Jany János

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2001 (Nyelvtudományok) ELTE
PhD 2008 (Állam- és jogtudományok) ELTE


Kutatási terület

Összehasonlító jog és jogelmélet, iranisztika, iszlám jog


Témakiírások

Iranisztika, iszlám jog

Összehasonlító jog és jogelmélet

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Szakáli Máté


Tagság tudományos testületekben

Tagja a PPKE BTK Minőségbiztosítási Bizottságának (2009-2012) és Fegyelmi Bizottságának (2006-2012). MTA köztestületi tag (IX. osztály), a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság regisztrált szakértője, a Kül-világ c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, az IPSA (International Political Science Association) Comparative Judicial Studies Research Committee (RC 09) tudományos tagja.


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Piarista Gimnázium elvégzése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1992-ben szerzett summa cum laude minősítésű diplomát. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar iranisztika szakján végzett tanulmányait 1996-ban fejezte be kiváló minősítésű diplomával. Külföldi tanulmányokat Berlinben, Bostonban és Teheránban folytatott.

Iranisztikából (nyelv-és irodalomtudományok) 2001-ben, állam-és jogtudományokból 2008-ban szerzett summa cum laude minősítésű doktori fokozatot.

Kutatási területe a Közel-Kelet, azon belül is elsősorban Irán jog,- társadalom- és vallástörténete, a keleti jogi kultúrák összehasonlító rendszerelemzése és szociológiai vizsgálata. Tudományos munkásságát az OTKA, valamint az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíja is támogatta. Több éves, kiemelkedő kutatási tevékenységéért MTA Bolyai plakett kitüntetésben részesült.

A nemzetközi tanulmányok alapszak és mesterszak kidolgozója, megalakulása óta a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék vezetője.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x