A könyvtárról

Az oktatás és a kutatás szolgálatában

Küldetés, jellemzők, hozzáférés

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Könyvtára nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, melynek célja a színvonalas egyetemi oktatás és kutatás szolgálata, szakirodalmi információszolgáltatási hátterének megteremtése. Ezt részben saját gyűjtemény építésével, részben külső elektronikus tartalomkiadók és -terjesztők adatbázisainak használatával, részben pedig más partnerkönyvtárak bevonásával - a hazai és nemzetközi könyvtári hálózattal együttműködve valósítja meg.

A jogosultságokhoz kötött, elektornikus szolgáltatások a Kar valamennyi helyszínén elérhetőek az intézményi internet-hálózatról. Ha azt a szolgáltató lehetővé teszi, távoli, Shibboleth-belépés is alkalmazható.

A Kar saját, hagyományos könyvtári anyaga több helyszínre tagolódik. A művekről, példányokról és lelőhelyeikről az online Katalógus alapján lehet tájékozódni.

A legnagyobb gyűjtemények a piliscsabai campus Bibliotheca épületében találhatók. A központi szerepkört betöltő könyvtár itt a teljes épületet elfoglalja, három szinten mintegy tíz olvasóteremben lehet kutatásokat folytatni. Esztergomban, a Iohanneum épületben (2013. június 30-ig PPKE Vitéz János Tanérképző Kar könyvtára) pedagógiai kollekció támogatja a képzéseket. Budapesti helyszíneinken az oktatáshoz igényelt legfontosabb kézikönyvek és szakkönyvek kerültek kihelyezésre, melyek használata korlátozott.

A budapestre járó diákok számára is rendelkezésre áll a piliscsabai és esztergomi állomány, a kölcsönzéseket személyesen, a könyvek lelőhelye szerinti helyszínen intézhetik. A könyvtári állományról, a kölcsönzéssel és az egyéb információforrásokkal kapcsolatos kérdéseket munkatársaink az olvasó személyes látogatása során, elektronikus levélben vagy telefonon készségesen megválaszolják.

A Könyvtár állománya összességében 300.000 kötet körül van, rendszeresen gyarapszik friss hazai és külföldi szakirodalommal. Kurrens tudományos szakfolyóirataink mellet, jelentős a hazai és külföldi előfizetett, vagy más úton licencelt online szakadatbázisok kínálata, segítségükkel több ezer folyóirat tartalma érhető el teljes szöveggel a Kar internetes hálózatáról, illetve távoli bejelentkezéssel az egyetemen kívülről is.

A könyveknek mintegy kétharmada az online katalógusból kereshető, egyes régebbi állományrészekről (régi könyvek, esztergomi raktári anyag) viszont csak cédulás nyilvántartás alapján lehet tájékozódni. Kutatás céljaira, országos összehasonlításban is jelentős a régi könyves részleg, a neves tudósoktól befogadott, a Kar szakmai profiljának megfelelően átválogatott hagyatékok, s ugyanígy értékes anyagot képeznek a frissebb beszerzésű, korszerű szövegforrás-kiadások vagy a speciális oktatási és kutatási programokhoz kapcsolódó szakirodalmi művek.

Partnerkönyvtárak Budapesten

A pázmányos diákok, oktatók és kutatók teljeskörűen vehetik igénybe a következő budapesti könyvtárak szolgáltatásait:

Az aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy más jogviszony-igazolással igazolni kell. Az igénybe vett könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjon annak saját honlapjáról!

 

Fő gyűjtőköri szakterületeink:

Bölcsészettudományok: filozófia, vallástudomány, klasszika-filológia, történelem, régészet, művészettörténet, magyar és idegen nyelvű irodalom, irodalomtudomány és nyelvészet (főként angol, német, francia, olasz, spanyol, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák). 

Társadalomtudományok: szociológia, kommunikáció, pszichológia, pedagógia, szociálpedagógia, nemzetközi tanulmányok, politológia.

Szolgáltatásaink korszerűsítésére folyamatosan törekszünk. Könyvtárosaink a hazai és a külföldi könyvtári rendszer lehetőségeire is támaszkodva a hallgatókat segítik a  tájékozódásban, a megfelelő szakirodalom felkutatásában, valamint hasznos ötleteket és tanácsokat adnak a keresőrendszerek használatához is. Gondozzák oktatóink tudományos publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában, valamint egyéb információforrásokkal és kutatástámogatással kapcsolatos mentorálási és tudásközvetítő szerepet is vállalnak.

A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata magában foglalja a Kar könyvtárának küldetését, feladatait, gyűjtőköri irányelveit, valamint a könyvtárhasználati szabályzatot is.

 

x