Pintér Károly

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2005 (Irodalom- és kultúratudományok) ELTE


Kutatási terület

angol nyelvű utópiák és negatív utópiák; angol nyelvű science fiction és fantasztikus irodalom; amerikanisztika, amerikai alkotmány és kormányzat, egyház és állam viszonya, amerikai kultúra


Témakiírások

Angol-amerikai fantasztikus irodalom, utópikus és disztópikus regények, angol nyelvű science fiction


Amerikai alkotmány és kormányzat


Egyház és állam viszonya (Egyesült Államok)


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók


Fokozatot szerzett hallgatók


Folyamatban levő védések


Várható védések

Stomfai Márk


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

A PPKE BTK docense, az Angol-amerikai Intézet vezetője. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK angol-történelem szakán végezte 1988–1995 között. Doktori fokozatát 2005-ben szerezte az ELTE BTK-n. A PPKE BTK-n 1998 óta tanít. Kutatási területe a fantasztikus irodalom, különösen az angol nyelvű utópikus és antiutópikus hagyomány és a science fiction, az amerikanisztikán belül pedig az amerikai kormányzati és pártrendszer, valamint az egyházak és a kormányzat viszonya, különösen annak alkotmányjogi értelmezései.


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x