A campus

Karunk 1994-ben költözött Piliscsabára, Budapesttől 24 km-re a Pilis-hegy lábához, egy 21 hektárnyi területű campusra. A vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető, festői környezetben fekvő természetvédelmi terület a budapesti agglomeráció része.

 

A hajdani rekreációs övezet maradványai

A 21 hektárnyi terület a második világháború előtt a Magyar Királyi Hadsereg gyakorló táboraként volt Perczel Mór laktanya (1890-1918), a helyi lakosságnak is kedvelt pihenőövezete volt, bárki szabadon ellátogathatott ide. A hely természetbeli adottságai kirándulásra, kikapcsolódásra adtak lehetőséget. A történelmi események változásait követve többször gazdát cserélt létesítmények sorsa a laktanyát kiürítő szovjet hadsereg Magyarországról történő kivonulásakor pecsételődött meg, 1991-ben.

A campus természetvédelmi terület, ezért olyan épületeket építettek, amelyek illeszkednek a tájba, nem bontják meg annak harmóniáját és az értékes őshonos növényzetet.


Főbejárat a portával

A régi porta és főbejárat helyére Csernyus Lőrinc építész tervezte a török fürdőre emlékeztető épületet, amelyhez egy kétszárnyú kovácsoltvas nagykapu tartozik. A főporta épülete 1995-ben épült meg. Az épületben bankautomata és a Lingua Academia található.

 


Iustineum

A Campus főbejáratához legközelebb eső épületet 2005-ben újították fel Bata Tibor építész tervei alapján. Az eredeti épület keletkezésének dátuma ismeretlen, de egy 1906-ban készült fénykép tanúsága szerint, akkor már állt és a Perczel Mór laktanya tábori kávéházaként működött. A felújítás után az épület homlokzata a régi formákat ötvözi a jelenkor igényeivel.

Az épületben a Kommunikáció-és Médiatudományi Intézet működik.


Catharineum

A következő épület a Catharineum, amely az egyetemisták védőszentjéről, Alexandriai Szent Katalinról kapta nevét. Az épület jelenlegi formája Bata Tibor építész munkája. A felújítás során az épület eredeti szerkezete megmaradt, a belső kialakítás ehhez igazodott.

Az alsó két szinten tanári szobák és szemináriumi helyiségek sorakoznak egymás után. Az épületben a Tanárképző Intézet kapott helyet. A tetőtérben, a harmadik szinten tíz – bútorozott, kétszobás, fürdőszobás, teakonyhás – vendéglakás van kialakítva a Karra látogató szállóvendégek és vendégtanárok részére. A negyedik szinten egy kilátó található, ahonnan a Campus egész területét át lehet tekinteni.


Quaestura

A Quaestura az átépítés előtt a gyengélkedő szerepét töltötte be. A korábbi századfordulós, régi magyar épület Bata Tibor építész terveinek köszönhetően mai formájában visszakapta eredeti szépségét.

A sikeresen felújított objektum 1997 decemberében a párizsi központú FIABCI (az Ingatlanszakértők Nemzetközi Szervezete) magyar tagozatának harmadik díját nyerte el.

Az épületben jelenleg az adminisztrációs egységek működnek. A földszinten a Tanulmányi Osztály, az Életpálya Tanácsadó és Alumni Iroda, a központi postázó, az emeleten a Gazdasági Osztály, az Oktatáskoordinációs Osztály, a Doktori és Habilitációs Iroda, a Nemzetközi Osztály és egy 80 fő befogadására alkalmas konferenciaterem található.

Az épületben a Magyar Posta postahivatalt működtet, amely a Kar dolgozóinak és diákjainak ügyintézését segíti.


Mediterrán terasz

2011. márciusában épült meg a hallgatóknak kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosító mediterrán terasz. Ideális hely tavasztól késő őszig, egy-egy szemináriumi óra megtartására vagy egy baráti beszélgetésre.

Az alkotás a campus területén deponált (ismeretlen mesterek által készített) faragványokból összeállított kompozíció. Mivel a campus a székesfehérvári egyházmegye területe, vélhetőleg onnan származnak a darabjai is. Ez a kőkompozíció az újjáalapított egyetem 20. évfordulójára készült.


Auditorium

A volt laktanyai mozi jelenleg oktatási épület, amelyben 4 szemináriumi terem található. Az épület előtt Emlékoszlop található a Kar fennállásának két évtizede elhunyt hallgatóknak az emlékére.

 


Anselmianum

Az Anselmianum névadója Szent Anzelm tervezője Siklósi József építész. Az épület, mely valamikor ugyancsak legénységi szállásként működött, 1995-ben készült el. Előterében látható Szervátiusz Tibor szobrászművész ajándéka, egy fából faragott kereszt, bronz korpusszal. Az épületben működő intézetek: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Történettudományi Intézet, Filozófiai és Művészettudományi Intézet, Klasszika Filológia és Orientalisztikai Intézet.


Ambrosianum

A Szent Ambrusról elnevezett közel 3100 négyzetméter hasznos alapterületű oktatási épület 1997-ben épült, tervezője Siklósi József építész. Az épületben tanári szobák, tantermek, szemináriumi helyiségek és a büfé kapott helyet. Itt található az Angol-Amerikai Intézet, a Közép-Európa Intézet, a Romanisztikai Intézet és a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet.

Az épület aulájának közepén található az 1990-es években restaurált eredeti Pázmány Péter bronz szoborcsoport, ifj. Vastagh György alkotása 1922-ből. Az Ambrosianum a két szomszédos épülettel (Anselmianum és Bibliotheca) szervesen összekapcsolódik – azokba átjárható – a földszinten, illetve az első emeleten.


Bibliotheca – Augustineum

Az Augustineum (Szent Ágoston) épülete valamikor legénységi szállás volt. A rekonstrukció folyamán három új épület résszel gazdagodott, a templomra emlékeztető, keletre tekintő apszissal és két toronnyal. Az épület 1994-ben készült el, Siklósi József tervei szerint. Ekkor alapították a PPKE BTK Könyvtárát is. Mint felsőoktatási könyvtárnak alapvető feladata a Karon folyó oktatás és tudományos kutatás támogatása, a könyvtárhasználók megfelelő szakirodalommal történő ellátása.

A Könyvtárnak jelentős külön gyűjteményei vannak, mint például Mályusz Elemér, Kniezsa Isatván, Lakó György, Süpek Ottó, Bognár György, Tomka Miklós hagyatékai, valamint a régi könyvek gyűjteménye, melyeknek eszmei értéke a tartalmi és muzeális jelentőségében rejlik.

A Kari könyvtárállomány jelenleg kb. 260 ezer kötet.


Stephaneum

A Stephaneum épülete Szent Istvánról kapta a nevét. Makovecz Imre sajátos alkotása a Campus központi területének különleges hangulatot kölcsönöz. A két egymásra támaszkodó kupola alatt egy 430 fős, lépcsős, sugaras szerkezetű széksorokkal kialakított nagyelőadó van, mely a beépített színpaddal és az Áment Lukács tervei alapján épített, három manuálos, 37 regiszteres hangversenyorgonával színházi előadások, hangversenyek és konferenciák rendezésére is alkalmas.

A jobb oldali bejárat oldalfalán Boromisza Zsolt "Millennium" című festménye látható, melyet a művész az egyetem fennállásának 10. évfordulójára adományozott.

Az elsősorban oktatásra készült, de konferencia-helyszín céljára is kiválóan alkalmas épületben az Auditorium Maximum központi előadótermen kívül még öt 100-150 férőhelyes előadó található.

Reprezentatív tanácstermünk a Pázmány terem, amelyben két egész falat beborító olajfestmény látható: az egyik a Pázmány Pétert ábrázoló kép, melyet Than Mór festett, és a Szépművészeti Múzeum tulajdona, a másik pedig a Mathias Mester által 1800-ban alkotott eredetileg oltárképnek készült, Szent Anna tanítja Máriát című festmény, amelyet az épület felszentelése alkalmából adományozott a Katolikus Egyetemi Alapítvány az Egyetemnek.

Az épületben működő intézetek: Szociológia Intézet, Pszichológiai Intézet. Itt található az Rektori Hivatal Központi Informatika Csoport és a HÖT irodája.
A mellékszárnyban egy diákok és tanárok számára egyaránt használható klubhelyiség és egy 100 fős menza-étterem.


Dísztér, "Szobrok a patak mentén"

Három szobor: jelképek, amelyek összekötnek és összetartoznak, mégpedig egy képzeletbeli patak mellett, amelynek vize Szent István előtt tör fel egy kör alakú mélyedésben. A tervezői elképzelést egy valamikor itt folyó csermely adta, amelyet az oroszok betemettek, ám a terület a mai napig természetes vízgyűjtőhelynek minősül. A szobrok egymással is szerves egységet alkotnak. Magyarország keletet és nyugatot köti össze, így a középpontban mértanilag és eszmeileg is Szent István szobra foglal helyet. A keletet Arisztotelész képviseli, a kereszténység előtti filozófia egyik legnagyobb alakja. A nyugati oldalon Aquinói Szent Tamás szobra áll: ő dolgozta át a görög filozófus gondolatait, és öntötte őket keresztény formába. A tér kompozícióját Makovecz Imre tervezte.


Emericanum

A Szent Imre nevét viselő épület az egykori magyar katonai tábor legrégebbi egysége. A tábor szolgálati rendjében egy ideig fogdaként működött.

Az épület rekonstrukciója 1996 áprilisára készült el ugyancsak Zsigmond László tervei alapján. Teraszán tábla örökíti meg a volt magyar vegyiharc-zászlóalj működését (1925-től a II. világháború végéig). Itt találhatóak a kari vezetőség és a Dékáni Hivatal irodái.


A műszaki épület

A Budapest felől érkezők elsőként a Siklósi József tervei alapján, 2000-ben elkészült épületet látják meg. A bástyatornyon kialakított címerpajzsokon a PPKE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karának címerét helyezték el. A Kart kiszolgáló karbantartó műhelyek, raktárok és garázsok mellett a Központi Üzemeltetési Osztály irodái kaptak itt helyet. Itt található az orvosi szoba is.


A Campus buszmegállója

A 10-es úton menetrend szerint közlekedő Volán-busz EGYETEM nevű megállójának építését 1996-ban, dr. Lotz Károly akkori közlekedési miniszter közbenjárására a Közúti Igazgatóság végeztette. A hozzá tartozó portát, kerítést, személy- és autóbejárót az egyetem saját forrásból valósította meg, Csernyus Lőrinc tervei alapján. A buszok 1996 szeptembere óta állnak meg itt. Az országút mellett az egykori szovjet kerítés helyére új, szép kivitelű kovácsoltvas kerítés került, amelynek költségeit adományokból fedezte az egyetem.


Kollégiumok

A kollégiumokat szerzetesrendek működtetik, a vidéki hallgatóknak 3 leány és 1 fiúkollégiumban biztosítanak elhelyezést. Az épületek az egyetem területén és a községben találhatók. Jól felszerelt, 2-3-4 személyes szobákkal, konyhákkal és fürdőszobákkal, tanulótermekkel, TV és klubszobákkal, számítógép és internet hozzáféréssel rendelkeznek. A vallási fejlődést a lelkészségi programok biztosítják a kollégiumok kápolnájában. www.kollegiumok.net


Campus térkép

Nézzen körbe nálunk panorámaképek segítségével is!

 

2020.02.07.

x