Botos Máté

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1998 (Történelemtudományok)
CSc 1998 (Történelemtudományok) MTA

Kutatási terület

Politikai katolicizmus Európában, francia ellenforradalom politikai ideológiája, katolikus közgazdasági gondolkodás története, kereszténydemokrácia történeti gyökerei

Témakiírások 

Politikai és szociális katolicizmus a 19-20. században

A nemzetállam problematikája a 19-20. századi Európában

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Pánczél János 50%

Borbély Tamás János

Fokozatot szerzettek

Kovács Örs (2013)
Kemény Gábor (2010)

 Folyamatban levő doktori cselekmények

Tagság tudományos testületekben

A Magyar Történettudományi Társulat és a Magyar Politikatudományi Társulat tagja, az MTA köztestületi tagja.


Díjak, kitüntetések

 

Oktatott órák tematikái

Rövid CV

Eredetileg régész és történelem szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1991-ben, ám az 1989-es év eseményei fokozatosan ráirányították figyelmét a modern kor egyik fő problémakörére, a vallás és a politika összefüggéseire. Az MTA ösztöndíjasaként 1992 és 1995 között folytatott e téren kutatásokat itthon és külföldön; majd 1995–96 során Párizsban, az Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on vallásszociológiát hallgatott, melyből 1996-ban szerzett diplomát. Ezt követően 1998-ban védte meg Budapesten kandidátusi értekezését történelemtudományokból.

2009-2015 között  a PPKE BTK dékánja.


Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

x