A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar története

Egyetemünk 1635-ben alapított és azóta folyamatosan működő magyar universitas. Pázmány Péter esztergomi érsek az ország történelmének legtragikusabb éveiben, a török hódoltság korában, 1635-ben hozta létre a magyar oktatásügy és egyházi kultúra történetében korszakos jelentőségű egyetemet. Meggyőződése volt, hogy a nemzet fennmaradásának és erkölcsiségének biztosítéka a szellemi műveltség. Az általa alapított egyetem szellemi örökségét is vállalva vette fel intézményünk az ő nevét.

Az egyetemet Nagyszombatból Mária Terézia helyezte át Budára. Az 1848-as reformok jegyében a pesti egyetem modern, autonóm oktatási központtá vált. Átmeneti korlátozó időszak után, 1860-ban visszanyerte régi jogait, s a XX. század elején a világ legszínvonalasabb egyetemei közé emelkedett. Az első világháború vérzivatarát és a Tanácsköztársaság korlátozó intézkedéseit túlélve, 1921-ben, a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem alapítójának, Pázmány Péternek nevét vette fel, melyet egészen 1950-ig viselhetett.

1950-ben állami utasításra elcsatolták a Római Katolikus Hittudományi Fakultást, s az önálló akadémia lett. 1951 elején államigazgatási okokból önálló egyetemmé vált az Orvostudományi Kar. Ekkor létre jött a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem. A Pázmány nevet továbbra is viselő Hittudományi Kar mellett megalapított Bölcsészettudományi Kart a magyar országgyűlés 1993-ban ismerte el és jegyezte be, majd ezzel egy időben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet az államilag elismert egyetemek sorába iktatta. Egyetemünkön ma négy kar működik: Hittudományi Kar (Budapest), Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar (Budapest, Esztergom, Piliscsaba), Jog- és Államtudományi Kar (Budapest), Információs Technológiai Kar (Budapest), valamint a fakultás jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet (Budapest).

A Bölcsészettudományi Kar 1992-ben Budapesten kezdte meg működését. 1994 szeptemberében költözött a fővároshoz közeli Piliscsaba-Klotildligetre, az egykori Perczel Mór, majd szovjet laktanya helyére. Az építkezések során részben átalakították és felújították a régi épületeket, részben újakat emeltek Makovecz Imre és az általa vezetett Makona Egyesülés építészeinek tervei alapján. 2012. február 1-től a Kar új elnevezése Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Képzéseit a 2012/2013-as tanévtől kezdve 3 helyszínen, Piliscsabán, Esztergomban valamint Budapesten indította. 2020 végével a BTK kiköltözött a piliscsabai campusról.

x