A PPKE BTK oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenysége – 2009/2010

 

 

I. Oktatási tevékenység

A 2009/2010-es tanévben az alábbi képzéseken oktattunk:

Alapképzésen (BA) 15 szakon (nappali és levelező tagozaton) folyt az oktatás. BA szakjaink: anglisztika, germanisztika (német szakirány), keleti nyelvek és kultúrák (arab, hebraisztika szakirány), kommunikáció és médiatudomány, magyar, nemzetközi tanulmányok, ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia szakirány), politológia, pszichológia, romanisztika (francia, olasz, spanyol szakirány), szabad bölcsészet, szlavisztika (cseh, lengyel, szlovák szakirány), szociológia, társadalmi tanulmányok, történelem.

Mesterképzésen (MA), nappali tagozaton 15 szakon: anglisztika, arabisztika, elméleti nyelvészet, esztétika, filozófia, francia nyelv, irodalom és kultúra, kommunikáció- és médiatudomány, magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, nemzetközi tanulmányok, pszichológia, szociológia, történelem, vallástörténet.

Tanári mesterképzésen, nappali tagozaton 8 szakon: filozófiatanár, franciatanár, latintanár, Magyartanár Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár, némettanár, spanyoltanár, történelemtanár.

Kifutó rendszerű egyetemi szintű (ötéves) képzéseken (nappali, esti és levelező tagozatokon) 21 szakon: angol, arab, cseh, elméleti nyelvészet, esztétika, filozófia, finnugor, francia, hebraisztika, kommunikáció, latin, lengyel, magyar, német, ógörög, olasz, pszichológia, spanyol, szlovák, szociológia, történelem.
Doktori képzésen három tudományterületen: történelem-, irodalom és nyelvtudományi doktori iskolákban.

Szakirányú továbbképzéseken: kiadói szerkesztő, mediátor, mentálhigiéné, neuropszichológia, integrált szülő-csecsemő konzultáció, szociális menedzser, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakokon.

Hallgatói létszámunk: 3.825 fő*


Külföldi hallgatói-oktatói mobilitás és további szolgáltatásaink

Karunk hallgatói és oktatói a 2009/2010-es tanévben is nagy számban utaztak külföldi tanulmányutakra, konferenciákra és vettek így részt a nemzetközi tudományos életben. Az Erasmus-programban tovább bővültek a kapcsolataink, így hallgatóink 18 európai ország mintegy 70 egyetemén tanulhatnak részképzésben. 2009 nyarán is megrendeztük a külföldi diákok körében egyre népszerűbb nyári egyetemet, az Erasmus Intenzív Nyelvi Előkészítő Kurzust, amelyen a résztvevők a magyar nyelv tanulásán kívül sok praktikus ismeretet szereztek, és Magyarország kulturális, történelmi, gasztronómiai nevezetességeivel is ismerkedhettek.

Sikeres pályázata eredményeként az Olasz Tanszék „Hidak a múltban – hidak a jelenben” címmel rendezett Erasmus intenzív programot 2010. februárban a milánói Sacro Cuore Katolikus Egyetem, az olmützi Palackỳ Egyetem, valamint karunk hallgatói és oktatói közreműködésével.

Az Erasmus mobilitásban való részvétel mellett karunk a közép-európai országok egyetemei számára létrehozott CEEPUS mobilitási programban hálózati tagként 7 partneregyetemmel állt kapcsolatban a 2009/2010. tanévben.

Közös programjainkon keresztül egyre szorosabb az együttműködés a 9 európai kutatóegyetemet összefogó nemzetközi IRUN hálózattal.

 

Az Életpálya Tanácsadó Iroda a 2009/2010-es tanévben szolgáltatásaival az egyetemi képzést kiegészítve, támogatást és segítséget nyújtott hallgatóinknak: a pályaválasztásban, a személyes karrierépítésben, az életpálya tervezésében és megalapozásában valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Ingyenes tréningek és egyéni tanácsadások révén igyekezett felkészíteni a hallgatókat az egyetem utáni évekre, a munka világába való sikeres beilleszkedésre.
Az iroda gyakorlati helyeket és diákmunka lehetőségeket biztosított a hallgatók számára, valamint állásokat kínált, az állásbörzén pedig a lehetséges munkáltatókat közvetlenül is bemutatta. A diáktanácsadók segítettek a tanulmányi ügyintézésben, az iroda pszichológusához pedig bármikor fordulhattak a hallgatók személyes problémáikkal.

II. Fejlesztési, kutatási és innovációs tevékenység

Infrastrukturális és eszközfejlesztés

Legjelentősebb fejlesztésünk ebben a tanévben az volt, hogy a korábban több épületben, szétszórtan működő könyvtári egységeket összevontuk. Az így kialakított önálló épülettel rendelkező könyvtár BIBLIOTHECA néven 2010 szeptemberétől működik.

A campus területén belül új utak épültek és a még megmaradt néhány romos épület lebontásával megnöveltük a parkos területet.


Kutatási és innovációs tevékenység

Kutatási és innovációs tevékenységünket az oktatók megjelent publikációi, a tudományos kutatások és a tudományos konferenciák reprezentálják, ezeket a mellékletekben mutatjuk be.

Piliscsaba, 2010. december

Mellékletek:

  1. Tudományos tevékenység
     
  2. Oktatók publikációs jegyzéke
     
  3. Kimutatás az elmúlt tanévben kiadott diplomákról

 

*2009. október 15-i statisztika
x