Ádám Anikó

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2003 (Irodalom- és kultúratudományok) SZTE

Kutatási terület

Összehasonlító irodalomtudomány: irodalom és művészetek (építészet, festészet) kapcsolata, a francia romantika esztétikája, műfajtörténet, fantasztikus irodalom, frankofón irodalmak, kultúratudomány


Témakiírások

Fordítástörténet

Irodalom és művészetek

Francia irodalom és művészetek kapcsolata: irodalom és festészet, irodalom és építészet, francia romantika és szimbolizmus

Témavezetések

Horváthné Major Rita

Kovács Fruzsina

Véghelyi Balázs

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Laky Krisztina

Fokozatot szerzettek

Hajós Katalin

Folyamatban levő doktori cselekmények

Amélie Siest (50%)

Tóth Ágnes

 


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Tanulmányait Szegeden végezte, a József Attila Tudományegyetemen, itt szerezte 1985-ben magyar-francia szakos középiskolai tanári diplomáját. Ezután a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként az Irodalomtudományi Intézetben végzett kutatásokat, majd 1990-től a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Francia Tanszékének adjunktusa lett. 1995-től a fehérvári Kodolányi János Főiskola Francia Tanszékén tanított. Közben a Francia Intézet tanára lett, ugyanitt a Le Pont des Arts című folyóirat főszerkesztője is volt. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen megszerezte PhD fokozatát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tanszékének 2000 óta főállású oktatója, először adjunktusként, majd docensként.

Kutatási területei az összehasonlító irodalomtudomány, a XIX. és XX. századi francia irodalomtörténet, az irodalmi szöveg és a képzőművészetek kapcsolata.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x