Hegedűs Attila

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1995 (Nyelvtudományok) ELTE
Habilitáció 2012 (Nyelvtudományok) PPKE


Kutatási terület

Magyar nyelvtörténet, magyar nyelvjárások leíró és változásvizsgálata, névtan


Témakiírások

Magyar nyelvtörténet

Névtan

Dialektológia

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Demjén Izabella

Kacskovics-Reményi Andrea

Urbánné Kuba Cecília

Fokozatot szerzett hallgatók

Tóth László

Folyamatban levő védések


Várható védések


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Iskolai végzettség

1969–1973 Piarista Gimnázium, Kecskemét
1975–1977 Piarista Hittudományi Főiskola
1977–1982 ELTE BTK, magyar–német szak

Tudományos fokozat

bölcsészdoktor 1983 (ELTE BTK)
PhD 1995 (ELTE BTK)

Munkahely, beosztás

1982 tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK
1984 tudományos munkatárs, ELTE BTK
1996 megbízott egyetemi docens, PPKE BTK
1996 intézetvezető, PPKE BTK Nyelvészeti Intézet
2000 kinevezett egyetemi docens, PPKE BTK
2000 oktatási dékánhelyettes (2009-ig), PPKE BTK

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

 

2020.07.24.

x