Guitman Barnabás

Guitman Barnabás, PhD adjunktus

 • Történettudományi Intézet
 • Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

Születési hely, idő: Szombathely, 1977.
Tanulmányok:
- Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely (1991–1995)
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, történelem–latin szak (1995–2002); assziriológia program, 4 szemeszter (1995–1997); szlovák nyelv és irodalom szak, 8 szemeszter (2001–2007)
- Történelemtudományi Doktori Iskola, PPKE BTK (2002–2005), fokozatszerzés ideje: 2009. december 11. (a disszertáció címe: A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere)

Fogadóórák

Helye: Ans. 214. szoba
Ideje: csütörtök 13.30-14.15

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok

1995–2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, történelem–latin szak
1995–1997 Assziriológia program, 4 szemeszter
2001–2007 Szlovák nyelv és irodalom szak, 8 szemeszter
2002–2005 Történelemtudományi Doktori Iskola, PPKE BTK; fokozatszerzés ideje: 2009. december 11. (disszertáció címe: A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere)

Külföldi tanulmányok, ösztöndíjak

1996.05.10. a PPKE-BTK és az Universitas kiadó által meghirdetett az Év Szeminárium Dolgozata pályázat: megosztott második helyezés (dolgozat címe: Marduk)
1999.07.15.–08.15. Katolische Universität Eichstätt, Németország, nyári egyetem
2000.09.27.–10.04. Eperjes, Bártfa, tanulmányút és levéltári kutatások
2000.10.21.–2001.03.30. Johannes Gutenberg Universität Mainz, Németország, Erasmus-ösztöndíj
2002.06.15–20. Erzsébetváros (Dumbraveni, Románia), kutatás az örmény katolikus templom könyv- és levéltárában
2003.04.22–23. XXVI. OTDK, humán szekció, egyháztörténeti tagozat: második helyezés (Stöckel Lénárd és a bártfai reformáció fénykora)
2005.05.30–06.5. Tiszolc (Tisovec, Szlovákia), kutatás az evangélikus egyházközség levéltárában
2005.08.8–15. Szamosújvár (Gherla, Románia), kutatás az örmény katolikus templom könyv- és levéltárában
2006.09.18–21. Bécs, kutatás az osztrák nemzeti könyvtár kézirattárában és könyvtárában
2007.08.7–17. Tiszolc, Bártfa, Lőcse, levéltári kutatások
2008.06.17–20. Bécs, kutatás az osztrák nemzeti könyvtár kézirattárában és könyvtárában
2011.08–09. Bártfai levéltári kutatás a Klebelsberg-ösztöndíj támogatásával
2014.10.20–31. Óraadás a CEEPUS-ösztöndíj támogatásával a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen. Kutatás a besztercebányai városi levéltárban.
2015. 10.19-29. Óraadás a CEEPUS-ösztöndíj támogatásával a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen.

Munkahelyek

2002– PPKE BTK Történettudományi Intézet, adjunktus
főbb oktatott tárgyak:
– Magyarország története a kora újkorban
– Magyarország társadalomtörténete a kora újkorban
– Egyetemes történet 1500–1700
– Kora újkori egyetemes és magyar egyháztörténet
– A kora újkori város
– Kora újkori paleográfia
– Informatika és történettudomány

2002–2010 Szent Vince Szakkollégium, kollégiumi tanár
2003–2004 MTA Ókortudományi Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs
2004 MTA Történettudományi Intézet, megbízott munkatárs az ún. Kosáry-bibliográfia előkészítő munkálataiban

 • pdf

  BBLTÖ02801 Magyarország története 1500-1703 1

  • Történelem levelező BA
 • pdf

  BBNMN90100 Könyvtárinformatika

  • Anglisztika BA
  • Germanisztika BA
  • Magyar BA
  • Romanisztika BA
  • Szabad bölcsészet BA
  • Szlavisztika BA
 • pdf

  BBNTÖ02801 Magyarország története 1500-1703 1

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ03400 Egyetemes történet 1500-1700

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ05400 Magyarország társadalomtörténete 1500-1703

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ07300 Magyar egyháztörténet 1500-1710

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ09800 Kora újkori egyháztörténet

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ15200 Magyarország társadalomtörténete 1500-1703

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ20200 Magyarország története 1500-1703 1

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ22200 Egyetemes történet 1500-1700

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BMNTÖ00300M Historiográfia

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ04600M Könyvtárinformatika

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ12500M Nemzetközi kapcsolatok története 1500-1700

  • Történelemtanár MA

Főbb kutatási témák

 • Felekezetiség a kora újkori Habsburg Monarchiában
 • Reformáció és konfesszionalizáció a kora újkori Felső-Magyarországon
 • A schmalkaldeni háború története
 • Információs technológiák alkalmazása a történelem kutatásában és oktatásában

Témavezetés

A hallgatók egyéni érdeklődése alapján egyeztett témák a 16-17. századi magyar és európai történelem egyes kérdéseiről.

 

 

Leonhard Stöckel und die Reformation in Bartfeld. Religions- und Kulturgeschichtschreibung im Donauraum, Freudenstadt (2004.09.18.)

Az erzsébetvárosi örmény katolikus plébániatemplom könyvtára. Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében, Piliscsaba (2005.04.22. )

Trojaká identita inteligencie mesta Bardejov v 16. storočí. (Bártfa értelmiségének hármas identitása a XVI. században). K dejinám Podolínca a novovekého Spiša (Podolin és a Szepesség újkori története), Podolin (2005.05.21.)

A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba (2005.10.7.–10.8., konferenciaszervezés)

Az erzsébetvárosi örmény katolikus plébániatemplom könyvtárának feldolgozása. Bibliográfiai műhelymunkák a PPKE BTK-n: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete konferenciája, Piliscsaba (2007.05.25.)

Hitvallás és vallatás. V. Apáczai Nyári Akadémia, Újvidék (2007. 07. 12.)

Reformáció és felekezetszerveződés Bártfán. A reformáció kezdetei Magyarországon című konferencia, Budapest (2007.11. 9.)

A Bocskai-mítosz, és ami mögötte van. VI. Apáczai Nyári Akadémia, Újvidék (2008.07.15.)

Felekezeti helyzet a felső-magyarországi városokban a XVI. század derekán. Tíz éves a Történelemtudományi Doktori Iskola című konferencia, Piliscsaba (2009. 11. 26.)

A rovásírás helye a magyar történelemben. X. Apáczai Nyári Akadémia, Újvidék (2010. 07.07.)

„Spero in dies meliora" II. Ferdinánd magyar király vallásossága. „Az áhítat nem hivatalos formái és alkalmai az 1800 előtti Magyarországon" PPKE BTK Lelkiségtörténeti Műhely IV. konferencia, Piliscsaba (2011. 04. 29.)

Konfessionelle Kontroversen und ihre Lösungsversuche im multiethnischen Raum Oberungarns in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Az egyház mint kultúrahordozó – nemzetközi konferencia, Piliscsaba. (2012. 05. 11.)

Görög kalandorból protestáns fejedelem a PPKE BTK Történettudományi doktori iskola eszmetörténeti műhelye által szervezett Eszmetörténet című konferencia, Piliscsaba (2012. 11. 10.)

A felső-magyarországi városszövetség és a török a XVI. század derekán. Az oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka című könferencia, PPKE BTK, Piliscsaba (2012. 12. 6.)

Religio ad pristinam normam redigenda. Die Wirkung der ungarischen Religionsgesetze von 1548 in den oberungarischen Städten. 450 Jahre Concilium Tridentinum. Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert. Nemzetközi konferencia. PPKE BTK, Budapest. (2013. 10. 7.)

A libetbányai vértanúk történetének szöveghagyománya. Protestáns mártírnarratívák a 16–18. században. Debreceni Egyetem, Debrecen. (2014. 02.21.)

Egyházi értelmiségiek levelei a bártfai levéltárban az 1550-es évekből. Od reformácie po založenie cirkvi – A reformációtól az egyházalapításig. Nemzetközi konferencia. Eperjes. (2014. 10.23.)

Stadt und Konfessionalisierung im Oberungarn des 16. Jahrhunderts. Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy. International CEEPUS workshop, Esztergom (2015. 05. 29.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x