Bögre Zsuzsanna

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2003 (Szociológiai tudományok) BKE

Kutatási terület

Kvalitatív módszerek

Magyar társadalomtörténet

Társadalmi identitás

Vallásszociológia


Témakiírások

Vallás és identitás emlékezete a Rákosi diktatúrában

Vallás és identitás emlékezete a Kádár rendszerben

Az egyéni és a kollektív identitás tartalma és jelentése a fiatal generáció körében

Emigrációban élő magyarok identitásalakulása

Vallás és identitás a rendszerváltás után Magyarországon, Közép-Kelet Európában

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Prehoda Anna ELTE

Fokozatot szerzett hallgatók

Mezey András PPKE

Folyamatban levő védések


Várható védések

Szvitek Attila Imre PPKE


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x