Kölcsönzés

A könlcsönzés helyszínei

A kölcsönzést személyesen, olvasójeggyel lehet lebonyolítani az arra kijelölt kölcsönzőhelyeken.

Piliscsaba, Bibliotheca

Bibliotheca - a Kar központi könyvtára. A kölcsönzés a recepción történik.

A központi tájékoztató szolgálat elérhetősége:

kolcsonzes@btk.ppke.hu
Bibliotheca recepció: (26) 577-000 / 2800; 2801

Esztergom, Iohanneum

Kölcsönzés a könyvtárban. A Iohanneumban lévő állományra vonatkozó és a kölcsönzéssel kapcsolatos kérdéseket Orgován Zsuzsanna könyvtáros fogadja. További információ a Iohanneum gyűjteményének honlapján található.

Budapest, Sophianum

A következő kihelyezett tanszéki/intézeti gyűjtemények segítik az oktatást és a kutatást:

  • Kínai Tanszék
  • Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
  • Szociológia Intézet
  • Pszichológia Intézet.

Érdeklődjön az intézeti vagy tanszéki titkárságokon.

Budapest, Tárogató út

Az intézeti/tanszéki irodákban kézikönyvek és az oktatáshoz átkért szakkönyvek találhatók, korlátozott számban. A kihelyezett könyvtári könyvek használatáról érdkelődjön az oktatásszervezőnél!

A hálózatról elérhető adatbázisok itt is elérhetőek, ezekből milliós nagyságrendű cikkanyag kereshető és tölthető le.

A hallgatók figyelmébe ajánljuk a piliscsabai gyűjteményt, ahol a képzésekhez szükséges szakirodalom gazdag választéka megtalálható. Olvasásra és kölcsönzésre Piliscsabán van lehetőség.

Könyvtárközi kölcsönzés

Elsősorban a Kar oktatói, kutatói és tudományos munkát végző hallgatói (szakdolgozatot, értekezést, OTDK-dolgozatot író diákok) számára lehetőség van más könyvtárakból történő könyvek átkérésére vagy cikkmásolatok megkérésére. A belföldi könyvtárközi kölcsönzés hallgatók számára témavezetői engedélyhez kötött. A külföldi kölcsönzéshez forrásigazolás szükséges.

Kérés bejelentése: konyvtarkozi[@]btk.ppke.hu


Szakdolgozatok megtekintése

A Karon készült szakdolgozatok és doktori értekezések csak az őrzési hely szerinti könyvtárban tekinthetők meg, ezek a következők: a piliscsabai campus könyvtára (Bibliotheca), valamint Esztergom, a Iohanneum épület könyvtári helyisége. olvashatók. A katalógus alapján lehet tájékozódni arról, hogy melyik dolgozat hol érhető el.

Piliscsabán a szakdolgozatokat és értekezéseket külső raktárban tároljuk, a kiszolgálás itt hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön történik. Kérjük, hogy igényüket legkésőbb hétfőn ill. szerdán 16 óráig jelezzék személyesen, kérőlap kitöltésével, e-mailben (konyvtar-l@listak.btk.ppke.hu) vagy telefonon (375-375/2800).

Az esztergomi helyszínen őrzött diplomamunkákra vonatkozó használati rend itt olvasható.

 


Online felület, hosszabbítás, előjegyzés

Hosszabbítás, előjegyzés a katalógus online felületén is lehetséges.

Katalógus (Huntéka)

Belépés az olvasói online felületre (az első belépés után ajánlatos megváltoztatni a jelszót):

Vonalkód: az olvasójegy száma
Jelszó: Neptun-kód

 

Segédlet a belépéshez (videó)

Külsős olvasóknak (kivéve a PPKE egyetemi polgárokat) külön jelszó beállítása szükséges, jelezzék kérésüket az olvasószolgálatnál.

Az online belépés után a felhasználó önállóan kezelheti a jelszóváltoztatást, a kölcsönzött könyvek hosszabbítását, ellenőrizheti adatait, a kölcsönzések lejáratát, az esetleges tartozásokat.

Előjegyzés: Ha az olvasó a saját profiljáról belépve keres a katalógusban, az egyes tételekhez kapcsolódó példányazonosítók alatt találja az "Előjegyzés" gombot. Csak kölcsönzésben lévő dokumentumra fogadunk előjegyzést, az olvasó ezzel tudja jelezni, hogy igényt tart a műre. A rendszer ilyenkor nem engedi hosszabbítani a másnál lévő könyvet. Visszahozatal után az előjegyző e-mail címére értesítés érkezik a példány beérkezéséről. Az átvételre egy nyitvatartási nap áll rendelkezésre.

Példányadatok és státuszuk:

Előjegyzés: művet (pl. Tények és értékek) és egy-egy konkrét példányt (pl. 178:782:1) is elő lehet jegyezni. Csak kikölcsönzött példányt lehet előjegyeztetni.

Kérjük, példány-előjegyzést csak akkor tegyenek, ha az adott mű valamennyi példánya foglalt.


A Könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit és javaslatait írásban kérjük beküldeni a kolcsonzes@btk.ppke.hu címre. x