Nyirkos Tamás

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2011 (Filozófiai tudományok) ELTE

Kutatási terület

Vallás és politika; keresztény politikai gondolkodás; forradalom- és ellenforradalom-elméletek


Témakiírások

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Pető Zoltán


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

2007-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán kitüntetéses diplomával. 2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiatudományi Doktori Iskolájának morál- és politikai filozófiai programján szerzett summa cum laude minősítésű doktori fokozatot „Kereszténység és konzervativizmus: a francia ellenforradalom teológiája” című disszertációjával.

Kutatási területe a politika és a vallás kapcsolata, a modern politikai filozófiák eredete, az igazságos háború és a szent háború elmélete.

2007 és 2010 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikai és vallásfilozófiát, illetve középkori filozófiát oktatott.

Tagja a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaságnak és a Magyar Bioetikai Egyesületnek.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x