Győrffy Dóra

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2006 (Közgazdaságtudományok) CEU

Habilitáció 2009 (Közgazdaságtudományok) DE

DSc 2015 (Közgazdaságtudományok) MTA


Kutatási terület

Államháztartási reform, az európai pénzügyi integráció, a pénzügyi globalizáció és a társadalmi tőke szerepe a gazdaságpolitikai döntéshozatalban


Témakiírások

A pénzügyi válságok politikai gazdaságtana

A gazdasági fejlődés kultúrális feltételei

Az európai monetáris integráció politikai gazdaságtana

A bizalom szerepe a politikai és gazdasági döntéshozatalban

 

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Hodosi Anett (50%) DE

Folyamatban levő védések

Fikó László


Várható védések

Fábián Ádám

Nógrádi Tamás

Siklós Dóra


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Győrffy Dóra egyetemi BA szintű tanulmányait a Harvard Egyetemen közpolitika szakon végezte. Ezt követően MA majd PhD fokozatot a Közép-Európai Egyetem Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakán szerzett. Disszertációját 2006-ban védte meg a költségvetési hiány politikai gazdaságtana témában. 2008-ban habilitált a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, értekezésében a költségvetési intézményi reformok elemzésével foglalkozott.
 
A PhD fokozat megszerzését követően 2010-ig a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusaként dolgozott, ahol nemzetközi pénzügyek, Európa-tanulmányok és közpolitikai témákban tartott kurzusokat. Egyetemi kurzusai mellett a Matthias Corvinus Collegium és a Széchenyi István Szakkollégiumban is tartott előadásokat Pénzügyi válságok illetve az Európai Unió gazdaságpolitikája címmel.
 
Kutatási területe a gazdaságpolitika, azon belül elsősorban a költségvetési politika, az európai monetáris integráció és a pénzügyi globalizáció összefüggései kiemelt figyelemmel a poszt-szocialista országok problémáira. Kutatásai támogatására 2007-ben elnyerte az MTA Bolyai ösztöndíját. 2011 tavaszán a Collegium Budapest ösztöndíjasa.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x