Iohanneum - Esztergom

Könyvtár

2020. július 1.

Esztergom, Majer István út 1-3. I. emelet 111.
e-levélcím, központi könyvtári tájékoztatás: kolcsonzes{}btk.ppke.hu

Könyvtáros: Tóth Györgyi

e-levél-cím: toth.gyorgyi{}btk.ppke.hu

Nyitvatartás

Szolgáltatások

- Katalógus - HunTéka integrált könyvtári rendszerben
- könyvek helyben használata, kölcsönzés
- tájékoztatás a kari könyvtár gyűjteményéről, az országos és nemzetközi könyvtári rendszer lehetőségeiről
- segítségnyújtás a könyvtár használatához, irodalomgyűjtéshez, könyvtári információk kereséséhez
- előfizetett elektronikus adatbázisok használata és segítség a kereséshez
- hallgatóknak, oktatóknak szaktájékoztatás
- MTMT-adatgondozás a kari publikációs adatok körében
- beszerzrésre javasolt könyvek, egyéb kiadványok igényeinek gyűjtése, megrendelés indítása.

Teljes körű szolgáltatást az intézménnyel jogviszonyban álló hallgatók és tanárok éa kutatók vehetnek igénybe. Nyilvános könyvtárként, a regisztrált külső látogatók a törvényi keretekbe foglalt alapszolgáltatásokat használhatják,.

A részletes könyvtárhasználati szabályzatot a PPKE BTK Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja magában.

A gyűjtemény

A Iohanneumban található könyvtári gyűjtemény megalapítása az esztergomi tanítóképzéshez kötődött. A jogelőd intézmények kezdettől fogva gyűjtötték a pedagógiai tárgyú szakirodalmat.

A történeti intézmény 2013. július 1-jén integrálódott a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karába, annak egyik képzési helyszíne lett. A könyvtári gyűjtemény ezt megelőzően szélesebb felhasználói réteget célzott meg: nem csak a leendő tanítók igényeit kívánta kielégíteni, hanem regionális szakkönyvtári feladatokat is vállalva, fogadta a környékben dolgozó más pedagógusokat, a szakos továbbképzéseken részt vevő külső olvasókat, és minden más érdeklődőt.

Az intézmény képzési profilja és szervezete az idők során átalakult. A Iohanneumban jelenleg a PPKE BTK Óvó- és Tanítóképző Tanszékéhez, valamint a Régészeti Intézethez kapcsolódó képzések folynak, itt kapott helyet a Régészeti Kutatólaboratórium is. A könyvtár elsősorban a helyszínen folyó oktatást és kutatást segíti megfelelő gyűjtemény kialakításával, tájékoztatással, szakirodalomeresési mentorálással.

A könyves részlegeket jól kiegészítik az előfizetett, online elektronikus adatbázisok, amelyek az intézményi hálózatról kereshetők. Jelentős részük távoli hozzáférést is engedélyez.

A könyvtár a Régészeti Intézet és a Régészeti Kutatólaboratórium esztergomi tevékenységét is segíti szakgyűjtemény kialakításával, a diákok, oktatók és kutatók számára  nyújtott szolgáltatásával.

A helyszín állománya a PPKE könyvtári katalógusából (Huntéka) kereshető.

Szakdolgozatok:

2013-2018 közötti megvédett szakdolgozatok adatai a Huntéka könyvtári katalógusból kereshetők.

Szűrés: Dokumentumtípus >> speciális dokumentum

Dolgozatokra vonatkozó kérést előzetesen szükséges jelezni, kiszolgálás a Iohanneum könyvtári nyitvatartási ideje alatt lehetséges. A dolgozatok megtekintésre kérhetők fel, és kizárólag helyben, a könyvtári olvasóteremben tanulmányozhatók.

Másolás nem, csak kézi jegyzetelés engedélyezett.

 

Visszatekintés

Pál Lenke: Tanárok, tanítók az esztergomi tanítókéző intézetben, 1842–1948: életrajzi adatok, bibliográfia. Kézirat, lezárva 2017.

x