Tájékoztató a BA általánosan kötelező képzés átalakításáról a levelező tagozatos hallgatók számára

Tájékoztató a tanulmányaikat 2015 előtt megkezdett hallgatók számára:

A Kari Tanács 28/2010 (VI.28.) számú határozatával átalakította a BA általánosan kötelező képzés rendszerét. Ennek megfelelően a 2010-2011/I. félévtől a következő két kredit értékű tárgyak képezik az abszolutórium kiállításának a feltételét:

  • BBLSF81600 Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
  • BBLSF00100 Általános filozófiatörténet
  • BBLSF81700 Bibliaismeret I. (Ószövetség)
  • BBLSF81800 Bibliaismeret II. (Újszövetség)

Az átalakítás következtében a hallgatók számára az abszolutórium kiállításának feltétele a fenti 4 tárgy teljesítése (az Általános filozófiatörténet tárgyat a szakos tantárgylisták tartalmazzák), ám ezek kreditértéke az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditnek a szakos kötelező 120 kredit feletti részébe beszámítható. A rendelkezés általános hatályú, vagyis a tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatókra is vonatkozik: az ő esetükben a korábban kreditérték nélkül teljesített, a fentieknek megfelelő kötelező tárgyak elfogadásra kerülnek.

 

Tájékoztató a tanulmányaikat 2015 szeptembere után megkezdett hallgatók számára:

A 2015/16-os tanévtől módosult a BA általánosan kötelező képzés rendszere. Ennek megfelelően a következő, két kredit értékű tárgyak képezik az abszolutórium kiállításának a feltételét:

BBLSF81600 Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
BBLSF00100 Általános filozófiatörténet
BBLSF81800 Bibliaismeret II. (Újszövetség)
HXXOSO0020AX A holokauszt és emlékezete

Az átalakítás következtében a hallgatók számára az abszolutórium kiállításának feltétele a fenti 4 tárgy teljesítése (az Általános filozófiatörténet tárgyat a szakos tantárgylisták tartalmazzák), ám ezek kreditértéke az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditnek a szakos kötelező 120 kredit feletti részébe beszámítható.

Az új tantárgylisták Karunk honlapján elérhetőek.

 

2016.02.11

x