Pócza Kálmán

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2011 (Politikatudományok) Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem


Kutatási terület

Politikai eszmetörténet, összehasonlító politikatudomány, politikai reprezentáció, parlamentarizmus, alkotmányozási eljárások, demokráciaelmlétek


Témakiírások

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Szilvay Gergely


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Egyetemi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte történelem és német szakon 2001 júniusában. A Katholischer Akademischer Ausländerdienst (KAAD), a  Hanns Seidel Stiftung, az Université de Fribourg és a TEMPUS Alapítvány ösztöndíjasaként kutatásokat végzett Tübingenben, Münchenben, Fribourgban és Düsseldorfban. Doktori disszertációját a politikai reprezentáció és a parlamentarizmuskritika kérdéskörének szentelte. 2011 márciusában szerezte meg politikatudományi PhD fokozatát az Andrássy Egyetemen. 2004 és 2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó tanára, 2011 márciusától pedig ugyanitt a Politológia Tanszék adjunktusa. A Pázmány Péter Történész Kör alapító tagja, a Magyar Politikatudományi Társaság és a Center for European Renewal által létrehozott Vanenburg Society tagja. 2012 februárjától az Andrássy Egyetem Duna Intézetének kutatója, 2012 nyarán pedig a University of Notre Dame vendégkutatója volt. Egy idegen nyelvű és egy magyar nyelvű mongráfia szerzője.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x