Szakács Béla Zsolt

Szakács Béla Zsolt, kandidátus habilitált docens

 • Művészettörténet Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

1968. április 6-án születtem Budapesten. 1992-ben végeztem az ELTÉ-n történelem-művészettörténet szakon. Hároméves akadémiai ösztöndíjjal az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetében gyakornokoskodtam, majd 1996 óta a PPKE Művészettörténeti Tanszékének vagyok oktatója, 2005 óta tanszékvezetője. 1998-ban a Magyar Anjou Legendáriumról írt disszertációmmal kandidátusi fokozatot szereztem. 2016-ban habilitáltam. Kutatási területem a középkori építészet, keresztény ikonográfia és műemlékvédelem.

SZAKÁCS BÉLA ZSOLT
TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZA

született: 1968. április 6., Budapest

 

Tanulmányok, munkahely:

1974-1986 általános iskolai és gimnáziumi tanulmányok: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
1987-1992 Eötvös Loránd Tudományegyetem, művészettörténet-történelem szak, kitüntetéses diplomával
1988-92 Eötvös Collegium, bejáró tag
1990-92 a Művészettörténeti Tanszék demonstrátora
1990-92 a Művészettörténeti Tudományos Diákkör titkára
1992-96 TMB kutatói ösztöndíj a MTA Művészettörténeti Kutatóintézetében
1993-tól: Közép-európai Egyetem, Középkortudományi Tanszék "Visual Resources of Medieval East Central Europe" program résztvevője, 2006-tól docens
1994-97 posztgraduális tanulmányok az ELTE Művészettörténeti PhD-kurzusán
1996-tól: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, tanársegéd, 1998-tól adjunktus
1998 a művészettörténet tudomány kandidátusa
2005-től a PPKE Művészettörténeti Tanszékének vezetője, 2007-től docense
2016 habilitáció a PPKE BTK-n

 

 

Ösztöndíjak, díjak:

1985 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, történelem: 6. hely
1986 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, magyar irodalom: 2. hely
1989 Eötvös Pályázat, 1. díj
1990-92 Köztársasági ösztöndíj
1991-92 Tudományos ösztöndíj
1991 Eötvös Pályázat, 1. díj
1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Szekció: kiemelt első helyezés
1991 Pro Scientia aranyérem
1992 Művészeti Író Ösztöndíj
1992 Getty Grant Foundation, részvételi támogatás: XXVII. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte, Berlin
1993 F.I.D.E.M. ösztöndíj: 1er Congrès européen d'études médiévales, Spoleto, a részvétel támogatása
1994 Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem
1994 Poitiers, 41me Session d'Été, Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale
1996 Bécs, az Osztrák Tudományos Akadémia kéthetes kutatói ösztöndíja
1997 Párizs, kéthetes tanulmányút, École des Hautes Études en Sciences Sociales
2000 IV-VI. Mellon Research Fellowship a firenzei Villa I Tattiban (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies)
2002 IV-VI. DAAD-ösztöndíj, München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
2003 I. vendégtanítás a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetemen
2005 II-V. ösztöndíj a Collegium Budapest "Multiple Antiquities" c. fókuszcsoportjában
2009 IV. vendégtanítás és tanulmányút a szófiai Ohridi Szt. Kelemen Egyetemen (CEEPUS)
2013 XI. vendégtanítás és tanulmányút a krakkói Jagelló Egyetemen (CEEPUS)
2015 VI. vendégtanítás a poitiers-i Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale nyári egyetemén
2016 XII. kutatói ösztöndíj, Drezda, FOVOG/Technische Universtität (DAAD-Tempus)
2017 IV. vendégtanítás és tanulmányút a jereváni Állami Pedagógiai Egyetemen (Erasmus Plus)

 

Bizottsági tagság:
MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottság (2006-)
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Szabad bölcsészet bizottsága (2007-2010)
OTKA Művészeti és Kulturális tárgyú Kutatások zsűrije (2007-2010)
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, választmányi tag (2015-)

 • pdf

  BBNSM00500 Műemlékvédelmi alapismeretek

  • Szabad bölcsészet BA
  • Művészettörténet BA minor
 • pdf

  BBNSM03500 Középkori művészet etalonvizsga

  • Szabad bölcsészet BA
 • pdf

  BBNSM12400 Árpád-kori művészet

  • Szabad bölcsészet BA
  • Művészettörténet BA minor
 • pdf

  BBNSM12500 Árpád-kori művészet szeminárium

  • Szabad bölcsészet BA
 • pdf

  BBNSM12900 Középkori művészet etalonvizsga

  • Szabad bölcsészet BA
 • pdf

  BMNSM02200M Középkori művészet előadás 1.

  • Művészettörténet MA
 • pdf

  BMNSM02400M Középkori művészet előadás 3.

  • Művészettörténet MA
 • pdf

  BMNSM02600M Középkori művészet szeminárium 1.

  • Művészettörténet MA
 • pdf

  BMNSM02800M Középkori művészet szeminárium 3.

  • Művészettörténet MA

Kutatási témák: középkori építészet, keresztény ikonográfia, a műemlékvéfelem története

Eddigi kutatási projektek:

1. Visual Resources of Medieval East-Central Europe, CEU, vezető: Marosi Ernő, 1994-1996

2. Középkori falképek Magyarországon, dokumentáció, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Krems, vezető: Gerhard Jaritz, 1994

3. Művészettörténeti multimédia-központ létrehozása, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, vezető: Szakács Béla Zsolt, 1997

4. Visual Resources Research Program, CEU, vezető: Klaniczay Gábor, 1997-1999

5. Cultural Heritage Research Project, CEU, vezető: Laszlovszky József, 2000-2002

6. Digital image and textual materials as an emerging tool for distance learning and consultation systems. Russian Megaproject, CEU, vezető: Laszlovszky József, 2001-2004

7. Christianization and State Formation in Northern and Central Europe, University of Cambridge, vezető: Nora Berend, 2002-2004

8. National or Universal Antiquities? The nineteenth-century process of "musealization" in Hungary and Europe, Collegium Budapest, vezetők: Marosi Ernő és Klaniczay Gábor, 2004-2005

9. A project on a deserted city: Classe (financed by the Cultura 2000 project of the European Union), organized by Ravenna Antica, in co-operation with the University of Bologna, University of Barcelona, University of Leicester, and CEU, 2005-2006

10. Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon (CD-kiadvány, Arcanum Kiadó) NKA-pályázat, PPKE, vezető: Szakács Béla Zsolt, 2008

11. DAAD Monastic Landscape project, CEU, vezető: Laszlovszky József, 2009

12. Közékori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyében, vezető: Kollár Tibor, 2010-2011

13. Transferts techniques et technologiques dans l'Europe gothique, INHA, Paris, 2010-2012

14. SPREADART – Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation project, Marcianum, Velence, 2010-2012

15. Communicating Sainthood – Constituting Regions and Nations in East-Central Europe, Tenth-Sixteenth Centuries, OTKA, vezető: Klaniczay Gábor, 2010-14

16. Középkori templomok a Kárpátalján és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vezető: Kollár Tibor, 2012

17. Monastic Life, Art and Technology at the Bizere Monastery, Romanian National Authority for Scientific Research, vezető: Ileana Burnichioiu, 2013-2016

18. Facing and Forming the Tradition. Illustrated Texts on the Way from Late Antiquity until the Romanesque Times, nemzetközi konferencia, NKA, vezető: Boreczky Anna és Szakács Béla Zsolt, 2014

19. Via Benedictina: Benedictines in Centrl Europe, Visegrad Found, Broumov és Tyniec Bencés Apátság, 2014

20. "The research and presentation of the cultural heritage of the Mezőség region, Transylvania" coordinated by the Foundation István Möller, 2015-17
21. Communication and Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks, DAAD FOVOG Dresden - CEU, 2016
22. Kárpátaljai református templomok műemléki vizsgálata, a Begerszászi Református Püspökség felkérésére, 2017

Előadások, konferenciák

1991
Szeged, OTDK, Humán Szekció: "Pillantás az Ottó-korra. II. Henrik perikópáskönyvének kötéstáblája"
Poznan, XII. Medievista Szeminárium: "A Glance at Pre-Romanesque. The Front Cover of the Book of Pericopes of Henry II"

1992
Pozsony, Internationaler Seminar der Studenten der Kunstgeschichte über Beziehungen in der Kunst Mitteleuropas (Univerzitet Komenského): "Zur Typologie der Westemporen"

1993
Budapest, Ethnicity. Concepts and Conflicts in Medieval Central Europe (Central European University, Medieval Studies Programme): "Per Crudelem Tyrannidem Saxonum Scelestissimorum. Attack against Gyulafehérvár in 1277"
Poznan, XIV. Medievista Szeminárium: "Ambivalent Spaces in Western Complexes of Medieval Hungarian Conventual Churches"
Lublin, National and Religious Self Identification and the Problem of National and Religious Minorities in East Central Europe (Institute of East Central Europe): "Saxones contra Hungaros? A Conflict in Medieval Transylvania"

1994
Leeds, International Medieval Congress I. (University of Leeds): "Visual Resources of Medieval East Central Europe" (Sajó Tamással)

1995
Leeds, International Medieval Congress II. (University of Leeds): "The Text of Medieval Central European Images"
Róma, L'état angevin (École française de Rome): "Présentation du CD-Rom du Légendier angevin de Hongrie" (Sajó Tamással)

1996
Pannonhalma, Heremitae, Monachi, Fratres. International Conference on the Interactions of medieval Monastic Culture (Pannonhalmi Bencés Apátság, Magyar Középkorudományi Társulat, CEU Department of Medieval Studies): "The Spatial Organization of Westworks of Benedictine and other Conventual Churches"
Motovun (Horvátország), Carolingian and Ottonian Age (International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages): "Western Complexes in Hungary in the first half of the 11th century"
Szeged, A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Európában. A magyar szentek tisztelete. 3. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia (JATE Néprajzi Tanszéke): "Parallel lives — St. Martin and St. Gerard in the Hungarian Angevin Legendary"

1997
Szombathely, Szent Márton-konferencia (Societas Scientiarum Savariensis): "Szent Márton a Magyar Anjou legendáriumban"
Budapest, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ülése: "A Magyar Anjou Legendárium képi rendszerei"

1998
Budapest, Az újrafelfedezett Magyar Anjou Legendárium — A kódexlapoktól a CD-ROM lemezig (CEU Department of Medieval Studies — OSzK): "A Magyar Anjou Legendárium az újabb kutatások fényében"
Szeged, Atya - Fiú - Szentlélek: A Szentháromság tisztelete a népi vallásosságban. 4. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia (JATE Néprajzi Tanszéke): "Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon"

1999
Piliscsaba, Kutatások a keresztény ikonográfia köréből (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék): "A Pietas Christi (Notgottes) ábrázolásai a középkori Magyarországon"
Kalamazoo (Michigen), 34th International Congress on Medieval Studies (Medieval Institute, Western Michigen University): "Influences of Ottonian Architecture in Hungary"
Leeds, International Medieval Congress 1999 (International Medieval Institute, University of Leeds): "The Selection of Saints in the Hungarian Angevin Legendary and Its European Parallels"
Budapest, Batthyány József esztergomi érsek halálának 200. évfordulójának emlékülése (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség): "Egy Batthyány-eredetű Szentháromság-ábrázolás a Magyar Nemzeti Galériában"
Budapest, Visual Resources Workshop (CEU Department of Medieval Studies): "From photo collections to CD-ROMs: visual resources of medieval East-Central Europe"

2000
Budapest, National Heritage, World Heritage, Medievalism (CEU Department of Medieval Studies): "The Benedictine Monastery of Pannonhalma as a World Heritage Site"
London, Thirtieth International Congress of the History of Art (CIHA):"Oscillation between East and West: Interpretations of Medieval Hungarian Architecture" (poszter)
Szeged, Idő és emlékezet. 5. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia (JATE Néprajzi Tanszéke): "Kegykép és uralkodói reprezentáció: a magyar Anjouk emlékezete az európai zarándokhelyeken"
Ráckeve, Maradandóság és változás: "Állandó alaprajzok — változó vélemények? Megjegyzések a "bencés templomtípus" magyarországi pályafutásához"

2001
Budapest, Imago és historia (PPKE Művészettörténeti Tanszék): "Az imagótól a historiáig: az Isztambuli antifonále iniciáléi"
Berlin, Ostmitteleuropäische Kunsthistoriographien und der nationale Diskurs (Kunstgeschichtliches Seminar der Humbold-Universität zu Berlin — GWZO, Leipzig): "Art History of Medieval East-Central Europe as Reflected in Local Photoarchives"
Párizs, La Sainte Couronne de Hongrie (Institut Hongrois de Paris): "Remarques sur les filigranes de la Sainte Couronne de Hongrie"

2002
Utrecht, The medieval Chronicle (University of Utrecht): "Between chronicle and legendary: Image cycles of St. Ladislas in 14th-century manuscripts"
Szeged, Kép, képmás, kultusz. 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia (JATE Néprajzi Tanszéke): "Képek kultusza középkori kódexekben"
Milánó, Lombardia e Ungheria nell'età dell'umanesimo e del rinascimento. Raporti culturali e artistici dall'età di Sigismondo all'invasione turca (1387-1526) (Università Cattolica): "Architectural connections between Lombardy and Hungary during the reign of King Sigismund (1387-1437). A critical review"

2003
Budapest, Multiple Antiquities in 19th and 20th century East-Central Europe (Collegium Budapest): "The concept of the historic monument in 19th c. Hungary"
Budapest, Central Europe and the Mediterranean (Medieval Studies Association és Central Europen University): "Byzantium or Italy? Interpreting 11th-century Hungarian architecture"
Budapest, Uses and Abuses of the Middle Ages in Post-Socialist East-Central Europe (Central Europen University): "Millennial Anniversary Exhibitions in/on Central Europe"
Bergen/Voss (Norvégia), Christianisation and state-formation in Northen and Central Europe c. 900-c. 1200 (Centre of Medieval Studies of the University of Bergen): "Christianisation and state-formation in Hungary: art and architecture"

2004
Budapest, Archaizmusok és klasszicizmusok (PPKE Művészettörténeti Tanszék): "Archaikus altemplomok a középkori Magyarországon"
Cambridge, Christianisation and state-formation in Northen and Central Europe, workshop (University of Cambridge): "Tasks and Sources of Hungarian Art and Architecture during the Christianisation Period"
Leeds, International Medieval Congress 2004 (International Medieval Institute, University of Leeds): "Sacral or secular? The usage of medieval liturgical spaces"
Nagykároly-Bobáld, Középkori egyházi építészet Erdélyben IV. (Szatmár Megyei Múzeum): "Toronyaljak és toronyközök az Árpád-kori Magyarországon"
Budapest, Imitáció és kreáció (Magyar Képzőművészeti Egyetem): "Másolás és újraalkotás: a pécsi altemplomi lejáratok domborművei"
Budapest, Művészettörténet az új művészettörténet után (Magyar Iparművészeti Egyetem): "A felsőfokú művészettörténet-oktatás szakmai kihívásai és a bolognai reformok"

2005
Motovun (Istria), The Town in the Middle Ages (International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages): "Town and Cathedral in Medieval Hungary"
Budapest, National or Universal Antiquities? The nineteenth-century process of "musealization" in Hungary and Europe (Collegium Budapest): "Modernisation and musealization: monument protection in Hungary in the time of Béla Czobor (1889-1904)"
Luxembourg, Sigismond de Luxembourg roi de Hongrie et empereur (Musée national de l'historie et de l'art): "Saints of the knights – knights of the saints. Paterns of patronage in the court of Sigismund"
Kolozsvár, A régi Erdély művészete (A Babeş-Bólyai Tudományegyetem Művészettörténet Tanszéke): "A gyulafehérvári székesegyház építészeti elrendezése, avagy katedrálisépítés Magyarországon 1200 körül"
Lippa, Secolul al XIII-lea (Complexul Muzeul Arad): "Cathedrals in the Early 13th Century in Hungary"
Piliscsaba, A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában (PPKE BTK Történettudományi Intézete - Ciszterci Rend Zirci Kongregációja): "Kérdések és kételyek korai ciszterci építészetünkkel kapcsolatban"
Budapest, Épületek homlokzati felületképzésének és színességének történetisége (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal): "Homlokzatok színessége a romanikában"

2006
Piliscsaba, Hajnóczi Gábor Emlékülés (PPKE BTK - ELTE Filozófiai Intézet): "A római Santo Stefano Rotondo a reneszánsz szemüvegén át — és anélkül"
Budapest, Religion and State Formation: Medieval Europe in Comparative Perspective (CEU Department of Medieval Studies): "Problems of Church and State Formation in Hungary in a Central European Comparison"
Budapest, Portré és kultusz (PPKE Művészettörténeti Tanszék): "Oswald von Wolkenstein, költő és kalandor"
Budapest, Translatio, Transformatio. Changes of Late Antique and Early Medieval Christian Cult Places and Sites in the Middle Ages (CEU Department of Medieval Studies): "Architectural Programs of Medieval Cathedrals in Hungary"
Barcelona, Arquitectura religiosa y transformación del paisaje en el Mediterráneo occidental Siglos IV al X (Universitat de Barcelona): "Ecclesiastic Architecture in the Early Medieval Period and its Impact on Medieval Church Monuments in Central Europe"

2007
Szatmárnémeti, Középkori egyházi építészet Erdélyben V. (Szatmár Megyei Múzeum): "Négykaréjos templomok az Árpád-kori Magyarországon"
Budapest, The Supernatural and Its Visual Representation in the Middle Ages (CEU Department of Medieval Studies and Program of Religious Studies): "Supernatural Figures Incognito"
Székesfehérvár, Szent Imre változó alakja a történelemben (Egyházmegyei Gyűjtemény): "Szent Imre legendája a Magyar Anjou Legendáriumban"
Párma, Medioevo: Arte e Storia (Univerità di Parma): "The Italian Connection: Theories on the Origins of Hungarian Romanesque Art"
Budapest, How to write art history - national, regional or global? (CIHA): "County to Country: Regional Aspects in the Research of Romanesque Art in Hungary"

2008
Piliscsaba, A liturgia mint összművészet - szó, zene, kép (PPKE Művészettörténeti Tanszék): "A középkori egri székesegyház: építészet és liturgia"
Poreč, Le sanctuaire et ses amenagement (IRC for Late Antiquity and the Middle Ages): "The Ambulatory of Zalavár"
Nyíregyháza, VI. Középkori egyházi építészet Erdélyben konferencia (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága - Szatmár Megyei Múzeum): "A kereszthajó az Árpád-kori templomépítészetben"
Zára, Zadarski mir - ishodište jedne epohe (Sveučilište u Zadru): "Artistic connections between Italy and Hungary before and after 1358"

2009
Budapest, Medieval monuments and their restoration in the 19th century (Collegium Budapest): "The protection of medieval monuments and the idea of Christian art in the late nineteenth century: Béla Czobor (1852-1904)"
Budapest, Szűz Mária tisztelete a ferences művészetben (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány - PPKE Művészettörténeti Tanszék): "Szűz Mária születése a keszthelyi ferences templom falképein"
Balatonfüred, Regionális és európai kapcsolatok Kelet-Közép-Európa középkori falfestészetében (Teleki László Alapítvány): "A keszthelyi ferences templom Szűz Mária-ciklusa"
Rijeka, Franciscan Iconography (University of Rijeka): „The Fresco Cycle of the Holy Virgin in the Franciscan Church of Keszthely"
Palermo, IVe Congrès d'Études Médiévales. Coesistenza e Cooperazione nel Medioevo (FIDEM): "Hungary, Byzantium, Italy: Architectural Connections in the Eleventh Century"
Budapest, Ecclesiastical topography in East-Central Europe. Methods, problems and possibilities (Károli Gáspár Református Egyetem - Central European University): "Ecclesiastical architecture of the Árpád-era in Transdanubia"
Paray-le-Monial, Hugues de Semur, Paray-le-Monial et l'Europe clunisienne (XIe-XIIe) (Amis de la Basilique romane de Paray-le-Monial - Université Lyon 2): "Le monastère clunisien de Somogyvár: un ilot français en Hongrie"
Bad Gandersheim, Benedictine Monasticism and Religious Houses in Central Europe - Monks and Nuns,m Monasteries and Canonesses Houses (Georg-August-Universität Göttingen - Central European University): "Regional aspects of Romanesque monastic architecture in Hungary"

2010
Koppenhága, International seminar related to the exhibition "Byzantium – Europe's golden empire" (Danish National Committee of Byzantine Studies): "The Coronation Regalia of Hungary and their Byzantine Connections"
Szováta, Műemlékvédelem Erdélyben IV. (Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány – Arcus Egyesület): „Középkori jellegű helyreállítások a barokk Magyarországon"
London, Romanesque and the Past (British Archaeological Association): „The Reconstruction of Pannonhalma: Archaism in Thirteenth-Century Hungary"
Budapest, Idézet – parafrázis – kisajátítás (PPKE Művészettörténeti Tanszék): „Két altemplom – Pannonhalma és Tihany"
Rijeka, Iconography of Death (University of Rijeka): „From Passing to the Tomb: Images from the Hungarian Angevin Legendary"
Vác, Rendezvény Dercsényi Dezső születésének 100. évfordulója alkalmából (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Váci Értéktár): „Dercsényi Dezső és a román kori művészet kutatása"
Székesfehérvár, Károly Róbert és Székesfehérvár (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum): „Mű és közönség Károly Róbert korában: a Magyar Anjou Legendárium megrendelői háttere"
Piliscsaba, Örökség és küldetés: Bencések Magyarországon (Magyar Bencés Kongregáció – Sapientia – PPKE BTK): „Bencés templomok az Árpád-korban: korszakok és régiók"

2011
Szatmárnémeti, Középkori egyházi építészet Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben – Kutatások és értelmezések (Szatmár Megyei Tanács): „Szatmár Árpád-kori templomairól"
Cambridge, Medieval Encounters (University of Cambridge, Faculty of History): „From Codex to CD-ROM: The Hungarian Angevin Legendary"
Maribor, Art and Architecture around 1400 (CIHA - University of Maribor): „The King, the Palatine and the Comes: The Three Patrons of the Franciscan Friary of Keszthely"
Leeds, International Medieval Congress 2011 (International Medieval Institute, University of Leeds): „National Saints in International Competition: Selection and Structure of the Hungarian Angevin Legendary"
Valbona (Albania), Flight and Emigration in Medieval Space and Mind (Institut für Realienkunde, Austrian Academy of Sciences - University of Elbasan): „Flight of Eastern Artists – Renewal of Western Art"
Mantova, La Reliquia del Sangue di Cristo: Mantova, l'Italia e l'Europa al tempo di Leone IX (Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti): „Leo IX, Hungary and the Early Reform Architecture"

2012
Palermo, Romanesque and the Mediterranean (British Archaeological Association): „Hungary, Byzantium, Italy: Architectural Connections in the Eleventh Century"
Budapest, 15 év (PPKE Művészettörténeti Tanszék): „Itália, Bizánc, Magyarország: építészeti kapcsolatok a XI. században"
Piliscsaba, A keleti kereszténység a Kárpát-medence kultúrájában (PPKE Történettudományi Intézet): „Bizánc peremén: rendi hovatartozás és térelrendezés korai monasztikus építészetünkben"
Liège, Les transferts iconographique et stylistique à l'époque gothique (INHA – Université de Liège): „Siena to Keszthely: iconography and artistic connections in 14th-century Hungary"

2013
Ungvár, A kárpáti népek vallási és kulturális örökségének történeti eredete és megőrzésének problémája (Kárpátaljai Megyei Tanács): „Kárpátalja és az Észak-Alföld 13-14. századi templomépítészete"
Szatmárnémeti, Középkori egyházi építészet Erdélyben VIII (Szatmár Megyei Múzeum): „A Dunántúltól a Szászföldig: a tamáshidai templom kapcsolatrendszere"
Zenta, Az aracsi pusztatemplom. A műemlékek helyreállításának hasznáról és kockázatáról (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet): „A középkori műemlékek védelme: két-, három- és négydimenziós romok konzerválása"
Budapest, Entz Géza (1913-1993) születésének századik évfordulója tiszteletére (Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat): „Entz Géza és az Árpád-kori építészet Kelet-Magyarországon"
Leeds, International Medieval Congress 2013 (International Medieval Institute, University of Leeds): „Prohibited Pleasures?: Successful and Unsuccessful Temptations Represented in 14th-Century Miniatures"
Porto, CARMEN Annual Meeting (University of Porto): „Expressions of spatial identity in art. Regional versus European: example Hungary"
Szentendre, Konferencia Merániai Gertrúd királyné halálának 800. évfordulója alkalmából (Ferenczy Múzeum): „A királynék művészete – a művészettörténészek királynéi"
Coimbra, Monastic Architecture and the City (CES – University of Coimbra): „Early Mendicant Architecture in Medieval Hungary"

2014
Budapest, Facing and Forming the Tradition. Illustrated Texts on the Way from Late Antiquity until the Romanesque Times (OSzK – PPKE): „Archaism, Imitation, Provincialism? Notes on the murals of Kosztolány / Kostoľany pod Tribečom"
Budapest, A Forgotten Region? East Central Europe in the "Global Middle Ages" (Department of Medieval Studies of Central European University): „The Place of East Central Europe on the Map of Romanesque Architecture"
Broumov, Via Benedictina – Benedictine heritage in Central Europe (Benedictine Abbey of Tyniec – Agency for Broumov Region Development): „The Architectural Heritage of the Benedictine Order in Hungary"
Budapest, Művészet Ybl és Lechner korában (PPKE Művészettörténeti Tanszék): „A kaplonyi tempom: Ybl előtt és után"
Pécs, Konferencia Horler Miklós és Tóth Melinda emlékére (Pécsi Tudományegyetem Művészettörténet és Elmélet Tanszék): „Tóth Melinda és a kosztolányi falképek kutatása"
Gyulafehérvár, Monastic life, art and technology in 11th - 16th centuries (University "1 Decembrie 1918" of Alba Iulia, Department of History, Archaeology and Museology): „The early phase of cloister architecture in Central Europe"
Budapest, Perspectives on Medieval Social Dynamics and Contacts (Real and Imagined) in China and the West (Central European University): „Fonthill Vase: Chinese porcelain and the House of Anjou"
Temesvár, Saint Gerard of Cenad: Tradition and innovation (Római Katolikus Püspökség Temesvár – Universitatea de Vest): „The spatial organisation of the medieval cult of Saint Gerard"
Csanád, Ziua Asociaţiei Culturale „Concordia" Cenad (Consiliul Local Cenad): „The Topography of the Cult of Saint Gerard in the Middle Ages"

2015
Budapest, Teaching Visual Culture: Methodologies, Challenges, Perspectives (CEU Visual Studies Platform): „Art and Pilgrimage in the Middle Ages: The Roads to Rome"
Koppenhága, Ora Pro Nobis II (University of Copenhagen–National Museum): „Domestic Saints: Tombs and Miracles in the Hungarian Angevin Legendary"
Budapest, Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken (Forster Központ): „Késő Árpád-kori építészet az Alföldön: eredmények és feladatok"
Poreč, Mobility of Artists, Transfer of Forms, Functions, Works of Art and Ideas in Medieval Mediterranean Europe: the Role of the Ports (International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages): „From the Harbour of Venice to the Kingdom of Hungary: Art and Trade in the 11th-13th Centuries"
Poitiers, Session d'Été (Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale): „Architecture monastique romane en Europe centrale (Royaume de Hongrie, Pologne, Bohême)"
Pécs, A középkori pécsi székesegyház és a Dóm-kőtár (Pécsi Egyházmegye): „A pécsi székesegyház altempomi lejáratainak domborművei: művészettörténeti probléma és muzeológiai feladat"
Székesfehérvár, Könyves Kálmán és Székesfehérvár (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum): „Szent István öröksége és a Kálmán-kori művészet"
Kolozsvár, A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (Erdélyi Múzeum-Egyesület): „A felsőtőki templom datálási problémái"
Budapest, Communication and Knowledge Transfer in Medieval Monastic Networks – Knowledge Transfer: Forms and Material Evidence (CEU – FOVOG/Dresden): „The Transfer of Architectural Ideas in Medieval Hungarian Monasteries"

2016
Budapest, Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése (Möller István Alapítvány): „Északkelet-Erdély szakrális építészete az Árpád-korban"
Oxford, Romanesque: Saints, Shrines and Pilgrimage (British Archaeological Association): „Three Hungaran Shrines from 1083: Canonization, Reform and Politics"
Budapest, V. Mesterszakos Középkorász Konferencia (ELTE), plenáris előadás: „Az Árpád-kori építészet első évszázada: egyházi reform és megrendelői szándékok"
Piliscsaba, Titkok az Ararátról (Művelődési Információs Központ): „Építészeti emlékek Örményországban és Grúziában"
Budapest, Erik Fügedi a Central European historian: Centennial Workshop (CEU – ELTE BTK – KSH): „From kindred monasteries to the mendicants: Erik Fügedi's contribution to the research on monasticism" (Romhányi Beatrixszal)
Peking, International Conference on Social Governance in Medieval Europe and China (Beijing Normal University, School of History): „The Scale of Medieval Buildings in Europe: Usage and Prestige"
Nápoly–Santa Maria Capua Vetere, Da Ludovico d'Angiò a San Ludovico di Tolosa (Seconda Università degli Studi di Napoli): „Painted Miracles: The Cult of Saint Louis of Toulouse in Medieval Hungary"
Budapest, Aemulatio (PPKE Művészettörténet Tanszék): „Versengés vagy hagyományőrzés? Három középkori példa"
Varsó, vendégelőadás (Varsói Egyetem, Művészettörténeti Intézet): „The Visual World of the Hungarian Angevin Legendary: Research and Results"

2017
Kolozsvár, Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése (Möller István Alapítvány): „A bonchidai középkori templom: rekonstrukció és realitás"
Jereván, vendégelőadás (Állami Pedagógiai Egyetem): „Distances. The historic monument and its modern spectator"
Budapest, Egy művészettörténeti szenzáció nyomában. Műhelybeszélgetés Észak-Mezőség műemlékeinek megmentéséről (Teleki László Alapítvány): „Az Észak-Mezőség Árpád-kori emlékei"
Budapest, Muralia. Kutatások a középkori falképfestészet köréből (PPKE Művészettörténet Tanszék): „Még egyszer a marosfelfalui falképekről"
Belgrád, Aracs – a pusztatemplom múltja és jövője (Collegium Hungaricum Belgrád): „Az aracsi templomrom és a romkonzerválás hagyományai Magyarországon"
Palencia – Aguilar de Campoo, VII Coloquio Ars Mediaevalis: Lo profano en el arte sagrado medieval (Fundación Santa Maria la Real del Patrimonio Historico): „The Smiling Centaur, the Siren and the Naked Man: Carvings from the Romanesque Cathedral of Pécs"
Róma, Accademia d'Ungheria, The Saints of Rome. Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern Period (Croatian Hagiography Society Hagiotheca – Hungarian Association for Hagiographical Studies): „Roman Saints in the Hungarian Angevin Court: Politics and Devotion"
Budapest, Művészettörténeti konferencia (ELTE-PPKE-KRE Művészettörténeti Tanszékei): „Kezdetek. Megjegyzések a régi magyar kódexek iniciáléihoz"
Vác, Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza (OKGyK-Váci Egyházmegye-PPKE): „A Magyar Anjou Legendárium Szent László ciklusáról és annak forrásairól"
Gniezno, Architecture in Early Central European Countries (Muzeum Początków Państwa Polskiego): „Arcitecture in Hungary in the 11th Century"
Budapest, Művészettörténeti konferencia Tóth Sándor (1940-2007) emlékére (MTA-ELTE Thesaurus Mediaevalis Kutatócsoport – MTA BTK Művészettörténeti Intézete – Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat): „A balatonberényi templom és kőtöredékei"

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x