Magyar nyelvű képzés

Doktori iskolánkban elméleti nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti, magyar nyelvészeti, anglisztikai, romanisztikai, nyelvtechnológiai, arabisztikai és klasszika-filológiai műhely várja a nyelvtudomány művelésébe aktívan bekapcsolódni akarókat. A nyelvészet valamely részterületének művelését modern grammatikaelméleti (szintaxis, fonológia és szemantika) kurzusokkal, magyar mondattan és magyar fonológia órákkal, valamint kutatás-módszertannal alapozzuk meg. Hallgatóinkat támogatjuk abban, hogy bekapcsolódjanak a nyelvtudomány hazai és nemzetközi vérkeringésébe; hogy hazai és nemzetközi konferenciákon mutatkozzanak be, és hazai és nemzetközi folyóiratokban számoljanak be kutatási eredményeikről. Törekvésünk, hogy a mi doktori iskolánk is a régió nyelvészeti életének egyik számottevő központjává váljék. Ezt célozzák az itt szerkesztett és kiadott folyóiratok és periodikumok: a FULL (Finno-Ugric Languages and Linguistics), a Verbum, a Nyelvelmélet és dialektológia /kontaktológia/diakrónia, valamint az általunk szervezett hazai és nemzetközi konferenciák és a nemzetközi nyelvtudomány legkiválóbbjait felvonultató intenzív nyári és hétvégi kurzusaink.

Programok, tématerületek >>


Legyen folyóirataink olvasója, konferenciáink, kurzusaink látogatója; legyen doktori iskolánk hallgatója!

Surányi Balázs
a Doktori Iskola vezetője

Jelentkezőknek >>


Tanegységlisták


Akkreditációs dokumentumok, szabályzatok

2016. szeptember 1. után induló képzések

Egyetemi Doktori Szabályzat (2019)

Képzési terv

Komplex vizsga tárgyai

Működési szabályzat (2020-as frissítés)

Intézményi minőségpolitika (2019)

Minőségbiztosítási terv

Hallgatói felmérés ábrakötete (2019)

2016. szeptember 1. előtt indult képzések

Képzési terv

Működési szabályzat

Minőségbiztosítási terv

Önértékelés

Nyilatkozat a disszertációk elérhetőségéről

 

2022.01.12.

x