2011

 

NÉV

KONZULENS NEVE

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Albrecht Andrea

Müllerné dr. Seres Ágota

A szabadidő értékes eltöltésére nevelés. Szabadidős foglalkozások szervezése egy általános iskola napközi otthonában

2011

1

Bagó Antia

Hambachné Kaszner Zsuzsanna dr.

,, Intézmény mellett, vagy ellen? "

2011

2

Bagó Judit

Tordai Vilmos

Arabok Magyarországon

2011

3

Bakos Norbert

Hartl Mónika

Borhagyomány és borkultúra

2011

4

Bartos Nóra

Cselényi István Gábor dr.

Az elmúlásra való felkészítés a kereszténység és a szociális munka tükrében

2011

5

Basics - Palkkovics Józsefné

Virághné Ratimovszky Kornélia

Az időskori izoláció felismerése és leküzdése egy bentlakásos otthon életében

2011

6

Bácsfai Éva

Virághné Ratimovszky Kornélia

A deviáns magatartás vizsgálata a 14-18 éves korosztálynál

2011

7

Báder Noémi

Cseszka Éva Dr.

A női szerepek változása a történelem folyamán

2011

8

Benedek Attiláné

Müller Márta Dr.

Kompetenzorientiertes Lernen im Deutschunterricht : Kompetencia alapú oktatás iskolánkban

2011

9

Bényei Gabriella

Kárpáti György

A hangrögzítés új kommunikációs lehetőségei

2011

10

Bényei Zoltán

Kárpáti György

A virtuális tér, mint a kommunikáció új színtere

2011

11

Berta Anikó

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Agresszió a médiában

2011

12

Betlendi Erzsébet

Virághné Ratimovszky Kornélia

A család szerepe a felnőtté válás folyamatában

2011

13

Bodola Judit

Tölgyessy Zsuzsanna Dr.

Játszunk szebb jövőt! A személyiségfejlesztés lehetőségei az interaktív színházon keresztül

2011

14

Bogyóné Kovács Éva

Müllerné dr. Seres Ágota

A tatbányai roma fiatalok integrációs lehetőségei

2011

15

Boros Bernadett

Bánhidy Vajk

Szépségápolás új területe az andragógiában. A szépségápolási képzések jelentősége a nők életében.

2011

16

Bujdosó Mária

Győry Csaba

Tanulni sosem késő? Az időskorúak tanulásra motiválhatóságának vizsgálata

2011

17

Charpán Gergő

Palovits Ildikó

Csak beszélsz vagy ez telesales? Avagy meggyőzés és manipuláció a telefonos értékesítési kommunikációban

2011

18

Czermann Adolf István

Győry Csaba

Amatőr színjátszás az 1970-es években: Az Esztergomi Klubszínpad története

2011

19

Czinkóczi Brigitta

Cselényi István Gábor dr.

Férfiak és nők szerepe a családban tradicionális és újkori családkép alapján. A konvencionális családforma fennmaradásának nehézségei, a változások cirkuláris oksága a társadalmi rendszerben.

2011

20

Csák Boglárka

Kozma Gábor Dr.

A nemzeti kultúra átadásának szerepe a nonformális képzésben és nevelésben

2011

21

Császár Anita

Tölgyessy Zsuzsanna Dr.

Darvasi László Trapiti könyvei. A magyar gyermekirodalom megújítása

2011

22

Cselenyák Balázs

Hernádi Mária Dr.

Zenész és közönség

2011

23

Csoma Zsuzsanna Mónika

Ratimovszky Kornélia

A kortárscsoport és a média befolyása a drogfogyasztásban, valamint a drogok elkerülésében

2011

24

Csubirka Mihály

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Panka, avagy a gyermekvédelem korlátai az albertirsai segítőház tükrében

2011

25

Dankó Anikó

Balogh Zoltán dr.

A fiatalkori bűnözés - különös tekintettel kialakulásának okairól, a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről, mint alternatív szankciókról, illetve a zártintézeti nevelésről-

2011

26

Deák Dénes

Magyar György Dr.

Szabadidős sportok az ifjúság életében

2011

27

Dobra Nikolett

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

A felnőttképzés helyzete Magyarországon: a fogvatartottak oktatása

2011

28

Drávucz Bettina

Palovits Ildikó

Változó Lapjárás a válság után. A Heti Válasz Kiadó gazdasági válság elleni túlélési stratégiájának vizsgálata

2011

29

Erdősi-Boda Katinka

Tóth Sándor

A zene, mint kommunikáció a Magyar Rádióban

2011

30

Fábos Anna

Tordainé Vida Katalin

,,Esély az életre" Kiscsoportos Lakóotthonok Magyarországon

2011

31

Fekete Rita

Kósa Éva Dr.

Az olvasás hasznai- a mese gyógyító hatása

2011

32

Fekete Tímea

Jekkel László dr.

Iskolai gyermekvédelem a gyermekrajzok segítségével

2011

33

Fenyvesi Mariann

Virághné Ratimovszky Kornélia

A csecsemőotthonban nevelkedő gyerekek pszichés fejlődési sajátosságai

2011

34

Ferencz Norbert

Cseszka Éva Dr.

Az atipikus tanulási formák Magyarországon. Az atipikus tanulási formák terjesztésének fontossága és lehetőségei

2011

35

Fió Andrea Eszter

Balogh Zoltán dr.

A gyermekek jogai, különös tekintettel az értelmileg akadályozott gyermekek ellátására

2011

36

Fodor Eszter

Dudás Anikó Dr.

A könyv, mint a vizuális kommunikáció eszköze a gyermekirodalomban. A gyermekkönyv illusztráció

2011

37

Fodor Gábor

Bodnár Eszter

Viselkedés túszhelyzetben - túszejtők, túszok és túsztárgyalók kommunikációja a gyakorlatban-

2011

38

Fonyódi Szandra

Virághné Ratimovszky Kornélia

A drogfogyasztás kialakulása és megelőzésének lehetőségei

2011

39

Freistág Linda Judit

Balogh Zoltán dr.

Fiatalkori bűnözők vizsgálata a kialakulás lehetséges okai

2011

40

Fumacs Izabella Eszter

Virághné Ratimovszky Kornélia

Az előítéletesség vizsgálata főiskolás fiatalok körében

2011

41

Fülöp Eszter

Juhász Márta Dr.

A magyarországi német népviselet Gánton

2011

42

Fülöp Fanni

Palovits Ildikó

Egyetemi életmódváltó program, ,,Egészség érték" kommunikációjának hatásvizsgálata

2011

43

Fülöp Katalin

Virághné Ratimovszky Kornélia

Az állatterápia alkalmazott módszerei

2011

44

Gazda-Pusztai Zsolt Sándor

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

A fogyatékkal élők ellátásának rendszere - A Tatai Kistérség fogyatékos ellátása

2011

45

Gál Henrietta

Tárnok Attila Dr.

Különbségek és hasonlóságok a dán és a magyar oktatási renszeren belül az általános iskolai és a felsőoktatás területén

2011

46

Gombos Katalin

Hernádi Mária Dr.

Csokonai Lillája a kultuszkutatás fényében

2011

47

Grégerné Papp Ildikó

Dávidné Dr. Molnár Tünde

Médiaszabályozás és a választások: 2010. évi választások hatása a médiaszabályozásra

2011

48

Gyurcsek Anna

Tordainé Vida Katalin

Hátránykompenzáció és tehetséggondozás - Az Arany János Tehetséggondozó Program hatásvizsgálata alapján

2011

49

Gyűgyi - Jónás Lilla

Tárnok Attila Dr.

The country mouse and the city mouse story - based approach in the efl young learner class

2011

50

Hajnali Erzsébet

Cseszka Éva Dr.

Hogyan tovább andragógia: Felnőttképzés a 21. században

2011

51

Hatina Erika

Kósa Éva Dr.

Gyermekbántalmazás

2011

52

Hegedűs Andrea

Tordai Vilmos

A balassagyarmati katolikus egyház szociális tevékenysége

2011

53

Hergéth Krisztina

Palovits Ildikó

Manga és Anime szubkultúra Magyarországon

2011

54

Herkely Ákos

Balla Gergely

A mozgókép keletkezése

2011

55

Hey Noémi Katalin

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Kortársbántalmazás, mint a fiatalkorú bűnözés új formája

2011

56

Hégli Krisztián

Benis Mária Dr.

Drogprevenció

2011

57

Hliva Tamara Éva

Cseszka Éva Dr.

Fiatal filmesek a szocializmusban: A korai Balázs Béla Stúdió társadalmi és kulturális szerepe a kádári kultúrpolitikában

2011

58

Hododi Andrea

Szigeti Tóth János PhD.

Élethosszig tartó tanulás a Tűzoltóság állományának körében. Miért tanulnak a Tűzoltók?

2011

59

Horváth Ottilia

Seres Zsuzsanna Dr.

Wekerle, ahol a lokálpatriotizmus kötelező. A Wekerlei Társaskör Egyesület kultúraközvetítő és közösségszervező tevékenysége

2011

60

Huyné Vass Éva

Virághné Ratimovszky Kornélia

Erőszak a családban, gyermekbántalmazás

2011

61

Ivolka Regina

Fábián Katalin

Az alkoholizmus és annak családromboló hatása

2011

62

Jakubosz Viktória

Hambachné Kaszner Zsuzsanna dr.

Az emberi szükségletek kielégülésének vizsgálata egy budapesti idősek otthonában a szociális munka tükrében

2011

63

Jeszenszky Éva

Juhászné dr. Bucsek Mária

A házasság intézményének megítélése a mai társadalomban: A fiatalok tükrében

2011

64

Juhász Eszter

Palovits Ildikó

Kvízműsorok a magyar televíziózásban

2011

65

Juhász Henrietta

Cseszka Éva Dr.

Az OKTÁV Zrt. Egy munkaerőpiaci programja és fontossága

2011

66

Kakucsi Mónika

Tordainé Vida Katalin

Fogyatékossággal élni ma: Az értelmi fogyatékkal élő gyermekek helyzete a társadalomban

2011

67

Karsai Edina

Cseszka Éva Dr.

Válallati képzések, A képzések vizsgálata egy logisztikai cégen belül

2011

68

Katona Lászlóné

Szigeti Tóth János PhD.

Egyenlő esélyek? Kisgyermekes anyák a XXI.században

2011

69

Kelemen Tímea

Cseszka Éva Dr.

Atipikus tanulási formák a Budapest Műszaki Egyetemen Információs és kommunikációs eszközökkel segített oktatás és tanulás trendjei és gyakorlata. REHAB - E learning tananyagelemek kidolgozása a funkcionális anatómia tantárgyhoz.

2011

70

Kézdi Éva

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Értékvesztés és deviancia a tinédzser korú gyermekeknél gyermekotthonban

2011

71

Király Gábor

Cseszka Éva Dr.

A Magyar Köztársaság Rendőrségének szerepe a biztonságos közlekedésre való nevelésben, az Európai Unió elvárásainak tükrében

2011

72

Kiss Balázs

Győry Csaba

A visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház hatása a település kulturális életére

2011

73

Kiss Nikolett Edit

Hernádi Mária Dr.

Mítoszok és beavatás a mesék világában

2011

74

Koch-Leipold Ildikó

Virághné Ratimovszky Kornélia

Családon belüli erőszak: Védtelenül…

2011

75

Kocsis Mariann

Cselényi István Gábor dr.

Az egyház társadalmi tanítása és gyakorlata

2011

76

Kovács Erzsébet

Tordai Vilmos

A hadigondozottak szociális ellátása Pilisvörösváron a II. Világháború után

2011

77

Kovács Erzsébet

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Bölcsőde régen és most: Egy intézményrendszer fejlődése a társadalmi változások tükrében

2011

78

Kovácsné Kiss Ibolya

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Az önkormányzatok szociális feladatai: Iváncsa Önkormányzat szociális ellátórendszerének vizsgálata

2011

79

Kövecs Kornél

Virághné Ratimovszky Kornélia

,, Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."

2011

80

Kubitsch Dávid Iván

Juhászné dr. Bucsek Mária

Virtuális közösségek, valódi közösség: Az információs technológia fejlődése és a generációs szakadékok mélyülése

2011

81

Lakatosné Halmschlager Margit

Cselényi István Gábor dr.

Pilisvörösvár Egyházközség Története

2011

82

Lehoczkyné Baranyi Csilla

Szigeti Tóth János PhD.

Családanyák az iskolapadban, avagy hány lovat lehet megülni egyszerre? Tanulási motivációk vizsgálata.

2011

83

Lengyel István

Tordai Vilmos

A Szent Egyed Közösség szociális tevékenysége

2011

84

Lévai Alexandra

Virághné Ratimovszky Kornélia

Tények és mítoszok az autizmusról

2011

85

Lipták Boglárka

Hartl Mónika

A hidak összekötő szerepe: A Mária Valéria és az Øresund híd példája

2011

86

Lőrincz Anita

Szabó-Sóki Andrea

A Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium felnőtt képzésének bemutatása

2011

87

Lőrincz Anita

Csiffáry Tamás Dr.

A nonverbális kommunikáció

2011

88

Ludasi Anna-Mária

Tóth Sándor

Etika a média-reklámban: A reklámok manipulatív hatása

2011

89

Maczkó Gabriella

Virághné Ratimovszky Kornélia

Gyermekbántalmazás: A tettesek is áldozatok?!

2011

90

Makkai Tamás

Tóth Sándor

A rendszerváltás hatása a határon túli magyar sajtóra

2011

91

Manga Tímea

Hernádi Mária Dr.

Jób könyvének üzenete a mai kor keresztény embereinek

2011

92

Marczali Tamás

Kárpáti György

Olvasás az elektronikus korszakban - digitális Gutenberg-galaxis

2011

93

Maróth Adnrás

Juhászné dr. Bucsek Mária

A szociálpedagógus, mint lehetséges segítség a pro-ana virtuális közösségek tagjai számára

2011

94

Máth Dávid

Hunyadi Balázs

A környezetvédelem megjelenése a médiában

2011

95

Medgyasszai - Lampert Lívia

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Fogyatékkal élők a társadalomban

2011

96

Mihályi Judit

Szabó Mónika

A szlovák-magyar lakosságcsere egyezmény

2011

97

Mihókné Vincze Éva

Hambachné Kaszner Zsuzsanna dr.

A Budapesti hajléktalanok társadalomba való integrációjának lehetséges módjai  Sikerek és kudarcok tükrében)

2011

98

Mónos Erika

Tordai Vilmos

Kutatás a Komárom- Esztergom megyében lévő idős otthonok körében

2011

99

Móser-Murai Márta

Müller Márta Dr.

Die mündliche Einführungsphase aus dem Blickwinkel der Lehrerinnen

2011

100

Nagy Endre

Juhászné dr. Bucsek Mária

Családi életre nevelés a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban

2011

101

Nagyné Kalina Andrea

Cseszka Éva Dr.

A diplomás munkanélküliség: A PPKE Vitéz János karán végzett andragógusok elhelyezkedési lehetőségei

2011

102

Nagyné Kiss Mónika

Tordainé Vida Katalin

A gyógypedagógiai lovaglás, azaz lovasterápia hatása SNI-s gyerekek fejlődésére

2011

103

Nagyné Vincze Ildikó

Juhászné dr. Bucsek Mária

Egészséges életmódra nevelés. Az iskola és a család szerepe a serdülők egészségnevelésében az egészséges személyiségfejlődés területén.

2011

104

Nádasdi Andrea

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

,, A boldog és biztonságos nyugdíjas évekért!" Arany Alkony Paskál Otthon bemutatása

2011

105

Németh Diána

Pápai Zsolt

A Megszállottak és a magyar filmtörténet paradigmaváltása

2011

106

Németh Patrik

Kárpáti György

Az ellenkultúra ábrázolása a huszadik század második felében (A kiberpunk a popkultúrában)

2011

107

Németh Réka

Bánhidy Vajk

Vallási turizmus Magyarországon, avagy van e jövője a zarándoklatoknak hazánkban?

2011

108

Németh Rita

Hartl Mónika

A PR marketing- marketingkommunikáció tevékenység hatása, egy fodrászüzlet működésére, és a vendégkörének vélemény vizsgálata

2011

109

Németh Szidónia

Kozma Gábor Dr.

A művészeti nevelés rendszerének egyes kérdéseiről: A táncművészeti nevelés rendszere, különös tekintettel a Magyar Táncművészeti Főiskola szerepére

2011

110

Novák Anikó

Kárpáti György

A nyomtatott nő - magyar női magazinok összehasonlító elemzése

2011

111

Nyíri Kata

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

A nevelőszülők és az általuk nevelt állami gondozott gyermekek társadalmi megítélése

2011

112

Ormainé Vasvári Rozália Ibolya

Cselényi István Gábor dr.

Család a mai magyar társadalomban: A családok válságban?

2011

113

Ostermann Anett

Fábián Katalin

A gyermekkori agresszió jelenlétének vizsgálata napjainkban

2011

114

Palatin Anna

Juhász Márta Dr.

Hochzeitsbäuche in Tarian/Tarján: Lakodalmi szokások Tarjánban

2011

115

Pap Noémi Éva

Jankovich Róbert I. Maximillian

Kommunikáció az ökumenizmus tükrében

2011

116

Papné Tóth Rita

Lakner Zoltán

Budapest XIII. kerületi Gyermekjóléti Központ Jelzőrendszerének funkcionális elemzése

2011

117

Paul Tamás

Palovits Ildikó

Túsztárgyalás és kommunikáció: Krízistárgyalás

2011

118

Pántya Anita

Cseszka Éva Dr.

A munkanélküliek képzése és a képzés hasznosulása Nógrád megyében

2011

119

Pekár Kristóf

Palovits Ildikó

Veszélyhelyzet kommunikáció, pánikkezelés a Veszprém megyei vörösiszap katasztrófán keresztül

2011

120

Pénzes Gábor

Virághné Ratimovszky Kornélia

Pesszimizmus: A Magyar átok

2011

121

Perakovits Petra

Dávidné Dr. Molnár Tünde

Személyiségi jogok védelme a médiában

2011

122

Porubszky Petra

Deme Tamás Dr.

A gyerekkori agresszivitás oki háttere

2011

123

Pócsik Miklós György

Tordainé Vida Katalin

Speciális szakiskolát végzett fiatalok helyzete a munkaerőpiacon

2011

124

Sándor Anna

Tölgyessy Zsuzsanna Dr.

A múzeumpedagógia jelentősége kisiskolás korban

2011

125

Schmidt Brigitta

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Gyermekbántalmazás: Hova tud egy gyermek fordulni bántalmazás esetén? De vajon mer-e bárhova is…

2011

126

Schmidt Viola

Tordai Vilmos

Katolikus Egyház mai szociális tevékenysége a Székesfehérvári Egyházmegyében

2011

127

Simon Norbert

Hartl Mónika

Csepel Művelődési házai és civil közösségei

2011

128

Siroki Ramóna

Hortobágyi Antalné

Akrobatikus Rock 'n' Roll, mint a szociális nevelés színtere

2011

129

Sisa Klaudia

Virághné Ratimovszky Kornélia

Szocializáció és a közösségi oldalak

2011

130

Slezáková Eva

Szabó Mónika

A szlovák népismeret oktatásának szerepe, jelentősége, buktatói a nemzetiségi iskolában

2011

131

Somodi Marianna Eszter

Juhászné dr. Bucsek Mária

Stressz, megküzdési lehetőségek

2011

132

Soós Brigitta

Tordainé Vida Katalin

A néptánc, mint szabadidős tevékenység, és mint szociálpedagógiai eszköz

2011

133

Sovák Fruzsina

Hernádi Mária Dr.

A mese, mint gyógyító kommunikáció

2011

134

Spanyiel Lili

Kósa Éva Dr.

A néptánc, mint segítő hivatás

2011

135

Speier Vitória Regina

Cselényi István Gábor dr.

Nemi erkölcs, nemi nevelés

2011

136

Stefán Katalin

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

A bolognai folyamat hatása a magyar felsőoktatásra: Diplomás pályakövetés a gyakorlatban

2011

137

Stefanidesz Péter

Juhászné dr. Bucsek Mária

Hogyan csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat?

2011

138

Surányi Róbert

Hernádi Mária Dr.

A rádió a Nyugat korában

2011

139

Sveda Mihályné

Cselényi István Gábor dr.

A család a mai társadalomban: A család válsága, megoldási lehetőségek, mit tehet az egyház

2011

140

Szabad Alexandra

Cseszka Éva Dr.

A Magyar Posta Zrt. Távoktatási rendszere: Távoktatási tananyagok bemutatása és elemzése

2011

141

Szabados András

Farkas Edit Ilona Dr.

Az internetes piacok és a felhasználók kapcsolata

2011

142

Szabó Péter Ádám

Magyar György Dr.

Csömör testnevelésének és kézilabda sportjának történeti áttekintése

2011

143

Szabó Zoltánné

Juhászné dr. Bucsek Mária

Szociálpedagógus lehetőségei az Onkopszichológia területén

2011

144

Szajkó Monika

Szabó Mónika

Szabadon választott irodalmi alkotás, korszak, szerző bemutatása

2011

145

Szakszon-Konyecsni Enikő

Győry Csaba

Dokumentumfilm a digitális újságírás korában

2011

146

Szakszon-Konyecsni Enikő

Pálfy G. István

Az etikus bűnügyi újságíró TITKOSÍTOTT!!!

2011

147

Szalai Gáborné

Juhászné dr. Bucsek Mária

Stressz, megküzdési lehetőségek

2011

148

Szalai Szandra

Tölgyessy Zsuzsanna Dr.

Játék, drámajáték szerepe az oktatásban

2011

149

Szarka Nikoletta

Cseszka Éva Dr.

A távoktatás alkalmazási lehetőségei

2011

150

Szántó Orsolya

Virághné Ratimovszky Kornélia

,, A fiatalok nem akarnak sem tanulni sem dolgozni?" A kapunyitási pánik és a pályaválasztási dilemma

2011

151

Szegedi Judit

Cseszka Éva Dr.

A 19. századi magyarországi oktatáspolitika. Eötvös József és az 1868.évi népoktatási törvény

2011

152

Szentesi Szabina

Kósa Éva Dr.

Mesék nem csak gyerekeknek!

2011

153

Szentgyörgyvölgyi Adrienn

Cseszka Éva Dr.

OKJ- s képzések - A felnőttkori tanulás motivációjának és távoktatás lehetőségeinek vizsgálata

2011

154

Szél Katalin

Cseszka Éva Dr.

Egy Önkéntes Program Múzeumandragógiai Aspektusai A szegedi Móra Ferenc Múzeumban

2011

155

Szobonya Ágnes

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Hajléktalanság a Tiszta Forrás Alapítvány Tükrében

2011

156

Sztankó Annamária

Palovits Ildikó

,, Többet mond minden szónál" Nonverbális kommunikáció a nemek között

2011

157

Sztudva Miklós

Lakner Zoltán

Út a hajléktalan léttől a munkahelyig - Hajléktalanok reintegrációja a munka világába

2011

158

Szuhi Fanni

Cseszka Éva Dr.

A nők szerepének és gyermekvállalási szokásainak változása Esztergom roma közösségében

2011

159

Takács Alexandra

Kárpáti György

A nyomtatott sajtó megjelenítése online felületen. Tartalom összehasonlító elemzés magyar és külföldi napilapok hasábjairól

2011

160

Takács Levente Gergely

Müllerné dr. Seres Ágota

A Fővárosi Könyves Kálmán Gimnázium képzési rendszere 1994-től 2010-ig.

2011

161

Takács Máté

Farkas Edit Ilona Dr.

A siker titka, avagy a Gyémánt Út Buddhista Közösség kommunikációs stratégiája

2011

162

Takács Tímea

Bánhidy Vajk

Karriermenedzsment. Fiatal vezetők felkészítése a Magyar Cetelem Bank Zrt-nél

2011

163

Tamási Tímea Ilona

Tordai Vilmos

Valahovatartozás, avagy szerbek Magyarországon: Az identitástudat, a kultúra, értékek és hagyományok őrzése a Magyarországon élő szerb nemzetiségek körében

2011

164

Tambor Krisztián

Palovits Ildikó

A mobilkommunikáció kezdetektől napjainkig

2011

165

Torma József

Palovits Ildikó

A keleti kultúra hatása a médiára: Célkeresztben az anime és manga

2011

166

Tóth Diána Tímea

Cselényi István Gábor dr.

Drogfogyasztás kockázati tényezői gyermek és serdülőkorban: Lélektani hajlamosító tényezők

2011

167

Vancsóné Zoltáni Júlia

Virághné Ratimovszky Kornélia

Társas kapcsolatok fejlődése az óvodáskorban

2011

168

Vanek Noémi

Cseszka Éva Dr.

Filmnézési szokások a fiatalok körében

2011

169

Ványi Lilla Petra

Deme Tamás Dr.

A romániai magyar nyelvű felsőoktatás kulturális tanulságai

2011

170

Veress Andrea Hajnalka

Cselényi István Gábor dr.

A böjt vallási és történeti áttekintése és alkalmazása napjainkig

2011

171

Vitéz Zsuzsanna

Kozmáné dr. Szigeti Andrea

Az önkormányzatok szociális feladatai, ezen belül Budapest XVIII. kerület Önkormányzata szociális ellátórendszerének vizsgálata, különös tekintettel az Egyesített Szociális Központ idősellátással, és idősgondozással kapcsolatos feladataira

2011

172

Vizkelety Anikó

Juhász Márta Dr.

Sprachgebrauch der Ungardeutschen in Wetschesch/ Vecsés: A magyarországi németek nyelvhasználata Vecsésen

2011

173

Vojvoda Eszter

Tóthné Borbély Viola

A munkaerő-piaci támogatott képzésekben való részvétel motivációjának vizsgálata

2011

174

Watzek Borbála

Tordai Vilmos

A visegrádi Szent György Lovagrend karitatív tevékenysége

2011

175

Zana Diána

Hernádi Mária Dr.

Szakrális kommunikáció a sámánizmusban

2011

176

Zinhóber Tímea

Tordai Vilmos

Kínaiak Magyarországon

2011

177

 

x