Kerényiné Környei Ágnes

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1999 (Politikatudományok) Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem


Kutatási terület

Egyetemes és regionális emberi jogi rendszerek (ENSZ, ET, EU, EBESZ, AÁSZ, AU, AL, ASEAN), a normadiffúzió különböző formái, nemzetközi kulturális együttműködés (kulturális örökség, identitásépítés)


Témakiírások

A nemzetközi kulturális együttműködés evolúciója

Az emberi jogok védelmének regionális rendszerei

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Muszka Katalin (50%)

Dávid Ágota (50%)


Tagság tudományos testületekben

Az MTA köztestületének 2004 óta tagja.


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi kapcsolatok szakán végzett 1989-ben. Az egyetem Nemzetközi kapcsolatok PhD. Programjában 1993 és 1995 vett részt, ahol 1999-ben elnyerte a Politikatudomány/Nemzetközi kapcsolatok PhD. fokozatot. 2003-ban három évre elnyerte az MTA Bolyai-ösztöndíját. 2003-2004-ben a Teleki László Alapítvány Külpolitikai Tanulmányok Intézete ösztöndíjasaként részt vett a kutatócsoport munkájában.

Kutatási területe az emberi jogok védelme mint a nemzetközi kapcsolatok új eleme, az emberi jogok védelmére létrehozott regionális és univerzális rendszerek (ENSZ, ET, EU, EBESZ, FÁK, AÁSZ, AESZ keretében).

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x