Wappler Ádám

A PPKE-HTK-n szerzett 2015-ben a Vatikán által elismert tudományos fokozatú teológia diplomát summa cum laude eredménnyel, hitoktatói specializációval, a PPKE-BTK-n politológiai tanulmányokat folytatott. 2017-ben 'Pedagógus I.' minősítést szerzett, jelenleg PhD-hallgató a Hittudományi Kar doktori iskolájában. Kutatási területe a felszabadítás-teológia, politika és teológia kapcsolata, az egyház társadalmi tanítása. A PPKE-BTK 2018/19-es őszi félévében a Bevezetés a katolikus hit rendszerébe c. kurzus óraadó oktatója.
Publikációs tevékenység:
Politika az új evangelizáció fényében, in Vigilia, 81. évf. 3. sz., 2016. március, 186-194.
Társszerkesztés:
HOLLAI Antal, A csend hangjai - Gondolatok az evangéliumról A, B, C évre, SZIT, Budapest, 2015
HOLLAI Antal, Szemlélni és befogadni – Gondolatok a Jelenések könyvéről, SZIT, Budapest, 2017
Elérhetőség: wappleradam@gmail.com
Az előadások után a hallgatók számára személyesen elérhető.

x