Kántor Zoltán

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2011 (Politikatudományok) ELTE


Kutatási terület

Nacionalizmuselméletek, nemzeti kisebbségek, etnikai pártok, nemzetpolitika, állampolgárság


Témakiírások

Nacionalizmuselméletek

Nemzetpolitika, állampolgárság

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Ljubka Katalin

Herner-Kovács Eszter

Rákóczi Krisztián


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Szociológus, politológus. Szociológusi diplomáját a Temesvári Tudományegyetem szociológia szakán szerezte 1995-ben. Tanulmányait 1995–6-ban a Central European University Politikatudományi, majd 1997–8-ban a CEU Nacionalizmus Tanulmányok szakán folytatta. 2000-ben az ELTE Szociológia szakán MA fokozatott szerzett. Phd-jét az ELTE ÁJTK Politikatudományi szakán írja. 1998-9-ben ösztöndíjas az Edinburgh-i Egyetemen.

1999-2006 között a Teleki László Intézet Közép Európa Tanulmányok Központjában, mint kutató dolgozott, jelenleg a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa. A Regio folyóirat szerkesztője, az angol nyelven megjelenő Regio főszerkesztője és a Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Az ELTE Politikatudományi szak, ELTE Szociológia szak, Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott oktatója.
Kutatási terület: nemzeti kisebbségek, nacionalizmus, Románia, határon túli magyarok, státustörvény, állampolgárság, etnikai pártok.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x