglalkoztatása)

2009

464

Sebestyén Edit

Kárpáti György

A talkshow-k és a Fábry showder

2009

465

Simonek Kinga

Balogh Zoltán dr.

Családon belüli erőszak 

2009

466

Sipos Beatrix

Juhászné Bucsek Mária dr.

Családi életre nevelés a boldogabb családokért

2009

467

Sipos Tímea

Kárpáti György

A szappanoperák világképe az ezredforduló Magyarországán: habozzék csak az a szappan

2009

468

Siroki Nikolett

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Astrid Lindgren életmű

2009

469

Skaliczky Dávid

Tordainé Vida Katalin

Az élménypedagógia módszere és alkalmazásának lehetőségei a szociálpedagógiában

2009

470

Skrapits Ágnes

Farkas Edit

Az Egyházi kommunikáció: a prédikáció, mint nyilvános beszéd funkcionális elemzése

2009

471

Skrapits Ágnes

Szabó-Sóki Andrea

Az Európai Unió és a felnőttképzés

2009

472

Sóti Beáta

Ratimovszky Kornélia dr.

Az agresszív viselkedés sajátosságai gyermekkorban

2009

473

Sőregi Viktória

Semsey András dr.

Születéstől a speciális gyermekotthonig: Felmérés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthonban

2009

474

Speier Kálmánné

Hambachné dr. Kaszner Zsuzsanna

Stressz, megelőzés, megküzdési lehetőségek

2009

475

Stadler Balázs

Homor Lajos

A mobilkommunikáció fejlődése és a társadalomra gyakorolt hatása

2009

476

Staudt Józsefné

Ratimovszky Kornélia dr.

Erőszak a családban és a gyermekvédelem

2009

477

Stéger Ágnes

Balla Gergely

A fotó jelenléte a vizuális kommunikációban

2009

478

Strbik Anna

Szabó Mónika

Pilisszántó intézményrendszere a szlovák identitás tükrében

2009

479

Surányi Róbert

Kozma Gábor dr.

A szemléletformálás új módszere: az Ability Park 

2009

480

Surányi Zoltán Pál

Csiffáry Tamás PhDr

Magyar bűnügyi sajtó története

2009

481

Süveg Katalin

Láng Katalin 

Examining and evaluating during young learner's acquisition

2009

482

Svelán Tímea

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Díjhátralékosok Újpesten: Az adósságkezelési program működése az Újpesti Családsegítő Szolgálatnál

2009

483

Szabó Erika

Hartl Mónika

Bábolna: a magyarországi lovasturizmus központja

2009

484

Szabó Erika

Pálfy G. István

Sorozatok és szappanoperák: szerkezetük és hatásuk a nézőkre

2009

485

Szabó Gábor

Hartl Mónika

Régi-új marketing, az online világ reklám lehetőségei

2009

486

Szabó Károly Miklós

Magyar György dr.

Tata város sporttörténete 1910-től napjainkig: az iskolai sportélet

2009

487

Szabó Katalin

Magyar György dr.

Lábatlan sportélete kezdetektől napjainkig

2009

488

Szabó Kitti

Hunyadi Balázs

Kisiskolások környezeti tudatosságra nevelése 

2009

489

Szabó Szilvia Bernadett

Homor Lajos

A weblap és a blog használatának összehasonlítása

2009

490

Szajlai Mária

Benis Mária dr.

Alternatívák a gyermekbántalmazás kezelésére a Szentendrei Gyermekjóléti Szolgálatnál

2009

491

Szalczinger Dóra

Benis Mária dr.

A gyermekbántalmazás és kezelési lehetőségei a gyermekvédelmi rendszerben

2009

492

Szalontai Katalin

Palovits Ildikó

Csecsemőkommunikáció: A fogyatékossággal élő csecsemők és kisgyermekek kommunikációja

2009

493

Szalontay Szilvia

Müller Anikó

A Zirc és Vidéke újság és a hozzá kapcsolódó médiumok

2009

494

Szarvas Hedvig

Budai János

Tata kulturális rendezvényei: A város fő vonzerői

2009

495

Szarvas Hedvig

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Nemek kommunikációja: a párválasztás és házasság

2009

496

Szécsényiné Koller Zita

Farkas Edit

Óvodáskorú gyermekek és a reklám: mennyire befolyásolják a kisgyermekek karácsonyi ajándékválasztását

2009

497

Szécsényiné Koller Zita

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A magyar gyermekirodalom sárkányai 

2009

498

Szedlák Anna

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

A dohányzás múltja és jelene

2009

499

Szegedi Erzsébet

Homor Lajos

Fotótörténet: oktatóprogram

2009

500

Szegi Tamara Bernadett

Balla Gergely

Az új médiumok szerepe a vizuális nevelésben

2009

501

Székely Zsolt

Deme Tamás dr.

A gazdaság, a társadalom, és a kultúra a globalizmus korában

2009

502

Székely Zsolt

Palovits Ildikó

A modern kommunikációs eszközök hatása a hagyományos kommunikációra

2009

503

Szekeres Szilvia

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedési lehetőségei

2009

504

Szekeres Szilvia

Pálfy G. István

A televízió szerepe a felnövekvő nemzedékek nevelésében

2009

505

Szelei Alexandra

Csiffáry Tamás PhDr

A Barcsay Jenő Általános Iskola története

2009

506

Széles László

Jekkel László

Családon belüli erőszak

2009

507

Szenczi Noémi

Deme Tamás dr.

Dorog Város Önkormányzatának közművelődési rendszere

2009

508

Szenczi Noémi

Deme Tamás dr.

A  ,,klasszikus" és tv mesék hatása a kisiskolás korú gyermekekre

2009

509

Szentesi Eszter

Kárpáti György

Vakok mindennapi kommunikációja

2009

510

Szentmártony Barbara

Csiffáry Tamás PhDr

Az újkori írásos internetes kommunikáció: a "netnyelv" jellegzetességei és az érzelemkifejezés eszközei

2009

511

Szentmártony Barbara

Seres Zsuzsanna dr.

Az időskorúak helyzete a hazai társadalomban

2009

512

Szepesi Györgyné

Tordainé Vida Katalin

A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek életútja: A környezet hatása a tanulási nehézségek alakulására

2009

513

Szidonya Eszter

Major Eszter

A kereskedelmi televíziózás Magyarországon: egy induló csatorna-a Story Televízió bemutatása 

2009

514

Szikszai Mária

Fehér László Gábor

A furulya szerepe az általános iskolai ének-zene oktatásban

2009

515

Szilvási Anna

Homor Lajos

Marketing a kormányzati szférában: az e-kormányzat

2009

516

Sziráki Ágnes

Győry Csaba

Az aszódi gyermekkönyvtár

2009

517

Sziráki Ágnes

Palovits Ildikó

Testvérek szerepe a kommunikációs fejlődésben

2009

518

Szombati Réka

Hartl Mónika

Az Ister-Granum Eurorégió wellness turizmusának vizsgálata a párkányi és az esztergomi fürdők esetésben

2009

519

Szombati Réka

Nábrádiné Jurasek Ibolya dr.

A szülőfalumban még élő nyelvjárás

2009

520

Szulcsán Szabolcs 

 

Az Egyház és a kommunikáció 

2009

521

Szulcsánné Adamek Éva

Csiffáry Tamás PhDr

Szövegalkotás, szövegértés és a gyermeki gondolkodás

2009

522

Szűcs Éva

Balla Gergely

A gyermekrajzok érzelmi világa: a családrajzok megközelítéséből

2009

523

Szűcs Tamás

Pálfy G. István

Hírértékrendek a mai magyar televíziózásban 

2009

524

Szűts Zsófia Ágnes

Győry Csaba

A csepeli művelődés és a Csepeli Munkásotthon négy generációja

2009

525

Szűts Zsófia Ágnes

Kósa Éva dr.

A televíziós nyelv megértése gyermekeknél

2009

526

Tagscherer Nikoletta

Hortobágyi Antalné

A ritmusérzék fejlesztése alsó tagozaton 

2009

527

Takács Attiláné

Tordainé Vida Katalin

Szociálpedagógusok az idősellátás területén

2009

528

Tankó József

Hartl Mónika

Az új Ford Fiesta megjelenése a Magyarországon forgalmazott kisautó szegmensben 

2009

529

Tausch Krisztina

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

Önkormányzatok szociális feladatai: A szociális ellátások intézményrendszerének kialakulása és fejlődése a Tatai Kistérségben

2009

530

Tebeli Anett Bernadett

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Vaszary János Általános Iskola története

2009

531

Tercs Edina

Hevér Zoltán

Híradó, és ami mögöttük van: két televízió, két szempont, két megoldás?

2009

532

Tercs Edina

Szabó Ervinné

Újpest helytörténeti sajátosságai: birtokrész, kisközség, nagyközség, város, kerület.

2009

533

Tihanyi Roland

Cselényi István dr.

A média szerepe a szcientológia megítélésében

2009

534

Tihanyi Teréz

Tordainé Vida Katalin

Szociálpedagógiai tevékenység SNI fiatalok körében: Családban élő felnőtt értelmileg akadályozott személyek munkaerő-piacra jutásának elősegítése

2009

535

Tillmann Bernadett 

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Családgondozás Dorog és térségében

2009

536

Tokajiné Békési Kitti

Tordainé Vida Katalin

Kell-e szociális szakember az iskolába? Az ifjúságvédelmi felelősök jelenlegi szerepvállalása a vidéki iskolákban

2009

537

Tosche Gergő

Deme Tamás dr.

Fiatal pályakezdő diplomások beilleszkedési akadályaik, lehetőségeik és helyzetük a munkaerőpiacon

2009

538

Tosche Gergő

Tóth Sándor

Prohászka Ottokár személyisége 

2009

539

Tóth Andrea

Benke Zoltánné

A népi gyermekjáték és a néptánc szerepe az iskolai szociálpedagógiai munkában 

2009

540

Tóth Dávid

Tordai Vilmos

Idősotthonok összehasonlító vizsgálata

2009

541

Tóth Ilona Anna

Csiffáry Tamás PhDr

A Rendőrségi Lapok Története: Múlt és Jelen

2009

542

Tóth Ilona Anna

Győry Csaba

A Felnőttek Tanulási Szokásai: Hagyományos és Alternatív Módszerek

2009

543

Tóth László

Csiffáry Tamás PhDr

Krúdy Gyula újságírói pályakezdése és publicisztikája

2009

544

Tóthné Putz Erika

Lakner Zoltán

Szociális segélyezés és foglalkoztatás hatékonysága és problémája a hazai segélyezési rendszerben

2009

545

Trexler Anita

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

,,Ha lemegyek a dorogi tárnába": Dorog város zenei múltja és jelene

2009

546

Tulipán Zsuzsanna

Farkas Edit 

Identitáskonstrukciók a fogyasztás tükrében: divat és személyiség összefüggései

2009

547

Tulipán Zsuzsanna

Hernádi Mária dr.

Generációk találkozása az Újhold műhelyében: az Újhold folyóirat-és az Újhold-Évkönyv története

2009

548

Urbán Mónika Angéla

Hernádi Mária dr.

A gyermekek és a képregény kapcsolata: Magyarországon megjelent gyermekeknek szóló képregény-füzetek az 1980-as évektől napjainkig

2009

549

Urbanics Diána

Láng Katalin 

Text-processing in children's literature Little Red Riding Hood

2009

550

Utassy Klaudia

Szendi Gábor

Fiatalkorúak internetezési szokásai: lehetséges veszélyek és megelőzési lehetőségeik

2009

551

Vadász Alexa

Csiffáry Tamás PhDr

Beszédtechnika fejlesztése kisgyermekeknél: a beszédfejlesztő tevékenység, illetve az azt megelőző vizsgálatok

2009

552

Vadász Alexa

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Énekoktatás gyermek- és felnőttkorban: Az énekoktatás és énekpedagógia története és problémái

2009

553

Valovics Nóra

Hevér Zoltán

A marketing szerepe a sportban

2009

554

Valovics Nóra

Király Gábor 

A kiskunhalasi Úri Kaszinó története

2009

555

Vámos Edit

Hartl Mónika

VOLT Fesztivál

2009

556

Vámos Edit

Tárnok Attila dr., Nyitrai Ágnes

A nyelv, mint kommunikációs közeg: a Hír TV magyar nyelvű BBC adásainak elemzése

2009

557

Vanya Renáta

Kozmáné dr. Szigeti Andrea dr.

A gyermekbántalmazás megelőzésének és szankcionálásának jogi eszközei, különös tekintettel a nevelési célzattal történő bántalmazásra

2009

558

Varga Éva

Benis Mária dr.

Időskori depresszió

2009

559

Varga Szilárd

Kárpáti György

Internetes hírportálok napjainkban 

2009

560

Varga Szilvia

Ratimovszky Kornélia dr.

A "hospicium"-tól a hospice-ig: A halál, a haldoklás, a gyász bemutatása, a hospice intézményesült jelentősége

2009

561

Varga Zoltán

Pálfy G. István

Őskorból a média világába: A média és a mozgókép szerepe a túlzott gyermeki agresszió kialakulásában

2009

562

Varga Zsuzsanna

Krafcsik Istvánné

Mozgásterápiákkal az iskolai sikerekért (Alapozó Terápia, Ayres, HRG)

2009

563

Vargáné Szabó Anikó

Juhászné Bucsek Mária dr.

Szociálpedagógiai munka az egyházban, egyes korcsoportokra, családi helyzetekre irányuló lehetőségek

2009

564

Vári Attila Gábor

Hevér Zoltán

A magyar kereskedelmi adók vezető szerepe az ezredfordulótól: a két földi sugárzású kereskedelmi csatorna struktúrájába ötvözött közszolgálati tartalmak

2009

565

Vári Attila Gábor

Balla Gergely

Az Óbudai Társaskör története és arculata: Óbuda kialakulásától a III. kerület különleges kulturális intézményéig

2009

566

Velekei Fanni Anna

Pápai Zsolt

Hosszú álom-hosszú búcsú:Chandler regények és filmadaptációk

2009

567

Velekei Fanni Anna

Aczél Petra dr.

A politikai reklám kommunikációja

2009

568

Veres T.-Orsolya

Kárpáti György

Az animációs film változása a 90-es évek amerikai stúdiófilmjeiben

2009

569

Veresné Pári Gabriella

Sz. Tóth János PhD

Szociális tevékenység nem-formális képzési eszközrendszerekkel: a szociális szakma és a felnőttképzés hídjai

2009

570

Veresnová Mónika

Ratimovszky Kornélia dr.

Szociális gondoskodás a haldoklókról és családjáról

2009

571

Vikukel Szénia

Tókos Katalin

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás és karrierszervezés a fiatalok körében

2009

572

Vincze Péter

Tölgyessy Zsuzsanna dr.

Életstílusok, generációk és a televíziós reklámok kapcsolata

2009

573

Vincze Péter

Deme Tamás dr.

A kodályi zenei nevelés és a jazz a magyar zeneoktatásban 

2009

574

Viszt Viktor

Kárpáti György

Digitális televíziózás: a digitális átállás helyzetképe és kérdései 

2009

575

Vizi Zsuzsanna

Tordai Vilmos

A Magyar Katolikus Egyház munkája az alkoholizmus és más addikciók kezelésében

2009

576

Vörös Nádor

Dévai Jánosné Kluka Adrienne

Gitár, lélek, keverőpult: Könnyűzenei stílusirányzatok kialakulása, jellemzőik és zenei nyelveik a XX. század második felében. Kommunikáció a szórakoztató zenében

2009

577

Wágner Zsanett

Dávidné dr. Molnár Tünde dr.

A XXI. Század etikája a nyomtatott sajtó tükrében 

2009

578

Wencz Annamária

Csiffáry Tamás PhDr

XIX. Századi tudományos és szaklapok, különösképpen az Erdészeti Lapok élete Magyarországon

2009

579

Wencz Annamária

Tókos Katalin

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének problematikája, a munkanélküliség helyzete Magyarországon 

2009

580

Zágonyiné Balogh Zsuzsanna

Kárpáti György

A magyar elektronikus sajtó változásai: a hazai televíziózás kezdetétől napjainkig

2009

581

Zámbori Dóra

Müllerné dr. Seres Ágota dr.

Alternatív pedagógiai programok Magyarországon Pressley Ridge Program

2009

582

Zámolyi Csabáné

Tordainé Vida Katalin

Kell-e a szociálpedagógus az iskolának?:  az iskolai szociálpedagógiai tevékenység lehetőségei, formái, elmélete és gyakorlata

2009

583

Zimáné Doktorics Tímea

Hevér Zoltán

A rajzfilm, és ami mögötte van

2009

584

Zimáné Doktorics Tímea

Tókos Katalin

Teljesítményértékelés az Intrum Justitia tükrében

2009

585

Zimits Krisztina

Balogh Zoltán dr.

Veszélyeztetettség, deviancia, fiatalkorúak bűnözésének okai

2009

586

Zombori Éva

Hernádi Mária dr.

A férfi és nő szimbóluma a magyar népmesékben

2009

587

 

 

 

x