Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció

Létesítési határozati szám: FF/364-10/2014

Indítási határozati szám: FF/2058-3/2014

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 30.


A képzésért felelős oktató: Dr. Hámori Eszter
Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: csecsemő-szülő kapcsolati konzulens

A képzés célja:
A szakképzési program célja a korai pszicho-szociális ellátásban dolgozó szakemberek (pszichológusok, gyógypedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, védőnők, orvosok, stb.) felkészítése a csecsemő- és kisgyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozás terén jelentkező problémák felismerésére, differenciálására, valamint a családi intervenció és a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció kapcsolati pszichológián alapuló tervezésére és alkalmazására.

A képzés tartalma/elsajátítandó kompetenciák:

Az elméleti felkészítés során a hallgatók többek között a következő témákban szereznek alapozó, szak-specifikus ismereteket:

 •  Szocializáció; A családi rendszer pszichológiája és pszichopatológiája; Korai traumatizáció és fejlődés; Kötődéselmélet; Pszichoanalitikus fejlődéspszichológia; A korai táplálás pszichológiája
 •  Kapcsolati és regulációs zavarok csecsemő- és kisgyermekkorban - tipikus és atipikus fejlődésmenetnél
 • Kapcsolatdiagnosztikai és interjútechnikák
 •  A szülő-csecsemő konzultáció modelljei

A gyakorlati-tapasztalati felkészítés hangsúlyos része a képzésnek. Ennek során a hallgatók gyakorlatot szereznek

 • a résztvevő csecsemő-megfigyelés kapcsolati szemléletének alkalmazásában
 • a videotechnikán alapuló konzultációs technikákban
 • a kapcsolatdiagnosztikai eljárások felhasználásában
 • és a szülő-csecsemő konzultáció gyakorlatában.

TANTÁRGYLISTA

Alkalmazási területek:
A szakképzettség jól hasznosítható a csecsemő- és kisgyermekkori gondozási, pedagógiai, vagy egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek számára: orvosi, pszichológiai, klinikai pszichológiai, tanácsadói, védőnői, gyógypedagógiai, családgondozói és gyermekjóléti ellátásban és szolgáltatásokban.

A jelentkezés feltétele:
Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területeken (ezen belül is a következő képzési szakokon):

 • bölcsészettudomány képzési terület: pszichológia,
 • társadalomtudomány képzési terület: szociális munka; szociálpedagógia,
 • pedagógusképzés képzési terület: óvodapedagógus; konduktor; gyógypedagógia; csecsemő- és kisgyermeknevelő,
 • orvos- és egészségtudomány képzési terület: ápolás és betegellátás; egészségügyi gondozás és prevenció, általános orvos,
 • vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű, illetve osztatlan képzésben szerzett oklevél.

Képzés tervezett kezdete: 2017. szeptember
Képzés díja: 130.000 Ft/félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: havonta 1 hétvége (péntek, szombat)
A képzés helyszíne: PPKE BTK Sophianum épülete, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

A jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lap

Csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
 • Szakmai önéletrajz (szakmai tapasztalat felsorolásával, ha van)
 • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

Postacím:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály (Quaestura 016.)
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információk:

A képzés tartalmi részével kapcsolatos információk:
Dr. Hámori Eszter, a képzésért felelős oktató
E-mail: hamori.eszter@btk.ppke.hu
Telefon: +36 70 2130549


szakiranyu@btk.ppke.hu
Trangerné Szekeres Renáta – oktatásszervező asszisztens
Telefon: +3626577000 /2018
E-mail: szekeres.renata@btk.ppke.hu

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

Hallgatói információk -

x