Iohanneum - Esztergom

Iohanneum (Esztergom) – könyvtár

Esztergom, Majer István út 1-3. I. emelet 111.
E-levélcím:

Könyvtáros: Tóth Györgyi

e-levél-cím: toth.gyorgyi{}btk.ppke.hu

Nyitvatartás

Szolgáltatások

- Katalógus - HunTéka integrált könyvtári rendszerben
- könyvek helyben használata, kölcsönzés
- tájékoztatás a kari könyvtár gyűjteményéről, az országos és nemzetközi könyvtári rendszer lehetőségeiről
- segítségnyújtás a könyvtár használatához, irodalomgyűjtéshez, könyvtári információk kereséséhez
- előfizetett elektronikus adatbázisok használata és segítség a kereséshez
- hallgatóknak, oktatóknak szaktájékoztatás
- MTMT-adatgondozás a kari publikációs adatok körében
- beszerzrésre javasolt könyvek, egyéb kiadványok igényeinek gyűjtése, megrendelés indítása.

Teljes körű szolgáltatást az intézménnyel jogviszonyban álló hallgatók és tanárok éa kutatók vehetnek igénybe. Nyilvános könyvtárként, a regisztrált külső látogatók a törvényi keretekbe foglalt alapszolgáltatásokat használhatják,.

A részletes könyvtárhasználati szabályzatot a PPKE BTK Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja magában.

A gyűjtemény

A Iohanneumban található könyvtári gyűjtemény megalapítása az esztergomi tanítóképzéshez kötődött. A jogelőd intézmények kezdettől fogva gyűjtötték a pedagógiai tárgyú szakirodalmat.

A történeti intézmény 2013. július 1-jén integrálódott a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karába, annak egyik képzési helyszíne lett. A könyvtári gyűjtemény ezt megelőzően szélesebb felhasználói réteget célzott meg: nem csak a leendő tanítók igényeit kívánta kielégíteni, hanem regionális szakkönyvtári feladatokat is vállalva, fogadta a környékben dolgozó más pedagógusokat, a szakos továbbképzéseken részt vevő külső olvasókat, és minden más érdeklődőt.

Az intézmény képzési profilja és szervezete az idők során átalakult. A Iohanneumban jelenleg a PPKE BTK Óvó- és Tanítóképző Tanszékéhez, valamint a Régészeti Intézethez kapcsolódó képzések folynak, itt kapott helyet a Régészeti Kutatólaboratórium is. A könyvtári gyűjtemény elsősorban a helyszínen folyó oktatást és kutatást segíti megfelelő gyűjtemény kialakításával és folyamatos frissítésével.

A könyves részlegeket jól kiegészítik az előfizetett, online elektronikus adatbázisok, amelyek az intézményi hálózatról kereshetők. Jelentős részük távoli hozzáférést is engedélyez.

A könyvtár  a Régészeti Kutatólaboratórium  a  a Régészeti Intézet kutatási és oktatási tevékenységi körébe tartozó  tevékenysé a , a kapcsolódó oktatási tevékenységekkel, így várható, hogy a könyvtári állomány hamarosan bővülni fog az archeológiai szakcsoportokkal.

A helyszín állománya a PPKE könyvtári katalógusából (Huntéka) kereshető.

Dokumentumok

Pál Lenke: Tanárok, tanítók az esztergomi tanítókéző intézetben, 1842–1948: életrajzi adatok, bibliográfia. Kézirat, lezárva 2017.

x