2012

NÉV

KONZULENS NEVE

A SZAKDOLGOZAT CÍME

ÉV

SORSZÁM

Albert Ferenc

dr. Cseszka Éva

Felnőttképzés, felnőttoktatás a "Vasfüggöny" két oldalán, avagy Ausztria és Magyarország felnőttképzése a XX. században

2012

1

Antal-Szucsák Veronika

Fábiánné Andrónyi Katalin

A nők abortuszhoz való hozzáállásának kutatása: melyik ponton dönt egy nő az elvetés mellett, és mely tényezők befolyásolják ebben leginkább?

2012

2

 

dr. Kárpáti György

Közszolgálatiság napjainkban

2012

3

Babindák Jolán

 

A szocializáció jelentősége a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek esetén

2012

4

Badovszky Adrienn

Fábiánné Andrónyi Katalin

Magyarországi romák integrációja: oktatási egyenlőtlenségek

2012

5

Bajkó Babett

Hartl Mónika

Fogyasztói magatartás elemzés egy szabadidő központ példáján

2012

6

Bajtek Erika

Balla Gergely

A divatfotó kommunikációja

2012

7

Bakos Norbert

Hartl Mónika

Borturisztikai csoda Esztergomban

2012

8

Balla Attila

Virághné Ratimovszky Kornélia

Deviancia, fiatalkori bűnözés

2012

9

Balogh Zsolt

dr. Balogh Zoltán

Börtönvilág a médiában: a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációja

2012

10

Bálint Renáta

Fábiánné Andrónyi Katalin

Különböző zenei szubkultúrák droghasználati szokásai: ,,Ahol nem csak a zene számít"

2012

11

Bánszky Éva

Váryné Harmath Nóra

Diszkalkulia terápiához alkalmazható játékok gyűjteménye interaktív tábla felhasználásával

2012

12

Bányainé Peller Adrienn

Vigmann-né Palovits Ildikó

A titkok kommunikációja

2012

13

Berecz Zsolt

dr. Deme Tamás

Zeneterápia az élőzenében: a hang, mint rezgés pozitív hatása az emberi testre, tudatra

2012

14

Berényi Csilla Katalin

dr. Cseszka Éva

Civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben: a Humusz Szövetség tevékenysége a magyar környezetvédelmi struktúrában

2012

15

Berta Erika

dr. Kárpáti György

Női szerepek a Hitchcock filmekben

2012

16

Békésiné Pálmai Petra

dr. Cselényi István

A család a mai magyar társadalomban

2012

17

Bihari Andrea

dr. Fekete József

Katolikus középiskolák 1945-től napjainkig

2012

18

Biró Ildikó Ágnes

Bánhidy Vajk

A coaching mint módszer és lehetséges alkalmazási területei

2012

19

Bogdán Szilvia

dr. Farkas Edit Ilona

A reklám hatása a tinédzserekre

2012

20

Boldogné Kőrösi Mónika

Virághné Ratimovszky Kornélia

A válás pszichológiája, különös tekintettel a családon belüli kommunikációra.

2012

21

Boros József

dr. Cseszka Éva

Az informatika fontossága a mai magyar felnőttképzésben

2012

22

Bóné András

Tordai Vilmos

Gyermekmentés Dévától - Csobánkáig

2012

23

Böjtös Zoltánné

Váryné Harmath Nóra, Virágné Ratimovszky Kornélia

Tanulási zavarok, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia kialakulásának megelőzése: a prevenciós tevékenységeket meghatározó feladatok óvodáskorban: képességfelmérés óvodáskorban a tanulási zavarok preventív szűrésére, erre épülő fejlesztő program bemutatása

2012

24

Csák Borbála

Vigmann-né Palovits Ildikó

A tánc, mint vizuális kommunikáció: a tánc a lélek tükre

2012

25

Csehi Zsófia

Lakner Zoltán

Integráció a nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskolában

2012

26

Cser Tamás Péter

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

A Lépésről lépésre program az Arany János Általános Iskolában

2012

27

Csurgó Friderika

Tordainé Vida Katalin

A szociális kompetencia kialakulásának segítése óvodás korban: óvodás korú gyermekkek napközbeni ellátása

2012

28

Darnótzy Ibolya

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Gyermekek a gyermekvédelmi alapellátásban: Pesterzsébeti Gyermekek Átmenetei Otthona

2012

29

Dékányné Balogh Lídia

Fábiánné Andrónyi Katalin

A válás és következményei: a válás hatása a gyermekekre

2012

30

Dlabig Rita

Virághné Ratimovszky Kornélia

Óvodáskori agresszió vizsgálata

2012

31

Draskovits Edina

Hartl Mónika

Reklámhatás elemzés. Pöttyös Túró Rudi

2012

32

Eisner Ágnes

Virághné Ratimovszky Kornélia

Segíti-e a gondozónői nevelési módszer a gyermek önbecsülését: a bölcsőde és a kisgyermek agressziója

2012

33

Erdősová Anna

Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya

Nagyölved élő palóc nyelvjárása

2012

34

Farkasné Lengyel Judit

dr. Sz. Tóth János

"Mezőgazdasági akadémia" a szobi kistérségben: felnőttképzés a vidékfejlesztés szolgálatában

2012

35

Fata Renáta Beatrix

Bánhidy Vajk

Waldorf pedagógia: Rudolf Steiner reformpedagógiája

2012

36

Fazekas Henriett

dr. Kozma Gábor

A félrenevelés megnyilvánulásai

2012

37

Felkai Krisztina

Virághné Ratimovszky Kornélia

Tehetség vagy tehetősség? : a tehetséges gyermekek családi és anyagi körülményeinek vizsgálata a szociálpedagógus szemével

2012

38

Fenyvesi Gábor

Vigmann-né Palovits Ildikó

Reklám, reklámeszközök, reklámtervezés

2012

39

Fikó-Leveleki Orsolya

Tordainé Vida Katalin

Mentális akadálymentesítés

2012

40

Fischer Zsófia Mária

dr. Hernádi Mária

A 10-13 éves gyerekek olvasási szokásai

2012

41

Fodor Eszter Zsanett

Hevér Zoltán

Az állami tévétől a közszolgálatig: a televíziós piac változásai a rendszerváltástól napjainkig

2012

42

Fortunyák Anita

Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya

A helyesírás színvonala és megítélése napjainkban

2012

43

Fóris Luca

Virághné Ratimovszky Kornélia

Motiválatlanság a serdülőkorban: célok, jövőképek és értékek

2012

44

Furó Zsuzsanna

Virághné Ratimovszky Kornélia

Az iskolai agresszió okai és annak kezelhetősége

2012

45

Galambos István

dr. Jekkel Lászlóné

A média hatása a fiatalokra - gyermekekre

2012

46

Garainé Cseszka Szilvia

Virághné Ratimovszky Kornélia, Váry-Harmath Nóra

A mozgásfejlesztő játékok szerepe a prevenciós, korrekciós fejlesztésben

2012

47

Gábor Ivett

dr. Cselényi István

Az egyház a mai társadalomban

2012

48

Gách Ildikó

Virághné Ratimovszky Kornélia

A kisgyermek pszichés fejlődésének sajátosságai

2012

49

Gergő Judit

dr. Kárpáti György

A reklám befolyásolási technikái: gyógyszerreklámok elemzése

2012

50

Győri Ferencné

dr. Cseszka Éva

A felnőttkorba lépett állami gondozottak társadalomba történő beilleszkedése

2012

51

Halászné Jaskó Szilvia

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Bölcsőde és Családi Napközi összehasonlítása a gondozónői tevékenység szempontjából

2012

52

Hangya Emese

Tordainé Vida Katalin

Előítéletek a társadalomban értelmi fogyatékosokkal szemben

2012

53

Havrancsik Katalin

Juhász Bálintné dr.

Szenvedélybeteg serdülők

2012

54

Hegedűs Laura

Tordainé Vida Katalin

A gyermekek szexuális bántalmazásának különleges estei

2012

55

Hegedűs Réka

dr. Kozma Gábor

A büntetés, mint a nevelés eszköze: a büntetés helye a nevelésben

2012

56

Hegyi Zomilla

Vigmann-né Palovits Ildikó

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség belső és külső kommunikációja a 2011-es szegedi világbajnokság tükrében

2012

57

Hertling Adrienn

Virághné Ratimovszky Kornélia

Serdülőkori krízisek: serdülőkori krízisek a tanárok és diákok szemével

2012

58

Hidasi Mária Della

Hartl Mónika

Gyermely település jelenlegi helyzete, településfejlesztési jövőképe

2012

59

Hoffmann-né Tóth Anikó Anita

Virághné Ratimovszky Kornélia

Agresszió: a gyermek és a média

2012

60

Horn Alexandra

dr. Kozma Gábor

A deviáns magatartás kialakulásának okai és javításának lehetőségei a középiskolás fiatalok körében

2012

61

Horvát Attiláné

dr. Cseszka Éva

A munkanélküliek nyelvi képzése

2012

62

Horváth Mónika

dr. Jekkel Lászlóné

Művészetterápiás lehetőségek a szociálpedagógiai gyakorlatban: művészetterápia a zárt intézményekben

2012

63

Inczédi Szilvia

Tordainé Vida Katalin

Gyermekek és fiatalok dohányzás, alkohol, és koffeinfogyasztási szokásai

2012

64

Izrael Erzsébet

Balla Gergely

A háború valóságábrázolása a sajtófotóban

2012

65

Jakus Katalin

Tordainé Vida Katalin

A ,,befogadó" iskola a XXI.században, integrált-inkluzív nevelés

2012

66

Jánk Judit

Virághné Ratimovszky Kornélia

Agresszió az iskolában: az agresszív viselkedés kamaszkorban

2012

67

Jónás Anna Bernadett

dr. Farkas Edit Ilona

Nők a médiában: az intézményben és intézményen keresztül

2012

68

Jug Zoltán

dr. Kárpáti György

Politikai nyilvánosság a világhálón

2012

69

Juhász Éva Erika

Tordai Vilmos

Katolikus Karitász a katasztrófahelyzetekben

2012

70

Kacsó Tamás

Virághné Ratimovszky Kornélia

Devianciák szociológiai kérdései, drog problémák és a bűnözés a tizenévesek korosztályában

2012

71

Kalota Eszter

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Helyzetkép egy gyermekotthon tükrében: van-e igény a vallásos neveltetésre egy állami fenntartású gyermekotthonban?

2012

72

Karászi Anita

Tordainé Vida Katalin

Sérültek, családok, társadalombiztosítás nemzetközi színtereken: a szociálpedagógiai lehetőségeinek vizsgálata központi idegrendszeri sérült gyermekeket nevelő magyar, norvég és marokkói családok körében

2012

73

Karkó Tímea Marianna

dr. Fekete József

Szexuálandragógia, szexuálpedagógia

2012

74

Karsai Gabriella

Hambachné Kaszner Zsuzsanna

A hit és a gyógyulás kapcsolata

2012

75

Kertész Mária

Győry Csaba

Tanulási környezet vizsgálata a Magyar Államvasutak Zrt. területén: az időszakos oktatások tárgyi és személyi feltételei

2012

76

Kis Zoltán

Bánhidy Vajk

A diploma, mint új érettségi: a 2012-es felsőoktatási törvény jelentősége, meghozatalának okai a felsőoktatás és az érettségi rendszer változásainak tükrében

2012

77

Kiss Renáta

dr. Kárpáti György

A tömegfilm változása a nézői elvárások tükrében: két népszerű fantasy történet és filmadaptációinak vizsgálata

2012

78

Kissné Kovács Marianna

dr. Cseszka Éva

A tanulás és az élsport kapcsolata a futball világában

2012

79

Kocsándi Andrea

Vigmann-né Palovits Ildikó

Kapuőrök szolgálatában: a hírszerkesztők munkájának elméleti és gyakorlati elemzése

2012

80

Kolozsi Lászlóné

Balla Gergely

A Divat kommunikációja a XX. század elején és ma

2012

81

Koren Istvánné

Tordainé Vida Katalin

Új ellátási formák, modellek a fogyatékosok ellátása területén: korai fejlesztés

2012

82

Kovács Krisztián OFM

Tordai Vilmos

Ferencesek Kárpátalján

2012

83

Kósa Bence

Vigmann-né Palovits Ildikó

Pac-Man-től Nathan Drake-ig: a videojátékok hatásai a modern popkultúrára és az emberekre

2012

84

Kreisz Miklós

Virághné Ratimovszky Kornélia

A kábítószer fogyasztás kockázati tényezői fiatalkorban

2012

85

Krempf Petra

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

A játszótér, játszóház, mint lehetséges szocializációs színtér a kiskamaszok életében

2012

86

Krepcsik Andrea

Balla Gergely

Pepsi és a Coca-Cola: két nagy múltú cég arculatának összehasonlítása: története, marketingstratégiája

2012

87

Kriegschneider Éva

Tóthné Borbély Viola

A Magyar Suzuki Zrt. Képzési rendszerének és finanszírozásának bemutatása 2005-2010. A gazdasági válság hatása a képzések szerkesztése és finanszírozására

2012

88

Lakihegyi Dániel

Balla Gergely

Analóg és digitális fényképezés a vizuális kommunikációban - a digitális fotótechnika dominanciája

2012

89

Láng Károlyné

Hartl Mónika

Bor - Turizmus - Ember

2012

90

Lencsés Marietta

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Életképek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esztergomi Gyermekotthonának négyes számú csoportjából

2012

91

Lengyelová, Zuzana

dr. Kárpáti György

A folyóiratok sajtótörténeti szerepének változása - A Szabad Újság rovatszerkezetének változása a kultúra rovat függvényében

2012

92

Lichtenstein Kinga Ilona

Virághné Ratimovszky Kornélia

A játékfejlődés szakaszai az óvodáskorú gyermekek körében

2012

93

Lőrincz Beáta

Tordai Vilmos

A Katolikus Egyház szociális tevékenységének mai gyakorlata a Székesfehérvári Egyházmegyében

2012

94

Lukács Anna

dr. Tölgyessy Zsuzsanna

A cigánygyerekek nevelése

2012

95

Lukovics Andrea Katalin

dr. Cseszka Éva, dr. Deme Tamás

Atipikus tanulási formák a felnőtt tanulók sajátosságainak tükrében

2012

96

Makainé Simony Renáta

Virághné Ratimovszky Kornélia, Váry-Harmath Nóra

Tanulási zavarok: diszkalkulia : egyéni fejlesztési terv egy középiskolás diszkalkuliásnak

2012

97

Mándoki Róbertné

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Szociálpedagógus szükségessége, feladata a bölcsődei alapellátásban /Kőbányai intézmények vonatkozásában/

2012

98

Márton Beáta

Tordainé Vida Katalin

A szociálpedagógus az iskolában

2012

99

Meskó Szabina

Fábiánné Andrónyi Katalin

Szenvedélybetegségek és a társadalmi rétegek összefüggései: a női alkoholizmus

2012

100

Mészáros Melinda Katalin

dr. Hernádi Mária

A transzcendens kommunikáció és az angyaltan kapcsolata

2012

101

Monori Tünde

Balla Gergely

A képek kommunikációja: megérthetjük-e a képek üzenetét?

2012

102

Nagy Erika

Hambachné Kaszner Zsuzsanna

Szociális munka az egészségügyben: szociális munka a krónikus fekvőbeteg ellátásban

2012

103

Nagy Erzsébet

dr. Sz. Tóth János

A hippi- és a beat nemzedék kommunikációja

2012

104

Nagy Lászlóné

Virághné Ratimovszky Kornélia

Mintha nem is ugyanaz az ember lenne: demiencia a hétköznapokban

2012

105

Nagy Zsombor

dr. Kárpáti György

A televíziózás új útjai: a digitális televíziózás kihívásai

2012

106

Nagyfi Noémi

dr. Fekete József

Az élethosszig tartó tanulás megvalósulása időskorban

2012

107

Nagyné Angyalfi Mária

Vigmann-né Palovits Ildikó

Egy multinacionális vállalat külső-belső kommunikációjának bemutatása a Tyco Electronics Hungary Kft.-n keresztül

2012

108

Nádasdy Dóra TITKOSÍTOTT

dr. Seres Zsuzsanna

Környezettudatos szemlélet: egy adott vállalat értékeinek hatása az ott munkát vállalók mindennapi életére

2012

109

Németh Szilvia

dr. Kárpáti György

A sajtó szereposztó hatalmának bemutatása Borsi Gergő médiareprezentációja alapján

2012

110

Olasz Borbála

Hartl Mónika

Ártánd község a határmentiség, a határon átnyúló együttműködések, és a Bihar-Bihor Eurorégió vonatkozásában

2012

111

Oláh Zsuzsanna

Virághné Ratimovszky Kornélia

A vizuális média hatásai a gyermekekre: a televízió szerepe a gyermekek egészséges lelki fejlődésének torzulásában

2012

112

Oláhová Katarína

Tordai Vilmos

Gondoskodás a küldetésben: női szerzetrendek szociális tevékenységének összehasonlító vizsgálata

2012

113

Orbán Tímea

dr. Fekete József

Férfi szerzetesek a magyar iskolaügyben a XX. században, különös tekintettel a Ferences Rend iskoláira

2012

114

Ország Mónika

dr. Cseszka Éva

Hallgatói mobilitási programok: az Erasmus-program bemutatása

2012

115

Ökördi Réka

Virághné Ratimovszky Kornélia, Váry-Harmath Nóra

A gyenge olvasási teljesítményt nyújtó középiskolások fejlesztésének lehetőségei: elmélet és megvalósulás a Belvárosi Tanoda gyakorlatának tükrében

2012

116

Paku-Németh Csilla

dr. Cseszka Éva

Tudatos karrierváltás

2012

117

Palotai Barnabás János

dr. Deme Tamás

A magyar sportpszichológia jelenlegi helyzete

2012

118

Pantó Lászlóné

Virághné Ratimovszky Kornélia

A korai kötődés jelentősége és szerepe a kisgyermek fejlődésében

2012

119

Pap Angéla

Virághné Ratimovszky Kornélia, Váry-Harmath Nóra

A zene szerepe a fejlesztésben

2012

120

Pap Nikolett

dr. Tölgyessy Zsuzsanna

A médiában megjelenő vámpír világ kialakulásának tudományos vizsgálata

2012

121

Patkóné Schalk Judit Mária

Tordai Vilmos

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye esztergomi esperesi kerületének szociális válaszai

2012

122

Pál László Bendegúz

Vigmann-né Palovits Ildikó

Kardiológiai kommunikáció: a szavak gyógyító ereje ápolja-e a szívet?

2012

123

Pechó Katalin

dr. Cseszka Éva

A népességcsökkenés okai és következményei Magyarországon

2012

124

Percze Diána

Győry Csaba

Művelődés és képzés a büntetés-végrehajtásban: büntetés-végrehajtási nevelés a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

2012

125

Pester Emőke

Fábiánné Andrónyi Katalin

A generációk közötti különbség és a munkahelyi stressz

2012

126

Polgár Alexandra

dr. Jekkel Lászlóné

Serdülők társas helyzete: peremhelyzetű fiatalok 16-20 év között

2012

127

Porubszky Róbert Ferenc

Vodicskáné Ráczkövi Ildikó

Helyzetképek az esztergomi speciális gyermekotthonról

2012

128

Prágainé Széles Annamária

dr. Kozmáné dr. Szigeti Andrea

A felnőttképzéssel foglalkozó intézmények akkrediátciója : egy konkrét intézmény akkreditációs eljárásának a bemutatása

2012

129

Rehák László György

Balla Gergely

A Kalász újság hőskora (1988-1995.)

2012

130

Risainé Dispiter Krisztina

Virághné Ratimovszky Kornélia

Deviáns (agresszív) magatartás vizsgálata az 1990-es évek és napjaink iskoláiban: tényleg rosszabbak-e a mai fiatalok?

2012

131

Romhányi Katalin

Balla Gergely

Épített környezetünk hatása: reprezentatív épületek szemantikai elemzése Budapest belvárosában

2012

132

Rostási Szabó Zsófia

dr. Farkas Edit Ilona

Kerülj közelebb! Az új média használata egy társadalmi célú kommunikációs kampányban

2012

133

Rókás Kata

dr. Deme Tamás

Meseterápiával a lelki egészségért: a meseterápia, mint lehetőség a lelki egészség és a harmónia megteremtése a minket körülvevő világgal

2012

134

Samu Dorottya

Tordainé Vida Katalin

Az iskolai szociális munka lehetőségei a Gárdonyi Géza Általános Iskolában

2012

135

Siklósi Kelemen Tamás

Balla Gergely

A színtani törvényszerűségek vizsgálata a színtani törvényszerűségek elektornikus képalkotó berendezéseken való érvényesülésének vizsgálatához végzett alapkutatás és kiértékelése

2012

136

Simon - Horváth Sarolt Annamária

dr. Jekkel Lászlóné

Szociálpedagógia és az ifjúság: a 15-19 éves fiatalok szabadidős szokásainak vizsgálata és a szociálpedagógia kapcsolat

2012

137

Somlai Anikó

Virághné Ratimovszky Kornélia Váry-Harmath Nóra

Fejlesztőjátékok az alsó tagozatos diszlexiás gyermekek német nyelvoktatásában

2012

138

Sókiová Marieta

Vigmann-né Palovits Ildikó

Sorozatok, szappanoperák és a telenovellák világa

2012

139

Staviczky Szilvia

dr. Jekkel Lászlóné

,, A kollégisták nagyító alatt"

2012

140

Szabó Annamária

dr. Deme Tamás

Lelkiségi mozgalmak jelenléte társadalmunkban

2012

141

Szalma Aida

dr. Cseszka Éva

Nevelés a büntetés-végrehajtásban: a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön reszocializációs programjai

2012

142

Szalma Orsolya Ágnes

Virághné Ratimovszky Kornélia, Váry-Harmath Nóra

Korai fejlesztés: prevenciós mozgásfejlesztés a kisgyermekkorban

2012

143

Szauter-Császár Zsófia

dr. Juhász Márta

Vergleich der Tätigkeit der deutschen Selbstverwaltungen in Werischwar/Pilisvörösvár und Sanktiwan/Pilisszentiván

2012

144

Szendrői Erika

dr. Cseszka Éva

Egy mai modern kommunikációs központ bemutatása

2012

145

Szénvölgyi Éva

Vigmann-né Palovits Ildikó

"Tájékoztatunk és népszerűsítünk"- avagy a rendőrség kommunikációs tevékenysége és annak fogadtatása a civil állampolgárok körében

2012

146

Szép Alexandra

Tordainé Vida katalin

Felnőttképzés Érden: a felnőttképzési igény a munkanélküliek körében az Érdi térségben

2012

147

Szijártó Tímea

Virághné Ratimovszky Kornélia

A televízió hatása a gyermekek életére

2012

148

Sziklai Georgina Tünde

dr. Tölgyessy Zsuzsanna

A tokodaltárói bányászélet a XX. században

2012

149

Szilágyi Éva

Tordainé Vida Katalin

A szociálpedagógiai képzés története és kutatása

2012

150

Szilágyiné Nágel Zsuzsanna

dr. Cseszka Éva

Otthonoktatás a mai Magyarországon: tények és tévhitek az otthonoktatásról

2012

151

Szlávik Hermina

Hartl Mónika

Pályaválasztás és karriertervezés

2012

152

Szűcs Katalin

dr. Cseszka Éva, dr. Sz. Tóth János

Magyar iskolák (Cseh)Szlovákiában 1944-től napjainkig, a kulturális élet fontosabb vonatkozásaival

2012

153

Takács Ágnes

dr. Tölgyessy Zsuzsanna

Az ifjúsági színház és a média: a Cyber Cyrano című ifjúsági előadás többszempontú elemzése

2012

154

Takács Gyöngyi

Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya

A csallóközi Nagymegyer illetve Balony még élő tájnyelve, tájszavainak osztályozása

2012

155

Tallósi Károly

Győry Csaba

Dorog, Sárisáp, Annavölgy közművelődési intézményeinek arculatvizsgálata

2012

156

Tapodi Anita Bernadett

dr. Sz. Tóth János

Finnország sikerének kulturális háttere

2012

157

Tollár Zsuzsanna Mária

dr. Balogh Zoltán

Bűnmegelőzéssel és bűnelkövetéssel való találkozás vizsgálata diákok és tanárok körében

2012

158

Tóth Kinga Laura

Vigmann-né Palovits Ildikó

Új kommunikációs formák megjelenése az interneten (online újságok, fórumok, csetkommunikáció, e-mail, blog)

2012

159

Varga Ákos

Virághné Ratimovszky Kornélia

Az agresszív viselkedés pszichés jellemzői: a modern kor gyermekei

2012

160

Varga Lilla

Fábiánné Andrónyi Katalin

A szenvedélybetegség és a társadalmi helyzet összefüggései-játékszenvedély

2012

161

Varga Lilla

Vigmann-né Palovits Ildikó

A beavató színházi foglalkozások és többirányú kommunikációjuk (Karinthy Színház: Árvácska, Aranysárkány; Kolibri Színház: Cyber Cyrano című előadások alapján)

2012

162

Varga Zsóka

Vigmann-né Palovits Ildikó

Erőszakosság/erőszak-okság: a média hatása a gyerekkori személyiségfejlődésre: a gyermekkori agresszió

2012

163

Vavrek Anita

dr. Cseszka Éva

A roma fiatalok tanulási problémái: a Czabán Általános Iskola tükrében

2012

164

Váradiné Deák Anita

Vigmann-né Palovits Ildikó

Hazugság, mint megélhetési kommunikáció

2012

165

Venesz Éva

dr. Tölgyessy Zsuzsanna

A gyermekirodalom helye az emberré válás folyamatában

2012

166

Völgyi Kata Éva

Vigmann-né Palovits Ildikó

"A lélekhez szólni": a tánc, mint vizuális kommunikáció

2012

167

Vörös Ferencné

Virághné Ratimovszky Kornélia

Gyermek rajzok fejlődése óvodás korban: család rajzok

2012

168

Wagner Péter Balázs

dr. Deme Tamás

Az állam és sport kölcsönhatása, viszonya

2012

169

Weiner Krisztina

Hambachné Kaszner Zsuzsanna

Kórházi szociális munka a gyermek onko-hematológiai osztályon

2012

170

Will Nikolett

Hunyadi Balázs

A felsőoktatás társadalmi- és gazdasági hatásai egy település életében

2012

171

Zlinszki Zsolt

dr. Cseszka Éva

"Magyar az, akinek fáj Trianon": érzelmi attitűd vizsgálat a monori Országzászlós Trianoni Emlékművel kapcsolatban és az irredenta emlékmű története, metamorfózisai

2012

172

Zöllei Rita

Virághné Ratimovszky Kornélia

Mediáció, resztoratív szemlélet a fiatalkorú bűnelkövetők körében

2012

173

 

 

 

x