Távol-Kelet referens

Regisztrációs szám: OH-FHF/1175-4/2008.

Jelentkezési határidő: A 2014–2015-ös tanévben a képzés nem indul.

A képzésért felelős oktató: Kozjek Gulyás Anett

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Távol-Kelet referens

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
A képzés célja olyan társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit, történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Eligazodnak a nemzetközi rendszer Távol-Keletre vonatkozó gazdasági, jogi, politikai folyamataiban, ismerik a Távol-Kelet, elsősorban Japán, Kína és India történetét, kultúráját, politikai és jogrendszerét, társadalmi sajátosságait, valamint gazdaságának főbb jellemzőit. Az adott állam nyelvét megismerik, ezáltal alkalmassá válnak arra, hogy a mindennapi életben eligazodjanak, egyszerűbb szövegeket megértsenek, illetve maguk is megfogalmazzanak.
A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:
- önálló elemző munka elvégzésére,
- a távol-keleti politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok megértésére, előrejelzésére,
- döntések előkészítésére és szakmai vitákban való részvételre,
- az integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés területén,
- nemzetközi kapcsolatok építésére,
- távol-keleti referensként, újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására.

Képzési terület: Társadalomtudomány

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek: Minden félév végén gyakorlati jegyek, kollokviumok.

A jelentkezés feltétele:
Legalább alapképzési szakon szerzett diploma a következő képzési területeken:

  • Társadalomtudomány
  • Jogi és igazgatási
  • Műszaki
  • Informatika
  • Gazdaságtudományok
  • Bölcsészettudomány
A képzés tervezett kezdete: -
A képzés díja: 150.000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente péntek, szombat
A tanfolyam helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
  • diplomamásolat
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály (Quaestura 016.)
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

Trangerné Szekeres Renáta – oktatásszervező asszisztens
Telefon: +3626577000 /2018
E-mail: szekeres.renata@btk.ppke.hu

 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat viszont nem áll módunkban visszatéríteni!
x