Bognár Bulcsu

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2003 (Szociológiai tudományok) ELTE
Habilitáció 2012 (Szociológiai tudományok) ELTE


Kutatási terület

Szociológia


Témakiírások

Népi szociográfia és a népi gondolat

A vallási értelemadás lehetőségei

Politika, nyilvánosság és társadalom kapcsolata

A tömegmédia üzenete és társadalmi percepciója

 

Témavezetések

Kepe Nóra

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények

 

Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

2012 habilitáció szociológia tudományokban a Társadalmi integráció és a részrendszerek önreferencialitása (A luhmanni társadalomelmélet és lehetséges szociológiai alkalmazásai) című habilitációs dolgozattal (ELTE Társadalomtudományi Kar).

2003 PhD fokozat az Egy parasztpolitikus szociológiája. Erdei szociográfiáinak társadalomszemlélete (1931-1944) című disszertációval (ELTE Bölcsészettudományi Kar).

2001 doktori abszolutórium és doktori szigorlat.

1997-2000 társadalomtörténeti doktori program (ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszék)

1997 szociológus diploma történetszociológiai betétlappal (ELTE Szociológiai Intézet)

1995 német szakos nyelv- és irodalomtanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola)

1992 általános iskolai történelem tanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola)

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x