Surányi Balázs

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2003 (Nyelvtudományok) University of Utrecht
DSc 2011 (Nyelvtudományok) MTA


Kutatási terület

Kutatási területek:

generatív mondattan, minimalista szintaxiselmélet, a szintaxis és a szemantika kapcsolódási felülete, a szintaxis és a prozódia kapcsolódási felülete, kísérletes pragmatika

Főbb kutatott témák:

információszerkezet, a fókusz szintaxisa és prozódiája, többszörös kérdések szintaxisa és szemantikája, tagadás és negatív névmások, kvantoros főnévi kifejezések, szabad szórendiség


Témakiírások

Az információszerkezet kísérletes vizsgálata

Az információszerkezet és a mondatintonáció kapcsolata

A szintaxis és az információszerkezet kapcsolata

Angol generatív mondattan

Magyar generatív mondattan


Témavezetések


Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

  • Sotkóné Grósz Anikó


Fokozatot szerzett hallgatók


Folyamatban levő doktori cselekmények

  • Turi Gergő


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

 

2020.07.12.

x