Sághy Ádám

Katolikus teológus. Jogi tanulmányai után 2016-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológusként. Jelenleg doktori hallgató a Hittudományi Kar doktori iskolájában. Külföldi tanulmányokat ösztöndíjasként Belgiumban a K.U. Leuven-en és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott.
Jelenleg doktori kutatói ösztöndíjas a New York-i Fordham Egyetem Teológia Tanszékén (2018–2019). Vendégkutató a Fordham Egyetem Keresztény Ortodox Tanulmányok Központjában.
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán óraadó oktató. A Shekinah Teológiai Kutatóintézet társalapítója.
Kutatási területe: Heidegger korai kereszténység-kritikájának teológiai recepciója, vallásbölcselet és teológia kapcsolata, politika és teológia határterületei.

Tavaszi félévben oktatott tárgyak:
PPKE – BTK. Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet:
Az egyházi kommunikáció társadalomtörténete.
PPKE – BTK.
Bevezetés a katolikus hit rendszerébe.

Elérhetőség:
saghy.adam@gmail.com
asaghy@fordham.edu
06-30-760-44-24
+1-917-215-7366
Előadások után és emailben elérhető a hallgatók számára.

English version:
Catholic theologian. After legal studies he graduated at the Faculty of Theology of Pázmány Péter Catholic University of Budapest as a theologian in 2016. He is a Ph.D. student at the Faculty of Theology of Pázmány Péter Catholic University. He completed courses abroad on a scholarship attending K. U. Leuven in Belgium and the Faculty of Roman Catholic Theology of Babes-Bolyai University.
Currently he is a PhD research scholar at the Fordham University of New York, Department of Theology (2018–2019) and visiting research fellow at the Orthodox Christian Studies Center of Fordham University.
He is external lecturer at the Theological College of Pécs, at Faculty of Humanities of Pázmány Péter Catholic University and at Eötvös Loránd University. Co-founder and member of the Shekinah Research Institute for Theology.
His fields of research are: the theological reception of Heidegger's criticism of early Christianity, the relationship between the philosophy of religion and theology, the interdisciplinary areas of politics and theology.

Courses held in the Spring Semester:
PPCU – FH. Department of Media and Communication:
Social history of the Church
PPCU – FH.
Introduction to the order of the catholic faith.

Contact:
saghy.adam@gmail.com
06-30-760-44-24
+1-917-215-7366
Available for the students after courses.

x