Tájékoztató az általánosan kötelező képzés átalakításáról a BA nappali képzésben

Tájékoztató a tanulmányaikat 2015 előtt megkezdett hallgatók számára:

 A Kari Tanács 28/2010 (VI.28.) száőmú határozatával átalakította a BA általánosan kötelező képzés rendszerét. Ennek megfelelően a 2010-2011/I. félévtől a következő, két kredit értékű tárgyak képezik az abszolutórium kiállításának a feltételét:

BBNSF81800 Bevezetés katolikus hit rendszerébe
BBNSF00100 Általános filozófiatörténet
BBNSF81900 Bibliaismeret I. (Ószövetség)
BBNSF82000 Bibliaismeret II. (Újszövetség)

Szabadon választható tárgyak:
BBNSF81500 Logika I.
BBNSF80600 Logika II.
BBNSF80900 Bioetika I.
BBNSF81000 Bioetika II.
BBNSF82100 Etika
BBNSF82200 Fejezetek a vallástudományból
BBNSF81600 Jogi ismeretek a gyakorlati életben
BBNSF82300 Elsősegyélynyújtás


Az átalakítás következtében a hallgatók számára az abszolutórium kiállításának feltétele a fenti 4 tárgy teljesítése (az Általános filozófiatörténet tárgyat a szakos tantárgylisták tartalmazzák), ám ezek kreditértéke az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditnek a szakos kötelező 120 kredit feletti részébe beszámítható. A rendelkezés általános hatályú, vagyis a tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatókra is vonatkozik: az ő esetükben a korábban kreditérték nélkül teljesített, a fentieknek megfelelő kötelező tárgyak elfogadásra kerülnek.

Az új tantárgylisták Karunk honlapján elérhetőek.

 

Tájékoztató a tanulmányaikat 2015 szeptembere után megkezdett hallgatók számára:

A 2015/16-os tanévtől módosult a BA általánosan kötelező képzés rendszere. Ennek megfelelően a következő, két kredit értékű tárgyak képezik az abszolutórium kiállításának a feltételét:

BBNSF81800 Bevezetés katolikus hit rendszerébe
BBNSF00100 Általános filozófiatörténet
BBNSF82000 Bibliaismeret II. (Újszövetség)
HXXOSO0020AX A holokauszt és emlékezete

Szabadon választható tárgyak:
BBNSF81900 Bibliaismeret I. (Ószövetség)
BBNSF81500 Logika I.
BBNSF80600 Logika II.
BBNSF80900 Bioetika I.
BBNSF81000 Bioetika II.
BBNSF82100 Etika
BBNSF82200 Fejezetek a vallástudományból
BBNSF81600 Jogi ismeretek a gyakorlati életben
BBNSF82300 Elsősegyélynyújtás

Az átalakítás következtében a hallgatók számára az abszolutórium kiállításának feltétele a fenti 4 tárgy teljesítése (az Általános filozófiatörténet tárgyat a szakos tantárgylisták tartalmazzák), ám ezek kreditértéke az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditnek a szakos kötelező 120 kredit feletti részébe beszámítható.

Az új tantárgylisták Karunk honlapján elérhetőek.

 

2016.02.11

x