Prószéky Gábor

Tudományos fokozatok, címek

CSc 1994 (Nyelvtudományok) MTA
DSc 2005 (Informatikai tudományok) MTA


Kutatási terület

Nyelvtechnológia, azaz az emberi nyelvhasználatot leíró (performancia-alapú) modellek kutatása és ezek számítógépes megvalósí­tása


Témakiírások

Magyar nyelvi jelenségek leírása egy pszicholingvisztikai motivációjú elemzőprogram számára

Nyelvészeti kérdések megoldása performancia-alapú nyelvtechnológiai kutatásokban

Témavezetések

Dömötör Andrea

Erdei Tamás

Kalivoda Ágnes

Vadász Noémi

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések doktori cselekmények

Ligeti-Nagy Noémi

 

Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések

Tudományos munkásságáért a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1995-ben Kalmár László-díjjal jutalmazta. 1997-ben a Worldcom Group finalistája a World Young Business Achiever díj átadásán a kanadai St. Johnsban. A Magyar Köztársaság elnöke tevékenységéért 2000-ben Széchenyi-díjjal tüntette ki. 2002-ben az Informatikai Vállalkozások Szövetsége az „Év informatikai menedzserének" választotta. 2004-ben megkapta „A magyar informatikáért" kitüntetést, 2005-ben az alkalmazott nyelvészek Brassai Sámuel-díját, 2009-ben a Vezető Informatikusok Szövetségétől „Az év informatikai oktatója" különdíját, majd 2010-ben Gábor Dénes-díjat, 2013-ban Pázmány-plakettet kapott.


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

- programozó matematikus diploma (ELTE TTK, 1979)
- programtervező matematikus diploma (ELTE TTK, 1981)
- általános és alkalmazott nyelvész diploma (ELTE BTK, 1982)
- igazgató (MorphoLogic, 1991- )
- PhD (MTA, 1995)
- MTA doktora (MTA, 2004)
- habilitált egyetemi tanár (PPKE ITK, 2006)
- kutatási és innovációs dékánhelyettes (PPKE ITK, 2006- )
- igazgató (MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport, 2012- )

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

 

2020.07.24.

x