Fekete Balázs

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2011 (Állam- és jogtudományok) PPKE


Kutatási terület

Jogösszehasonlítás, jogelmélet, EU jog


Témakiírások

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Kiss István (50%)


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x