Tájékoztató a VJK integrációjáról

A VJK integrációja nyomán a BTK esztergomi campusán tanulmányaikat a 2013-2014. tanévben megkezdő hallgatók számára az abszolutórium megszerzésének ugyanazon általánosan kötelező és hitéleti tárgyak képezik a feltételét, mint a BTK-n az alapszakos tanulmányaikat már megkezdett hallgatóknak:

  • BBNSF00100 Általános filozófiatörténet
  • BBNSF81800 Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
  • BBNSF81900 Bibliaismeret I. (Ószövetség)
  • BBNSF82000 Bibliaismeret II. (Újszövetség)


A tárgyakhoz tartozó kurzusok a BTK esztergomi campusán az alábbiak szerint indulnak:

Az Általános filozófiatörténet minden páratlan szemeszterben meghirdetésre kerül, a hitéleti tárgyak pedig rotációs rendszerben, folytatólagosan követik egymást, így a képzés hat féléve alatt a Filozófiatörténet teljesítésére három, a hitéleti tárgyak felvételére pedig két alkalommal nyílik lehetőség. Ajánlott azonban a tanulmányokat úgy ütemezni, hogy a kötelező tárgyak teljesítésére mielőbb sor kerüljön.

Tantárgylisták →

 

2016.02.11

x