A PPKE BTK oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenysége – 2008/2009

 

 

I. Oktatási tevékenység

BA alapképzés

Az elmúlt tanévben 15 BA alapszakon folyt oktatás Karunkon, nappali és levelező tagozaton, bölcsészettudományi és társadalomtudományi képzési területen.
BA szakjaink: anglisztika, germanisztika (német szakirány), keleti nyelvek és kultúrák (arab, hebraisztika szakirány), kommunikáció és médiatudomány, magyar, nemzetközi tanulmányok, ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia szakirány), politológia, pszichológia, romanisztika (francia, olasz, spanyol szakirány), szabad bölcsészet, szlavisztika (cseh, lengyel, szlovák szakirány), szociológia, társadalmi tanulmányok, történelem.

Egyetemi képzés

Kifutó rendszerben továbbra is működtek egyetemi szintű (ötéves) képzéseink 21 szakon nappali, esti és levelező tagozaton. Kifutó szakjaink: angol, arab, cseh, elméleti nyelvészet, esztétika, filozófia, finnugor, francia, hebraisztika, kommunikáció, latin, lengyel, magyar, német, ógörög, olasz, pszichológia, spanyol, szlovák, szociológia, történelem.

Doktori képzés
A történettudományi, irodalomtudományi és nyelvtudományi doktori iskolának összesen 107 hallgatója volt az előző tanév során.

Kari hallgatói létszámunk a 2008/2009-es tanévben: 3.959 fő

Külföldi hallgatói-oktatói mobilitás és további szolgáltatásaink
A 2008/2009-es tanévben is támogattuk, hogy Karunk hallgatói és oktatói minél nagyobb számban mehessenek külföldi tanulmányutakra, és így bekapcsolódhassunk a nemzetközi tudományos életbe. Részt vettünk az Erasmus-programban, amelynek keretében hallgatóink 18 európai ország 60 egyetemére utazhatnak ki tanulmányútra, és idén immáron 12. alkalommal rendeztük meg a külföldi diákok körében egyre népszerűbb nyári egyetemet, az Erasmus Intenzív Nyelvi Előkészítő Kurzust.
A közép-európai országok egyetemei számára létrehozott CEEPUS csereprogramban 14 partneregyetemmel állunk kapcsolatban. Közös programjainkon keresztül egyre szorosabb az együttműködés a 9 európai kutatóegyetemet összefogó nemzetközi IRUN hálózattal. 2009 nyarán Karunk a hálózat tagjai közül elsőként rendezett Intenzív programot. A „Construction of Identities int he Central European City” című tíznapos kurzuson IRUN partnereinktől vettek részt brit, francia, lengyel, német, spanyol hallgatók és oktatók, valamint Karunk hallgatói, oktatói. Sikerrel pályáztunk a Norvég Alap által finanszírozott mobilitási programra is, melyen 15-en vettek részt a Karról.

Az Életpálya Tanácsadó Iroda a 2008/2009-es tanévben a strukturális és személyi változásoknak köszönhetően megújult formában, új arculattal és tanácsadókkal folytatta munkáját és állt a hallgatók szolgálatában. Szolgáltatásaival az egyetemi képzést kiegészítve támogatást és segítséget nyújtott a pályaválasztásban, a személyes karrierépítésben, az életpálya tervezésében és megalapozásában valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Ingyenes tréningek és egyéni tanácsadások révén igyekezett felkészíteni a hallgatókat az egyetem utáni évekre, a munka világába való sikeres beilleszkedésre.
Az iroda gyakorlati helyeket és diákmunka lehetőségeket biztosított a hallgatók számára, valamint állásokat kínált, az állásbörzén pedig a lehetséges munkáltatókat közvetlenül is bemutatta. A diáktanácsadók segítettek a tanulmányi ügyintézésben, az iroda pszichológusához pedig bármikor fordulhattak a hallgatók személyes problémáikkal.

II. Fejlesztési, kutatási és innovációs tevékenység

Az új típusú képzések akkreditációja
Jelenleg 15 mesterképzési szakunk és 9 tanári mesterszakunk akkreditált.
Diszciplináris mesterképzéseink a következők: anglisztika, arabisztika, elméleti nyelvészet, esztétika, filozófia, francia nyelv, irodalom és kultúra, klasszika-filológia, kommunikáció- és médiatudomány, magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, nemzetközi tanulmányok, pszichológia, szociológia, történelem, vallástörténet.
Tanári mesterszakjaink: filozófiatanár, franciatanár, latintanár, Magyartanár Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár, némettanár, spanyoltanár, szlovák- és nemzetiségi szlováktanár, történelemtanár. S további mesterképzési szakok akkreditációját tervezzük.

Infrastrukturális és eszközfejlesztés
2009-ben az Ambrosianum épületében egy új könyvtárat létesítettünk olvasóteremmel, ami a tanulást illetve a kutatói munkát is elősegíti.
A Iustineum épületében a Rádióstúdiót alakítottuk ki, így a hallgatók nemcsak elméletben, de gyakorlatban is megismerkedhetnek a rádiós munkával. Amelynek eredménye a „Pázmány Rádió” adásaiban is hallható.
A kommunikáció és médiatudomány szak újságíró szakirányának létrehoztunk a Stephaneum épületében egy külön termet megfelelő informatikai háttérrel a hallgatók  gyakorlati munkájához. Ugyanezen épület déli oldalát is átalakítottuk, új szemináriumi termekkel bővítve.
Az informatikai eszközfejlesztés eredményeként már a „terepmunkák” (gyűjtés, médiatábor) is a magas minőségű háttérrel rendelkeznek.

Kutatási és innovációs tevékenység
A Kar kutatási és innovációs tevékenységét az oktatók megjelent publikációi, a tudományos kutatások, a tudományos konferenciák és a Karon megjelent tudományos kiadványok reprezentálják, ezeket a mellékletekben mutatjuk be.

Piliscsaba, 2009. szeptember

Mellékletek:
Tudományos tevékenység
Oktatók publikációs jegyzéke
Kimutatás az elmúlt tanévben kiadott diplomákról

x