Pázmány Péter Emlékérem

A PPKE BTK megalakulásának ötéves évfordulóján alapította a Pázmány Péter Emlékérmet. Az Egyetemünk névadójának tiszteletére minden évben megrendezett Pázmány Napon Karunk ünnepélyes keretek között adja át a Pázmány Péter Emlékérmet az arra érdemes oktatójának és nem oktató munkatársának. 2000-től kezdődően évente ketten kapják meg: egy oktató és egy nem oktató munkatárs. A díj odaítélésének kritériumai: főállású munkaviszony, a munkájában, szakterületén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, az Egyetem szellemiségét tiszteletben tartó magatartás.


A PPKE BTK Pázmány Péter Emlékérmet nyert oktatói és dolgozói 1997-től:

1997- 1999
Fröhlich Ida, egyetemi tanár
Szepessy Tibor, c. egyetemi tanár
Vízkelety András, egyetemi tanár
Czégeni Árpád, gondnok
Ormai Lóránt, csoportvezető, Informatikai Csoport
Pázmándi Péterné, osztályvezető, Tanulmányi Osztály
Szabóné Varga Mária, osztályvezető, Gazdasági Osztály

2000
Zimányi Vera, egyetemi tanár
Ladányi Mária, könyvtáros

2001
Hargittay Emil, egyetemi tanár, intézetvezető
Károlyi M. Ágnes, osztályvezető, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

2002
T. Erdélyi Ilona, egyetemi tanár
Esztó Péterné, vezető, Könyvtár

2003
Hegedűs Attila, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Manninger Gábor, igazgató, Gazdasági és Műszaki Igazgatóság

2004
Käfer István, egyetemi docens, intézetvezető
Mirkné Bálint Ildikó, titkárnő, Filozófiai Intézet

2005
Berényi István, egyetemi tanár
Pereszlényiné Mándity Mária, osztályvezető, Tanulmányi Osztály

2006
Gáspári László, egyetemi docens
Beliczay István, osztályvezető, Műszaki Osztály

2007
Jelenits István atya, c. egyetemi tanár
Klinger Csaba, informatikus, Informatikai Csoport

2008
Pintér Károly, egyetemi docens
Mogyorósi Júlia, tanulmányi előadó, Tanulmányi Osztály

2009
Martonyi Éva, egyetemi tanár
Daróczi Helga, akkreditációs referens

2010
Kiczenko Judit, egyetemi docens
Kőhalmi Zoltán, karbantartó

 

x